Skip to main content

dinsdag 10 november-2009
In het onlangs verschenen boek "The King's Thora" van de Israelische Rabbijn Yitzhak Shapiro heeft deze schriftgeleerde er geen problemen mee als Israeliers niet-joden vermoorden als daarmee de veiligheid van de joodse staat wordt gediend. In dat kader mogen ook niet-joodse kinderen en babies wat betreft Shapiro over de kling gejaagd worden. Zelfs als niet-joden geen directe bedreiging vormen voor Israel mogen ze wat betreft deze rebbe onder bepaalde omstandigheden uit de weg geruimd worden. Als ze zondigen tegen de wetten van Mozes, is er bijvoorbeeld niets mis met een moord op een niet-jood volgens de op de West-bank actieve Shapiro. Verschillende prominente Israelische Rabbijnen zoals Yitzhak Ginsburg en Yaakov Yosef hebben zijn boek aanbevolen onder hun aanhang. Met deze Israelische variant van de Sharia houd je de sfeer er natuurlijk lekker in binnen het Beloofde land. En als je daarbij optelt dat Rabbijnen van dit kaliber veel invloed hebben onder militairen, zijn gelijk de in het Goldstone rapport beschreven Israelische misdaden in Gaza voor een deel verklaard. Maar niet te hard zeggen, want voordat je het weet staat er een malloot voor de deur om je van antisemitisme te beschuldigen.

  • Datum: .

donderdag 19 november-2009
Als Maxime Verhagen nog eens de deuren open gooit voor Avigdor Lieberman, kan hij hem gelijk eens vragen stellen over het subsidiegeld dat het Israelische ministerie van Sociale Zaken uitdeelt aan de Od Yosef Hai yeshiva van Rabbi Yitzhak Shapira in Yitzhar. Shapira schreef in zijn onlangs gepubliceerde boek "The King's Thora" onder andere dat joden niet-joodse babies mogen vermoorden. Op de yeshiva van Shapira kunnen Israelische jongens verder leren over de onschuld en heiligheid van de Amerikaans/joodse terrorist Yaakov Teitel, verdacht van de moord op twee Palestijnen en de moordaanslag op een links georienteerde Israelische professor. Een student van de Od Yosef Hai yeshiva vertelde dat Rabbi's als Shapira absoluut niet bang zijn dat zij in Israel verantwoording af moeten leggen voor hun uitspraken. In dat geval zou naar zijn mening bijvoorbeeld ook de middeleeuwse Rabbijn Maimonides terecht moeten staan. Het ergste van alles is dat de man nog gelijk heeft ook, want dit soort gevaarlijke racistische onzin wordt al sinds jaar en dag door Rabbijnen verkondigd Maar het blijven fijne clubs, dergelijke yeshiva's. Echt lui waar je een vredesproces mee kan beginnen. En ondertussen Maxime Verhagen maar klagen over Hamas en de loftrompet blazen over Israel. Beetje bevooroordeeld misschien?

  • Datum: .

zaterdag 21 november-2009
Het boek waarin Rabbi Shapira het vermoorden van niet-joodse babies rechtvaardigt, loopt als een trein in Israel. Het is weliswaar niet via reguliere kanalen verkijgbaar, maar via Internet en Shapira's Od Yosef Hai yeshiva gaan ze als warme broodjes. Ook zijn veel exemplaren verkocht tijdens de recente herdenking van de fascistische zionist Meir Kahane, de leermeester van Maxime Verhagen's grote vriend Avigdor Lieberman. Ondertussen is meer bekend geworden over de inhoud van Shapira's boek (ons hebreews is helaas wat roestig tegenwoordig). Zo vindt hij verder dat wanneer een gojim zondigt ten aanzien van de als universeel geldende zeven wetten van Noach, hij of zij de dood verdient. Nu zullen veel Palestijnen zich wel aan die door joden bedachte regels houden. Dat geldt zowel voor de christelijke als islamitische Palestijnen, omdat ze vrijwel overeenkomen met hun eigen geloofsregels. Zij zullen zich daar zelfs vaker aan houden dan seculiere joden in Israel, voor wie bijvoorbeeld homoseksualiteit vaak geen probleem is. Het moet gezegd dat idioten als Shapira op dit punt geen verschil maken, want joodse homoseksuelen mogen voor hen eveneens naar de eeuwige jachtvelden vertrekken. En zeg nu niet dat dit een theoretische aangelegenheid is, want Shapira's kameraad, de van moord verdachte Yaakov Teitel, is tevens geweld tegen homoseksuelen ten laste gelegd.

  • Datum: .

zondag 22 november-2009
Het onlangs verschenen boek van de kolonistenrabbijn Shapira impliceert niet dat alle religieuze joden vinden dat babies van de gojim vermoord mogen worden. Iemand die het daar zeker niet mee eens zal zijn is Rabbi Arik Ascherman van de organisatie 'Rabb's for Human Rights'. Ascherman is zonder meer een held. Hij stelt zich op als menselijk schild wanneer Palestijnse boeren hun olijven oogsten. Dat is hard nodig, want religieuze kolonisten hebben dan de ergerlijke eigenschap hen te stenigen. Met zoveel tegenstellingen tussen Israelische Rabbijnen, is het niet onvoorstelbaar dat ze elkaar op een dag aan het front zullen treffen. Kan een gezellige boel worden in het Heilige land. Er is daar al een seculiere premier door een religieuze gek vermoord, dus mag je nergens vreemd van opkijken. Alhoewel, veel nieuws is er niet onder de Israelitische zon. Werd het Romeinse leger niet ooit in het koninkrijk Judeah ontboden om de rust te herstellen in het land, nadat verschillende joodse fracties elkaar naar het leven waren gaan staan? De joods/Romeinse geschiedschrijver - en eerste antizionist - Flavius Josephus beschreef het allemaal. Zijn werk kwam hem bijna 2000 jaar na dato overigens op een posthume terdoodveroordeling te staan door de ideologische voorlopers van de huidige Likoed-partij. Een posthume terdoodveroordeling, je moet zo gek maar zijn.

  • Datum: .

dinsdag 24 november-2009
Zijn u ook de overeenkomsten opgevallen tussen de islamitische sharia en de oude joodse wetten, zoals naar voren gebracht in het boek van de kolonistenrabbi Shapira? Zeker wat betreft het uitdelen van terdoodveroordelingen aan onverlaten als homoseksuelen en ongelovigen, is het verband onmiskenbaar. Dat valt goed te verklaren. Geert zal het niet willen weten met zijn eerbetoon aan de judeo-christelijke beschaving, maar de islam en het joodse geloof hebben meer met elkaar te maken dan onder zijn merkwaardige hoofdtooi bekend is. Zowel het joodse geloof als de islam (als ook het christendom) zijn religies van 'het boek'. Het is dus niet zo vreemd dat zowel joden als moslims hun wetten baseren op het Oude Testament, a.k.a. de Thora, a.k.a. de Taura, al geschiedt dat in de islam dan via de Koran. De interpretatie wijkt natuurlijk af, wat logisch is aangezien de joodse wetten een verschil maken tussen joden en niet-joden, terwijl voor de islam iedereen in principe gelijk is. Maar verder lijken de bedenkers van de sharia de zaak gewoon overgenomen te hebben op veel essentiele punten. Dat beide wetstelsels bijvoorbeeld opdragen tot het stenigen van bepaalde wetsovertreders, zou wel heel toevallig zijn zonder enig verband. Nu zijn er degenen die vinden dat de islam aan een verlichting toe is en dat afstand nemen van de sharia daar onderdeel van is. Helemaal waar, want het moet gezegd worden dat het heel mooi zou zijn wanneer de islam zich van dit stuk joodse invloed ontdoet. Maar als we dan toch aan het verlichten zijn, is het dan ook niet de hoogste tijd dat religieuze kolonisten in de bezette gebieden zich van dergelijke gevaarlijke onzin ontdoen? En dan als het even kan samen met hun supporters, varierend van de zich seculier noemende Israelische regering, tot christelijke kloojoos als Maxime Verhagen.

  • Datum: .

woensdag 9 december-2009
Vorige maand vond in een football stadion in New York een inzamelingsactie plaats ten bate van kolonisten op de Palestijnse Westbank. Voor dezelfde boys and girls dus die het leven van de autochtone bevolking aldaar zuur maken. Het evenement werd georganiseerd door het Amerikaanse Hebron Fund, dat zich op deze manier inzet om Palestijnen uit hun huizen, dorpen en steden te verjagen. Het gaat er gezellig aan toe bij dergelijke inzamelingsacties en de lijst van aanwezigen liegt er ook niet om. Dov Lior, een vaste deelnemer aan dit soort feestjes, prees bijvoorbeeld het boek aan waarin Rabbijn Yitzhak Shapira het vermoorden van niet-joodse babies goedkeurt. Of neem Noam Arnon, een vertegenwoordiger van de kolonistenorganisatie Gush Emunim en eveneens een vaste verschijning bij inzamelingsetentjes van het Hebron Fund. Hij noemde Baruch Goldstein, die in 1994 29 ongewapende moslims in een moskee te Herbon doodschoot "een bijzondere man". En de drie joodse godsdienstwaanzinnigen die begin jaren tachtig drie Palestijnen vermoordden en twee Palestijnse burgemeester voor het leven verminkten, werden door Arnon als "helden" betiteld (1).
Het Herbon Fund staat in de VS niet alleen bij het inzamelen van fondsen voor religieuze kolonisten in Israel. Dat doen ook de eveneens in New York gevestigde Friends of the Ateret Cohanim en de Friends of Ir David. Gezamenlijk wisten deze gezelschappen tusen 2004 en 2007 via belastingaftrekregelingen meer dan 33 miljoen dollar voor de plaag van de Palestijnen bijeen te brengen. Deze link met de VS toont maar weer eens aan dat het fenomeen van de religieuze kolonisten een sterk Amerikaanse aangelegenheid is. Zo'n Amerikaanse jood gaat naar Israel, waar hij nog nooit eerder van zijn leven is geweest, om de autochtone bevolking daar direct een normaal bestaan te ontzeggen. Of erger, zoals Yakov Teitel. Hij kwam vanuit de VS als toerist naar Israel, maar kreeg direct het gevoel dat hij daar niet echt was geweest zonder een Palestijn te hebben vermoord. Zoals een andere toerist niet het gevoel heeft in Amsterdam te zijn geweest zonder een jointje te hebben gerookt. Dus sloeg Teitel aan het moorden. Het zal je als land maar gebeuren: moord als toeristische trekpleister. In alle gevallen praten deze idioten hun misdaden op soortgelijke wijze goed. Ze zijn jood en daarom woonden hun voorouders in Palestina, met als consequentie dat zij alle recht hebben om Palestijnen te verdrijven, met stenen te bekogelen, of te vermoorden als het zo uitkomt. Maar juist dat idee van die familieachtergrond ligt nu onder vuur, want de Israelische historicus Shlomo Sand legt in zijn boek "The Invention of the Jews" heel overtuigend uit dat de voorouders van verreweg de meeste joden anno nu, helemaal nooit in Palestina hebben gewoond. Ze bekeerden zich volgens hem pas veel later tot het joodse geloof. En om het nog leuker te maken wijst Sand op het wetenschappelijk bewijs dat het Palestijnse DNA heel veel overeenkomst vertoont met dat van de Israelieten van weleer. Dat brengt Sand er toe de Palestijnen te zien als nazaten van de joden die in het land achterbleven toen de Romeinen de joodse elite wegvoerden, na de val van Jeruzalem in het jaar 70. Dergelijke inzichten doen de aanspraken van religieuze kolonisten vanzelfsprekend niet veel goed, al zullen ze daar waarschijnlijk alleen maar fanatieker door worden. Het goede nieuws is dat Sand het uitstekend doet bij het seculiere publiek in Israel. Niet alleen wordt hij goed besproken, maar zijn boek verkoopt ook nog eens uitstekend. Veel beter dan dat van de krankzinnige Rabbijn Shapira.

(1) Deze drie werden in Israel gearresteerd en veroordeeld, omdat de Israelische regering het vermoorden van Palestijnen nu eenmaal als een exclusief militair privilege beschouwt. Ze kregen 24 jaar aan hun broek, maar werden uiteindelijk op voorspraak van toenmalig president Chaim Herzog na minder dan zeven jaar vrijgelaten.

  • Datum: .