vrijdag 27 november-2009
Vorige maand werd de Amerikaanse wetenschapper Dr. Stewart David Nozette door de FBI gearresteerd op verdenking van spionage. Nozette was een briljant wetenschapper en werkte voor de ministeries van energie en defensie, als ook voor de NASA. Bij die laatste Amerikaanse overheidsinstantie was hij betrokken bij de speurtocht naar water op de maan. Door die functies had Nozette toegang tot de meest geheime gegevens in de VS, ook over bijvoorbeeld kernwapens. Aan zijn glansrijke carriere kwam 19 oktober jl. een einde toen een G-man voor de gelegenheid een feestneus opzette en zich uitgaf voor Mossad agent. In die rol stelde hij Nozette voor informatie te leveren over Amerikaanse satelietsystemen. Nozette hapte. En hoe. Nog voordat zijn onkostenvergoeding ter sprake was gekomen, had hij al ja gezegd. De grote vraag is natuurlijk waarom de FBI het uitgerekend op Nozette had voorzien. Het antwoord gaf Nozette echter zelf, net voor zijn arrestatie. Toen reageerde hij verbaasd tegenover de als Mossad vertegenwoordiger optredende FBI agent, omdat hij meende al veel langer voor Israel te werken. Nozette was adviseur van een Israelische onderneming in de VS op het gebied van lucht en ruimtevaarttechnologie en hij ging ervan uit dat dit een front was voor de Mossad. Heel goed mogelijk natuurlijk op basis van ervaringen met andere Isralische ondernemingen (zoals de vaker op deze pagina's genoemde ondernemingen Amdocs en Comverse). Verder was Nozette verbonden aan The Alliance for Competitive Technology, een zich de verspreiding van technologie ten doel stellende nonprofitorganisatie, wat natuurlijk heel goed als een sjieke omschrijving van spionage gelezen kan worden. Ook maakte Nozette een wat mysterieus reisje, waarbij hij op zijn plaats van bestemming twee mini hard drives achterliet. Later werd duidelijk dat hij in India was geweest. Niet zo verwonderlijk, want eerder was al bekend dat Nozette betrokken was bij het Chandrayaan-1 ruimtevaartproject in India, waarbij het ook al om water op de maan gaat (al mag Vishnu weten waarom men daar in India achteraan zit). Die link met India is interessant, aangezien dat land sinds jaar en dag een nauwe militaire samenwerking met Israel kent (1). Wat Nozette echter het meest verdacht maakte was een opmerking van hem eerder dit jaar tegenover een collega, toen hij zich bij de rechter moest verantwoorden voor belastingfraude. Hij zei destijds dat hij alle geheime informatie waar hij kennis van had aan Israel en India zou verkopen en naar een van deze landen uit zou wijken, wanneer hij in een Amerikaanse gevangenis dreigde te belanden. Toen de collega in kwestie de Amerikaanse autoriteiten daarover informeerde, hoefde de FBI niet meer te weten en besloot de wetenschapper op de proef te stellen. Overigens heeft Nozette een joodse achtergrond en was hij voornemens gebruik te maken van zijn daaraan verbonden recht naar Israel te emigreren. Ook overwoog hij een Israelisch paspoort aan te vragen.

De aanklager in de zaak tegen Nozette benadrukte dat Israel niets te verwijten valt in deze, maar dat voorbehoud kreeg niet de uitwerking die de man er waarschijnlijk van verwachtte. Want in de Israelische media werd verontwaardigd gereageerd en werd de arrestatie van Nozette vooral gezien als een poging de zionistische staat in diskrediet te brengen. Ook onderstreepte men daar de theoretische mogelijkheid dat de doodstraf zal worden uitgesproken tegen Nozette. Dat is zeer onwaarschijnlijk, maar gaat er vanzelfsprekend lekker in bij een publiek dat sowieso in vrijwel alles een aanval op Israel herkent. Verder wisten de Israeliers wat betreft Nozette natuurlijk van de prins geen kwaad. Diens zaak staat echter niet op zich, want in werkelijkheid is Nozette het zoveelste hoofdstuk in het verhaal van Israelische spionage in de VS. Dat begon al kort na het ontstaan van Israel, toen de spion Victor Rothschildt informatie bij het Manhattan project wegkaapte. En die gaf hij niet alleen aan de Sovjet Unie, maar ook aan het Israelische Weizmann instituut. En dan was er natuurlijk Jonathan Pollard, de Amerikaanse militair die eveneens geheime informatie aan Israel leverde. Informatie die er niet om loog. Zo zat er een Amerikaans plan tussen voor een aanval op de Sovjet-Unie. De toenmalige Israelische minister president Yitzhak Shamir wilde zich destijds van de VS distantieren en betrekkingen aanknopen met de Sovjet Unie. Daarom gaf hij Pollard's informatie aan het Kremlin door. Was Washington niet blij mee, met als gevolg dat Pollard voor langere tijd achter de tralies ging. Net als zeer waarschijnlijk Nozette binnenkort.

(1) Zie over de militaire samenwerking tussen India en Israel verder "Open Secrets" van de Israelische mensenrechtenactivist Israel Shahak.

  • Datum: .

zaterdag 5 december-2009
Fijne jongens toch die Israelische spionnen in de VS. Onlangs kreeg Jonathan Pollard, die sinds 1985 in een gevangenis te North Carolina verblijft in verband met spionage voor Israel, bezoek van de radicale zionist Moshe Feiglin. Pollard zette tegenover Feiglin een fijn plan uiteen wat betreft de door Hamas gevangen gehouden Israelische soldaat Gilad Shalit. Israel onderhandeld momenteel met Hamas over de vrijlating van Shalit, in ruil waarvoor de zionistische staat overweegt 1000 Palestijnse gevangenen vrij te laten. Maar dat moet Israel helemaal niet doen volgens Pollard. In plaats daarvan zou Israel naar zijn mening iedere dag een Palestijn dienen te vermoorden. En dat dan net zo lang tot Shalit door Hamas wordt vrijgelaten. Gelukkig blijft Pollard voor de rest van zijn leven opgesloten, al is hij helaas niet de enige zionistische malloot met dergelijke denkbeelden.

  • Datum: .

maandag 8 februari-2010
Dr. Stewart David Nozette is nog steeds in afwachting van een proces in de VS, op verdenking van spionage voor Israël. Of in ieder geval op verdenking van de intentie daartoe, want de Amerikaanse autoriteiten verklaarden dat de zionistische staat niets te verwijten valt omdat het nooit tot daadwerkelijke levering van informatie door Nozette was gekomen. Eerder vroegen we ons al af waarom dan juist Nozette in de val liep van een zich voor Mossad jongen uitgevende FBI agent. Het had er toen al alle schijn van dat hij de Israëliërs eerder van info had voorzien en dat beeld lijkt nu bevestigd. Het Federale gerechtshof in Washington ontving onlangs in ieder geval een stapel nieuwe documenten aan de hand waarvan onomstotelijk vast kwam te staan dat Nozette als adviseur op de loonlijst stond van "Israeli Aerospace Industries" (IAI), een militair industriële firma in Israël. Andere documenten tonen aan dat hij samenwerkte met twee Israëlische wetenschappers, Yossi Weiss en Yossi Fischman. Beiden zijn hoge omes bij IAI. Weiss als leider van de raketten en ruimtevaart afdeling, terwijl Fishman daar de optisch afdeling bestiert. Laatstgenoemde verklaarde desgevraagd dat zijn contacten met Nozette niets met spionage te maken hadden: "We did not engage in any kind of spying activity or information gathering, perish the thought. The relationship was business as usual." Zeker, business as usual. Verder leverde de computer van Nozette wat aardige informatie op. Dat apparaat verraadde dat hij voornemens was tot een "penetration of NASA". Maar dat niet alleen, want hij probeerde ook op de computers van andere wetenschappers in te breken, om meer geheime gegevens voor zijn klanten(en) bijeen te brengen. Verder is meer duidelijkheid ontstaan over zijn geheimzinnige reisjes. Eerder waren er al aanwijzingen dat Nozette naar India was geweest, naar het land dus waar Israël al jaren een militaire samenwerking mee kent. Maar volgens de laatste informatie is hij ook verschillende malen naar Israël zelf afgereisd. Op zich is reizen natuurlijk geen zonde, maar hij verliet de VS zonder opgave te doen van zijn reisbestemming, iets waartoe hij vanwege zijn security clearance wel verplicht was en dat verandert de zaak. De FBI vond ook nog brieven op de computer van Nozette die eveneens tegen hem gebruikt zullen worden tijdens het proces, maar over de inhoud daarvan werd niets bekend gemaakt. Zijn we juist daarom des te benieuwder naar.

  • Datum: .

donderdag 11 februari-2010
Terwijl de Amerikanen de grote sinterklaas voor de zionistische zaak uithangen, brengt Israël zijn dank tot uitdrukking door de gulle gever via spionage van allerlei vitale technologie te beroven. Pleitbezorgers van de zionistische staat kunnen dan hoog opgeven over de wetenschap in Israël, maar de meeste uit dat land afkomstige technologische innovaties zijn gewoon in de VS gejat. Tegelijkertijd dubbel uitbetalen voor Israël, dat wel, maar daar hoor je zionisten nooit over. Wel de Amerikanen, die maken wel degelijk hun ongenoegen kenbaar over de gang van zaken. Dat uit zich in allerlei onderzoeken en processen, die indrukwekkend lijken maar niet kunnen verhinderen dat de al decennia geleden ontstane Israëlische spionage-industrie in de VS (dat wil zeggen, toen Victor de Rothschild nucleaire technologie in Los Alomos weghaalde) gewoon doorgaat. Soms vangt Israël echter bot en dan wordt de vaak dubbele relatie tussen beide landen treffend geïllustreerd. Neem de recente kwestie rond de leverantie van 25 Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israël. Deze door Lockheed-Martin geproduceerde vliegmachines behoren tot de meest geavanceerde toestellen ter wereld en kosten 130 miljoen dollar per stuk. Ze zijn een cadeautje van de Amerikaanse belastingbetaler aan de joodse heilstaat. Ongetwijfeld een transactie waar de Israël lobby in de VS veel werk aan heeft gehad, maar dat terzijde. Nu luidt het spreekwoord dat je een gegeven paard niet in de bek moet kijken, maar daar hebben ze in Israël echt geen boodschap aan. Want na de royale gift presenteerden ze een verlanglijstje waar de Amerikanen stijl van achterover sloegen. Zo wilde Israël graag eigen technologie aan de F-35 toevoegen en er zelf het onderhoud van uitvoeren. Klonk op zich redelijk. Maar Israëlische technici dienden dan wel even volledig inzicht over het computersysteem van het vliegtuig te krijgen, wat er in de praktijk op neer zou komen dat wel heel erg dure Amerikaanse defensietechnologie zo maar voor niets in handen van de Israëlische bewapeningsindustrie viel. Lockheed-Martin en het Pentagon zagen de bui al hangen: geef je voor helemaal niets een aantal peperdure vliegtuigen cadeau en gaan ze vervolgens met je technologie op de loop, waardoor het militair industrieel complex van Israël in de nabije toekomst ver onder de prijs vergelijkbare wapensystemen aan kan bieden. Daar werd dus even een stokje voor gestoken door de Amerikanen. Hun boodschap is duidelijk: we zijn wel goed maar niet gek. De Israëliërs kunnen fijn Palestijnen neerknallen met de F-35 als ze daar zin in hebben, maar verder blijven ze lekker met hun poten van het toestel af. Een boodschap die er niet om liegt. En dat nog wel terwijl Lockheed-Martin voorkomt op de ledenlijst van de "American-Turkish Council", de zusterorganisatie van de IPAC, de belangrijkste Israëlische lobbygroep in de VS.

  • Datum: .

vrijdag 8 oktober-2010
In de VS is weer eens een potentiële Israëlische spion tegen de lamp gelopen. Zijn naam is Elliot Doxer en hij werkt voor het Internetbedrijf Akamai Technologies. In juni 2006 stuurde Doxer een email naar de Israëlische ambassade waarin hij zijn diensten aanbood. "To help our homeland and our war against our enemies" schreef hij. En dat hij er 3000 dollar voor wilde ontvangen. Die email is zeer waarschijnlijk onderschept. Een jaar later probeerde een undercoveragent van de FBI, die zich uitgaf voor een Israëlische functionaris, in ieder geval Doxer uit de tent te lokken. Dat lukte heel aardig. Doxer was bereid informatie te leveren over werkzaamheden van Akamai voor Amerikaanse veiligheidsdiensten. Daarmee riskeert Doxer een gevangenisstraf van 20 jaar. De kwestie Doxer lijkt veel op die van NASA wetenschapper Stewart Nozette, over wie wij al eerder hebben bericht. Ook Nozette was bereid geheime informatie te leveren. Bovendien kon hij eveneens in de kraag gevat worden via een undercoveractie van de FBI. Na de arrestatie van Nozette rees de vraag of hij eerder al informatie aan Israëlische instanties had geleverd. Die vraag kan ook nu weer gesteld worden.

  • Datum: .

zondag 10 oktober-2010
Merkwaardige feitjes rond ‘Akamai Technologies’, de Amerikaanse Internet onderneming, waarvan medewerker Elliot Doxer onlangs werd gearresteerd vanwege zijn bereidheid geheime informatie aan Israël te leveren. Een opvallend detail is de Israëlische achtergrond van een van de oprichters van Akamai. Maar deze Daniel C. Lewin is niet meer, want hij bevond zich aan boord van ‘American Airlines Flight 11’, een van de vliegtuigen die zich op 11 september 2001 in de torens van het World Trade Center in New York boorde (wat overigens op scheve voet staat met samenzweringstheorieën als zouden Israëliërs die dag het advies hebben gekregen uit de buurt te blijven). Nog meer opmerkelijke feiten over Akamai? Jazeker, want in 2003 werkte deze Internet onderneming voor Al-Jazeera. Maar niet langer dan een paar dagen, want Akamai maakte al snel een einde aan de relatie met het Arabische nieuwskanaal. Volgens een vertegenwoordiger van Al-Jazeera gebeurde dat onder ‘politieke druk’.

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch