Skip to main content

Woensdag gehacktdag. Twee dagen geleden stuiterde op de Parijse keien, dat er geknoeid was aan de moob van premier Vall en diens gevolg. Tijdens een officieel driedaags bezoek bezoek aan Tel Aviv in mei jl. Voordat ze gingen babbelen met president Rivlin en Bibi over de verbetering van de verhoudingen tussen de Mosjes en de Palestijnse Mo's werd de Fransen vriendelijk verzocht om hun mobiele apparatuur af te geven. Stel je voor dat die haantjes het gesprek stiekem zouden vastleggen.
Na de gesprekken kregen les hotemetotes Francais hun spulletjes weer terug. En wat denk je wat? Er was duidelijk mee geknoeid. Nou zal u ons niet horen zeggen, dat Israëlische speurneuzen klungels zijn op dit gebied. Verre van dat. Maar misschien ging het hier om apparatuur die door Franse safesmurfen extra was beveiligd en als je daar niet op bent voorbereid krijg je dit soort gehark. Vooral als je niet al teveel tijd hebt. Uiteraard heeft Tel Aviv het bericht in de Franse pers direct ontkend. Je gaat een bondgenoot niet afleggen. Nee, nee. Dat dacht buuf Merkel ook. En haar van Clinton verklaarde kortgeleden zelfs dat haar g-mail maagdelijk was gebleven bij haar illegale escapades. Waar haalt zo'n ding het vandaan. Een variatie op een uitspraak van Michael Corleone: “Hou je vijanden dichtbij, maar je vrienden nog dichterbij”. Amen. Stay tuned.

  • Datum: .

Het moet op een woensdag zijn geweest. Toen Russische cyberboefjes probeerden bij een paar Nederlandse ministeries in te breken. En dan vooral bij Algemene Zaken. Het domein van de premier. Met zijn eigen trubbelsjoeters. Waar waren die Ruskies naar op zoek? Toch niet naar antwoord op de vraag waarom onze huidige premier zich op een damesfiets voortbeweegt. Of wie hem de route influisterde waarlangs het asoverdrag met Oekraïne erdoor gejast kon worden. Nee, het moet iets ernstigers zijn. Zou bij AZ misschien nog dat for-your-eyes-only-brieffie rondzwerven, dat dodgy dossier-ontwerper Tony Blair aan Jan Peter Lullo schreef aan de vooravond van de misdadige inval in Irak? Of waren die Moskousnorders op zoek naar het dossier dat premier Lubbers indertijd moet hebben bijgehouden over de onderhandelingen tussen een afvaardiging van het Nederlandse bedrijfsleven en een delegatie uit Damascus. Over de voorwaarden waaronder Nederland bereid was tot een uranium-deal met de pappa van Assad (1)? Je weet het niet. Volgens Ronnie Platwurm zouden de hackers in touw zijn geweest om te sonderen of en hoe Moskou onze verkiezingen zou kunnen beïnvloeden, zodat bijvoorbeeld een cordon sanitaire rond Henk Krol noodzakelijk werd. Alles is mogelijk. Zelfs dat die Russische hackers gewoon voor zijn mallemoerskont aan het rondrommelen waren in Den Haag. Wie het weet mag het zeggen. Stay tuned.

(1) Zie onze serie “Lubbers en de muzelmannenbom.

 

  • Datum: .

Nou is zondag ook al een gehacktdag geworden. Uit de USSA bereikte ons vanochtend namelijk een vrolijk bericht over drie importbroers, Abid, Imran en Jamal Awan. Deze Kwik, Kwak en Kwek op IT-gebied hielden toezicht op de cyberpianola's van Democratische lidmaten van de House Permanent Select Committee on Intelligence en aanpalende gebieden. Een paar dagen geleden kregen ze te horen dat ze verder met hun tengels van alle pianola's moeten afblijven. Want wat is komen aandrijven op de Potomac? Dat Kwik, Kwak en Kwek in het vrij recente verleden ook zonder toestemming de klep opsloegen en welke bladmuziek zij vervolgens gebruikten weet vooralsnog geen mens. Tot nu toe werd ons wijsgemaakt dat “de Russen” zich toegang hadden verschaft om de Democraten een loer te draaien bij de presidentsverkiezingen. Met alle gevolgen vandien. Van oorlogsverklaringen tot het uitschakelen van de computer door Ronnie Platwurm. Maar nu gaat ineens de aandacht uit naar de drie gebroeders Awan. En ze kunnen van alles zijn, maar geen Russen. Nou zijn er twee mogelijkheden: of de zaak wordt rapido door de shredder gehaald, of er wordt bij de voorouders van de Awannetjes een overoveropoe gevonden die uit een gehucht achter de Oeral kwam. Wij wachten met spanning de verdere berichten af. Stay tuned.

  • Datum: .

Denk nou even diep na. Ronnie Platwurm heeft net als zijn Duitse, Franse en Noorse collega's een pakketje gekregen uit de USSA. Daar zat de geheime versie van een Intelligencerapport in. Bij elkaar gebroddeld na een maandenlange zoektocht van een zwik speursmurfen naar die Joeri-hackers, die de presidentsverkiezingen zouden hebben beïnvloed. Nergens enig hard bewijs te vinden, maar de betrokken smurfen waren er desondanks van overtuigd dat Vlad met cyberale middelen The Donald de Oval Room in had gesleuteld.>br> Ook Duitse speursmurfen zijn maanden en maanden in touw geweest om het bewijs te vinden voor een vermeende Russische disinformatie-campagne. Met de bedoeling de stabiliteit van buuf Merkel's Bude een Gronings tintje te geven. Verder zou Vlad ook in Berlijn Joeri-hackers het veld in hebben gestuurd om bij de landdagverkiezingen in september van dit jaar buuf Merkel een beentje te lichten. Uiteraard hebben ook deze speursmurfen over hun zoektocht een rapport in zijn hengsels gehangen, maar ze zouden hebben besloten om het maar niet op straat te keilen. Ze hebben niks doorslaggevends gevonden.
Nog eens: denk nou even diep na. Waarover? Over de vraag of al dat geouwehoer over Vlad's gerommel in onze democratische verkiezingen geen nepnieuws is. Horen we het nog als u eruit bent? Fijn. Stay tuned.

  • Datum: .

Valt ons niet tegen. Temidden van al dat oeverloze geouwehoer over stiekem Russisch geschuifel om The Donald in ieder geval voor 4 jaar een ovale werkruimte te bezorgen werd gisteren naar buiten gereden dat federale smurfen bij het grutten naar vermeend gerotzooi van Hillary's apostelen aan de vooravond van Potusdag ooit bingo hadden geroepen. Die explosie van absolute extase deed zich voor toen ze bij de IT-goochelaar van haar van Wasserman-Schultz en een hele meute andere Democraten een paar verkreukelde harde schijven en ander computermateriaal uit de vulles takelden. Naar later bleek had die mevrouw Wasserman in haar functie van Democratic National Committee-akela het verkiezingskarretje van Bernie Sanders bewust in de poep gereden ten faveure van Hill en zou daarbij als dat zo uitkwam wat illegale en dus strafbare methodes hebben gebruikt. Ondermeer via cyberroutes die voornoemde goochelaar had geïnstalleerd en daarna had beheerd.
Sinds die federale bingo heeft de goochelaar in kwestie wanhopig edoch vergeefs geprobeerd om die schijven te heroveren. Wie dat was? Ene Imran Awan. Een Pakistaanse bolleboos (Kwik) die wij in aflevering 3 van deze serie samen met zijn twee broers (Kwek en Kwak) al eens een frisse beurt hebben gegeven. Het illustere trio wordt er nu niet alleen van verdacht nogal ruime declaraties in de Democratische gleuf te hebben laten glijden, maar ook informatief en soms zelfs geheim materiaal te hebben verzameld. In sommige gevallen om ten eigen bate her en der wat subtiele druk uit te oefenen, in andere gevallen om Pakistaanse speurneuzen gelukkig te maken. Daarnaast blijken ze hun stiefmoeder een onaangenaam leven te hebben bezorgd. Het lieve mens werd haast gegijzeld om een baaltje poen dat zij back home beheerde aan de gebroeders over te dragen. Al met al was het dus zo gek nog niet, dat vriend Imran gisteren op Dulles Airport bij het kraagje werd gevat toen hij probeerde de USSA de rug toe te keren. Uiteraard geen ene moer over gehoord bij Nederlandse tunneluitgangen als Een Vandaag, Nieuwsuur, dat meisje van Jinek of de Belgische dagvodden. Het wordt voor hullie pas interessant als blijkt dat eerdergenoemde Pakistaanse speurneuzen het door Kwik, Kwak en Kwek verzamelde materiaal uit taktische overwegingen naar Moskou hebben doorgeschoven. Dan is het feest. Stay tuned.

  • Datum: .

Het ziet er somber uit. Voor Imran Awan. De maandag op Dulles Airport naar binnen getrokken Paki, die samen met zijn twee broers, Abid en Jamal, jarenlang de IT had verzorgd van het Democratisch zenuwcentrum onder leiding van Debbie Wasserman-Schultz en de regelmatig in een rokerig achterkamertje met geheimsmurfen klaverjassende House Permanent Select Committee on Intelligence (1). Sinds zijn arrestatie is er een flinke lawine info over Imran de publiciteit ingerold.
Zo bleek dat zijn twee broers al de benen hadden genomen, dat zijn vrouwtje was gepraaid op een tripje via Quatar naar Pakistan met 12.000 dollar op zak en dat ie zelf vlak voordat ie werd geclipt 283.000 dollar naar zijn thuisland had overgemaakt. Zal Ali al-Attar erg leuk hebben gevonden. Die aan het begin van deze eeuw uit Irak naar de USSA gevluchte dokter had het Paki-trio namelijk in 2009 een tonnetje licht bevlekte dollars geleend. Die werden ijverig door een wasstraat getrokken en vervolgens gebruikt om de firma “Cars International A” aka CIA op te tuigen. Leverde aardig wat revenuën op. Vooral omdat noch Ali noch de dealers hun poen kregen. Dat kwam dealer Rao Abbas uit Florida op een kwaad moment de strot uit en hij dreigde de Pakistaanse Kwik, Kwak en Kwek voor de kadi te sleuren. Die move werd voorkomen door een maandelijkse cheque van Democratisch Congresslid Theodore Deutch. That's what friends are for nietwaar.
Bij al die drukke werkzaamheden wil je aan het eind van de dag ook wel even relaxen. De een kijkt naar foebele, de ander naar lach-of-ik-schietshows en weer een ander naar dubieuze beelden van koters. Imran bleek tot de laatste categorie te horen. Niet zo totaal maf als fluitexibitionist Anthony Weiner, maar toch (2). Uiteraard brak bij dat nieuws een Larsen C aan suggestieve verhalen los. Pizzagate (3) werd weer geopend en er werd een verband gesuggereerd tussen de activiteiten van Imran en de dood van Seth Rich (4). Met name het gegeven, dat Seth in de uren voor zijn ruwe heengaan een party bezocht van IT-ers van wie de identiteit met alle middelen wordt afgeschermd heeft het wantrouwen van speurneuzen gewekt.
Inmiddels loopt Imran met een enkelband rond en heeft ie hulp gekregen van een gerenommeerde bef: Chris Gowen. In Bill Clinton's ovale periode een juridisch adviseur in het Witte Gekkenhuis en bij Bill's uitjes naar het buitenland. En in 2008 nog actief als topdog in het team dat Hillary het presidentschap moest bezorgen. Chris heeft alle shit die over zijn nieuwe cliënt de afgelopen week al gerangschikt onder “Islamaphobie”. Bij gebrek aan Russen in de buurt. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 5 van deze serie dd. 26 juli 2017.
(2) Zie voor Anthony en zijn fluit de serie “Hill goes to hell”.
(3) Voor deze ranzig smakende story kunt u er vrolijk op los goegelen.
(4) Zie voor Seth en zijn gewelddadige door de serie “Hill goes to hell”.

  • Datum: .

Wat is er leuker? Russen voor hun ballen schoppen of Paki's? Russen, als het aan de msm ligt. Dus wat doen ze met het rap groeiende schandaal rond Kwik, Kwek en Kwak Awan? Geen reet. Terwijl de hele famielje toch bezig was in de voetsporen te treden van de fameuze dr. Abdul Qadeer Khan, die indertijd van de Amerikaanse speurneuzen en hun Nederlandse gappies zo keurig de ruimte kreeg om een paar containers heikele informatie naar zijn thuisland te expediëren.
Bij de Awannetjes ging het eigenlijk nog verder. Die hevelden niet alleen classified info naar hun thuisland, maar in sommige gevallen zouden ze er geen been in hebben gezien om met in allerlei mails aangetroffen persoonlijke dirt dames, heren en transgenders op Capitol Hill te chanteren of die te verkopen aan geïnteresseerde derden. Interessant voor de msm? Mwa, alleen als onder die derden Russen zouden zitten. Hoe dit ook zij, met hun avontuurlijk verdiende poen gingen Kwik, Kwek en Kwak en aanhang de handel in. Van auto's tot stapels stenen. Toen het scheef ging gooiden ze de boel schielijk voor een paar meloen in de ramsh en namen de poten naar Pakistan. Op één na. Die ligt nu op de grill bij de federale smurfen. En de beat goes on. Stay tuned.

  • Datum: .

En het was toch zo'n leuke, betrouwbare familie. Die Awannetjes. Maar nu ziet het er zo langzamerhand toch heul beroerd voor ze uit. Imran en zijn vrouwtje Hina zijn in staat van beschuldiging gesteld wegens vier gevalletjes van samenzwering. Termen als fraude, hacken, leaken en spionage zijn nog niet gevallen, maar ze liggen in de ijskast in afwachting van de dingen die komen gaan. Nog steeds geïnteresseerd? Klop dan even op deze deur. Stay tuned.

  • Datum: .