vrijdag 15 augustus-2003
Met name in de Verenigde Staten heeft de katholieke kerk forse deuken opgelopen door de wijze waarop ze decennia lang sexuele handelingen van haar priesters met de mantel der liefde bedekte. Niet alleen in Boston maar in tientallen plaatsen in de VS namen de slachtoffers van deze handelingen - mannen en vrouwen - het initiatief tot rechtszaken tegen de RK kerk. Ook bij onze oorsterburen, dichter bij huis dus, kwamen soortgelijke gevallen aan het licht. De standaard reactie van de bisschoppen was vrijwel overal 'tzelfde: lang ontkennen, draaien, de dader overplaatsen (met als gevolg dat deze opnieuw aan de gang kan gaan) en ‘t slachtoffer verdacht maken. Nu blijkt uit een document dat in handen viel van Vince Gonzales, correspondent van het Amerikaanse CBS, dat achter dit gedraai en gezwijg zat: gewoon RK kerkpolitiek.
In 1962 schreef kardinaal Alfredo Ottaviani een protocol hoe bisschoppen met sexuele uitspattingen van priesters om zouden moeten gaan. Pogingen tot sexueel geweld, sexuele handelingen met jongeren van beide sexen of sex met dieren vallen onder de richtlijnen van dit protocol. Overtreding van deze omgangsvorm, ook door het slachtoffer, moet worden bestraft met excommunicatie. Voor de liefhebber het document in kerklatijn of in Engelse vertaling.
(Om een korte indruk te krijgen ‘t volgende: “The policy was written in 1962 by Cardinal Alfredo Ottaviani. The document, once "stored in the secret archives" of the Vatican, focuses on crimes initiated as part of the confessional relationship and what it calls the "worst crime": sexual assault committed by a priest" or "attempted by him with youths of either sex or with brute animals." Bishops are instructed to pursue these cases "in the most secretive way...restrained by a perpetual silence...and everyone {including the alleged victim)...is to observe the strictest secret, which is commonly regarded as a secret of the Holy Office...under the penalty of excommunication.")

  • Datum: .

zondag 17 augustus-2003
Een fraai berichtje voor een zondag. Vandaag geven zowel de BBC als de engelse Observer aandacht aan het veertig-jaar oude document waarin het Vaticaan de bisschoppen “richtlijnen” geeft hoe ze om moeten gaan met sexueel gedrag van priesters. Daniel Shea, een advocaat uit Texas die zaken behartigt van slachtoffers van sexueel misbruik van RK priesters heeft het document overhandigd aan de federale justie, met het verzoek om een onderzoek te doen naar het in de doofpot stoppen van sexueel misbruik. Volgens Shea is het document door 't Vaticaan aan alle bisschoppen - over heel de wereld - toegezonden. Hij stelt dat er sprake is van een internationale samenzwering van de RK kerk om dergelijke zaken te verdoezelen; een poging om crimineel gedrag te verbergen en een blauwdruk voor bedrog. Klik hier voor deze update. Prettige zondag verder.

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch