vrijdag 20 januari-2012
Kan je als ouder er wat aan doen als je kind krokodillen gaat kweken in het Haringvliet, vrijwillig met Pleemobiel gaat spelen in Afbaardistan, meedoet aan The Voice of Holland, een voettocht maakt naar de kibboets waar Bibi Wilders ooit heeft gewerkt en meer van dat soort kwalijkheden? Nee. Zelfs niet als je als ouder hebt doorgestudeerd in een richting waar normen, waarden, goed en kwaad hoog op de leerstoflijstjes staan.
Neem bijvoorbeeld een gevalletje dat wij jaren geleden voor de wielen kregen en een plekje vond in de bloemrijke serie "Schimmen achter Pim" (1). Daarin kwam mr. Leonard Frans Pels Rijcken voorbij, een van de naamgevers van het befkantoor dat door de Staat der Nederlanden wordt ingehuurd om haar belangen te verdedigen. De Landsadvocaat zogezeid. We mogen op die grond toch aannemen dat mr. Leonard Frans (ondanks zijn merkwaardige liaison met de firma VHS) vrij nauwkeurig op de hoogte was van de grenzen die onze samenleving aanlegt tussen wat kan en wat niet kan. En dat voor zover mogelijk overdroeg op zijn kroost.
Maar wie voornoemde serie heeft geconsumeerd is tot de treurige conclusie gekomen, dat die overdracht niet het gewenste resultaat heeft gehad. Zoon Frans Dirk ging het avontuurlijke pad op en zeilde een kruipruimte binnen. Kan Leonard Frans daar wat aan doen? Geen hol. Is ie er verantwoordelijk voor? Nee. Trekt ie het zich aan? Ach, u weet hoe het gaat.
Ander gevalletje. Gaat om Renee D. Een bijdehante mevrouw, die ooit als kleuterleidster de maatschappelijke ladder opstapte en inmiddels het treedje van kindercoach heeft bereikt. Heeft je koter ADHD of iets anders bedrijvigs cq. moeilijk oplosbaars dan moet je bij Reneetje wezen. Lekker alternatief netwerk opgebouwd. Helemaal toppie. Kinderen gaan bij haar blij de deur uit. En als die blij zijn, zijn wij het ook.
Maar grijpen wij ook naar toeters en confetti als wij naar Jorrit D. kijken, de zoon van Renee? Niet echt. Kan ze daar wat aan doen? Geen hol. Is ze er verantwoordelijk voor? Nee. Trekt ze het zich aan? Ach, u weet hoe het gaat. Wat Jorrit heeft uitgevreten? Stay tuned.

1. Raadpleeg voor deze serie onze Followup-site. Doen hoor! Het is toch guur buiten.

  • Datum: .

maandag 23 januari-2012
Als Jaap Jongbloed weer eens het woord "loverboys" door de glazen tiet wurmt, waar denk je dan aan? Over het algemeen. Aan een tintje doorgebakken Nederlanders en wat de slachtoffers betreft aan nog licht in de knop staande dumb blondes uit probleemgezinnen of opvangtehuizen. Nou is dat regelmatig het geval, maar het hoeft niet. Neem nou de uit 1980 daterende Jorrit D. uit Uithoorn. Is voor geen graadje doorgebakken, groeide op in een keurig gezinnetje en zat op het oog extra gebeiteld, omdat mamma kleuterjuf was en zich later zelfs verder specialiseerde in het fatsoeneren van licht ontspoorde koters (1).
Ondanks die gunstige omstandigheden ontwikkelde onze Jorrit in de loop der jaren volgens mensen die hebben doorgestudeerd in het zielegrutten een vervaarlijke "aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en een antisociale persoonlijkheidsstoornis". Doe daar nog een onsje verwarrende middelen bij en niemand zal ervan achterover kiepen, dat Jorrit zich in wat losse avontuurlijke klusjes stortte. Helaas liep hij daarbij tegen de blauwe zwaailamp en belandde in het circuit der sokken in de vorm van de reclassering. Die concludeerde eind 2010 in een rapport, dat Jorrit niet of nauwelijks in staat was tot "coping" en het oplossen van problemen. En dat zijn recidiverisico op een hoog gemiddelde kon worden geschat.
Dat rapport was in de hengsels gehangen naar aanleiding van een gevalletje mensenhandel tussen december 2008 en juni 2010 (2). Daarbij had hij zijn vriendin Chantal S. aangezet tot prostitutiewerkzaamheden. En nee, Chantal was geen minderjarige dumb blonde uit een hopeloos gezin. Integendeel. Toch gebeurde het. Was het "tempgt;itempgt;liefde is....."? Was het rauwe angst? Was het allebei? Komen we nog op. Stay tuned.

1. Zie aflevering 1 dd. 20 januari 2012.
2. De term mensenhandel wordt in de bef- en jurkenwereld ook gebezigd als het gaat om loverboy-praktijken.

  • Datum: .

donderdag 26 januari-2012
Even netjes het spoor van de broodkruimels volgen. Kwoot uit de vorige aflevering:

"... Daarbij had hij [Jorrit D.,red.] zijn vriendin Chantal S. aangezet tot prostitutiewerkzaamheden. En nee, Chantal was geen minderjarige dumb blonde uit een hopeloos gezin. Integendeel. Toch gebeurde het".

Hoe het gebeurde? Je gelooft het bijna niet. Chantal leerde vriend Jorrit kennen op 6 december 2008. Liefde op het eerste gezicht? Nou, hooguit op het anderhalfde maar meer zeker niet. Althans, van haar kant. Was Chantal op dat moment al op de hoogte van het niet zo deftige verleden van haar geliefde? Moet haast wel, want als ze ruim twee weken na haar kennismaking een alarmerend telefoontje van Jorrit krijgt is ze ervan overtuigd, dat ie de waarheid spreekt. Of ze voor hem 5000 euro van haar flex-rekening bij de ABN/AMRO wil halen, want hij heeft schulden bij een stel Turken en die hebben hem al een paar keer geprikt met een mes om hun eisen kracht bij te zetten. Als ie niet lang daarna de vijf flappen komt ophalen vertoont Jorrit nergens open gaten, maar Chantal overhandigt hem toch de poen en hij verdwijnt.
Drie dagen later, eerste kerstdag, krijgt Chantal vervolgens een paar sms-jes waarin haar kerstverse mannetje haar laat weten, dat ie nog eens 7000 euro nodig heeft om die verrekte Turken definitief van zich af te schudden. En hij kon met haar creditkaart (!) maar 2500 opnemen. Kon ze de rest niet met een zielig verhaal bij haar ouders loswrikken? Of bij vriendinnen?
Nee, helaas, dat ging niet, maar in de weken daarop trekt Jorritje wel de rekeningen van zijn verliefde meisje leeg. Visa, ABN, DSB. Bij elkaar tienduizenden euro's. Waaraan die zijn besteed is niet helemaal duidelijk. Mogelijk aan de bestrijding van zijn aandachtstekort- en anti-sociale persoonlijkheidsstoornis (1), maar zeker niet om te ontkomen aan prikkende Turken.
Eind januari 2009 wordt Chantal opnieuw begraven met sms-jes. Weer het verhaal van die niet bestaande kloten Turken. Vriend Jorrit zag maar één oplossing voor zijn financiële probleem: Chantal moest voor hem maar als snol aan de arbeid. Hij had ook al uitgevogeld waar ze klantjes kon vinden: www.chatgirl.nl. En je kan er met je alpino niet bij, maar de intelligente en goed verdienende Chantal tuinde erin. Stay tuned.

1. Zie aflevering 2 dd. 23 januari 2012

  • Datum: .

dinsdag 31 januari-2012
Aan de slag. Om haar geliefde Jorrit D. uit de Turkse penarie te helpen stapt Chantal S. de prostitutie in. Hij brengt haar naar haar eerste klantjes. Een procedure die hij in de periode die volgt keurig in stand houdt. Niet uit veiligheidsoverwegingen, maar meer om meteen als ze de auto weer instapt de buit in ontvangst te nemen. Tussen februari en begin augustus vergaart ze voor hem langs deze minder sympathieke weg 34.000 euro's. Uiteraard deden zich diepe dips voor in haar gevoelsleven. Maar als ze op die momenten te kennen gaf dat ze wilde stoppen, dreigde hij fijntjes haar moeder te bellen met de mededeling dat haar dochter voor hoer zat. Indien voorradig voorzag hij haar ook wel van een neusje coke om de moed erin te houden. Eerst nog geheel gratis, later moest ze die leveranties zelfs betalen. Waar verandert liefde in angst?
Hoe dit ook zij, eind juli 2009 maakt zij een einde aan haar relatie en stapt na enige aarzeling naar de lokale afdeling smurferij. Daar legt zij een verklaring over de gebeurtenissen af, maar om nou te zeggen dat er daarna iets ingrijpends gebeurt, nou nee. Erger nog, eind oktober wordt de breuk tussen haar en Jorrit gelijmd en dankzij door haar bewaarde sms-jes weten we dat de hele tragedie opnieuw begon. Kwootje is nooit weg. Komt ie:

"Chantal, we hebben best een probleem en hoop op je hulp schat", "we moeten aan dat geld zien te komen", "maar jij kan het wel in korte tijd bij elkaar verdienen" en "vind wel heel lief en heel fijn dat je mijn reddende engel wilt zijn".

Begrijpt u het, begrijpen wij het.

In december denkt een vriendin van het stel, kom ik gooi er eens een sms-je tegenaan. Ze vraagt obligaatjeweg hoe het met Chantal en haar kereltje gaat. Even later belt kereltje haar terug en vraagt niet al te vriendelijk hoe zij aan "zijn" telefoonnummer is gekomen. Nog maar een kwootje:

"Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. Ik zal je opzoeken en alle ramen in je huis slopen. Ik zou maar veel achterom blijven kijken, want ik pak je wel. Als ik jou niet kan pakken, dan pak ik je ouders wel".

Bluf. Maar je wordt niet blij van zo'n telefoontje. Uiteindelijk loopt de boel spaak in mei 2010. Meer daarover in de volgende aflevering. Stay tuned.

  • Datum: .

dinsdag 7 februari-2012
Wat duwde Chantal S. de drempel over? Was ze er eindelijk achter gekomen, dat haar veredelde pooier Jorrit D. helemaal niet door Turkse onverlaten achter de vodden werd gezeten? Of had de abortus die na een bedrijfsongevalletje gepleegd was toch meer impact gehad dan ze had verwacht? Niet duidelijk. Maar feit is wel, dat ze in mei 2010 uit de betaalde sexbusiness stapte en Jorrit in de berm achterliet. Sterker nog: ze maakte de gang naar een smurfenbureau om aangifte te doen. Daarbij liet ze niet alleen haar verhaal optekenen, maar droeg zij ook alle zakelijke en technische gegevens die zij vanaf dag één netjes had opgeslagen aan de blauwe jongens en meisjes over. Kratje appeltjes, doosje eitjes.
Een half jaartje later ging Jorrit tegenover de kadi dan ook grotendeels mee met de aanklacht. Zijn bef stond uiteraard voor jodocus, de OvJ vroeg namens the people drie jaar met aftrek en de kadi matste de met een paar stoornissen opgezadelde pooier. Hij kreeg twee jaar met aftrek.
Inmiddels snorkelt hij al weer een paar maanden de frisse lucht op en woont in een flatje in Uithoorn. Niet alleen, maar... samen met Chantal S. !! Bij sommige gebeurtenissen staat je verstand stil. Dit is er één van. Nee, voor zover wij weten heeft Chantal nog geen bezoekje gebracht aan www.chatgirl.nl. Maar wat stond er indertijd ook weer in het rapport van de reclassering? Dat Jorrit's recidive risico op een hoog gemiddelde kon worden geschat. Is dit triest? Of dit triest is.

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch