Skip to main content

zaterdag 31 oktober-2009
Vanochtend heeft de Bossche kraakgroep de Lont in 't Kruitvat het pand boven de winkel 't Kruidvat aan de Hooge Steenweg te DenBosch gekraakt. Deze actie is een onderdeel van de landelijke kraakactiedagen, die dit weekend in heel Nederland plaatsvinden.
De krakers willen hiermee protesteren tegen woningnood, en tegen het feit dat er boven en achter winkelruimtes veel woningen leeg staan. Veel van deze woningen, zoals ook dit pand, hebben geen eigen opgang meer, en worden zo aan het woningbestand onttrokken. De krakers vinden dit asociaal, en vinden dat deze woningen weer teruggenomen moeten worden.
Door de woningen weer bewoonbaar te maken wordt ook gezorgd voor een levendigere binnenstad, die voor meer dient dan alleen winkelen en uitgaan. Daarbij wordt het pand door bewoning tegen verpaupering beschermd.
Ook is deze actie een protest tegen het komende kraakverbod. Dat zal zorgen dat duizenden vierkante meters woonruimte leeg zullen blijven staan, en dat de lokale gemeentes daar niks tegen gaan doen. Met de huidige wetgeving is er al voldoende mogelijkheid om leegstand aan te pakken, en eigenaren te dwingen hun panden te gebruiken. Gemeenten gebruiken deze wetgeving echter niet, en zullen dit na 't kraakverbod ook niet gaan doen. Waardoor het kraakverbod een leegstandswet wordt.
De krakers willen dat de eigenaren aangepakt worden, en niet degenen die protesteren tegen wanbeleid en speculatie. Het kraakverbod betekent dat gedupeerden van dergelijke wantoestanden gecriminaliseerd gaan worden, door hen een effectieve manier van protest te verbieden.
Maar hoe dan ook zal het kraken, wet of geen wet, doorgaan, omdat de nood te hoog is, en de leegstand te groot.
Een goed voorbeeld van wanbeleid rond woningen is ook het pand achter en boven Hinthamerstraat 73 in DenBosch, dat tot twee maal toe gekraakt en illegaal ontruimd is. Het achterpand is nu door de eigenaar uitgesloopt, waardoor woonruimte voor ongeveer 6 studenten nu verdwenen is. De ruimte boven de winkel staat nog steeds leeg, terwijl er plek is voor nog 6 studenten, of 2 appartementen. Na de ontruimingen zijn hier raadsvragen over gesteld, maar ondanks alles weigert de gemeente de wet te hanteren. Ook na invoering van het kraakverbod zal hier niks aan veranderen.

  • Datum: .

dinsdag 3 november-2009
De krakers van kraakgroep de Lont in 't Kruitvat moeten vandaag (dinsdag, voor 12.00 uur) het pand verlaten op grond van brandveiligheid. Dat heeft de gemeente ze gistermiddag opgedragen.
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft aangeboden om dinsdagmiddag met de krakers om de tafel te gaan zitten, zonder daarbij het ultimatum in te trekken. De krakers hebben aangegeven graag met de gemeente te willen spreken, maar het pand niet te willen verlaten zonder de garantie dat het pand brandveilig en bewoonbaar gemaakt wordt. Ze willen dat er weer een opgang komt naar het woongedeelte, en dat de woning weer toegevoegd gaat worden aan het Bossche woonbestand.
Volgens de krakers staat wonen boven het eigendomsrecht. De gemeente Den Bosch laakt haar taken als toezichthouder op de woonmarkt, terwijl ze wel de middelen heeft om de schrijnende leegstand aan te pakken. Daarom weigeren de krakers te vertrekken tot de gemeente haar taken op het gebied van sociale huisvesting serieus uitvoert.
Ze vinden het waanzinnig dat vanwege twee extra meter winkelruimte de opgang naar 500 vierkante meter aan woonruimte moet verdwijnen. Dit is niet alleen het geval bij het Kruidvat, maar bij vele winkels en bovenwoningen. Commercie gaat boven wonen, en de krakers vinden dat dit de stad slechter maakt. Ze willen woningen boven winkels in plaats van winkelen boven wonen.
Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat weinig van de woonruimten aan de brandveiligheidseisen voldoen. Zo is er zelden sprake van een nooduitgang, of een andere manier om te vluchten. Ze vragen zich af of de gemeente deze woningen dan ook gaat ontruimen.

(Overigens zijn er in het afgelopen weekend meer dan 20 woningen in heel het land toegevoegd aan het woningbestand door ze te kraken - zie kraakactiedagen)

  • Datum: .

dinsdag 3 november-2009
De krakers van de Hooge Steenweg 3 in denBosch hebben na het overleg met de gemeente vanmiddag besloten om het pand boven 't Kruidvat te verlaten. De gemeente heeft in het overleg aangegeven dat ze de leegstand in de binnenstad van denBosch gaan aanpakken, en de leegstaande woningen weer aan het woningbestand gaan toevoegen. Wethouder Snijders gaf aan snel werk te willen maken van wonen boven winkels (herhaling van het project "bovenwonen"?, red. Kleintje), om daar waar wonen boven winkels onmogelijk gemaakt is, dit weer mogelijk te maken, in overleg met eigenaren.
De krakers willen dit voornemen niet in de weg staan, en hebben dit ook nooit gewild. Ze nemen aan dat de woning boven de Hooge Steenweg dan ook weer snel brandveilig, bewoonbaar, en bewoond zal zijn.
Volgens de krakers is hiermee ook het nut en de noodzaak van kraken aangetoond, en duidelijk waarom kraken zal doorgaan. Kraken is geen diefstal, maar effectief protest. Ze hopen dat de eigenaren nu goed huisvaderschap gaan tonen in plaats van winstbejag over de rug van woningzoekenden. Mocht de gemeente hun afspraken en eigen beleid niet nakomen, dan zijn de krakers zo weer terug, zo beloven ze.
De actie was onderdeel van de landelijke kraakactiedagen. Deze dagen hebben geleid tot ruim 20 nieuwe panden, en woon en werkruimte voor ruim 150 mensen.

  • Datum: .