Laura is niet leuk (001)

Je zult het altijd zien: kijken we hier in West Europa met van angst toegeknepen oogjes naar Zuid Europa omdat we denken dat het in Spanje, Italie of Griekenland gaat gebeuren. Maar het echte hardcore fascisme komt –ook- deze keer uit het Noorden. In Skandinavie wordt de weg voor bruin netjes geplaveid, zoals men het daar ook in de jaren dertig van de vorige eeuw deed. In Denemarken, Zweden en Noorwegen stemt men alweer decennia op uiterst rechtse clubjes, in Kopenhagen en Oslo zitten die ook in de regering en in Stockholm hebben de gevestigde partijen de rotzooi van de Zweden Democraten innig ter harte genomen om ze in Gudsnaam maar uit hun regering te kunnen houden.
Finland is altijd een beetje buiten Skandinavie gebleven maar heeft de voorbije vijf jaar de banden met de zogenaamde Noordse stiefbroers en –zussen stevig aangehaald. Ook in Helsinki zit extreemrechts in de regering. En op 28 januari gaan de Finnen naar de stembus om een president te kiezen. Kandidaat voor extreem rechts is Laura Huhtasaari. Klik, kijk en huiver. Blonde Laura heeft weliswaar nog niet zoveel tekst afgescheiden in haar korte loopbaan, maar ze is als een komeet omhooggeschoten. Zowel binnen haar partij de Ware Finnen als onder het kiesvolk. Er is alle reden om te vrezen dat mocht het bij de presidentsverkiezingen op een tweede ronde aankomen, Laura de uitdager wordt van de zittende president Sauli Niinistö. De ex-bankier Niinistö heeft om de kiezersgunst te winnen niets anders in petto dan het kind dat hij op zijn 70e heeft verwekt bij zijn half zo oude vrouwtje. Maar Laura heeft de wind in de rug. Want de voortekenen bedriegen niet. Gister vierde Finland honderd jaar onafhankelijkheid en in de straten van Helsinki mocht de Nordic Resistance Movement zich aan den volke tonen. Klik, kijk en inderdaad...
Tegendemonstranten brachten onder de banier Helsinki Nazivrij weliswaar duizend mensen op de been maar volgens een politierapport van vanochtend trok de met hakenkruizen uitgeruste en deels in KKK kostuum gestoken bruine tocht het drievoudige aantal deelnemers. Tot een clash tussen de twee groeperingen kwam het niet, en dat geeft helaas de burgerlijke pers in Noord Europa reden om tevreden vast te stellen dat er niets gebeurt... 

youtube-videootje

 • Datum: .

Laura is niet leuk (002)

Officieel is Laura Huhtasaari de presidentskandidaat van de partij De Finnen. Nog niet zo lang geleden genoot die club ook enige internationale faam als de Ware of Echte Finnen. Ze stond toen nog onder bevel van de koddige vijfhonderdponder Timo Soini, de huidige Finse minister van Buitenlandse Zaken. Een jaar geleden echter gebeurde met zijn partij wat niet had moeten gebeuren en waarvoor Soini al jarenlang door vriend zowel als vijand gewaarschuwd was: extreem extreem rechts, zeg maar gewoon racistisch en fascistisch rechts scheidde zich af. Soini en zijn horigen bleven in de regering en het parlement onder de naam Blauwen. Maar de bruine vleugel nam de partijkas mee en bleef onder de naam Finnen aktief. Volgens Soini cs was hier sprake van een coup, compleet met een gemanipuleerde stemming op een partijcongres. Maar zijn vervanger, Jussi Halla-aho, europarlementarier, anti-islamist en in 2014 met 60.000 voorkeursstemmen herkozen in het parlement, kreeg gewoon de steun van de meeerderheid der congresgangers voor een ruk naar rechts. Dat is het officiele, partijpolitieke plaatje.
In werkelijkheid representeert Huhtasaari de club van waaruit haar leider Halla-aho zich meester heeft gemaakt van de partij de Finnen. Die heet Suomen Sisu. Suomen Sisu werd recent voor het eerst genoemd in de Nederlandse media, als sterk vertegenwoordigd tijdens een bijeenkomst van de ultrarechtse knokploeg Erkenbrand. Suomen Sisu roept op haar website op om de naam vooral niet in een andere taal om te zetten. Sisu kan echter het beste vertaald worden met het duitse Ausdauer, uithoudingsvermogen. De club vindt het ook niet leuk om de voor de hand liggende afkorting voor haar naam te gebruiken. Maar voor het overige is Sisu niet bang om te refereren aan de gebeurtenissen tijdens Wereldoorlog Twee, toen Finland collaboreerde met Nazi-Duitsland...

 • Datum: .

Laura is niet leuk (003)

Voorzitter van Suomen Sisu, de club die zich begin dit jaar meester maakte van de partijkas en het logo van de Echte Finnen en die in de strijd om het presidentschap Laura Huhtasaari, de Finse Marie LePen, naar voren schuift, voorzitter van die ploeg is Olli Immonen. Immonen vestigde een paar jaar terug naam en faam omdat hij een selfiemaakte tussen de leden van het Nordic Resistance Movement. Een week later schreef Olli een brief, om uit te leggen hoe of wat. Kwootjes:

Ik droom van een trots volk dat afrekent met de nachtmerrie die multiculturalisme heet.

De lelijke bubbel waarin onze vijanden leven, zal in miljoenen kleine stukjes uiteenspatten.

Ik geloof in mijn kameraden op het slagveld, en we zullen tot het einde vechten voor ons enige echte vaderland, Finland. Aan ons de zege!

Niemand ontging het dat Immonen het Sieg Heil scandeerde in precies de week waarin herdacht werd dat Anders Breivik in 2011 zijn gedachte tegenstanders (in de tienerleeftijd weliswaar) afslachtte. Een onderzoeker van Tampere University vergeleek delen van de brief van Immonen met de geschriften van Breivik en kwam tot de slotsom dat ze soms letterlijke citaten bevatte. Anders Breivik mag in West Europese ogen een lone wolf zijn gebleven, in de Noordse landen heeft hij schoolgemaakt. Breivikisme is een isme dat er uitgesproken mag worden en mede daardoor legitimiteit krijgt. Finlands bekendste Breivikist is Jussi Halla-aho, hij wordt in het omineuze testament van Breivik liefst tachtig keer geciteerd.
Halla-aho is een bedeesd ogende onderzoeker (slavist) aan de uni van Helsinki die reeds vijftien jaar geleden begreep dat anti-islamretoriek de retoriek van de toekomst zou worden. Omdat toentertijd voor de meeste Finnen de islam net zo iets was als brandende sneeuw, duurde het voordat het kereltje publiciteit kreeg, maar aanslagen in Zweden en Denemarken en een veroordeling wegens ophitsing hielpen hem in het zadel.
Een jaar geleden vloerde hij zijn opponent Timo Soini, de huidige minister van BZ en oprichter van de populistische partij Echte Finnen, en maakte van de Echte Finnen een filiaal van Suomen Sisu...

 • Datum: .

Laura is niet leuk (004)

Spil in de relatie tussen Erkenbrand, het studiegenootschapdat de alt right in Nederland vertegenwoordigt, en Suomen Sisu, de club voor welke Laura Huhtasaari momenteel deelneemt aan de race om het Finse presidentschap, is de Zweed Henrik Palmgren. De website The Daily Stormer - die volgens eigen zeggen shekels nodig heeft om zich ´Joodse terroristen´ van het lijf te kunnen houden - plaatste september 2016 een oproep voor de eerste conferentie van Erkenbrand. Palmgren is de man achter Red Ice, een radio en tv station, dat als wervende tekst voert The Future is the Past. In de link hetzelfde verhaal over Erkenbrand en de opname gemaakt door onze Henrik. Eenzelfde relaas vindt men over Tuukka Kuru, van een jaar geleden. De uitzending met dit lid van Suomen Sisu begint met een uitstapje naar de Miss Finland verkiezing, die dan nog vers in het geheugen ligt en zowaar een ´lelijke winnares uit Zuid-Afrika´heeft opgeleverd.
Tuukka Kuru stond in 2015 kandidaat voor een parlementszetel als lid van Muutos (Verandering) een partijtje dat maar een maand of zeven heeft bestaan. Sindsdien is Kuru verbonden aan het fenomeen M/V Lehti, een mediumprojekt waarvan de oprichter momenteel een gevangenisstraf uitzit in of all places Andorra... Leest, huivert en zeg daarna tegen jezelf dat het nog niet zo erg is om een dag in het jaar door te brengen voor een gesloten winkeldeur...

 • Datum: .

Laura is niet leuk (005)

Een brede fascistische beweging verzekert zich van de steun van traditioneel rechts. Suomen Sisu, de club die de macht in de politieke partij Echte Finnen heeft overgenomen en Laura Huhtasaari als kandidaat-president van het land naar voren schuift, laat niets na om reaktionair-Finland te plezieren. Vooral het militair-industrieel komplex in het land wordt nu al in de watten gelegd en krijgt voor de toekomst gouden bergen beloofd. Hierbij helpt het dat de huidige minister van Defensie lid van Suomen Sisu is.
Als een van de weinige landen binnen de EU koestert Finland een groot staand leger. Men kan er naar schatting een half miljoen getrainde soldaten onder de wapenen roepen. En dit leger is een van de grootste werkgevers. Niet alleen is de militaire infrastructuur, waaronder 1300 kilometer zwaarbewaakte grens met Rusland, tiptop in orde, ook de eigen wapenindustrie spint garen bij de situatie. Patria is een grote exporteur van wapensystemen, ook naar het Midden-Oosten, en bedrijven als Outokumpu en Sisu (!) hebben een omvangrijke militaire produktietak.
De propaganda waarmee de algemene militaire dienstplicht voor jongens in stand wordt gehouden en de kosten voor dit oorlogsapparaat worden opgehoest, is even simpel als doeltreffend: Finland heeft aan haar oostgrens geen buurland maar een vijand. De honderdjarige geschiedenis van het land wordt geschreven in ronkende revanchistische leuzen.
Finnen leren op school en lezen na hun schooltijd in de enige krant van het land dat de 'witte' putsch die hen in 1917 naar een bloedige burgeroorlog dreef, slechts de opmaat vormde voor enkele andere ontwikkelingen die het land en de natie niets dan goeds hebben gebracht. De collaboratie met Nazi-Duitsland vanaf 1941 was een 'keuze uit twee kwaden'. En de Finlandisering -de collaboratie van Helsinki met de Sovjet Unie en het Warschau Pakt- is een vijandig begrip dat alleen maar door buitenlanders wordt gebruikt.
Is er een tweede land ter wereld waar het verlies van honderdduizend mannen aan het front, eenvijfde van het grondgebied en het betalen van miljarden aan herstelbetalingen wordt gevierd als een overwinning? In Finland vind je deze giftige cocktail. De voormalige Oostfrontstrijders worden als helden vereerd in een keurig bijgehouden graf, hun oorlogsmisdaden die vooral rond het beleg van Leningrad moeten hebben plaatsgevonden zijn nooit onderzocht en het nationale parlement en de andere instituties in het land zitten vol met mensen die daar ten tijde van de Finlandisering ook al zaten.
In deze troebele vijver is het goed vissen voor extreemrechts. Ongeremd klinkt de roep om de herovering van Karelië, het gebied dat Stalin in 1944 opeiste als oorlogsbuit. En zonder enige tegenspraak mocht een jonge historicus een paar weken geleden op tv verklaren dat de keuze destijds voor Hitler, tegen de Sovjets, een 'moreel juiste keuze' is geweest. Ethnische Russen vormen veruit de grootste minderheid van het land, maar ze zijn op straat, in café's en voetbalstadions hun leven niet zeker...

 • Datum: .

Laura is niet leuk (006)

Lezer vroeg zich af waarom deze serie hem of haar zou moeten interesseren en wat die president in Finland nou helemaal voorstelt. Het antwoord op het laatste deel van de vraag is gelijk ook dat op het eerste. De president van Finland is geen lintenknipper, aan hem is veel macht toevertrouwd. En hij geniet veel charisma. Vergelijk hem in dat opzicht met Macron in Europa, of met Trump in de USA.
Het feit dat momenteel de extreemrechtse kandidate Laura Huhtasaari een gooi doet naar dit ambt en in de race beslist niet kansloos moet worden geacht, betekent dat na het aan de macht komen van extreemrechts in Oosteuropese EU-lidstaten als Hongarije en Polen, dit ook in de Noordelijke lidstaat Finland te gebeuren staat.
De verkiezing voor het presidentschap, aan het eind van deze maand, is bij verre de populairste in Finland. Blijft de opkomst van de stemgerechtigden bij verkiezingen voor ‘Brussel’, gemeenteraden en nationaal parlement hangen rond de zestig procent, de meestal in twee ronden te beslissen presidentsverkiezing zit boven in de tachtig procent. En dat terwijl deze verkiezing meestal plaatsvindt in de koudste periode van de Finse winter.
Zoals zoveel in Finland, heeft ook de hoge opkomst bij de presidentsverkiezingen te maken met de iconische figuur van Urho Kekkonen. President Kekkonen regeerde zonder onderbreking  van 1956 tot 1981. De regeerperiode van Kekkonen staat voor de uitwerking van wat genoemd wordt de Paasikivi-Kekkonen-strategie, een buitenlandse politiek die onder zijn voorganger Paasikivi was ingezet. Buiten Finland wordt deze politieke opstelling (in casu een niet-aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie) Finlandisering genoemd.
Let wel: president Kekkonen was geen door het volk rechtstreeks gekozen president. Ook zijn opvolger Mauno Koivisto (1981-1994) werd aangewezen door een college van kiesmannen. Pas na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en na de aanvraag van het EU-lidmaatschap van Finland werden in 1994 de eerste rechtstreekse presidentsverkiezingen gehouden. Buiten Finland noemt men de Finse presidenten van voor 1994 met recht dictator.
Tijdens het presidentschap van Tarja Halonen (2000-2012) is serieus gepoogd om van het presidentschap een ceremoniele functie maken en de werkelijke macht in het land -lees: de zeggenschap over de buitenlandse politiek van Finland- naar het gekozen parlement en een uit dat parlement gekozen, niet meer door de president aangewezen, premier te transfereren.
Maar onder de huidige president Sauli Niinistö is de klok minstens dertig jaar teruggedraaid. Niinistö heeft zich een Kekkonen 2.0 imago aan laten meten en beslist weer alleen, hoogstens in samenspraak met de premier en de minister van Defensie, over de buitenlandse politiek (JoopFinland).

 • Datum: .

Laura is niet leuk (007)

Net als in de Verenigde Staten heeft de alt right in Finland stevige banden met ultraconservatieve religieuze groeperingen. De Skandinavische versie van de evangelical rightheet Lestadius-beweging. Deze club is tegen abortus, tegen vaccinaties en tegen de emancipatie van de vrouw en komt regelmatig in het nieuws door gevallen van structureel kindermisbruik, maar trekt tijdens toogdagen in de zomer tienduizenden bezoekers. De huidige Finse premier is lid van de Lestadius-beweging.
De kerk in Skandinavië is een staatskerk. Van de evangelisch-lutherse gemeente word je in Finland, Zweden en Noorwegen lid bij je geboorte en hoewel er in Finland de laatste jaren een succesvolle website is van de agnosten met behulp waarvan men van 'de kerk' kan scheiden, staat nog steeds ruim negentig procent van de bevolking te boek als evangelisch/luthers, of -maar dit geldt slechts voor zo'n zeven procent- als lid van de 'andere' staatskerk, de Fins-orthodoxe.
Met de kerk als onderdeel van het staatsapparaat, heb je van doen met ambtenaren. De kerk is een grote werkgever. En het ambt van geestelijke is meer ambt dan geestelijk: wijd verbreid is het bestaan van de zogenaamde dominee om den brode,iemand die dus de preekstoel opklimt enkel en alleen voor het salaris. In de opsomming van verkiezingen in Finland die ik eerder in deze serie gaf, vergat ik die van de 'volkskerk' te vermelden. De opkomst bij deze verkiezingen is nog minder dan die voor het Europees parlement maar menige Fin heeft een positietje in de kerkelijke burocratie waarvoor hij of zij betaald krijgt. Het salarisje wordt betaald uit de twee procent die elke geboren Fin van zijn of haar inkomstenbelasting afdraagt als kerkbijdrage.
De staatskerk heeft alle andere clubs onder haar brede vleugels. Je kunt het zo gek niet bedenken, van Pinkstergemeente tot Rozenkruizers en vele andere zogenaamde opwekkingsbewegingen, of het maakt uiteindelijk deel uit van de evangelisch-lutherse gemeente. Want ook dat levert geld op. Er moet dan ook heel wat gebeuren voor dat een gek die bijvoorbeeld oproept om tegen kanker vooral veel te bidden of koffie te drinken het gebruik van de kerkelijke faciliteiten wordt ontzegd. Zoals gezegd: de Lestadius-beweging mag blijven koterhopsen en vrouwen slaan, de premier van het land staat er garant voor dat de meest pregnante gevallen onder de mantel van goddelijke en broederliefde verdwijnen till fucking Kingdom come...
Maarten Luther, de aartsvader van dit systeem, was een verklaard antisemiet. De invloed van de leer van Luther op de ontwikkeling en bestendiging van het denken in termen van arische en overige, te onderwerpen rassen, had tijdens het voorbije Luther-jaar duchtig bestudeerd en aan het licht gebracht moeten worden. Maar de rassenleer heeft weer flink de wind in de zeilen, vooral in Noord-Europa. De vader van de vórige eerste minister van Finland was een befaamd verkoper van rassentheorien. De Noorse massamoordenaar Anders Breivik gaat in zijn nazistische geschriften uitgebreid in op het fundament dat de lutherse ideologie legde voor de ideeen van hem en zijn voorgangers.
Laura Huhtasaari, kandidate in de aanstaande prsidentsverkiezingen voor de alt right beweging Suomen Sisu, is godsdienstlerares op een middelbare school en een verklaard creationiste. Zij heeft de Klu Klux Klan in de VS 'een zelfverdedigingsorganisatie' genoemd, en verklaard dat zij als verkozen president onmiddelijk de gelijkberechtiging tussen hetero- en homohuwelijken zal terugdraaien. En dan te bedenken dat die gelijkberechtiging in Finland, na een strijd van decennia, nog maar drie jaar geleden is ingevoerd...
Het nationaal-socialistische gedachtengoed, met haar nadruk op de ongelijkheid van mensen en de edelheid van het oorlogvoeren, rolde honderd jaar geleden vanuit Noord-Europa naar beneden. Het heeft er alles van weg dat de schaduw weer vanuit die richting over ons schuift... (JoopFinland).

 • Datum: .

Laura is niet leuk (008)

Presidentsverkiezingen vandaag in Finland en Laura Huhtasaari is de kandidaat voor Suomen Sisu, de Finse alt right beweging. Hier en nu gaat het om het leuk zijn van Laura Huhtasaari. Ik heb haar beschreven als zijnde niet meer dan een pion van Suomen Sisu en de leidende mannen in dat clubje. De vrouw wordt in wezen door hen gebruikt in een eerste poging om het in Finland machtige instituut van president voor extreem rechts te claimen.
Laura Huhtasaari is niet om te lachen, zij is het lachen dat ons vergaat, in Europa, in de wereld. Ik heb een stukje bloedstollende tv in de aanbieding. Van de Finse publieke omroep. Er wordt in de uitzending natuurlijk Fins gesproken maar dat staat niet in de weg dat we er allemaal iets van kunnen opsteken. Het gaat om de sfeer.
De uitzending vond plaats in het kader van de presidentsverkiezingen. Alle gegadigden voor het ambt kregen een uur publiciteit. Het programma kwam live uit een studio vol met aanhangers van de betreffende kandidaat. Deze, in dit geval dus Huhtasaari, kreeg zeven minuten spreektijd om zichzelf te presenteren en werd daarna door een presentatrice een half uur doorgezaagd. Na de ondervraging is de uitzending gewoon afgelopen. Het publiek zit er dus als applausmachine.
Zoals gezegd: wat we zien en horen is leuk en tegelijk helemaal niet. De ondervraagster van dienst kwijt zich uitstekend van haar taak en brengt Huhtasaari bijna tot tranen. Vooral tussen minuut 40 en 44 van de uitzending breekt je als kijker het klamme zweet uit. De vragenstelster heeft het dan over 'de manische verschijning' van de kandidate.
Ze vraagt -en omdat de ander niet antwoordt, vraagt ze het nog een keer of twee- waarom Huhtasaari glimlacht terwijl ze het heeft over 'het sluiten van de grenzen' of over 'het weer neerleggen van landmijnen aan de grens met Rusland'. 'Wat maakt U aan het lachen terwijl U het over zulke ernstige zaken hebt?'
Maar wat gebeurt er in de studio? Het publiek klapt zich de handen stuk. Voor Huhtasaari. Dit is wat er gebeurt. Dit is Trump in Europa. De aanhangers die geen krimp geven, ook al komt hun favoriet niet verder meer dan een hees keelgeluid, of valt zij helemaal stil, blijft het antwoord gewoon schuldig.
Dit is waar het lachen vergaat. Dit is monumentale televisie, maar daarna wil je als toeschouwer eigenlijk definitief het licht uitdoen. Dit is mob rule. De volgende fase hiervan zijn openbare lynchpartijen, standrechtelijke executies, een leider van de mob die alleen nog de mond hoeft te openen om toegeschreeuwd te worden, en gevolgd. Dit is niet leuk, dit is eng. Doodeng. Kijkt, luistert en huivert (JoopFinland)

 • Datum: .

Laura is niet leuk (009)

Hoogtijdag voor alt right in de Noordse landen, met de op handen zijnde stembuszege van JimmiÅkesson in Zweden. In Noorwegen, Finland en Denemarken is extreemrechts al regierungsfähiggebleken, in Zweden en op IJsland is dat nog slechts een kwestie van tijd. 

In dit serietje hebben we de opkomst van Sisubelicht, de groepering in Finland die xenofobe en anti-Europese sentimenten kanaliseert in wat in die contreien de Noordse cultuur heet, de gedroomde bakermat van de arische Viking. Vanuit Finland bezien is het ook juist het buurland in het westen dat de machtsgreep van ultrarechts het meest van node heeft. Zweden is veel te veel in de ban geraakt van de angloamerikaanse cultuur, met haar nadruk op universele mensenrechten, haar globale ekonomie en haar feminisme.

De Zweden zijn ´homo´s´ die ´zich voor elke oorlog drukken´ en ´eindeloos vergaderen in plaats van te werken´. Dat werk laten ze liever doen door de half miljoen Finnen die er sinds de jaren vijftig als gastarbeider zijn aangekomen en blijven hangen. Dit refrein hoort men niet alleen in de Finse kroeg of op de tribune bij het ijshockey – dit is de inhoud van het debat dat in Finland gevoerd wordt over de intensivering van de ´Noordse´ samenwerking, incluis een fusie tussen het Zweedse en Finse leger.

In Nederland bestaan hardnekkige mythes over vredelievend Zweden, over de Zweedse verzorgingsstaat en over het multiculturele gehalte van die samenleving. Pippi Langkous, Olof Palme en vader en dochter Bergman? In Finland lacht men om deze beeldvorming. Het in naam neutrale Zweden verrijkte zich aan WOII. Honderd jaar sociaal-democratie heeft alleen biefstuksocialisme voortgebracht. En de twee miljoen Zweden (op een bevoking van tien miljoen) met een etnische achtergornd zijn zich nog elke dag van deze achtergrond pijnlijk bewust.

Venijnig weetje over het Zweedse koningshuis: de huidige koningin is de dochter van een na de oorlog naar Braziliëgevluchte nazi. En terwijl men in Nederland ´Zweeds wittebrood´ uit de lucht opving waren het Zweedse bankiers die het naziregime overeind hielden. Zweden leven om te werken. Een modaal gezin heeft twee volledige inkomens nodig om de huur van een flatje in een betonnen slum en een auto te kunnen betalen. Op het platteland betaalt men de hypotheek van een koophuis af en heeft men twee auto's nodig. Zweden leven om te werken, of ze gaan naar crèche of school, wat op hetzelfde neerkomt: arbeiders en kinderen van die arbeiders eten tussen de middag een kleffe hap uit een bedrijfs-, kinderopvangs- of schoolmagnetron en betalen zich zuur voor die 'luxe'. Zo kun je in het buitenland rondtoeteren dat je school gratis is maar dat is dus niet zo Van hetzelfde laken een pak met de Zweedse gezondheidszorg: voor weinig krijg je nog minder. Omineuze wachttijden voor een slecht-geoutilleerde praktijk met altijd een andere huis- en tandarts.

Naar buiten toe verkoopt dit blijkbaar wel maar binnenlands is de onvrede groeiende. Ook in Zweden is de secundaire sector vrijwel geheel opgedoekt of naar China verhuisd. En ook in Zweden wordt de overheid steeds armlastiger, en dus de ambtenaar ook. Zweden is ook decennialang aan de buitenwacht verkocht als multicultureel paradijs. De waarheid bestaat uit witte en zwarte liefdes, andere sociale relaties, wijken, scholen, beroepen en politieke stromingen. De voetballer Zlatan Ibrahimovic is het uithangbord van een lege winkel.

De gang van zaken in 2015 liet zien waar het in het land echt om ging. De grenzen die toen in no time gesloten werden voor de vluchtelingen die uit Duitsland verder reisden doen vandaag menig sociaal-democraat thuisblijven. Menig ander sociaal-democraat stemt op Åkesson. Rond de Zweden-Democraten is na de vorige verkiezingen een cordon sanitair gelegd. Het heeft de groei van de beweging niet in de weg gestaan. Wellicht juist integendeel... Vandaag slaat de partij haar slag in de stemlokalen. 

Maar de werkelijke dreiging van extreem-rechts ligt niet in het aantal parlementszetels. De Zweden-Democraten weten dat het op straat moet gebeuren. Wapenbezit is onder haar aanhangers wjdverbreid, in confrontaties met de linkse oppositie wordt zwaar geweld niet geschuwd. Afgelopen zomer werden er weer auto´s in de fik gestoken, in de voorsteden van Stockholm en Gotenburg. De mainstream pers had het over allochtone daders, ´net als in 2013´. De Zweedse oppositie weet wel beter: de branden zijn provocaties van de Zweden-Democraten. Bruin trekt op in Europa... Laat er geen illusie over bestaan over hoe de pers in West-Europa morgen zal reageren op de overwinning van Åkesson en zijn bendeleden. Men zal vooral benadrukken dat niet alle Zweden-Democraten nazi´s zijn.

En men zal vergelijkingen trekken met Hongarije en Polen. Een vergelijking die dan uitvalt in het nadeel van Warschau en Boedapest. Omdat ´eigen´ bruin toch iets minder stinkt dan bruin van verder weg...

(JoopFinland) 

 • Datum: .

Laura is niet leuk (010)

Terwijl we in Nederland gelukkig een beetje huiverig zijn om ons tweehonderd procent solidair te verklaren met allerlei types die zichzelf met een geel hesje uitdossen, verheug ik me op de taferelen uit Helsinki van vanavond. In Finland is het immers al decennia de gewoonte om de meest zwaarbeladen nationale feestdag van het land –de viering van de Onafhankelijkheid- op te luisteren met een demonstratie die de vergelijking met die in Frankrijk van zaterdag jongstleden goed kan doorstaan.
Als kapstok voor het protest geldt het feestje dat de elite in het presidentieel paleis viert. De president nodigt tweeduizend mensen uit om hem een handje te komen geven en daarna onder het genot van een hapje en een drankje een dansje te wagen. Meer stelt het niet voor maar het is de bedoeling dat de rest van de bevolking voor het scherm zit en zich afvraagt waarom hij of zij naast de pot pist. Omdat de lui die wel een uitnodiging ontvangen voor het overgrote deel een militaire of politieke achtergrond hebben, verzamelen zich buiten de zogenaamde ‘Ongenode gasten’.
Tot voor een jaar of tien waren dat vrijwel alleen maar linkse demonstranten. Tot dan toe was het protest ook voornamelijk ludiek, met wat gevatte leuzen en hoogstens een ingedrukte etalageruit hier of daar. Maar sinds extreem-rechts zich op straat gemeld heeft, is de sfeer verhard. Toen een jaar of wat geleden wegens een verbouwing van het presidentieel hok voor het feestje werd uitgeweken naar naar de tweede stad van het land Tampere, liep het zalig uit de hand en kregen de autoriteiten nogal wat kritiek omdat men de demonstranten duidelijk had geprovoceerd.
Voor vanavond zijn er tot nu toe drie demonstraties aangekondigd. Links trekt door de straten onder de leus Inclusief Finland in een inclusief Europa. Rechts wordt opgetrommeld door de alt right groepering Sisu, onder leiding van Jussi Halla-Aho die in het Europees parlement zit, en Laura Huhtasaari, de naamgeefster van dit serietje. Als derde komt voor het eerst de nieuwe rechtse beweging Liike Nyt op straat. Dat is de Finse versie van The Movement, de club van Steve Bannon.
Liike Nyt is een half jaar terug in het leven geroepen door de louche zakenman Harri Harkimo en de gesjeesde sociaaldemocraat Mikael Jungner. Harkimo zit weliswaar voor de konservatieven in het parlement maar verkondigt nu het evangelie van Bannon omdat hij vindt dat ‘Finland naar de knoppen gaat door teveel mensen die niet werken en teveel types die van buiten komen’. Jungner is een nerd die zich beter kan uitdrukken maar liever in de schaduw van de mediageile Harkimo opereert.
De achtergrond waartegen de dingen vanavond hun loop gaan nemen is duisterder dan duister. Terwijl wij kijken naar Frankrijk en Italië verrechtst men er in het voormalige sociaaldemocratische speeltuintje Skandinavië lustig op los en rommelt à la Hongarije en Polen met rechtsstaat en vrijheid van meningsuiting. In Zweden gijzelt extreem rechts de kabinetsformatie en in Finland, Noorwegen en Denemarken breidt datzelfde extreem rechts in de regeringen alleen maar haar invloed uit.
Hier in Nederland hebben we het over Emiel Ratelband en zien we Sybrand Buma als een wijs man maar gelukkig sijpelt er af en toe iets van de dreiging uit het Noorden bij ons door. Denemarken –het land dat Loetje Asscher zo hoog in zijn vaandel draagt- is gewoon begonnen om uitgeprocedeerden en migranten met een smetje maar die hun straf al hebben uitgezeten, op te sluiten op een atol voor de kust. Dat is trouwens ook een oud plannetje binnen Buma’s CDA...
(JoopFinland)

 • Datum: .

Laura is niet leuk (011)

Beginnen we dit relaas over de opmars van extreem-rechts vanuit Noord-Europa met positief nieuws. Uit Zweden. Daar heeft de vijftienjarige Grtee Thunberg al zo lang voor de deur van het parlement in Stockholm gezeten dat haar sisters en brothers in Europa haar zijn gaan steunen. Greta zou naar school moeten maar verdomt dat zolang de volwassenen in dat gebouw achter haar niets doen om de aardbol te redden. Gisteren deden in Brussel duizenden scholieren dezelfde ultieme oproep aan de volwassenen, met een optocht.
In de wirwar van berichtgeving over de Gele Hesjes wordt verzwegen dat ook hun protest begon in de gelederen van Franse scholieren, een jaar of tien geleden al. Dus niks protest tegen Macron of Le Pen, gewoon het groeiend onbehagen van opgroeiende tieners met de kortzichtgheid en egotripperij van hun ouders en opvoeders. De kids hebben genoeg gehoord over de magische Jaren Zestig waarin pa wegliep voor de smeris en ma eiste dat ze in een lange broek over straat mocht.
Er was toen ook een Club van Rome actief. En daarover hebben de zogenaamde revolutionairen in die dagen een Doodskleed gelegd. Want tja, er moest zo kort na de oorlog natuurlijk wel geleefd worden en dus had men niets op met economische krimp en echte dekolonisatie. In Nederland ruikt het naar hetzelfde: Provo en de Kabouters hadden hele spannende ideetjes, over de sabotage van de economomie door massale werkweigering bijvoorbeeld. Niks van gekomen: tegenwoordig heb je de lachers op je hand wanneer je verklaart dat je bewust baanloos bent. Da’s niet alleen de schuld van kapitalisme en VVD, het is ook een gevolg van de lafheid die sociaal-democratie en groen links heet.
Open doekjes dus voor de nieuwe generatie die doorheeft dat ze zichzelf moet redden omdat niemand anders dat voor haar zal doen. Ik hoop dat het protest van onze kinderen snel radicaliseert en resulteert in kapotte snelwegen, een herbestemd parlement -vang er maar uitgeprocedeerde vluchtelingen in op- en stemrecht enkel voor 15- tot 65-jarigen. Gesmolten asfalt, lieve teenagers! En de rugzakjes vol venijn voor de lanterfanters die jullie met een puinhoop hebben opgezadeld.

Verder niet zoveel goeds uit Zweden. Er is nog steeds geen regering in het land waar men meewarig placht te kijken naar Nederland en onze Zuiderburen wanneer een kabinetsformatie hiero weer eens een jaar duurde. De Zweden-Democraten trekken aan de touwtjes en zijn nog steeds op weg naar dezelfde positie als hun Deense geloofsgenoten die een centrum-rechts kabinet laten zitten totdat de rapen gaar zijn. Bruin likt onveranderd aan de macht in Noorwegen, Zweden, Denemarken en Finland, in al de landen dus die zich samen met IJsland zo graag Noordse landen noemen, gezamenlijk een oorlogsmachinerie opbouwen en de zuidgrens van de EU in Maastricht willen trekken.
In Finland wordt de opgang van de aan onder meer Erkenbrand gelieerde alt right beweging Sisu niets in de weg gelegd. In de vorige aflevering van dit serietje zagen we hoe op nationale hoogtijdagen het Swastika-volk de straat verovert. En met drie nationale verkiezingskampanjes voor de deur is het bingo voor het redenaarstalent van haar voorman Jussi Halla-Aho. Half april moet er een nieuw parlement komen, in mei stemt men voor ‘Brussel’ en in oktober worden er voor het eerst verkiezingen georganiseerd in de voor Finland nieuwe bestuursvorm die bij ons provincie heet.
Je haren rijzen je te berge bij het bekijken van de Aufschwung die Halla-Aho maakt. Hadden het persvolkje en zijn collega’s in het parlement twee jaar geleden nog de gewoonte om de man niet bij name aan te spreken, alleen met ‘collega’ of ‘leider van de Echte Finnen-partij’, nu is het Jussi voor en Jussi achter en wordt er om de kwinkslagen van de aangesprokene onbedaarlijk gelachen. Jussi has arrived,zoveel is duidelijk. Hijzelf zei het gister tijdens een debat zo: ‘Immigratie was een onderwerp voor de Echte Finnen-partij, nu is het voor iedereen hèt onderwerp’. Daarbij heeft de man niets van zijn rabiate standpunten hoeven terug te nemen. Halla-Aho was de uitvinder van het wanbegrip ethnische Fin en hij mag nu dagelijks ongehinderd uitleggen waarin die soort zich onderscheidt van mensen die in zijn ogen het niet waard zijn om zo te heten.
De andere partijen en de MSM laten het gebeuren. Je zou denken dat het in dit tijdsgewricht, met een mondiale ecologische en politieke crisis, makkelijk over iets anders dan over migratie zou kunnen gaan, vooral in een land als het homogeen blanke Finland waar een buitenlander voor menigeen nog steeds een bijzonder ding is en waar na de instroom van twintigduizend vluchtelingen in de zomer van 2015 het ene na het andere AZC weer dicht gaat bij gebrek aan klandizie. Maar men slaagt er niet in een bepaald thema tot hoofdkwestie in de kampanje te maken. En daar maakt Halla-Aho slim en zonder mededogen gebruik van.
Gisteravond ging het hele debat over de verkrachting van minderjarigen door asielzoekers. Jussi’s partij wil verkrachters uit kunnen zetten, er moet een jurist aan te pas komen om uit te leggen dat in internationale verdragen is vastgelegd dat alleen landverraad kan leiden tot het innemen van de verkregen nationaliteit, Jussi mag uit de doeken doen dat asielzoekers een grotere hebben dan gewone Finse jongens en niemand in de studio die wil weten hoe het staat met verkrachting door ‘ethnische’ Finnen en hoe minderjarig die slachtoffers waren. Ik had net gekeken naar de scholieren in Brussel. Die voerden een prachtig spandoek mee met: Let us fuck each other and not the climate!Het is inderdaad lachen, gieren, brullen maar vooral huilen geworden met die baby boomers die die schone vrijheid van hullie alleen voor zichzelf bestemd hebben…(JoopFinland)

 • Datum: .

Laura is niet leuk (015)

Welkom in het land van Borealis! Jaja, dat is me wat nieuws in de polder. Zo gewend als men er is aan boekhouders en verlichte gristenen. En aan volksmenners die in niets herinneren aan die uit de buitenlanden. Laat staan uit het niet zo verre verleden. Waren ze in de Lage Landen net gewend aan de nazilight uitspraakjes van een Duk of een Doctor Sid, koene maar toch ook wel marginale sprekers over bloed en bodem, komt daar onversneden bruine koek uit het welgevormde mondje van een winnaar.
Borealis dus, de term waar sinds vannacht dit halve land de betekenis van opzoekt. Men gaat vooral bij elkaar te rade. Noordelijk. Noordpool. Heeft te maken met vriendelijke landjes als Zweden en Denemarken. Landjes zoals het onze. Ze maken er stofzuigers en de meisjes zijn er zo vrij en blij. Veel meer weten we er niet van. Borealis betekent niet zozeer noordelijk als wel Noords. Zo noemen zich vijf landen waarvan drie geologisch tot Scandinavie behoren. En zo noemde zich ooit de bevolking van deze landen. Ooit in de eerste eeuwen van onze jaartelling. En ooit in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De boreale mens werd daaro aangeduid als een ras. Of eigenlijk: de volmaakte vorm van een ras. Het blanke ras.
Valt het kwartje? Herinneren we ons wie we het laatst over de boreale mens hoorden, voordat de rasintellectueel in Zeist ons bijpraatte. Anders. Anders Breivik. De getormenteerde jongen uit het mooie fjordenland. De eenling, de lone wolf uit het boekje. Zo schreef het journaille bezuiden Kopenhagen hem graag bij in de analen van de geschiedenis. Hoe anders verging het hem tussen zijn boreale volksgenoten. Breivikisme is een ding in de Noordse landen, Hersengymnastiek. Heemkunde voor fijnproevers. Anders is een held. Voor onrustbarend velen. In Borealia en ver daarbuiten.
Prominent aanwezig als geadresseerde van Breiviks geloofsbrieven: Jussi Halla-aho, de voorman van SiSu, en dat is weer de voorhoedebeweging van clubjes als Erkenbrand en Civis Mundi. Jussi wordt momenteel in een zetel naar de derde plaats in de Finse parlementsverkiezingen gedragen. Wie doet hem wat, want Jussi gaat het niet om zeteltjes maar om de straat. Na de verkiezingen van 14 april zal hij de partij overlaten aan Laura Huhtasaari en zich weer inzetten in Brussel, als tweede man van de extreemrechtse fractie in het parlement, meteen na de verse aanwinst Orban… (JoopFinland)

 • Datum: .

Laura is niet leuk (016)

Twee weken voor verkiezingsdag in Finland moeten er even wat dingen onder de juiste noemer gebracht worden. Zo bracht de NOS het bericht de wereld in dat de rechtspopulistische partij Echte Finnen in de peilingen na een korte opleving alweer op verlies zou staan.
Het kan zijn dat de NOS niet voldoende bijgepraat is over de ontwikkelingen van de voorbije jaren in de gelederen van de Echte Finnen. Daarom ten behoeve van het duidende journaille hier nog even een korte samenvatting van deze serie.
De Echte Finnen besloten na de verkiezingen van 2015 aan een rechtse coalitie deel te nemen. Een stap met grote gevolgen. De aanhang van de partij keerde zich massaal af. En de door de alt right-beweging Sisu gedomineerde factie pleegde een coup binnen de partij.
Europarlementariër en oprichter van Sisu Jussi Halla-aho werd in 2017 gekozen tot de nieuwe eerste man van de Echte Finnen. Als reactie daarop scheidden onder meer de voltallige ministersploeg van de partij en de charismatische leider Timo Soini (vigerend minister van BZ) zich af, in de groep die zich de Blauwen noemt.
De Echte Finnen onder leiding van Halla-aho behaalden een goed resultaat tijdens de presidentsverkiezingen van 2018 (hun kandidaat Laura Huhtasaari werd derde) en stijgt sindsdien onafgebroken in de peilingen. In 2017 sprak de partij nog maar acht procent van het electoraat aan, vandaag staat ze op ruim dertien procent.
Het kan zijn dat de NOS een wissel gemist had en over de Blauwen schrijft. Die staan in de peilingen inderdaad op bijna een ronde nul. Het kan ook zijn dat de NOS naar de uitslag van de verkiezingen van 2015 kijkt. Daarin haalden de Echte Finnen ruim zeventien procent van de uitgebrachte stemmen. Maar dat was dus in feite een andere partij. Een soort Echte Finnen-light.

Ander dingetje, met een verwijzing naar hiero. Naar Forumland, waar de goegemeente zich haast om Thierry Baudet schoon te praten en uit de wind te houden. Waar mensen van hun bed worden gelicht omdat ze iets roepen. Terwijl de roeper van alles waarachter we na 1945 een punt hebben willen zetten de roeptoeter in de pianohandjes krijgt gedrukt.
In Finland doet men daar niet voor onder. De Echte Finnen produceerden het filmpje A Story of Being Seriously Pissed Off.Tot begin deze week draaide het ook in het voorprogramma van de nationale bioscoopketen Finnkino. Dus voordat je in haar zalen naar The Sound of Music of naar Houten Klaas doet het met een Boomging kijken werd je ook getracteerd op een videoclip met politieke boodschap.
Niets mis mee, denk je dan, omdat andere partijen dat ook doen, of zouden kunnen doen. Dinsdag trok Finnkino echter de clip terug ‘vanwege de gewelddadige inhoud’.
Ik zou zeggen: oordeel zelf. De clip is in goed Engels en staat hier in Youtube. Sinds afgelopen dinsdag hebben de makers van het ding weer flink gewonnen in de peilingen…
(JoopFinland)

 • Datum: .

Laura is niet leuk (017)

Welbeschouwd heeft de parlementaire democratie het in Finland twintig jaar uitgezongen, van 1995 tot de zomer van 2015. Na de dictatuur van Kekkonen/Koivisto droegen twee rechtstreeks gekozen sociaaldemocratische presidenten macht over aan het parlement. Maar de conservatiefliberaal Niinistö kondigde bij zijn aantreden in 2012 aan dat hij niet die twee maar de ikonische Kekkonen zou imiteren, en aan die belofte heeft hij zich gehouden. In de zomer van 2015 greep hij de toestroom van ruim dertigduizend asielzoekers naar zijn land aan om de grens met Rusland te sluiten, per decreet. Gedurende de voorbije verkiezingskampanje voor een nieuw parlement was de buitenlandse politiek geheel uit de redevoeringen van de kandidaten verdwenen.

Jussi Halla-aho wordt morgen in een zetel naar plaats 1, 2 of 3 gebracht. De leider van de Echte Finnen kon de kampanje naar zijn hand zetten, door simpelweg nee te zeggen waar zijn concurrenten ja zeiden, mutatis mutandis. De Echte Finnen hebben het over klimaathysterie, daar waar de anderen babbelen over het in scholen en bedrijven serveren van vegetarische maaltijden. En de Echte Finnen willen de twintigduizend asielzoekers die sinds 2015 geen asiel hebben gekregen met het oog op hun uitwijzing gevangen zetten, daar waar de anderen dit te duur vinden en liever meer geld geven aan Frontex om de ‘toestroom’ al op de Mediterranee onder te dompelen. Tussendoor mompelt Halla-aho over het afschaffen van de publieke omroep en de vakbonden, en lijken de anderen het daarmee eens, want niemand vraagt hem wat hij daarmee bedoelt.

De geschiedenis van de twintigste eeuw, en de internationale ontwikkelingen wijzen de richting waarin we gaan. Maar in de Finse media geen woord over wat de Echte Finnen (de bijna twintig procent van de kiesgerechtigden die morgen, indien het lentezonnetje schijnt en de thermometer voor het eerst sinds oktober vorig jaar de twaalf graden aantikt, op de partij zullen gaan stemmen) bezielt. Men weet niet wat men overmorgen wil, mochten de Echte Finnen de grootste partij zijn geworden. Men doet hier graag in alles de Zweden na, maar er is huiver voor een cordon sanitair rond Halla-aho. Liever geeft men hem een ministerschap, ‘om het af te leren’. Dat de man niets van dat nastreeft -hij heeft aangegeven eind mei weer voor een zetel in het EP te gaan en dan de partij over te doen aan Laura Huhtasaari- kunnen de plucheklevers zich nu eenmaal niet voorstellen.

Ook de Nederlandse media slaan liever de plank mis. Achtereenvolgens Trouw en het NRC kwamen de afgelopen week met reportages over extreemrechts in Europa. En de AIVD kondigde aan dat haar zusterdienst in Oostenrijk heult met Putin. Voor wat betreft zakendoen met de junta in het Kremlin (de Finnen noemen dat net zoals in de Koude Oorlog ‘bruggen bouwen’) zou Bertje Olee ook es naar Noord-Europa kunnen kijken. Met betrekking tot de onderzoeksjournalistiek van mijn betaalde collegae was ik onthutst, omdat daarin wel werd aangestipt dat ‘anders dan vroeger, toen extreemrechts altijd op de natie gefixeerd was’ (???) de Breivikken van deze tijd in een globaal netwerk opereren, maar geheel geen kond werd gedaan van Awakening,het zeg maar wereldcongres van bruin, dat vorig weekeinde in het Finse Turku plaatsvond.

The overwhelming message from this conference is that the white nationalists are now internationalists, and that they’ve developed a movement that is international,” aldus Leonard Zeskind, die voor het Institute for Research & Education of Human Rights extreemrechts onderzoekt. “These folks have worked hard to build a relationship with Canada, Australia, Northern Europe. And they’ve done it.” In dat licht beschouwd is het makkelijk te verklaren waarom ‘Brussel’ weer lonkt naar Halla-aho. De man zit daar straks niet te babbelen over vegetarische soepballetjes maar bereidt samen met zijn geloofsgenoten uit Hongarije, Polen en Italie plus de clowns uit het UK ook daar de bruine coup voor…
(JoopFinland)

 • Datum: .

Laura is niet leuk (018)

Terwijl bijvoorbeeld de Volkskrant niet verder komt dan het uit het pakpapier halen van een Deense Koranverbrander en nalaat de opmars van extreem-rechts in de overige Noordse landen te benoemen voor wat ze is (de inspiratiebron voor de Boreale dageraad van de Baudetten, Cliteuren en Pierikken in Volkskrantland), wordt in Finland de weg bereidt voor een extreem-rechtse regering in 2023.

Gisteren kreeg de sociaal-democratische would be-premier en kabinetsformateur Rinne de conservatieve plattelandspartij Keskusta mee in zijn club, die verder zal bestaan uit de groenen, de zusterpartij van de SP en de Zweedssprekenden. Waarschijnllijk houdt deze landsregering het wel vier jaar vol. Onnoemelijk veel belangrijker is wat er in de oppositie gebeurt.

De door de alt right beweging Sisu gedomineerde Echte Finnen, het onderwerp van dit serietje, wisten bij voorbaat dat zij uitgesloten zouden worden van regeringsdeelname. Kwamen zij bij de laatste verkiezingen maar zevenduizend stemmen tekort om de grootste partij te worden, nu gaan zij er terecht vanuit dat zij over vier jaar de sociaaldemocraten kunnen verslaan.

De Echte Finnen zullen dus alleen maar hun aanhang vergroten. Dat is niet gezegd voor de andere grote oppositiepartij, de conservatiefliberale Kokoomus. Het uit de macht vallen van deze club zal vérstrekkende consequenties hebben voor de machtsverhoudingen in 2023. Kokoomus is sowieso al een partij die ver rechts staat van bijvoorbeeld het CDA, waarmee ze in het Europees Parlement optrekt. Vooral haar jongerenbeweging laat graag de oortjes hangen naar extreem rechtse praat.

Vanuit die gelederen zal Kokoomus in de oppositie nog verder naar rechts gedreven worden en met de Echte Finnen gaan samenwerken. Gister al liet de leider van de conservatiefliberalen doorschemeren dat, mocht de nu beoogde regering vallen, er te denken valt aan een minderheidskabinet van de zijnen met de partij van Laura Huhtasaari. Van een cordon sanitair rond de Echte Finnen nieuwe-stijl (in geen opzicht te vergelijken met de club van minister van BZ Timo Soini die uit het nieuwe parlement verdween) is nooit sprake geweest.

(JoopFinland)

 • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch