Skip to main content

dinsdag 3 mei-2011
Effies iets uit de wandelgangen. De FIOD en de FEDS zouden al geruime tijd geleden een rapport hebben gebaard dat ter verdere behandeling naar de outfit van Noud Wellink is gestuurd. Het zou gaan om reisjes naar New York, die een hele stoot bestuurders van vrijwel alle Nederlandse pensioenfondsen hebben gemaakt tussen 2000 en 2003 (1). Samen met hun dames of anderszins. Ze deden dat op uitnodiging van de Amerikaanse financiële grootmacht Goldman Sachs, die een bedragje van tussen de 11 en 18 duizend dollar per stelletje had uitgetrokken om de heren bestuurderen over te halen te investeren in produkten, die niet zo heel lang geleden zo goed als waardeloos bleken te zijn en onze pensioenen een zware domper bezorgden. En niet te vergeten ons hele pensioenstelsel op de helling zetten, terwijl het zo lang als voorbeeld had gediend voor de rest van de wereld.
Nou kunnen onze bronnen nog te lijden hebben van Oranje naweeën, maar meestal zijn ze goed geïnformeerd. Dus uuuuh, wat is er met dat rapport gebeurd? Onderste laatje? Ronde archief? Verloren in de trein? Roept u maar.

(1) In die periode maakte prins Johan Friso een indrukwekkende carrière bij Goldman Sachs. Maar daar kon ie ook niks aan doen.

  • Datum: .

vrijdag 6 mei-2011
Het blijft een beetje de kip of het ei. Trok Ruud Hendriks als hotemetoot van Robeco nou aan de bel bij Goldman Sachs of andersom? Weten we niet, maar volgens het FIOD/FEDS-rapport dat bij Nout ligt had Ruudje in ieder geval wel een volledige lijst verzameld van luitjes die het rond 2000 voor het zeggen hadden binnen de Nederlandse pensioenfondsen. En hoe ze persoonlijk konden worden benaderd. Van die gegevens maakte de grootste Amerikaanse geldschuur gebruik om die bewuste pensioenboeren en hun wederhelften uit te nodigen eens langs te komen in New York. Op kosten van Goldman Sachs. Laten we eerlijk wezen, een offer you can't refuse. Wie wil er niet eens lekker verwend worden? Uiteraard zat er een boa in de appelenboom, maar die vertoonde zich pas jaren later (1).
In februari 2001 werd Ruudje binnengehaald bij Goldman Sachs Asset Management als managing director of institutional marketing in Continental Europe and the Middle East en hij verhuisde naar Monaco (2). Wij zeggen niks, maar God hoort ons brommen.

(1) Zie deel 1 dd. 3 mei 2011.
(2) In september 2010 trad Hendriks toe tot Kohlberg, Kravis, Roberts als senior advisor voor Nederland. KKR is ook al geen reukloze onderneming. Vervoegt u zich bij onze zoekmachine als u iets wilt opsnuiven.

  • Datum: .

zondag 8 mei-2011
Om in deze kwestie even flink gas te geven stuurden wij vandaag een mailtje naar good old Nout Wellink. Voor hij straks weg is als baasje van de DNB, want je weet wat er dan over het algemeen met een lullig rapport gebeurt. De mail luidde alsvolgt. Komt ie:

"Geachte heer Wellink,
Ten behoeve van een serie artikelen onder de titel "Een Goldman Sachscentje" zouden wij graag van u willen weten wat er geworden is van een rapport dat volgens welingelichte bronnen bij de DNB berust en is samengesteld na een gezamenlijk onderzoek van de FIOD en de Amerikaanse "Feds". Aanleiding tot dit onderzoek waren de trips naar New York die vele hooggeplaatsten bij de verschillende Nederlandse pensioenfondsen in de beginjaren van deze eeuw hebben gemaakt in gezelschap van hun respectievelijke wederhelften. Deze trips werden betaald door Goldman Sachs en het zal u niet vreemd in de oren klinken dat daarvoor iets werd terug verwacht. Het zou daarbij zijn gegaan om de aankoop van produkten van Goldman Sachs die jaren later van nogal twijfelachtige kwaliteit bleken te zijn en mede de oorzaak vormden voor aanzienlijke verliezen bij de betrokken pensioenfondsen.
Bij de benadering van voornoemde hooggeplaatsten zou gebruik zijn gemaakt van gegevens die waren vergaard door voormalig Robeco-bestuurder Ruud Hendriks, die in 2001 is overgestapt naar Goldman Sachs en daar actief is gebleven tot 2009.

Hopende spoedig iets van u te vernemen en u bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking,
Krgrds
Jan Portein
redactie Kleintje Muurkrant
Den Bosch
".

Zooo. En nou maar hopen dat Nout niet al te haatdragend is, want we hebben natuurlijk in het verleden een paar keer niet al te deftig over hem geschreven. Maar hoge bomen... Ook op het Frederiksplein. Stay tuned.

  • Datum: .

maandag 23 mei-2011
Iedereen blij. Ene Klaas Knot is per 1 juli aanstaande de nieuwe conducteur op de DNB-tram. Deeltijd prof in de slagschaduw van de Martinitoren, oud lid van Dominque's dertig centimeter koor, oud baasje van de eredivisie in de tent van Nout en volgens Jan Kees als polletiek onafhankelijke kandidaat uit de kast gekomen.
Hoop lawaai, maar nog weinig wol. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met onze brandbrief aan Nout van 8 mei jl., nu die gaat beginnen aan een reeks nationale en internationale ererondes ter gelegenheid van zijn vertrek als kaartjescontroleur bij de DNB? Een brief waarin wij vroegen om de inhoud van het rapport dat de Feds en de FIOD hebben samengesteld naar aanleiding van door Goldman Sachs betaalde snoepreisjes naar New York van hoge Nederlandse pensioenboeren en huwelijkse aanhang. Want we hebben inmiddels wel twee bevestigingen van de DNB gekregen dat ze onze oekaze hebben ontvangen, maar we weten hoe het gaat als er een feessie is te vieren. Het werk blijft liggen en/of raakt weg tijdens het innemen van het glaasje prik en de exquise hapjes. Dus Nout, bij deze willen we graag nog even wijzen op ons mailtje en de hoop uitspreken dat je tussen de bedrijven door een antwoord kan formuleren. Want wachten op Godot is al vervelend, laat staan wachten op Klaas Knot. Bij voorbaat. Stay tuned.

  • Datum: .