vrijdag 7 mei-2010
Adje de Waard? Lijkt ons echt geen beroerde gozer. In januari van dit jaar stond ie geportretteerd in een lokaal sufferdje in Sliedrecht. Zestig, pappa, opa, drukkerijtje, boekhandeltje, regelmatig met kouwe kakkies aan de zijlijn bij het voeballuh, een plucheliefhebber van het CDA en naar wij aannemen goed voor zijn konijnen. Ad bleek tussen 1986 en 1998 in de gemeenteraad te hebben gezeten. Vond ie zo toppie dat ie graag nog eens terug wilde voor ie zijn hebben en houden aan de wilgen hing. Maar als het effe kon dan wel als wethouder. Om zijn partij ook bij werk in uitvoering eens stevig te profileren. Wat draagt Adje aan als een van zijn speerpunten? Komt ie:

"We (het CDA) hebben ons altijd sterk gemaakt voor bouwen ten noorden van de spoorlijn. Dat blijven we doen want de toestand wordt steeds nijpender. Sliedrecht is dichtgegroeid. Je ziet geen fatsoenlijk groen meer".

Die spoorlijn is de Betuwelijn, de Chinese Muur van Sliedrecht. Ten noorden daarvan begint het zogenaamde Groene Hart, dat volgens vigerende opvattingen groen moet blijven omdat het zo goed voor ons is en om van de Randstad geen Bejing te maken. Inmiddels heeft dat Hart al een TGV-bypass, maar niet zeiken. Vooruitgang moet er zijn.
Terug naar Ad en zijn CDA die blijkbaar de Muur over willen omdat Sliedrecht vol is. Na de gemeenteraadsverkiezingen werd Adje tot zijn onuitsprekelijk geluk inderdaad tot wethouder verheven binnen een coalitiecollege. Maar jammer nou, niet van Grondzaken en dat maakt het voor onze vriend en zijn geloofsgenoten heul wat moeilijker om zijn fata morgana te verwezenlijken. En niet alleen omdat zijn collega's groenzoeters zijn, maar ook omdat er binnen de lokale ambtenarij lieden hun brood verdienen met het ontwerpen van andere plannetjes. Een stille controverse dus. En daar houden wij van. Stay dus tuned.

  • Datum: .

maandag 10 mei-2010
Goed. Vraag was dus: Krijgen Adje de Waard en zijn CDA hun zin? Worden er in Sliedrecht op afzienbare termijn nou wel of niet stenen opmekaar gestapeld ten noorden van de Betuwelijn? Dus wat deden we? We lieten een digitale postduif los. Gaat ie:

"Geachte heer De Waard. Ten behoeve van een geplande artikelenserie over grondpolitiek in Nederland hebben wij de degens gekruist met de heer Corstiaan van der Vinden, beleidsmedewerker grondzaken van de gemeente Sliedrecht. Volgens hem zouden er ten noorden van de Betuwelijn nooit en te nimmer huizen cq. bedrijven verrijzen.
Ten bewijze van zijn stelling kwam hij uiteindelijk op de proppen met een merkwaardig uitziend epistel dat moest doorgaan voor een interne richtlijn (zie bijlage). Weliswaar bent u als pas gekozen wethouder niet verantwoordelijk voor de afdeling grondzaken. Maar in het recente verleden heeft u tegenover een dagblad het volgende verklaard: "... Wij hebben ons altijd sterk gemaakt voor bouwen ten noorden van de spoorlijn. Dat blijven we doen, want de toestand wordt steeds nijpender. Sliedrecht is dichtgegroeid. Je ziet geen fatsoenlijk groen meer".
Wij zouden graag van u willen weten of u nog steeds achter die uitgesproken visie staat en in hoeverre u in de positie bent om die bouw ten noorden van de spoorlijn mogelijk te maken
".

Het is misschien vragen naar de bekende B-weg, maar het kan niet zo zijn dat Sliedrecht in de maanden naar de gemeenteraadsverkiezingen toe ineens een prachtstad is geworden. Dus gaan we ervan uit dat Adje nog steeds de Betuwelijn wil overtrekken. Maar erg transparant is ie daar niet over. We hebben namelijk geen duif van Adje terug gehad.
Nou kennen we bestuurlijk Nederland inmiddels een beetje, dus hadden we nog een vliegende vredesapostel richting Sliedrecht gestuurd. Naar wethouder Hans Talis. Ondermeer wethouder Grondzaken voor de Staatkundig Gereformeerde rakkers in de gemeente. Ook boeiend. Stay tuned.

  • Datum: .

dinsdag 11 mei-2010
Zoals gezegd, wij stuurden ook een digitale postduif naar Hans Talis. Wethouder in Sliedrecht voor de staatkundig gereformeerde rakkers in de gemeente. Het begin van de boodschap was synoniem aan het litteraire werkje dat wij aan zijn collega Adje de Waard stuurden. Maar verderop sloegen we een ander B-weg in. Komt ie:

"... Wij kennen uw standpunt van bouwen in voornoemd gebied [ten noorden van de Betuwelijn, red.] niet, maar wel dat van uw collega-wethouder De Waard. Die heeft een paar maanden geleden in een interview met een dagblad onverbloemd laten weten dat hij voor een dergelijk beleid is, vooral gezien de benauwde ruimtelijke positie waarin Sliedrecht zich bevindt (zie bijlage). Kunt u als wethouder Grondzaken zeggen of u het standpunt van de heer De Waard deelt of dat u net zo mordicus tegen bebouwing van voornoemd gebied bent als uw beleidsmedewerker Van der Vinden?"

Nou hadden wij eerlijk gezegd wel wat vertrouwen in Hansemans. Want op de site van zijn lokale politieke vehikel betoont hij zich een ferm voorstander van een ruimhartige communicatie van de overheid met de burger. Hansje:

"... De laatste jaren heeft de gemeente Sliedrecht veel aandacht gegeven aan communicatie. Zowel binnen de eigen gemeentelijke organisatie, als in het contact met de burger. Door wijkavonden, informatiebulletins, rondzendbrieven etc. Toch komt het nog steeds voor dat de burger onvoldoende geinformeerd wordt. En dat kan niet zo zijn, naar mijn mening onacceptabel!"

Helemaal in het putje Hans. Maar wij zijn ook burger. En wij hebben onze postduif niet terug zien komen met een antwoord op onze intrigerende vraag. Of houdt Sliedrecht op bij de Betuwse Muur, sorry, spoorlijn?
Hoe dit ook zij, wij krijgen het donkerbruine vermoeden dat we van het college van opperhoofden weinig te verwachten hebben. Vooral gezien de verrassende initiatieven van de gemeente-apparatchiks richting dag- en weekvodden en andere media. Wordt leuk. Stay tuned.

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch