Skip to main content

dinsdag 24 juli-2012
Als Freddy nog leefde nam hij nu een fluitje van zijn eigen heerlijk helder. Nee, niet vanwege het mooie weer, maar vanwege de gestaag voortschrijdende realisering van zijn gedachtengoed. Ooit liet deze vermaarde connaisseur van jeugdige vleeswaren deze visionaire landkaart bij elkaar broddelen, waarbij Europa werd opgedeeld in zo’n 75 ministaatjes. Het geheel moest Eurotopia gaan heten. Als dat eenmaal zijn beslag had gekregen bestonden er tussen de Noordkaap en de Dardanellen geen landen meer die elkaar konden overheersen. En de noodzaak om nauw met elkaar samen te werken zou alleen maar groter worden. Liefst onder het genot van een lekker potje bier.
Heel wat mensen wezen naar hun voorhoofd of dachten dat Freddie teveel aan zijn eigen spullen zat. Maar zijn bevlogen idee kreeg wel degelijk vaste vorm in voormalig Joegoslavië. Verder zijn Tsjechië en Slowakije uit elkaar, Schotland wil scheiden van Engeland, België is ook niet meer wat het was, in Spanje kraakt het, het noorden van Italië ziet het niet meer zitten met het zuiden, etcetera etcetera.
We mogen aannemen dat zijn fata morgana ook verscheen aan Bildermamma met wie hij een vriendschappelijke connectie onderhield, die zelfs uitmondde in het delen van één en dezelfde bef: Frits Salomonson. En noem het toeval, maar de Bilderbergers werden een stuwende kracht achter het opknippen van het Midden-Oosten.
Gisteren mochten wij nog vernemen, dat in het door “ons” bevrijde Irak de etnische bevolkingsgroepen elkaar naar het leven staan met leutige bommen en ander tickets to heaven. En ondertussen zijn de Koerden in het noorden bezig een eigen vrijstaat te creeëren. Het duurt nog even, maar dan neemt elke groepering genoegen met een eigen stukje Lebensraum en klaar is Ahmed. Hetzelfde staat de westerse Heinekendrinkers voor ogen in Syrië, waar de boel moet worden opgedeeld door de stijve en minder stijve mohammedaanse groeperingen, de Chistenen en de Koerden. Zal nog menig bommetje aan besteed moeten worden, maar gaat wel lukken. Net als in Pakistan en strakjes misschien in Iran. Zitten ze mekaar niet meer in het haar en kunnen ze zich aansluiten bij ons, de beschaafde westerse landen. U nog een fluitje? Komt eraan.

  • Datum: .

vrijdag 27 juli-2012
Assad leest Kleintje Muurkrant. Dat moet zo wezen. Drie dagen geleden kondigden wij aan dat het internationale gedachtengoed van Freddie Heineken vaste voet zou krijgen in Syrië. En dat het land in drie stukkies zou worden geknipt. Wat doet Assad gisteren? Geeft ie de Koerden in het noorden een paar kilo autonomie. Nou moet ie nog effe kijken of ie de jongens en meisjes van Jezus cq. Yuri van Gelder ergens een enclave met een kathedraal kan bezorgen en de rest is dan voor de rest. En die kan dan onderling uitvechten wie de baas wordt, de soen of de sji. Net als in Irak.
Of Assad de kans krijgt om zijn schuimende plannen af te maken is twijfelachtig. Buur Erdogan heeft al laten weten dat een al te zelfstandig stukkie Koerdistan zijn slokdarm niet door kan. Hij heeft al moeite genoeg met die hap Koerdische kloothommels in Irak, laat staan dat ze nu ook nog een Syrisch stukkie krijgen. Voor je het weet willen ze ook nog een Iraans stukkie en allahbeterhet een Turks stukkie. Over Erdogan’s dead body.
Het zit er dus vuistdik in dat het Turkse leger zich wat actiever gaat bemoeien met de ontwikkelingen bij de zuiderbuur. En dat is goed nieuws voor de NOS. Eindelijk wordt er dus werk gemaakt van MO-topia. Is het niet heerlijk? Alsnog proost Freddie. Stay tuned.

  • Datum: .