Skip to main content

donderdag 8 februari-2007
Nog effies en de eerste ambtstermijn van Pauline Krikke als VVD-burgemeester van Arnhem zit erop. En gaat ze voor een tweede. Daar zal niet iedereen spontaan onze nationale driekleur tegen de pui voor laten wapperen. In de afgelopen jaren bleek Pauline bijvoorbeeld op communicatief gebied een peertje van 20 Watt te zijn en was ze niet op de hoogte van de groeiende kolerezooi binnen het onder haar ressorterende koddebeierkorps. Om eens wat te noemen. Dat resulteerde in een fris buitje klachten, maar die vallen in het niet bij de klacht die gisteren is gepresenteerd aan het College van B & W en alle Raadsleden namens de organisaties De Veteraan en de Stichting De Rode Baret. Die eisen even 5 meloen euro van het stadsbestuur wegens twee handen vol schendingen van het Europees verdrag van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden jegens de twee organisaties en de schade die dat in de afgelopen drie jaar heeft opgeleverd. Met hoofdrollen voor Krikke en haar echtgenoot Ron Miltenburg. Je weet niet wat je leest. Een stuwmeer vol drugs, gijzeling, foltering, marteling, machtsmisbruik. Zal ons toch benieuwen of deze steen golven in de Arnhemse vijver zal veroorzaken of met een zachte plof op het ijs terechtkomt en stilletjes naar de bodem zakt als de dooi inzet. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 20 februari-2007
Vet gaaf hè? Bram volle bak tekeer tegen de kongsie van OM-gebefte, bromsnorren en bretels. Hij was ten onrechte beschuldigd van medeverantwoordelijkheid voor de bizarre ontmoeting van Willem I en Willem II op zijn kantoor. Hij was ten onrechte beschuldigd van  het lekken van Willem I’s IJmuidense video’s naar Peter Rollebol de Vries. Hij was ten onrechte beschuldigd van het lekken van een Willem I-peevee naar NOVA. Nee, hij had geen koffers vol zwart geld in ontvangst genomen. Ja, hij hield wel van koffie en handenschudden, maar dat was legitiem. Kortom, Bram was zich van geen kwaad bewust. Niettemin droeg hij toch het nasale dossier over aan een kantoorgenoot. In het belang van zijn cliënt. Kan je zeggen, dat de hele vertoning niet erg slim was van Boulevardowicz, maar hij heeft in ieder geval zijn zegje gezegd over alle aanvallen die op hem zijn ondernomen.
En eigenlijk hadden we ook zoiets verwacht van Paulien Krikke, de burgemeester van Arnhem. Die werd op 7 februari heel openlijk ervan beschuldigd dat ze een handeltje in hard drugs van haar echtgenoot en diens gabber heeft afgeschermd, minimaal heeft staan te liegen bij een officieel onderzoek naar die affaire, zwijggeld heeft betaald, de rechtsgang heeft gemanipuleerd enzovoort enzovoort (1). Maar we zijn nu zo’n 14 dagen verder en noppes. Helemaal noppes. Paulien is net zo zwijgzaam als een Sfinx na het verorberen van een ton Temazepam. Nou kan je natuurlijk van het standpunt uitgaan dat de groep veteranen die de officiële klacht her en der heeft gedeponeerd een collectieve hersenbeschadiging heeft opgelopen bij zijn missies elders in de wereld. Maar dat is toch te makkelijk. En dan mag Paulien er het zwijgen toe doen, de Raad en het lokale sufferdje lieten het ook afweten. Is dat vreemd of is dat vreemd? Maar de bal rolt verder en wie weet belandt ie via een cornerpaal van Aatsje de Mos’ thuishaven toch nog in het doel waar we hem hebben willen. Alaaf en stay tuned.  


(1) Zie de eerste aflevering dd. 8 februari jl.  

 • Datum: .

vrijdag 23 februari-2007
Eigenaardig. Er staat  in de Vollukskrant van vanochtend een artikel over pensionado Jelle Kuiper, het tijdelijke bromsnorhoofd van het korps Gelderland-Midden. Jelle heeft zich volgens het ochtendvod ongevraagd bemoeid met het onderzoek van de ombudsman naar de klachten van drie biculturele petten over discriminatie en intimidatie binnen Jelle’s postmokumse hobbyclub. Vindt die advocaat van die drie petten niet kunnen. Kortom, opnieuw heisa over een dossier vol willekeur, machtsmisbruik, bedreiging, racisme en falend management, dat  korpsbeheerder Paulien Krikke indertijd nog probeerde weg te macrameeën met een excuusbriefje. Maar er werd in het artikel geen syllabe besteed aan het nog steeds niet afgeronde onderzoek van het bureau Berenschot naar dezelfde materie. Laat staan dat er aandacht was voor de niet zo zuinige klacht van een lokale gevechtseenheid veteranen tegen burgemeester Krikke en haar echtgenoot, die deze serie tot ontbranding bracht (1). Was leuk geweest, maar je kan niet alles hebben.
Overigens was het in Arnhem en wijde omgeving blijkbaar niet alleen bij de bromsnorren al een tijdje zwaar kloten. Ook bij de befvereniging van het arrondissement Arnhem was het zwaar weer. Maar wat deden die jongens en meisjes? Die gingen “niet zacht, maar wel zinnig” op zoek naar zichzelf in de Human Academy van de firma Terpstra Tukker in Zeist. Onder begeleiding van figuren als de ontluisterende theoloog Bert Terpstra, de ontnuchterende Marjolein Rovers, de in de DDR opgeleide erschöpfende Steffen Winkler en meer van dat moois konden de Arnhemse arrondissementale brekebeentjes al jankend en brullend van alles en nog wat eruit gooien over hun midlife, hun kutcollega’s, het eten in de kantine, John de Mol, hun salaris, hun plannen om hun chef te verzuipen en andere doorbraken. Of het duurzaam heeft geholpen weten we niet, maar misschien is het een goed idee om het hele bestuurlijke zootje in Gelderland-Midden inclusief  Krikke en Kuiper naar Terpstra’s etablissement “De Terp” te sturen. Om hun hersens wat te laten spoelen. En daarna de zwakste van de bende op straat te kegelen of  voorgoed op te bergen. Leuk programma voor Zembla: Landmark, the sequence. Stay tuned.          

(1)  Zie voor de formulering van die klacht de eerste aflevering van deze serie dd. 8/2/2007.

 • Datum: .

maandag 26 februari-2007
Ja, we hebben het ons al eerder afgevraagd. Hoe is het mogelijk dat een burgemeester annex bromsnorbeheerder en haar echtgenoot straffeloos kunnen worden beschuldigd van drugsconnecties en andere ongerechtigheden? Zoals in Arnhem. Toch geen durp zou je zeggen. En een politieke partij met een beetje ballen zou deze kat toch op zijn minst een lellebel aanbinden. Al was het alleen maar vanwege de naderende verkiezingen. Maar niks, noppes, nada. Dus dan maar weer eens een koevoet tussen de deur: een e-mail. Naar Gerrie Elfrink, de fractievoorzitter van de SP in de Arnhemse gemeenteraad. Leest u even mee?

“Gerrie,

Wij hebben al een paar maal in de serie “Krikke-gate” op onze website aandacht besteed aan de brandbrief, die op 7 februari jl. door de organisaties De Veteraan en De Rode Baret is verzonden aan het Arnhemse College van B en W en alle Raadsleden. Tot nu toe hebben wij nergens ook maar een glimp van een reactie aangetroffen, terwijl toch de burgemeester en haar echtgenoot in voornoemde brief  worden beschuldigd van het onderhouden van drugscontacten. Nou kan je met zijn allen meewarig het hoofd schudden en zeggen dat het om een briefje gaat van verknipte oliebollen, maar de Militaire Inlichtingendienst vond het kennelijk wèl de moeite waard om eens een bezoekje te brengen aan het bureel van de twee organisaties. Om eens poolshoogte te nemen. Kan je ons zeggen waarom zelfs de SP-fractie niet in beweging is gekomen na ontvangst van de bewuste klacht?”


Met een beetje goeie wil kan je de tomaten van de SP voor rooie ballen aanzien. Dus verwachten wij wel enig effect van onze mail aan Gerrie. Fuck, waar is het peper en zoutstelletje? Effe zoeken. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 1 maart-2007
Nee, niks gehoord van Gerrie Elfrink. De fractievoorzitter van de SP in Arnhem. Je zou toch van zo iemand verwachten dat ie in ieder geval reageert op onze e-mail over de beschuldigingen van De Veteraan en De Rode Baret aan het adres van burgemeester Krikke en haar echtgenoot Ron Miltenburg. Mooi niks. Maar we zijn er inmiddels op gewezen dat Ron en Gerrie gaan samenwerken bij een op stapel staand lokaal teeveestation. Een déjà-vu voor Ronnie, want die heeft in een eerder leven al zijn best gedaan bij Salto in Amsterdam.
Zal dus wel een heel mooi programma worden bij RTV Arnhem. Kunnen ze misschien ook eens die ex-militairen uitnodigen om te horen wat ze nou eigenlijk bedoelen met die drugsconnectie van de burgemeester en haar Ronnie. Spannend daar in Arnhem. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 7 maart-2007
Zie je het voor je? Een raadsvergadering in Arnhem onder leiding van burrie Pauline Krikke, herfst vorig jaar. Wordt het plotseling roerig op de publieke tribune. Een paar vervaarlijk uitziende leden van De Veteraan en De Rode Baret roepen dreigende teksten in de richting van Pauline en maken het bekende gebaar van de bajonet over het strottenhoofd. Wat gebeurt er strafrechtelijk? Noppes. Diezelfde heren uiten in diezelfde periode hun grofkorrelige misnoegen ook nog eens bij de woning van het “drugsconnected” echtpaar Miltenburg-Krikke. Wat gebeurt er strafrechtelijk? Niks. Pauline krijgt vanaf die tijd wel een paar professionele oortjes om zich heen. En voor het pand Broerenstraat 34 waar De Veteraan en De Rode Baret hun hoofdkwartier hebben ingericht groeit het aantal rubberzolen en regenjassen. Om de zaak willens en wetens op de spits te drijven betalen de ex-militairen al geruime tijd geen huur en bijbehorende emolumenten als gas, licht en water. Wat gebeurt er? Nada. Toch vreemd, want als je als eenvoudige boerenleut wild hebt staan te plassen tegen een zebravoertuig dan kan je op zijn minst een stevige prent verwachten. O ja, die ouwe ijzervreters schreven op 30 januari jl. ook nog deze brief aan de Koningin. Waarschijnlijk geen epistel dat ze dagelijks onder ogen krijgt. Toch is reactie tot nu toe uitgebleven. Jammer, want het broeit in Arnhem. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 8 maart-2007
Kijk, dat bedoelen we nou. Gisteren werd in Eindhoven een kamper achter een deur met een gaatje gesleuteld, nadat hij de burgemeester mobiel zou hebben bedreigd. De burrie zelf kreeg meteen een bunder oortjes om hem heen, want je weet maar nooit met die kampers. Maar hoe staat dat in verhouding tot de juridische gang van zaken rond die Arnhemse veteranenclub in hun winkel aan de Broerestraat? In ieder geval niet congruent. Waar zit de hobbel? Hebben de betrokken veteranen gelijk? Werd hun pand voordat ze het betrokken gebruikt als stash voor Turkse hero? Werd in hun pand tijdens hun afwezigheid stiekempjes hero verhandeld door een goeie vriend van Rob Miltenburg, de echtgenoot van Pauline Krikke? En werden beide feiten door de lokale overheid bedekt? Treedt Pauline Krikke inderdaad op als “kroongetuige” in een aantal Turks-Nederlandse dossiers? Zit op de illegalenboot in Rotjeknor een lastige, tot de veteranenclub behorende, Russische getuige? Wat heeft een goeie vriend in de EBI verteld? Ligt al die narigheid in het verlengde van het gezeik rond het ontslag van die “lekkende” Turkse tolk, die in Arnhem werkzaam was, en de geruchten over corruptie binnen het Arnhemse bromsnorrenlegioen en het openbare beffenapparaat? En zijn al die vragen de reden waarom de bestuurlijke driehoek in wezen geen vinger durft uit te steken naar de leden van De Veteraan en De Rode Baret? U hoort nog van ons. Stay tuned.

 • Datum: .

zaterdag 10 maart-2007
Even terug naar eind vorige maand. Want we hebben wat gemist. Op 27 februari richtten de niet zo zuinigjes aan de poort rammelende organisaties De Veteraan en De Rode Baret zich namelijk met dit vlammende epistel tot de president bef van de Arnhemse rechtbank. Die zal toch even flink in zijn Pearlgaten hebben gewreven. De toonzetting is namelijk nogal ongebruikelijk en geeft voor de zoveelste keer aan dat het in de Broerestraat behoorlijk scheef gaat. Tot nu toe probeerden speurneuzen met een ingenieuze operatie pappen en nat houden de zaak binnen de dijken te houden. Maar nu die toch dreigen te bezwijken hebben de betrokken neuzen hun handen afgetrokken van de q.q. tot hun interessesfeer behorende veteranen. Kan dus nog heel gezellig worden daar. Zandzakken voor deur. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 14 maart-2007
Actie voeren gaat je niet in je kouwe garderobe zitten. Vooral als die actie al een paar jaar duurt. Een van de veteranen die de Arnhemse burgemeester Krikke en haar gevolg minimaal voor de kadi willen brengen wegens betrokkenheid bij drugshandel, zat er even stevig doorheen. Om te recupereren dacht hij een lekker plekkie in Amersfoort te hebben gevonden.
Blijkens zijn mail bleek dat toch errug tegen te vallen. Instanties? Our ass. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 15 maart-2007
In aflevering zeven van deze serie kwam al eens een Russische bewoner van de Rotterdamse illegalenboot voorbij. Een gozer met een interessant verleden, zoals blijkt uit deze mail van de Arnhemse veteranen. Vet hè? Maar zelfs als je over deze materie contact zoekt met een veronderstelde rooie rakker in de gemeenteraad, trek je een niet. En ook dat is interessant. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 27 maart-2007
Toen in de jaren negentig Winnifred Sorgdrager als peegee in Arnhem dagelijks getreiterd werd door het justitieel apparaat om haar heen, stuurde zij een x-aantal druiloren naar De Terp in Duin en Bosch om te worden afgericht. Heeft blijkens een nieuw herderlijk schrijven van de Veteranen uit de Broerenstraat niet helemaal het gewenste effect gehad. En nou kan je ook hier de swiffer van Berenschot of de Ombudsman doorheen jagen, maar dat levert meer dan waarschijnlijk opnieuw een pak lelieblanke pagina’s op. Dus laat maar zitten. Je maakt van een bolderkar nooit een luxe slee. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 4 april-2007
Hoe was het ook weer? Ze hadden bij de bromsnorren in Arnhem een Turkse tolk in dienst. En die had volgens de AIVD informatie gelekt naar het land van zijn tweede paspoort. Dus moest ie in de ogen van oom Sybrand cs. op de keien. Vond niet iedereen leuk in snorrenland, maar de Haagse snuffelclub trok aan het langste eind en de Turkse Tena-boy verdween van het toneel. Evenals een deel van zijn Arnhemse personeelsdossier (!!). Dat Tayar Cetinkaya (dankzij de aangifte van Huseyin Baybasin weten we in ieder geval hoe hij heet) in augustus 2006 even zo vrolijk door de Mokumse commissaris Olierook werd ingeschakeld om in Turkije twee verdachten van de moord op Willem Endstra van een ijzeren manchet te voorzien, is een teken dat het in deze affaire tussen de AIVD en de platte petten niet botert. Misschien zelfs niet kaast en eiert.
Goed, dat laten we even voor wat het is. Vraag blijft wat vriend Tayar indertijd dan wel heeft gelekt. Awel, dat was zeker en vast informatie over de zaak rond de Koerdische avontuurlijke zakenman Baybasin, die heftig had lopen te strooien met verhalen over de betrokkenheid van de top van de Turkse samenleving bij de handel in Afghaanse genotmiddelen. En de duistere contacten in West-Europese landen om dat handelsimperium in stand te houden. Al dan niet afgedwongen via chantage van of handjeklap met hoge functionarissen. We hoeven maar te wijzen op het rumoer in de Brusselse kashba rond minister van Justitie Onkelinx en dan nu het aanzwellend geraas rond onze secretaris-generaal van Justitie Demmink en u begrijpt wat we bedoelen. Hoe dit ook allemaal in mekaar steekt, Tayar Cetinkaya werkte vóór zijn zwanenzang in Arnhem. En daar beschuldigen een stel veteranen met hier en daar een inlichtingenachtergrond burgemeester Krikke en haar intimi van een Turkse hero-connectie. U voelt hem komen? Ja, precies. Heeft de ene zaak soms iets van doen met de andere? Hopen we nog eens te achterhalen. With a little help of our friends. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 8 mei-2007
Zo, dat weten we ook weer. De twee Marokkaanse ex-werknemers van de Arnhemse bromsnorrenclub, die in hun visie zwaar kloten waren behandeld door de korpsleiding omdat hun DNA toevallig een hoog couscousgehalte bevatte, hebben van ombudsman Alex Brenninkmeijer grotendeels gelijk gekregen. Verder zou Tayar Cetinkaya ook onheus zijn behandeld. Da’s die Turkse tolk, die zo’n intrigerende rol heeft gespeeld in de bedwelmende zaak rond zijn Koerdische landgenoot Huseyin Baybasin en kindervriend Joris “Driepinter” Demmink, de huidige secretaris-generaal van Justitie. Op grond daarvan kreeg Tayar een rooie kaart van de AIVD en werd ie door zijn voormalige chef in Arnhem op de stoep gezet (1). Dat laatste had volgens Alex, wiens familie momenteel heftig investeert in Turkse winkelcentra (2), nooit mogen gebeuren. Achteraf kijk je een koe in zijn kunstgalerij, maar voor het klagende trio is het exposé van Alex toch een soort genoegdoening. Goed, dan heffen we nu het glas, doen even een plas en laten alles zoals het was. Paulien, daar ga je meid. Stay tuned.

1. Zie aflevering 12 van deze serie dd. 4 april 2007.
(2) Zie aflevering 307 van de serie Octopussy 2 mei 2007.

 • Datum: .

woensdag 16 mei-2007
Opnieuw wat correspondentie uit Arnhem. Van de uit de inlichtingensfeer stammende leden van de Veteraan en de Rode Baret. Nee, dit keer niet over de intrigerende drugsscene in hun stad, maar even iets anders. De tekst van de mail luidde:

“Naar aanleiding van het rumoer rond J. Demmink het volgende: Wij zaten het afgelopen weekend weer wat oude zaken door te nemen. Bleek dat een oude straatinformant van de politie, tevens runner en dealer, samen met een collega in crime jonge jongens ronselde voor klandizie in het ons allen bekende Anne Frankplantsoen in Eindhoven. Maar ook op andere locaties en evenementen. De jonge prostituanten werden dan door de desbetreffende personen aangespoord vanuit de maatschappelijke opvang een dergelijke carrièresprong te maken. Het ging hierbij om jongens uit het voormalige oostblok zonder verblijfstatus. Een kwetsbare positie dus. Hier draagt ook een deel van het personeel maatschappelijke opvang kennis van (individueel is er ook geld aan verdiend, evenals aan andere ongein). Daar is toen, wij praten nu over 2003, wel eens over gesproken. Maar er werden zoals gebruikelijk in dit land geen maatregelen getroffen. Deksel, doofpot, dicht. Na de transactie en consumptie bleek dan al gauw, dat het een en ander voor die jonge jongens geregeld werd. Zoals een verblijfsvergunning en een dak boven hun hoofd. Ook zijn er jongens uit het dak- en thuislozencircuit verdwenen. De pooiers en koppelaars genieten in dit soort gevallen een buitengewone bescherming vanuit politie, justitie en lokaal/politiek bestuur. Dus het gaat niet alleen om Demmink bij deze haast routineuze strafbare feiten. Tot zover. Wordt vervolgd.”

Wij herinneren ons nog als een vaste schijf dat in België stijf en strak werd ontkend dat zich achter de Dutroux-affaire op hoog niveau een pedo-organisatie schuilhield met internationale vertakkingen, onder andere naar Nederland. Bij het lezen van bovenstaand mailtje krijg je toch weer de kriebels. Wij blijven porren. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 21 juni-2007
Het is wat hè, als je als CDA-voorlichter door het leven moet. Neem nou eens Marianne Fennema. Krijgt ze vorige week van de leden van de Veteraan en de Rode Baret in Arnhem de volgende mail:

"Vader des Vaderlands?

Wij zenden u straks een stukje, door ons opgestuurd aan de NOS. Hopelijk doen ze er wat mee. Zij vroegen erom. Wij gaan in ieder geval na maandag aan de BBQ en onder de koude douche. En dit uit principe !!!. Leve de infanterie. Ze dwingen ons in de armen van die Turken en Ron met de drie miljoen (Miltenburg, red.), zodat we uitgeschakeld worden. Ziet u hoe die rechtstaat niet functioneert? Maar wij zullen schoon blijven. Eerst Demmink, Krikke en Ron voor de rechter. Anders stevent dit land recht af op een burgeroorlog. Stelletje mafkezen. Ons verhaal staat vele malen sterker dan die van kinderneukers en drugshandelaren. Waarom zitten we nog in Afghanistan? Om de handel veilig te stellen of om echt iets te betekenen voor onze medemens in dat Verweggistan? Ons wordt het verraad steeds duidelijker!!!! Weer een maat van het dertiende gesneuveld. vandaag. Luchtsteun. Ach ja, wat een sprookjes. En wat een leiderschap in Den Haag. Dat kortgeding van Baybasin. Wij zullen blijven waarnemen!

13Rules!!!
"

Emotioneel? Cryptisch? Zeker. Maar wat deed Marianne ermee? Die stuurde het naar drandus Raymond Willem Knops. De huidige defensiewoordvoerder van Jan Peter Klootviool's keurkorps in de Tweede Kamer en in een vorig leven ondermeer druk doende met de verdediging van het luchtruim boven De Peel. Schrijft Marianne aan Raymond:

"Zou je een empatisch antwoord weten nu er mensen zijn gesneuveld? Graag met spoed want ik denk dat wij nog wel meer mails krijgen".

Nou is het volgens de vaste bijsluiter van dit soort berichten kennelijk niet de bedoeling dat God en alleman meeleest. Maar mogelijk in haar verwarring over de term "kinderneukers" stuurde ze haar missive aan Raymond ook naar de mailschrijvers uit
Arnhem. Tekst:

"U ziet in deze mail het e-mailadres van de afzender niet staan, maar dat is "onder water" behouden. Als u deze mail beantwoordt wordt uw reactie via het systeem van Publieksvoorlichting aan de oorspronkelijke afzender verstuurd. Daarnaast wordt uw antwoord in ons systeem geregistreerd, zodat we het later kunnen hergebruiken. Mocht dit onderwerp niet in uw portefeuille zitten, wilt u ons dat dan laten weten onder vermelding van casus 87381. Dan kunnen wij de mail naar de juiste persoon doorsturen en blijft onze administratie op orde. Bij voorbaat dank!"

Nog een mazzel dat Marianne niet aan Raymond vroeg: "Stuur die malloten in Arnhem even een meelevend kutbrieffie. Graag een beetje rapido, want er is weer een dooie in Afghanistan gevallen en we verwachten nog meer van dit soort shit". Overigens is er in Arnhem nog geen staaltje empathie van Raymond binnengekomen. Misschien net even op dienstreis naar De Peel. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 22 juni-2007
Fuckaduck. Vergeten. In de aflevering van gisteren was sprake van een "stukje" dat de boys van De Veteraan en De Rode Baret aan de NOS en later aan Marianne Fennema hadden gestuurd. Hadden we natuurlijk ook in de envelop moeten stoppen. Nou bij deze dan.

 • Datum: .

donderdag 26 juli-2007
Op 22 januari 2005 werd in het Zegerslootgebied bij Alphen een dooie man gevonden. Gekogeld. Het bleek te gaan om Hakan Yetis, een Koerdische pizzabakker. Een paar dagen daarna verklaarde een Turkse medewerkster van het Alphense bromsnorbureau tegenover een paar collega's dat haar man de trekker had overgehaald. Omdat Hakan amoureuze gevoelens voor haar zou hebben ontwikkeld. Later trok ze die verklaring weer in en ging in februari van dit jaar voor vier maanden achter het gaas wegens meineed. Haar door Jan-Hein Kuijpers (1) verdedigde Turkse vechtgenoot kwam weer op vrije voeten. In al dan niet blijde verwachting van het hoger beroep. Zult u zeggen "ja en?". Nou, volgens de Arnhemse Veteranen en Rode Baretten zou Hakan familie zijn van een meneer Yetis, die een tabaksnering dreef in het pand waarin zij zich nu verschanst hebben. De ene Yetis was dus een pizzabakker, de andere een sigarenboer. Kan je niet gillend van wakker worden. Edoch, de sigarenboer zag ook toe op een stash van ondeugende middelen. Een stash die alles te maken had met de kwalijke affaires die zich recentelijk hebben voorgedaan in en rond de Arnhemse bromsnorrencentrale. Waarin trouwens ook interessante rollen waren weggelegd voor het Turkse talenwonder Centinkaya en het burgemeesterlijk echtpaar Miltenburg - Krikke. Kijk, da's andere pizza. Zal ons benieuwen of dit aspect in voornoemd hoger beroepje ook aan de orde komt. We hebben onze twijfels. Gek hè? Stay tuned.

1. Jan-Hein treedt ook op als verdediger van brommerfanaat Willem Holleeder.

 • Datum: .

maandag 23 februari-2009
In de eerste helft van 2007 ging het er binnen deze serie heftig aan toe. Vanuit de Arnhemse Broerenstraat gaf een groep oud-veteranen gespreid vuur af op burgemeester Krikke, haar geliefde, haar smurfenkorps, haar gemeenteraad, de lokale befbank etcetera (1). Figuurlijk uiteraard, anders hadden we wel embeddede beelden in het Journaal gezien. Na de heftige schermutselingen, waarbij de groep zijn uitvalsbasis in voornoemde Broerenstraat wist vast te houden, kwamen min of meer geheime onderhandelingen op gang. Compleet met de gebruikelijke listigheden en rookgordijnen. Maar de betrokken veteranen lieten zich geen zand in hun nachtkijkers strooien en voerden snuffelcampagnes uit achter de vijandelijke linies. Blijkbaar hebben ze daarbij voldoende inlichtingen verzameld om opnieuw ten aanval te trekken. Met deze mail aan de smurfleiding Gelderland-Midden. Voor de liefhebbers. Stay tuned.

(1) Ga in tijgersluipgang naar onze site "Vervolgverhalen" en plof neer bij de serie "Pauline Krikke".

 • Datum: .

woensdag 25 februari-2009
Zeg. Heeft u afgelopen maandag dat vette brieffie gelezen van die Arnhemse veteranen? Ja, precies. Aan de leiding van het bromsmurfenkorps Gelderland-Midden. Nou, daar is het niet bij gebleven. De betrokken veteranen hebben nog meer daverende epistels de deur uitgedaan. Zo werden achtereenvolgens het ministerie van Binnenlandse Zaken, het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie blij verrast met het volgende:

"Bij deze doen wij, Sietze Eduard Planting (geboren 28 februari 1968 te Borne, wonende aan de Broerenstraat 32, 6811 EB Arnhem) en kring in het kader van internationaal lopende onderzoeken een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur en eisen inzage en overhandiging van alle aanwezige, op welke wijze dan ook opgeslagen communicatie-producten aangaande S.E. Planting en zijn kring met betrekking tot het conflict rond drugshandel en het stadsbestuur/korpsleiding te Arnhem.
Hieronder vallen ook tapverslagen en processen verbaal, alsmede interne en externe communicatieproducten in deze
".

Nou daar is geen woord Balinees bij. Het Arnhemse College van B en W kreeg een min of meer gelijkluidende missive, aangevuld met deze klacht. Denk je toch, zo, dat is het wel zo'n beetje. Niet dus. Ook de president en de vice-president van de Arnhemse befbank mochten een emotioneel herderlijk schrijven ontvangen. Toon? Muziek? Tja, het lijkt meer op het Willem Breuker Collectief dan op Julio Iglesias. Maar blijkbaar is er aan de Broerenstraat iets geknapt. En zijn we niet sinds het jammerlijk sneven van Geert op Heathrow niet extra te porren voor een nummertje vrijheid van meningsuiting? Nou dan. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 26 februari-2009
Ooit al eens een WOB-je gepleegd bij een of ander ministerie? Of een herderlijk schrijven gericht aan een hoge bef? Je mag al blij zijn dat je nog het leven hebt voordat erop wordt gereageerd. Laat staan dat je dan nog weet waar het ook alweer over ging. Zo niet de veteranen uit de Arnhemse Broerenstraat. Die kregen bijvoorbeeld van de prez van de Arnhemse rechtbank meteen het volgende een brieffie terug:

"Uw brief van 22 februari 2009 heb ik ontvangen. Gelet op de inhoud daarvan zal ik niet inhoudelijk reageren. Uw brief wordt opgelegd" (1).

Schreven de boys van de Broerenstraat als een dumdumkogel dit epistel op terug.
Een ander antwoord in mineur was afkomstig van Joris Demmink’s ministerie van Justitie. Namens vriend Hirsch Ballin. Die kreeg per kerende post deze brief voor zijn weledelgestrenge ballen. Het is zo klaar als een kontje (2): dit wordt een stevige guerilla. Wij zij erbij. En volgens Wolter Kroes is dat prima. Dus stay tuned.

(1) Voor de inhoud waaraan de befprez refereert zie aflevering 19 dd. 25 februari jl.
(2) Woordspeling die in de hoogste regionen van het betrokken ministerie zonder twijfel begrepen zal worden.

 • Datum: .

donderdag 19 maart-2009
Wij voorspelden in aflevering 20 al een stevige guerilla van de zijde van de veteranen in de Arnhemse Broerenstraat tegen een gevarieerd bosje Nederlandse autoriteiten. En die komt er. Lees hun brief aan het Haagse Gerechtshof en huiver.

"Illuminati.
Wij hebben uw uitnodiging/oproeping voor de openbare rechtszitting van 25 maart 2009 ontvangen en kunnen als slachtoffers, klokkenluiders en deskundigen in deze als volgt reageren:
Wij zullen niet verschijnen. Dit als gevolg van de voortdurende manipulatie en frustratie door het ministerie van Justitie zelf van de individuele rechtsgang betreffende slachtoffer, klokkenluider en zijn kring vanaf januari 2004. De rol die de leiding van het Korps Gelderland-Midden en de politiek verantwoordelijken in het kabinet hierin hebben gespeeld en spelen in het afdekken van haar eigen criminele handelen inzake de handel in harddrugs en jeugdprostitutie. Wij wraken met dit schrijven dan ook alle actief opererende Nederlandse rechters, aangezien wij geen onafhankelijke rechtsgang in ons land verwachten en ons duidelijk is dat alweer zaken van belang voor het voeren van een rechtsgang zijn verdwenen in de burelen van het Ministerie en opsporings-/veiligheidsdiensten. Zoals diefstal van een laptop en voicerecorder uit de woning van verzoeker, onterechte hechtenissen, onterechte aanmerkingen als zijnde verdachte bij invallen in afwezigheid van een hulp- en/of een officier van Justitie, doodsbedreigingen etcetera etcetera.
Wij verwijzen u dan ook door naar lopende onderzoeken door de Turkse overheid in het verlengde van het Susurluk-incident naar de betrokkenheid van een corrupte regering bij de handel in harddrugs en jonge mensen. Met daarin een rol weggelegd voor uw baas, secretaris-generaal Joris Demmink en andere "illuminati".
Wij zullen ons dan ook met onze bewijslast en getuigenverklaringen wenden tot de Turkse overheid in deze en zorgdragen voor een integrale publicatie over alle betrokkenen in deze verkrachtingen van jong leven in onze rechtsstaat.
Verzoeker en zijn kring zijn slachtoffer van het ministerie waaronder uw meervoudige kamer valt. Vandaar aansluitend aan dit wrakingsverzoek een schikkingsvoorstel voor het gedeeltelijk compenseren van door uw ministerie en organisatie aangerichte materiele en immateriele schade toegebracht aan slachtoffer, klokkenluider, verzoeker in deze en zijn kring. Een schikkingsvoorstel ten bedrage van 20.000.000 euro belastingvrij, binnen vier weken over te maken. Wij geven u het banknummer nog wel.
"

De spanning stijgt. Zelfs zodanig, dat een van de tot bovenstaande kring behorende luitjes inmiddels tijdelijk de wijk heeft genomen naar gene zijde van de grens na aangifte van een interessant gevalletje mensenhandel en kinderhopsen. Geen overbodige move gezien eerdere gebeurtenissen rond getuigen in dit soort zaken. Bijvoorbeeld in Den Bosch. Wij blijven paraat. En nee, dat heeft niks te maken met die 20 meloen. Stay tuned.

 • Datum: .

Druk vanochtend op onze site. Aanleiding? Zoals het er nu uitziet wordt VVD-er Pauline Krikke burgemeester van Den Haag. Ondanks het feit, dat we exact tien jaar geleden begonnen zijn met een serie vol bommen en granaten over een conflict tussen een groep veteranen en de toen met de ketting van Arnhem rondzeulende Pauline. Dat conflict sleepte zich een paar jaar voort en eindigde in een soort limbo. Oftewel, Pauline liet zich zonder een kik scheren. In de vaste veronderstelling dat de affaire wel zou overwaaien. Die veronderstelling bleek juist te zijn. Maar jammer voor Pauline, er mankeert niets aan ons geheugen. Affaire gemist? Sprint naar onze Followup-site en ram de serie open die haar naam draagt. Smakelijk. Stay tuned.

 • Datum: .