Skip to main content

maandag 16 augustus-2004
Tijdens de oorlog werden hier door de SOE, een speciaal door Churchill geïnitieerde geheime dienst die Europa in brand moest steken via sabotageacties, een hele reut Nederlandse agenten gedropt. Die hadden als opdracht verzetsgroepen te organiseren en aan te zetten tot aanslagen op allerlei strategische doelen. Hun wederwaardigheden dienden zij dan gecodeerd over te seinen naar hun opdrachtgevers. Daar kwam niet veel van terecht. De meesten vielen direct in handen van de buitengewoon goed geïnformeerde moffen, die met de zenders een spel begonnen om zoveel mogelijk van de Britten aan de weet te komen. Ze slaagden daar wonderwel in. Naastde betrokken agenten vielen dankzij de langs deze weg verzamelde informatie eveneens vele honderden verzetsmensen in Duitse handen die in verreweg de meeste gevallen een ellendige dood stierven.
Er is na de oorlog veel moeite gedaan om ons te laten geloven dat die perfide moffen een meesterlijk spel hadden gespeeld en dat de Britse tegenspeler SOE een verzameling oetlullen was geweest die niks doorhadden. Nou schuilde bij die nieuwe organisatie best wel het nodige kaf onder het koren. Maar in wezen kon zij weinig uitrichten tegen het Spiel, omdat de afhandeling van het berichtenverkeer tussen de agenten en de Britse handlers niet werd verzorgd door de SOE zelf, maar door haar grote broer, de SIS. En die had een pesthekel aan de SOE. Geen reden om de agenten van die zusterdienst de dood in te jagen, maar het hielp wel. Waarom dan wèl is aan discussie onderhevig, maar zo langzamerhand is wel duidelijk geworden dat de SOE-agenten en vele verzetsmensen via het Englandspiel bewust zijn opgeofferd. Mede door onlangs vrijgegeven materiaal van het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken waarmee de Daily Telegraph op 13 augustus naar buiten kwam. Daarin is sprake van het gebruik van dubbelagenten en de bescherming die ze genoten. Een van die dubbelagenten kennen we: Gerrit Reede, codenaam George Brandy. Hij was met name verantwoordelijk voor de infiltratie en Ausradierung van de linkse verzetsgroep CS 6 met gebruikmaking van Cas de Graaf. De vriend van Christiaan Lindemans (alias King Kong) en prins Bernhard. Een oud verhaal krijgt een nieuwe impuls.

  • Datum: .

dinsdag 17 augustus-2004
Onze Oranje pater familias bemoeide zich tijdens de oorlog intensief met de SOE-operaties in Nederland en is mogelijk al snel op de hoogte geraakt van het spel dat gespeeld werd tussen de SIS en zijn Duitse tegenvoeter, de Abwehr. Dat mogen we misschien voorzichtig concluderen uit een op 19 oktober 1951 onder ede afgelegde verklaring van Eugen Klein. De advocaat van voormalig Abwehr-agent Michael Graf Soltikov, die toen zwaar in de clinch lag met de familie Lippe-Biesterfeld *.
Klein verhaalt daarin ondermeer dat prinses Armgard, de moeder van de in Londen verblijvende prins Bernhard, bijna elke nacht naar de BBC luisterdeof er nog berichten waren van “Pascha”, de codenaam van de Prins voor deze gelegenheid. Toen dat eind 1942 onder de aandacht van het Reichssicherheitshauptamt werd gebracht zag het er even terminaal uit voor de prinses. Maar Soltikov zorgde ervoor dat zij met terugwerkende kracht op 16 augustus 1940 toetrad tot de Abwehrrangen. Als agente had ze toen de opdracht gekregen naar de BBC te luisteren. Eitje.
Verder verklaarde Klein dat hij in het bezit was van brieven van onze anjerliefhebber aan zijn moeder en haar levensgezel en paardenfanaat “kolonel” Pantchoulidzew. Daarin schreef de prins ondermeer dat hij zich een echte Duitser en SS-er voelde, trouw aan zijn Führer Adolf Hitler. Buiten deze rimram voorzag hij zijn moeder cq. haar paardenkontenkletser cq. de Abwehr van informatie die in Berlijn als “van ongehoord oorlogsbelang” werden aangemerkt. Haast in het voorbijgaan refereerde Klein nog aan een detail uit de ook aan de rechtbank ter kennisneming overhandigde correspondentie. De prins maakte melding van het afspringen van parachutisten boven Nederland die haast allemaal in Duitse handen vielen. Oftewel het Englandspiel.

* Zie voor de affaire Soltikow deel 4 van de serie

  • Datum: .

zondag 7 september-2014
Vandaag organiseert de Stichting Onderzoek Englandspiel een bijeenkomst in Haaren ter herdenking van alle mensen, die tijdens WO II om het leven zijn gekomen als gevolg van het perfide dubbelspel van Britse en Duitse inlichtingendiensten bij de eliminering van het gewapend verzet in Nederland. Anticiperend op de naoorlogse situatie en de Koude Oorlog. Is dat zinvol? Dat is zinvol. Al was het alleen maar omdat wij dagelijks worden overspoeld met misleidende informatie die ten doel heeft de wedergeboorte van Koude Oorlog II te rechtvaardigen. Tussen 2020 en 2030 zouden alle archieven die betrekking hebben op dit smerige dubbelspel moeten worden vrijgegeven. Voor zover die niet vernietigd zijn. De in 2008 ter wereld gebrachte Stichting preludeert daar alvast op en pleegt nu al de nodige onderzoeken. Nou maar hopen dat ze bijvoorbeeld ook onze series “Naar de kloten” en “Bush, de Nazi's en de BV Soestdijk” even doorneuzen. Gefundenes Fressen zou je zeggen.

  • Datum: .