Skip to main content

Gaan we weer. Stel je voor dat de rechterhand van VVD-vicevoorzitter Jeannette Baljeu tussen de middag even lekker gaat schransen in een Haags etablissement met een vogel van de Israëlische ambassade. En dat ze tussen een paar happen met vogel zit te keuvelen over het overdrachtelijk wippen van een paar Kamerleden en/of een Kabinetslid onder druk van kwalijk materiaal uit hun privéleven. Minister Ploumen, om eens een voorbeeld te noemen. Wat zou de reactie zijn van Mark Damesfiets en Flappie Koenders? Zouden zij voornoemde vogel vriendelijk edoch beslist verzoeken om binnen een paar dagen zijn biezen mandje te pakken en terug te keren naar Tel Aviv? Hypothetisch? Niet helemaal. Een dergelijk schandaal is namelijk afgelopen weekend boven de Thames gekomen via het uit 2015 daterende eerste deel van een vierluik dat de zender Al Jazeera afgelopen weekend op de Britse glazen tiet heeft geworpen. Even de namen vervangen: Voor Jeannette voeren we Maria Strizzolo op. Toenmalig akela bij de staf van Robert Halfon. Een MP die tussen mei 2015 en juli 2016 de functie van vice-voorzitter van de Conservatieve partij bekleedde en te boek staat als een warme vriend van het Israëlische bewind (1). De ambassadevogel was in dit geval Shai Masot. En het betrokken kabinetslid “staatssecretaris” van Buitenlandse Zaken sir Alan Duncan, die met name het huidige Lebensraumbeleid van de Israëlische regering geen warm hart toedraagt.
Een paar kwootjes zijn nooit weg. Strizzolo op de vraag van Masot of zij misschien wat had aan de namen van een paar parlementsleden die in aanmerking kwamen voor een vervroegd afscheid:

Well you know, if you look hard enough I'm sure that there is something that they are trying to hide”.

En bij de discussie over Duncan:

You still [!!!!, red.] want to go for it?

Masot beantwoordt de vraag bevestigend. Volgens hem veroorzaakte de staatssecretaris van de in principe niet beroerde, maar helaas “mallotige” Boris Johnson nog steeds voor eilie.

Strizzoli: “I thought we had, you know, neutralized him just a little bit, no?

Masot: “No”.

Inmiddels heeft de Israëlische ambassadeur al zijn excuses aangeboden. Strizollo heeft verklaard dat het om een geintje à la Sonneberg ging. En Masot? Die zit nog steeds in Londen. Mazzel dat ie geen Rus is.
Stay tuned.

(1) Robertje stelde zich in het verleden nogal kwetsbaar op door achter zijn leut aan te lopen. Een gewoonte die in 2015 nogal grofkorrelig in de etalage werd gezet. Zie daarvoor het artikeltje “Sex on the Thames” dd. 20 oktober 2016.

 

  • Datum: .

We blijven nog even in Londen. In verband met die affaire rond Shai Masot. Een gozer die vanuit de Israëlische ambassade onderaardse activiteiten ontplooit die vooral gericht zijn tegen figuren uit de Britse polletieke soepterrien die geen hoge hoed op hebben van de wedstrijd Israël – Palestina (1). De voormalige Britse ambasadeur Craig Murray heeft over Shai en diens positie binnen de Israëlische vertegenwoordiging in Londen een fraai stukje proza op het net gesmakt. Willen we u niet onthouden. Bij deze. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 1 van 9 januari jl.

  • Datum: .

Shai Masot is naar huis. Niet meer te handhaven nu zowel zijn identiteit als zijn Momfer de Mol- werkzaamheden in Londen breed zijn uitgemeten in de internationale pers. En zijn gesprekspartner Maria Strizzolo zag zich genoodzaakt om de zak te nemen bij haar huidige werkgever, de Skills Funding Agency. Een regeringsoutfit, die poen uitdeelt aan organisaties die zich bezighouden met het ophogen van het hier en daar belabberde kennis- en vaardighedenniveau bij jongeren. Nu er tot zelfs in de Huyskerk toe zoveel zorgrimpels zijn ontstaan door de schimmige beïnvloeding van buitenaf bij allerlei democratische processen in het Avondland en westelijk daarvan is het intrigerend om te zien hoe angstvallig wordt geprobeerd om de omvang van dit overduidelijke geval te beperken tot een voetzoekertje. Terwijl een dodgy dossier over een gouden douche wordt opgeblazen tot cobra- dan wel widowmakersniveau. Ja goed, Labour heeft verzocht om een diepgaand onderzoek. Maar na de Irak-enquête en de chaos bij de zoektocht naar hoge mieters in het koterhopscircuit weten we waar dit op uitdraait. Op niks. Stay tuned.

  • Datum: .