Skip to main content

dinsdag 12 juli-2005
Op de ochtend van 9/11 toen Osama’s Flying Circus ongestoord haar voorstelling gaf op Manhattan en bij het Pentagon, was NORAD (1) op exact hetzelfde moment met geheime oefeningen bezig die schone namen droegen als Northern Guardian en Vigilant Guardian.
Northern Guardian hield in dat een heel koppel F-16s die normaliter de Amerikaanse oostkust bewaakten werden overgeheveld naar Alaska en Canada om het luchtruim daar te beschermen. Zodra die jets vertrokken waren kwam Vigilant Guardian op gang waarbij werd gesimuleerd dat een paar burgervliegtuigen werden gekaapt boven het noordoostelijk deel van de Verenigde Staten.
Net als bij voorafgaande gelijksoortige oefeningen van dit genre was ook nu de leiding van de FAA (2) gewaarschuwd dat op 9/11 oefeningen op het programma stonden. Dus wat vroegen ze zich daar af toen ze ineens een hele bups burgertoestellen van hun koers zagen afwijken en niet meer reageerden op de verkeerstorens: is dat nou een deel van de oefening of is het menens? Uiteraard volgden de onwetende boerenlullen op de werkvloer gewoon hun staandaardprocedures en lieten koortsachtige waarschuwingen uitgaan naar NORAD. Maar die kwam pas in actie toen het te laat was.
Op de ochtend van 7/7 toen een vermeende Britse loot van Osama’s Al Database (3) volgens Israëlische bronnen negen echte bommen liet afgaan in de Londens metro en een dubbeldekker opblies was op exact dezelfde tijd en op exact dezelfde plekken een oefening aan de gang waarbij dat werd gesimuleerd. Die oefening werd op verzoek van een onbekend gebleven cliënt uitgevoerd door luitjes van Visor Consultants. Een firma die uitstekende contacten onderhoudt met het Britse leger en de politie en onder leiding staat van Peter Power, die ooit als Scotland Yard-official lid is geweest van een anti-terreur eenheid.
Op het moment waarop de bommen ontploften stonden 1000 man van Visor Consultants op het punt aan een speurtocht te beginnen naar sporen van gesimuleerde bomaanvallen.
Kijk en vergelijk. Treffend niet waar? We zullen maar niet gaan speculeren. Laten we over aan luilebollen op de Londense beurs.

1. North American Aerospace Defense Command (zie ook “Nicht gewusst” van 27 april 2004).
2. Federal Aviation Administration.
3. Zie gelijknamige artikel van 9 juli jl.

  • Datum: .

vrijdag 15 juli-2005
Tot nu toe zijn pas elf van de inmiddels 54 slachtoffers van de Londense bomaanslagen met zekerheid geïdentificeerd. Maar het is ook een hell of a job om uit al die brokstukjes iets met zekerheid te definiëren.
De autoriteiten hebben al wel vastgesteld wie die vier muslims waren die de projectielen bij zich droegen in een rugzak. Maar die hadden Allahzijdank hun identiteitskaart bij zich en dan wordt het allemaal een stuk makkelijker.
En het wordt zelfs een eitje als ze vrijwillig tegen een leuke vergoeding meededen aan de anti-terroristische oefening van Visor Consultants (1). Allicht dat de leiding van die firma je naam en adres vraagt. Want mocht de politie je per ongeluk aanhouden met een nepbom in je rugzak (onderdeel van de oefening) dan kan Visor Consultants dat meteen kortsluiten met de bromsnorren in kwestie.
Ook erg makkelijk voor de geheime clubs van Tony B. Liar. Kan je als de gelegenheid zich even voordoet wat explosieve rotzooi op die adressen neerpleuren. In de badkamer of zo, onder bed en natuurlijk wat in de auto waarmee die jonge schurken naar Londen kwamen. Klaar is case. Maar nou zijn wij natuurlijk notoire ufologen.

(1) Zie aflevering 1 dd. 12 juli jl.

  • Datum: .

woensdag 20 juli-2005
De Amerikaanse Joint Task Force Civil Support gaat in augustus een oefening houden. Jawel. En wat voor één!! Op Fort Monroe aan de kust van Virginia gaan ze doen of er een schip een Amerikaanse haven is binnengestoomd met een fris atoombommetje van tien kilo-ton aan boord. En - u voelt hem al aankomen - luitjes van Osama’s Yellow Submarine proberen dat bommetje dan van boord te smokkelen en het tot ontploffing te brengen.
God helpt ons de brug over met dit soort oefeningen. Op 9/11 was NORAD (de North American Aerospace Defense Command) ook bezig met een praktijkles tegen het kapen van vliegtuigen door muzelmannen die van plan waren de toestellen te parkeren in een stel interessante Amerikaanse gebouwen. En wat denk je wat er gebeurt? Juist.
Op 7/7 is de firma Visor Consultants om half negen ‘sochtends net bezig met een oefening waarbij ze ervan uitgingen dat muzelmannen bommen zouden laten ontploffen in een paar Londense metrostations. Wat denk je dat er gebeurt? Juist. (1)
Stel je voor dat er in Virginia tijdens de voorgenomen oefening van de Joint Task Force echt een buitenmaatse paddestoel omhoogschiet? Dan zal het niet lang duren of er komt naar buiten dat een paar muslimkadetten van de Iraanse zeevaartschool “Met Allah Onder Zeil” de aanslag hebben gepleegd onder leiding van een Saoedische neef van Abdul Qadeer Khan vermomd als parlevinker. Dat schreeuwt om repercussies vrij naar de ideeën van het Republikeinse Congreslid Tom Tancredo.
George Wacko overlegt een paar dagen met Tony B. Liar, doet een ontbijtje met de schrik van Capelle a.d. IJssel en Jap de Hoep Skeffer, houdt een onbegrijpelijke toespraak voor de VN en laat vervolgens boven Mekka, Medina en Mashad paddestoelen verrijzen waar die dingetjes in Nagasaki en Hiroshima stukjes konijnenbrood bij waren. We zullen die baarden even leren wie de baas is op deze aardkloot.
En owee als een koppel jihadjememaars zich daarna vergrijpt aan het Vaticaan. Dan is pas echt de boot aan.

(1) zie eerste deel van Oefeningen dd. 12 juli jl.

  • Datum: .

maandag 25 juli-2005
In aflevering 3 dd. 20 juli jl. maakten we melding van een oefening die volgende maand op het programma staat bij de Joint Task Force Civil Support op Fort Monroe. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de bemanning van Osama’s Yellow Submarine een nucleair vehikel van 10 kilo-ton in Virginia tot ontploffing heeft gebracht. Blijkbaar houdt niet alleen Bruce Willis rekening met een armageddon.
Dat laatste blijkt eveneens uit een artikel van 22 juli in het blad The American Conservative, een twekelijks magazine voor conservatieven die het niet eens zijn met de fascistoïde politiek van Bush en zijn neocons.
Een quote uit het bewuste artikel van intelligence-analist Philip Giraldi:

“Het Pentagon heeft op instructies van het bureau van vice-president Dick Cheney de United States Strategic Command (Stratcom) opdracht gegeven een plan te ontwerpen dat in werking moet treden als opnieuw een terroristische aanval op de Verenigde Staten à la 9/11 zou worden gepleegd. Het plan impliceert zware luchtaanvallen op Iran waarbij zowel conventionele als tactische nucleaire wapens zullen worden ingezet. In Iran bevinden zich meer dan 450 strategische doelen waaronder een enorm aantal plekken waar vermoedelijk wordt gewerkt aan de ontwikkeling van atoomwapens. Veel van die doelen zijn uitermate versterkt of bevinden zich ondergronds en zijn door conventionele wapens niet uit te schakelen. Vandaar de nucleaire optie.
Zoals in het geval van Irak hangt de respons niet af van de vraag of Iran echt betrokken is bij de terroristische actie tegen de Verenigde Staten. Verschillende hoge officieren van de luchtmacht die een rol spelen bij de planning zouden naar verluidt ontzet zijn over de implicaties van hun werkzaamheden - dat Iran zonder directe aanleiding wordt geconfronteerd met een nucleaire aanval - maar niemand is van plan om zijn carrière op de tocht te zetten door bezwaar te maken
”.

Het zal ons benieuwen of er nog een ontbijtje in zit voor onze charismatische voorganger en onze NATO-boer alvorens de hel losbreekt boven Teheran en omstreken.

  • Datum: .

dinsdag 26 juli-2005
Wij hebben al eens gesuggereerd dat de vier die verantwoordelijk worden gehouden voor de afzichtelijke gebeurtenissen op 7/7 misschien deelnemers waren aan de anti-terrorisme oefening die Visor Consultants had georganiseerd in de Londense metro. Nou kan je dat meteen afdoen als ufologisch gedreutel in de ruimte. Maar er staan nog al wat vragen open. Waarom trokken de vier heren bijvoorbeeld een parkeerkaart voor hun auto als ze toch van plan waren een zelfmoordactie te ondernemen? Waarom kochten ze voor het verdere traject naar de binnenstad retour-tickets als ze toch van plan waren een enkeltje Allah te nemen? Waarom had geen van de vier een afscheidsbriefje geschreven voor de achterblijvers? Al was het maar een verknipt schrijfsel à la de Dode Slotervaartrollen van Mohammed Bouyeri. Dachten ze dat het om nepbommen ging in hun rugzak, geleverd door Visor Consultants in het kader van de oefening? En nog een leuke: welke firma of overheidsinstantie had Visor Consultants ingehuurd voor het toneelstuk dat op exact dezelfde tijd en exact dezelfde locaties werd ingehaald door de werkelijkheid?
Theoretisch geneuzel allemaal? Analyze this. De FBI wil om een beetje bij te blijven uiteraard ook graag een beetje oefenen en daarbij liefst de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen. Om een beetje knappies voor de dag te kunnen komen als fundamentalistische baarden of ander schorriemorrie de openbare orde weer eens verstoren.
Op de academie in Quantico, Virginia, hebben ze daarvoor recentelijk een hele zooi nieuwe scenario’s ontwikkeld. Maar voor het naspelen daarvan heb je mensen nodig die niet al te klunzig een terrorist, een bankrover, een moordenaar, maar ook een slachtoffer of een getuige kunnen neerzetten.
Vorige maand hebben de Feds zich dan ook tot een aantal firma’s gewend met de vraag of die zo’n zestig luitjes konden leveren die voor een jaar (met een optie van nog vier) die rollen op zich konden nemen. Geen onsoortig baantje als je van Law and Order houdt.
De onverlaten in bovengenoemd rijtje zullen tijdens de oefeningen worden voorzien van een nepwapen of een nepbom als het script dat vereist. Anders slaat het allemaal wel erg als cunt on dick. Vooral omdat de oefeningen digitaal worden vastgelegd ter lering en vermaak van de studenten. Helemaal niks mis mee natuurlijk. Logisch zelfs. Een soort reality-teevee.
We mogen met een geruste pacemaker aannemen dat wat in de States op dit terrein gebeurt ook gemeengoed zal zijn in andere westerse landen. In Engeland bijvoorbeeld. Bij Visor Consultants, om eens wat te noemen. En dan zitten we meten weer in een tobbe met vragen. Wie zitten er achter die club? Wie had die club ingehuurd? Gebruikte Visor Consultants burgers voor de oefening op 7/7? Werden er opnames gemaakt van die oefening en zo ja waar zijn die dan? Hoe komt het dat we na de gebeurtenissen op 7/7 alleen maar lulverhalen hebben gehoord over het verleden van de vermeende daders, inclusief de excessieve aankoop van reukwater, en verder een merkwaardig mislukte copycat-aanslag en het beestachtig doodschieten (“sorry”) van een onschuldige Braziliaan hebben meegemaakt? Nee, dit is geen retorische vraag. Stay tuned.

  • Datum: .