Skip to main content

maandag 17 november-2014
Het zou ons kopje niet wezen. Maar het wordt door de Knipselkrant op Curacao gebezigd voor een artikelenreeks die zich momenteel toespitst op het juridisch conflict tussen drie beffen (Sulvaran, Peterson en Eustatius) en een paar van hun collega's. Aangevuld door een plukje burgers. Tot dat plukje behoren de door zichzelf tot detective verheven Nardy Cramm uit het Friese Hardegaryp en stukjesschrijver Arthur Donker. Zij zijn geschokt door het onbehoorlijke gedrag van voornoemd beftrio, zowel in en als buiten de rechtzaal. En Nardy zag zich dan ook genoodzaakt om een klacht neer te leggen bij de Raad van Toezicht. Gesteund door Arthur.
Nou zouden Sulvaran cs. hier achter de duinen waarschijnlijk ook voor de Tuchtraad zijn gesleurd, want hun terminologie versus Caroline Fiévez, de inmiddels voormalige deken van de Curacaose bef-orde, was niet echt deftig te noemen. Een kwalificatie als “achterbakse racist” en de oproep aan haar om het liefst spoorslags op te rotten uit Curacao zouden ook bij ons in Zwartepietland de nodige beroering wekken. Maar het is niet het enige dat Nardy en Arthur heeft geschokt. Volgens het tweetal zou het trio lawaaibeffen buiten de rechtzaal met hun recht-voor-zijn-raap uitspraken polletiek bedrijven ten gunste van hun cliënten, waartoe ondermeer oud-premier Gerrit Schotte en gokbaas Francesco Corallo behoren (1). Beiden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels. Erger nog, Sulvaran en zijn maatjes zouden tot een criminele organisatie behoren.
De gemoederen lopen door deze kwestie hoog op, maar we vragen ons af of het meisje Cramm en in haar slipstream meneer Donker wel de aangewezen personen zijn om oh zo gegrepen door burgerplicht in het geweer te komen. Zo is met name tegen de in haar late bloei verkerende blom uit Hardegaryp recentelijk in haar geboorteplaats een proces-verbaal opgemaakt, waarin ondermeer sprake is van diefstal en samenspanning. En daar kan je als burger ook best geschokt van raken. Waarvan acte.

(1) Voor Gerrit en Francesco verwijzen wij met enthousiasme naar de serie “Antillen vice versa”.
(2) Zie voor Nardy en Arthur dezelfde serie “Antillen vice versa” en dan met name aflevering 24 van 11 oktober 2013. Smult u maar.

  • Datum: .

zaterdag 20 december-2014
Nardy Cramm. Wie kent haar niet. Nardy Cramm, Nardy Cramm en natuurlijk Zwartepiet. Op 17 november van dit jaar persten wij het bericht eruit, dat deze vervaarlijke inwoonster van het Friese Hardegaryp zich wederom had onderscheiden bij het opruimen van vermeend bestuurlijk vulles en andere ongerechtigheden in Willemstad. Dit keer had zij haar pijlen gericht op het beftrio Sulvaran, Peters en Eustatius, dat zich niet alleen te buiten ging aan de verdediging van duistere luitjes als ex-premier Schotte en gokbaas Francesco Corallo cum suis, maar zich potjandorie ook bedienden van een terminologie die hooguit terug te vinden is in Kleintje Muurkrant. Dat laatste vormde voor de stuwende kracht achter de spookfirma Curieus & Shoarma en een stel juridische medestanders voldoende reden om een klacht in te dienen bij de Raad van Toezicht van de Curacaose beffatuur. Gisteren kwam de tuchtrechter met de uitspraak. Volgens hem was de vocabulaire die het aangeklaagde trio bezigde misschien niet al te netjes, maar het moest kunnen. Het enige deukje dat ie in de Crammboter wenste te slaan was gericht tegen een uitspraak van Sulvaran. Hij had namelijk beweerd, dat president Emsley Tromp betrokken zou zijn bij de moord op Helmin Wiels zonder dat ie dat met bewijzen kon staven (1). Daarvoor kreeg ie een berisping voor zijn mik. Oei. Dat zal hem vannacht wel ernstig wakker hebben gehouden.
Wat nu? Nou, op naar een volgende steen om te gooien. Want je moet in de publiciteit blijven om je nering drijvende te houden. En ondertussen? Om met Cramm's conspiratieve buddy Arthur Donker te spreken: we blijven lachen op deze klip. Al is het soms met kiespijn. Stay tuned.

(1) Zie voor meer over dit onderwerp de serie “Wiels on fire”.

  • Datum: .