Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (001)

Kort na het Referendum in het 'Verenigd Koninkrijk' dat tot 'Brexit' leidde schreef ik een collumn waarin ik betoogde dat 'wat nooit lid is geweest er ook niet uit kan treden'. Het VK (Engeland opgetuigd met Schotland, Wales, Noord-Ierland en nog wat grut) kwam onder Margaret Thatcher bij de EEG op instigatie van Washington, dat een economische 'Aufschwung' van Duitsland na de 'Wiedervereinigung' zozeer vreesde dat haar trouwste vazal ('the City of London') in Brussel moest bewerkstelligen dat het nooit iets met 'Europa' zou worden. Zoals geschiedde.
De 'speciale voorwaarden' die Thatcher uit de onderhandelingen sleepte zou geen enkel ander "lid" kunnen hebben verkregen.
Nu moet het Lagerhuis te Londen zich op 19 januari a.s. uitspreken over het beleid van de regering May die een 'zachte Brexit' uitonderhandelde, waarbij het VK binnen de Europese douane-unie zou blijven en op meer gebieden deel zou blijven deel uitmaken van de Europese markt. 
Volgens een opiniestuk op de site van de BBC zal de regering May sneven en wel met 200 Lagerhuisleden die tegen zullen stemmen. Dit zal leiden tot een 'harde Brexit'. Met afsluiting voor de Europese markt en 'harde grenzen' in Ierland tussen Ulster en de Republiek. 'Back to the old days'. Met alle gevaren.
De oppositie tegen May loopt dwars door Labour en Conservatieven heen. Corbyn zou best eens voor een 'Harde Brexit' kunnen zijn.

 
Ik verwacht dat als een duveltje uit een doosje een meerderheid zal worden gevonden voor een 2e Referendum om de status quo (niet in- en niet buiten de EU) te handhaven. (WK)

  • Datum: .

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (002)

De comedie die we in aflevering 1 beschreven verloopt zoals aangegeven. Het is duidelijk waar MSM en de belangen van de grote multinationals op aankoersen: een nieuw Referendum om de "fout van Brexit" te herstellen. Het 'democratische recept': je houdt net zo lang verkiezingen tot de uitslag je bevalt.
Het terug naar Brussel sturen van May om opnieuw te onderhandelen werd door Tusk direct van tafel geveegd. Dus is het opnieuw aan het Engelse Lagerhuis. Opmerkelijk is hoe 'New'-Labour leider Corbyn afstuurt op een Tweede Referendum. Terwijl er volgens veel van zijn medestanders kansen zouden liggen voor een nieuwe, linkse Engelse politiek zonder het juk van Brussel waar 'the City' het land onder wil houden. Denk eens aan breken met de neo-koloniale militaire acties ten behoeve van de VS. Deze draai (eerder hield Corbyn in het midden of hij voor- of tegen Brexit was) zou zijn populariteit ernstig kunnen schaden.
De dreigementen van internationale bedrijven het VK te verlaten worden opgevoerd. Het waren dezelfde truucs die ook werden gebruikt om de Catalanen van onafhankelijkheid af te houden tijdens hun Referendum van 1.1.16.
Trump feliciteerde het VK met de beslissing de EU te verlaten, maar Deep State heeft duidelijk andere belangen. Het VK erin houden om de EU verder te onttakelen.
Het Akkoord van Aken van 2 weken geleden tussen de 'verliefde' Merkel en Macron, waarbij intenties tot samenvoeging van de Duitse en Franse legers en economie werden uitgesproken tekent de zwakte van de EU verder. Merkel die binnenkort vertrekt en Macron die zich binnenlands zo ongelofelijk in de nesten heeft gewerkt dat zijn UHD bereikt lijkt gaan solo. Als dat geen teken aan de wand is. Onder de Franse bevolking is na twee maanden Gilets Jaunes-rebellie het enthousiasme voor alles wat 'Europees' is behoorlijk afgenomen. Over Frexit wordt openlijk gepraat. In de door het globale-liberalisme uitgeklede Bondsrepubliek van het 'oude sociaal-democratische Rheinlandse model' is na de slopershamers van Kohl en Schröder niet veel meer over. Het is wachten op een beweging als de Gilets Jaunes in Duitsland. Sarah Wagenknecht heeft al een geel vestje aangetrokken maar het is de vraag of dat genoeg is. Aan de andere kant is er geen land in Europa geweest dat de idealen van de Franse Revolutie zo omarmde als het feodale Duitsland. Met alle onderdrukking die er op volgde.
Al met al geen goede 'State of the Union' te Brussel. Met haar besluiteloze (in geval van toelaten politiegeweld in Catalonië en Frankrijk) en onverantwoordelijke politiek heeft de EU haar bestaan op het spel gezet.
Als er ooit democratisch over kan worden gestemd of we alles in handen willen geven van het monster dat op Amerikaans verzoek en ten gunste van het het grootkapitaal te Brussel werd gecreëerd vraag ik me af of er, zelfs in het slaafse Eurogezinde Nederland, wel een meerderheid voor te vinden is. Daarom zullen de regeringsleiders en hun vazal-parlementen er alles aan doen dat een Referendum over de EU nooit zal worden gehouden. Tot de Revolutie. (WK) 

  • Datum: .

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (003)

De voorzitter van het Britse (in feite natuurlijk Engelse - opgetuigd met wat afgevaardigden uit binnenlandse koloniën) Parlement heeft met een regel uit 1604 de regering May ontzegd haar onderhandelingsresultaten met Brussel opnieuw in stemming te brengen in het Lagerhuis. Het adstrueert hoe het kapitaal (City of Londen) nooit van plan is geweest om Brexit door te laten gaan. Deze tragikomedie duurt nu al twee jaar en het einde is nog niet in zicht. De EU was een Amerikaans project om Europa te neutraliseren als concurrent, ontworpen door met name Jean Mollet (ervoor minister in de collaboratie - regering van maarschalk Petain), Paul - Henri Spaak en nog wat technocraten die 'een Verenigd Europa', het plan van Hitler dat Churchill in 1948 had omarmd, oplegden zonder dat een parlement of bevolking erin hadden bewilligd. De EKSG, vervolgens EEG en nu EU. Zonder enige vorm van democratie. Om daar een kroon van op te zetten werd het zg. Europese Parlement eraan toegevoegd waarvoor we nu mogen stemmen om het project met terugwerkende kracht te legitimeren.
De Franse president De Gaulle wilde Engeland er niet bij. Omdat hij Engeland als een verlengstuk van de VS beschouwde en wat had hij daar gelijk in. Het plan van Hitler was 'een Verenigd Europa onder Duitse leiding' . Duitsland was nu door de VS bezet net als de rest van Navo-Europa, maar het 'Verenigd Koninkrijk' werd financieel - economisch een Amerikaanse vazal. Onder zijn opvolgers werd Engeland alsnog lid van de EU (zogenaamd), om de belangen van de VS te behartigen en ervoor te zorgen dat het met Europa nooit iets zou worden. Dat heeft gewerkt.
Brexit was het werk van een populistische volksbeweging die de vergaande bezuinigingen die de middenklasse verarmden toeschreven aan Brussel en het idee lanceerden dat zonder Brussel het leven op het eiland dat nooit deelnam aan de euro en iedere politieke samenwerking had getorpedeerd, beter zou worden.
In noch Labour of bij de Conservatieve Partij was het enthousiasme voor Brexit (denk aan May zowel als Corbyn) groot. Omdat het kapitaal dat niet wilde. Daarom wordt nu deze tragikomedie opgevoerd. Corbyn heeft een tweede referendum omarmd. Uiteraard om Brexit de nek om te draaien. Dat maakt het zo krankzinnig, want ook May is een 'remainer'.
De uitkomst zal zijn dat het eiland gewoon in de EU blijft, al zal er via 'uitstel' nog wat water door de Thames stromen.
Engelsen zijn geen Fransen zoals we weten. Ze hebben Thatcher en haar opvolgers geslikt en zullen ook dit slikken. Alles blijft bij het oude. Want wat er nooit van deel heeft uitgemaakt hoeft er ook niet uit. Sterker nog: kan er niet eens uit. (WK) 

  • Datum: .

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (004)

Het uitstel tot 31 oktober van Brexit dat bedoeld is als afstel heeft de Europese verkiezingen die daardoor toch gehouden worden in het VK, een vreemd belang gegeven,  omdat het de enige mogelijkheid voor de Engelse bevolking is om haar ongenoegen over de gang van zaken en meer specifiek over de conservatieven van May te laten merken. In de peilingen wordt een dramatisch verlies van de Conservatieven voorspeld, alsmede een spectaculaire winst voor de anti-EU partijen UKIP en de Brexit - party van Farrage, die nog nauwelijks is opgericht. Labour, dat met May deze uitstel-deal heeft gemaakt zou volgens sommige peilingen gespaard blijven.
Officieel hebben deze Europese verkiezingen natuurlijk geen gevolgen voor de regering May. Toch zal het bij een dramatisch verlies moeilijk zijn deze roestende 'blikken lady' te laten zitten voor de Conservatieve Partij. Veel Lagerhuisleden hebben het zinkende schip al verlaten. Om hun hachje in hun kiesdistrikt te redden. Bijzonder grappig wordt de vertegenwoordiging in Brussel van het Engelse volk door de charismatische Nigel Farrage. Alleen in Brussel om de anti-EU stem te laten horen en verder niets. Het zal het theater te Brussel nog onzinniger maken dan het al was en dat is knap. Farrage zal bijval krijgen van alle 'populistische' partijen uit andere EU-landen. Denk aan de Lega en de 5 sterren in Italië. Maar ook partijen uit Polen, Slowakije en Hongarije. En Oostenrijk, Tsjechië en Frankrijk. Allemaal partijen die mot hebben met Brussel om verschillende redenen. Uit landen waar een grote scepsis bestaat over het Europese.
Alleen Nederland, Ierland, Duitsland (maar hoe lang nog), Scandinavië en de Baltische Staten lijken nog gevrijwaard van het anti-Europa virus. Over Griekenland, Spanje en Portugal hebben we het nog niet gehad. Ook daar is sprake van bekomst. Zeker in Catalonië dat door Brussel geheel aan haar lot werd overgelaten in het conflict met Madrid. En zou Brussel populair zijn in Griekenland? Ik zou er geen geld op zetten.
De Europese verkiezingen blijven een perfide legitimatie van een supra-nationale staat (maarnietheus) waarvoor niemand ooit gestemd heeft. Het 'Verenigd Europa' van Hitler, in een nieuw jasje gestoken door Petain-minister Monnet en zijn team, zonder enige volksraadpleging. Volgens de wensen van het grootkapitaal en de markt. Tenkoste van de bevolking. En dan vooral in het zuiden, waar Brussel de concurrentiepositie heeft verwoest.
Maar er zijn door de idiotie rond Brexit dus interessante aspekten. (WK)

  • Datum: .

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (005)

De Brexit comedie in het Verenigd Koninkrijk heeft er niet alleen toe geleid dat er 'op het scheiden van de markt' nog verkiezingen voor het Europese Parlement worden gehouden, maar ook dat het belang ervan die van in welk land dan ook in het continent overstijgt en mogelijk de hoogste opkomst halen van welk Europees land dan ook. En dat terwijl de verkiezingen slechts een formaliteit zijn. Immers zullen de parlementsleden uit het VK hun zetels niet meer innemen bij het bereiken van een akkoord met Brussel. In deze idiote toestand heeft de scheidende EU-voorzitter Juncker het nog gepresteerd om te verzuchten dat hij in het Brexit - referendum had moeten 'interveniëren' toen dat nog kon. Om een Brexit af te wenden uiteraard. Hij meldt dat hij dat niet heeft gedaan op verzoek van de toenmalige premier Cameron. Volkomen van de pot gerukt: een interventie van Brussel in de binnenlandse politiek van een land. Het geeft een inkijkje in de bedoelingen van deze 'supranationale nepstaat' en wat landen te wachten staat die er ook uit willen. Interventie. In het geval van Griekenland werd er uiteraard ook geïntervenieerd, maar dat was in een situatie van bankroet. En een kleintje. Het VK was de 2e economie van de EU die er nooit in zat. Cameron, de man die het groene licht voor het referendum gaf in de overtuiging dat Brexit geen kans had, vreesde zonder twijfel dat een 'interventie' een tegengesteld effect zou hebben bij een bevolking die bekend staat om haar eigengereidheid. Het maakt de uitlating van de vertrekkende voorzitter alleen nog maar belachelijker.
Dat de verkiezingen in het VK de belangrijkste zijn van de EU spreekt boekdelen. In de overige EU-staten wordt een hopeloos gevecht geleverd voor een beetje redelijke opkomst.
De regionale verkiezingen van vorige maand waren vooral een nederlaag voor de Conservatieven van May. Maar omdat nu de Brexit-partij van Nigel Farrage meedoet, lijkt een afgang van de over Brexit weifelende Labour partij van Corbyn aanstaande. Zijn onderhandelingen met May worden in Noord-Engeland, de bakermat van Labour, niet gewaardeerd. De aanval door het anti-Brexit dagblad The Guardian op Farrage (ze beschuldigen hem van 'antisemitisme' omdat hij te gast was bij Alex Jones' Infowars) moet de Labour kiezers afhouden van op hem te stemmen. Een goedkope truuc van de "kwalitetskrant" die geen effect zal resulteren. (WK)

  • Datum: .

Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit (006)

Teresa May had zich een nieuw kapsel aangemeten voor haar zwanenzang voor Downingstraat 10. Onderdeel van een laatste speech die even doorgerekend leek door haar pr-adviseurs als 'haar laatste snik' waarmee ze haar reputatie als 'slechtste premier ooit' in de geschiedenis probeert te pareren. 'Ik hou van mijn land'. Dat zou er nog bij moeten komen. De Oostenrijker Adolf H. bleek bij nader inzien helemaal niet te houden van Duitsland of 'het Duitse volk' dat hem verraden zou hebben. Hij wilde er zoveel mogelijk in de dood meenemen. Maar May, die massamoord overal ter wereld op bescheidener schaal pleegt en haar landgenoten in geheime en zichtbare militaire operaties de dood insleept, is alleen politiek dood, al blijft ze aan tot de Conservatieve Partij haar opvolger aanwijst. Want zo gaat dat in de 'oudste Democratie ter wereld'.
May klaagde dat ze alles had gedaan om de wil van het volk (Brexit) uit te voeren (de vierde keer om haar overeenkomst met Brussel door het Lagerhuis te jassen werd haar onthouden door de schimmige '1922 commissie' die de CP beheerst). Het premierschap zou nu toegespeeld worden aan haar voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, die zich op tijd uit het zinkende schip wist te bevrijden om nu een geloofwaardig alternatief voor May te kunnen zijn. Met Johnson zal er mogelijk sprake zijn van een 'harde Brexit', dat klinkt dreigender dan het kan zijn: de belangrijkste economie van de EU, Duitsland, heeft al lang geleden haar eigen plan buiten Brussel getrokken om de export naar Engeland te garanderen. Deze 'harde Brexit' (bedoeld om iedere volgende poging tot afscheiding te ontmoedigen) zal vooral het failliet van Brussel zelf bevestigen. Dat kan onze Timmerfrans in zijn Europese reed steken. Onze 'MH17-held', al zullen de nabestaanden daar anders over denken, die kan liegen in wel 5 talen, is de man die Multinationaal Brussel zou moeten gaan leiden in deze barre tijden. 'De PvdA gered'. Eerst zien zei Blinde Maupie. (WK)

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch