Skip to main content

donderdag 7 augustus-2008
Nu GroenLinks-kamerlid Wijnand Duivendak toegeeft een van de mensen te zijn geweest die in 1985 inbrak bij het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag, staat die actie opeens weer volop in de belangstelling. Maar waar ging het ook al weer over? Bekijk de in de nacht van 20 op 21 juni 1985 uit het ministerie van Economische Zaken op de afdeling van 't Directoraat-Generaal voor Energie gejatte documenten (zes postzakken papier, zakken vol dossiers, brieven, notulen, notities, agenda's, etc.) door de actiegroep "De Wraak van Jhr. Mr. De Brauw" & huiver...

  • Datum: .

vrijdag 15 augustus-2008
De Wraak van Jonkheer De Brauw komt zo wel heel erg letterlijk uit. Wijnand Duijvendak is gisteravond uit de Tweede kamer gestapt na een wervelwind aan beschadigende media-artikelen naar aanleiding van het persbericht dat hij recent naar buiten bracht om zijn nieuwe boek te promoten. Maar wat een hypocrisy! Toen De Wraak haar buit publiceerde in de Bluf! schreven alle grote media hierover en spraken er schande over dat er op het ministerie van Economische Zaken vergaande plannen werden uitgewerkt om Nederland te voorzien van een flink aantal kernenergiecentrales, terwijl tegelijkertijd iedereen in slaap werd gehouden met een "een brede maatschappelijke discussie". Vrijwel geen woord over 't zogenoemde "criminele" karakter van die inbeslagname.
Dat vandaag iedereeen, inclusief Duijvendak en GroenLinks, aan het roepen is dat je bij alle acties binnen de wet moet blijven is een lachertje. Elke journalist die een pak papier weigert aan te nemen omdat een bron dat wederrechterlijk van zijn werkplek heeft meegenomen is geen knip voor zijn neus waard. Een heel erg groot gedeelte van zeer maatschappelijk belangwekkende zaken is naar buiten gekomen omdat mensen uit de school klappen, of daarmee als klokkenluider - inclusief "veilig gesteld" bewijsmateriaal - naar buiten komt.
De meeste zogenaamde onthullingen zijn een "opgewarmde Siebelt-prak", en Joost de Haas van de Telegraaf (we hoorden net tot ons genoegen dat daar een heel stel mensen uitgegooid gaan worden om de zoveelste reorganisatie door te voeren ter meerdere eer en gloria van de aandeelhouders) moet helemaal zijn mond houden want hij doet niet anders dan datgene waar hij anderen van beschuldigt.

  • Datum: .