Skip to main content

In de conglomeratie van kapitaal beschikt de luchtvaart, met vliegtuigindustrie en toebehoren, al over een aanzienlijk aandeel. Als het 'nationale luchtvaartmaatschappijen' betreft, die een 'standplaats' behoeven op de luchthavens die het internationale lucht(vracht)verkeer domineren, gaat het om meer dan nationale trots. Zo draait Alitalia al jaren met verlies om de positie van Italië als serieuze natie veilig te stellen. Iberia idem. Na het verdwijnen van Suissair, Sabena en vele andere nationale luchtvaartmaatschappijen, klopte magere hein ook op de deur van onze KLM: die van Plesman, PB en Schiphol. Zonder het 'nationale karakter' van Schiphol en KLM zou het bijbehorende milieu/lawaai-probleem in onze gif-delta sneller een item worden. Zo kon de KLM overleven.
Er waren meerdere gegadigden maar Air France (zelf ook al jaren zorgenkind) kreeg 'against all odds' de buit. Er moeten ook 'Europese' overwegingen hebben meegespeeld. Direct werd de 'verschillende cultuur' als onoverkomelijke hindernis genoemd: waar de fransoos om 12 uur een maaltijd wil, eet 'den ollander' immers een 's-ochtends gesmeerd bammetje. Daarom bleven ze ook strikt gescheiden opereren. Met name wat arbeidsvoorwaarden betreft. Het KLM-personeel ging na wat morren accoord met nieuwe bezuinigingen. Bij Air France ligt dat, gezien het algemene klimaat van "de sociale partners" in Frankrijk, anders. De piloten hebben daar, net als vele beroepsgroepen, een meer strijdlustige houding dan de onze ten opzichte van werkgevers en gezag. De nu afgetreden Air-France topman Janaillac nam als het ware een voorschotje op wat Macron met de Franse arbeidsmarkt van plan is. Wel vaker loopt de luchtvaart voorop. Hij bood zijn personeel 7% loonsverhoging in 4 jaar om de directe salaris-eisen van de bonden te omzeilen. 55,44% wees dit aanbod af. De topman trad af. 'Deze stemming is de vertaling van een malaise die vraagt om diepgaande verandering', zei hij bij zijn afscheid. 
De fusie van KLM en Air France was bedoeld om Air France meer richting het corporatieve, met de SER nog door de nazi's in Nederland geïntroduceerde arbeidsvrede te duwen. Dat is mislukt. De vakbonden vieren het terecht als een overwinning. De stakingen kosten het gecombineerde bedrijf honderden miljoenen. Failliesement voor Air France? Voor KLM? Volgende week wordt bij Air France gestaakt, net als bij veel sleutelbedrijven van de Franse economie. Gebraden haan Macron wacht een onstuimig begin van zijn tweede jaar als president. (WK)

  • Datum: .

'Wat het ook moge kosten', zo viel uit zowel Parijs als Den Haag te horen over het luchtvaartconcern dat voor respectievelijk 14 en 14,6 % in handen is van de twee overheden.
Met de ineenstorting van de aandelenmarkten moet het een koud en goedkoop kunstje zijn het hele bedrijf in handen te krijgen. In plaats van 744 miljoen die het kabinet Rutte twee jaar geleden betaalde voor een minderheidsaandeel. 'Maar nationaliseren is niet de bedoeling', klinkt het uit de hofstad. De bedoeling blijft ondanks de crisis privatiseren. Dat is ook het streven van Macron en zijn club die de 1% superrijken terwille zijn, maar daar is onder invloed van de volksopstand sins november 2018 en meer dan 1 miljoen handtekeningen ertegen opgehaald de voorgenomen privatisering van de 3 Parijse luchthavens uitgesteld.
Alsof ze de corona-bui zagen hangen. Want luchthavens zijn niet interessant meer voor investeerders.

De verliezen van het luchtvaartbedrijf gaan om 'miljarden per dag'. Die mogen de Franse en Nederlandse belastingbetalers dus onbeperkt ophoesten. Terwijl het bedrijf in private handen blijft, 'tot het weer winst maakt'.
Ondertussen sterven het kleinbedrijf, de middelgrote bedrijven en de fameuze zzp-ers, de formule die iedereen als een worst kreeg voorgehouden 'om voor zichzelf te beginnen'. Alleen de grote jongens worden gered.
De vraag is wie de producten en diensten van die geredde grote bedrijven zullen gaan afnemen. Vliegen zal niet meer voor gewone mensen zijn, zo wordt gewaarschuwd. 'Die tijden komen nooit meer terug'. 'En het is maar goed ook 'voor het milieu'.
Vliegen wordt weer voor de elite. Zoals het vroeger was.
Daarvoor moeten wij betalen. Met een blanco cheque. Niemand weet hoeveel het uiteindelijke bedrag zal zijn. Maar in staatshanden, 'nee hoor!'.
We zullen blijven betalen, 'tot de schijt ons doodt'. (WK)

  • Datum: .

'Beoogd premier' (alsof iemand die een brief aan Trump ondertekende om een nieuw onderzoek naar MH17 te eisen door het Atlantische kapitaal ooit aan het roer in Den Haag zal worden gelaten) Baudet stelt voor de KLM door Den Haag te laten kopen en te nationaliseren. Ongeveer wat ik in de vorige aflevering voorstelde.
Het ligt ook wel erg voor de hand, terwijl een domoor kan begrijpen dat het onbeperkt 'staatssteun' verlenen tot het bedrijf weer winst maakt de belastingbetaler 2x treft: 1x als hij deze 'rekening van de crisis' betaalt en nóg 1x als hij vervolgens een sterk in prijs verhoogd KLM-ticket aanschaft, 'uit nationaal besef'...
De economische redactie van de Volkskrant stelt voor de KLM nu te nationaliseren en 'in betere tijden' weer te privatiseren. Zo vinden de aanhangers van het kapitalisme een leuke 'tussenoplossing' tot alles voor de rijken weer bij het oude is.

Holland Casino keert dit jaar geen winst uit aan de staat. 'Hoewel het gokbedrijf een recordjaar achter de rug heeft, besloot het in overleg met het ministerie van Financiën het geld in kas te houden om door de Corona-crisis te komen'. 'Voor het salaris van de 3000 medewerkers maakt Holland Casino gebruik van de NOW-regeling, waarbij de overheid het grootste deel van de loonkosten overneemt'...

De overheidssteun aan Bookings.com ('de grootste reissite ter wereld'; een 'alliantie' tussen een hedgefonds en de familie Fentener Van Vlissingen, die al vóór Wo2 fout was) valt ook bij aanhangers van het kapitalisme als de Volkskrant in verkeerde aarde: 'het nekt solidariteit'. Wat een grap. Het concern maakte in 2019 5 miljard dollar winst. Waar zijn ze bang voor? Dat het willoze belastingvee in Nederland zal opstaan? Het meest docile volk ter wereld?
Het ministerie van Sociale Zaken laat weten geen gronden te zien om Bookings verzoek te weigeren: 'Het is een generieke regeling, die geldt voor alle bedrijven die in problemen verkeren'.

Dat kunnen de zzp'ers die omvallen in hun reet steken.  (WK)

  • Datum: .

De scheiding tussen AirFrance en KLM lijkt er aan te komen. Na 20 jaar fusie zou nu, naar aanleiding van de corona-crisis, de stekker uit de samenwerking worden getrokken.
Het aandeel AirFranceKLM is de laatste 6 maanden van 10,94 naar 4,39 euro gezakt. De aandeelhouders (naast de Nederlandse en Franse overheden met elk 14%: Delta airlines en China Eastern airlines allebei 10%; 'institutionele beleggers' 8%; overige beleggers 30%) zouden zich verzetten tegen splitsing. De bedrijven afzonderlijk zouden minder levensvatbaar zijn.
Het kabinet denkt 2 tot 4 miljard euro kwijt te zijn aan het redden van KLM, dat vorig jaar nog een omzet van 11 miljard draaide. Het gaat tegelijkertijd om het redden van 'mainport' Schiphol, voor een belangrijk deel nog in handen van de staat (66%) en de gemeente Amsterdam (20%), met als kleine deelnemers Rotterdam (2%) en de Parijse luchthavens (8%) die Macron wilde privatiseren.
Het virus heeft alles anders gemaakt. De animo om te investeren in alles wat met luchtvaart samenhangt is gekelderd. Nu mogen de belastingbetalers de broek ophouden tot de sector weer winst maakt. Dat is het trucje dat Den Haag denkt uit te voeren. De KLM en Schiphol zijn 'nationaal belang'. Nu er toch met belastinggeld wordt gesmeten wat is dan 4 miljard.
Vliegtuigen met 1/3 van de passagiers zouden het herstel inluiden. Schiphol zal eindelijk niet meer groeien maar krimpen. De mensen die onder de landingsbanen wonen halen opgelucht adem. Aan de droom van Nederland één grote luchthaven is een eind gekomen.  (WK)

  • Datum: .