Skip to main content

dinsdag 6 juli-2010
Op 24 juni viel een pelotonnetje Belgische speursmurfen het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen binnen. God en alleman sprak daar schande van. Maar wat vond dat pelotonnetje? Leest u even dit artikeltje uit Het Laatste Nieuws. En als u dat achter de kiezen heeft en u heeft nog puf genoeg blader dan vooral onze serie "Dutroux en de Spruit" even door. Daar krijgt kardinaal Daneels in zijn nadagen ineens toch nog een zware kluif op zijn bord. Daar kan je een Palmpje op innemen.

 • Datum: .

woensdag 7 juli-2010
Het nieuws over het verhoor van de Belgische kardinaal Danneels naar aanleiding van de vondst van allerlei interessant materiaal in zijn aartsbisschoppelijke archief is nog warm of daar komt De Morgen al met een denigrerend stukkie. De documenten en het fotomateriaal over de gruwelijkheden die zich voor de dood van Julie en Melissa zouden hebben afgespeeld zijn volgens De Morgen aan Danneels toegespeeld door journalisten van het te vroeg overleden "satirische" blad The Sprout (1). Met andere woorden: kan niet veel wezen. Waarom Danneels het kennelijk belangrijk genoeg vond om te bewaren mag de lieve Heer weten. Bovendien ging het niet alleen om de gegevens over de dood van Julie en Melissa, maar ook over gerechtelijke stukken met betrekking tot pedofilie. En de bij het onderzoek betrokken smurfen zouden graag van Danneels vernemen hoe hij aan die stukken is gekomen en wat hij ermee heeft gedaan.
Dat De Morgen zich tegenwoordig leent voor dit soort moves verbaast ons eigenlijk niks. Het baasje van de krant is Christian van Thillo. Gewaardeerd lid van de naar stevig rechts gerichte Cercle Lorraine. Net als de bekende kindervrienden uit de prominente familie Lippens. Maar dat is toeval natuurlijk. En hé, er is altijd nog een redactiestatuut nietwaar?
Btw.: dit is niet satirisch bedoeld.

(1) Zie onze serie "Dutroux en de Spruit" over deze kwestie op onze Followup-site.
(2) Zie voor Christian de adembenemende serie "Adel verplicht" op dezelfde site.

 • Datum: .

donderdag 8 juli-2010
In de Belgische mainstream wordt er na het oplaaien van de kwestie rond de ouwe mijter Danneels druk gezeverd over de vraag hoe allerlei pedo-ellende in diens administratie terecht is gekomen. Niet over de inhoud of wat de aanleiding was voor de betrokken speursmurfen om bij Danneels een inval te plegen. Wat dat laatste betreft vonden we alleen in het Waalse avondvod Le Soir een interessante hint. Het gaat om een uitspraak van Danneel's dure bef, Fernand Keuleneer. Komt ie:

"... Wat mij interesseert is waarom de kardinaal wordt verhoord over een oud gerucht dat vijf jaar geleden voor een vroegere Brussels parlementslid aanleiding was om een klacht in te dienen. Dat is niet te geloven".

Nou hebben wij in het verleden al de nodige aandacht aan die klacht besteed in de serie "Dutroux en de Spruit", maar de klacht zelf nooit naar buiten gebracht. Gaan we nu doen. Op zijn Frans. Voer voor de Belgische mainstream. Eat your heart out.

 • Datum: .

zondag 11 juli-2010
Dankzij Fernand de Keuleneer, de bef van Godfried Danneels, weten we het zeker: de belangrijkste reden voor de smurfeninval bij de ouwe Belgische mijter en het daarop volgende verhoor was het alternatieve verhaal rond de dood van Julie Lejeune en Melissa Russo. Niet uitgehongerd in een kelder van Dutroux, maar uiterst gewelddadig gekeeld tijdens een seance van de Gentse loge onder het oog van een camera. De afzichtelijke opnames werden keurig op een cassette gezet. Een copie daarvan werd naar het Vaticaan verzonden om ze daar een paar dagen hoofdpijn te bezorgen. Of vreugde op de afdeling exorcisme van monseigneur Corrado Balducci. Je weet het niet.
De namen van twee betrokkenen gingen ondanks allerlei veiligheidsmaatregelen toch het fluistercircuit in. Die van kardinaal Danneels en de socialistische toppoliticus Philippe Moureaux. Die fluisteringen bereikten op een kwaaie dag ook de oren van de Brusselse parlementariër Albert Mahieu. En zoals het hoort ging die op pad. Om de waarheid te achterhalen. Na zijn zoektocht diende hij een officiële klacht in en kwam het hele verhaal in de pers (1).
Wat deden Danneels en Moureaux om de bezwaddering van hun reputatie een halt toe te roepen? Eigenlijk niks. Terwijl ze toch zwaar op hun fluit waren getrapt. En wat deed Justitie? Ook niks. Maar daar zal niemand zijn bril voor schoonvegen.
Plotseling bleek echter dat er onder de jurken van God's vertegenwoordigers op aarde meer leven zat dan officieel was toegestaan en dat vooral kinderen daar de dupe van waren geworden. Mogelijk was dat de aanleiding voor de Belgische justitie om na zes jaar de klacht van Mahieu serieus te nemen.
Danneels werd gegrild. Uiteraard ook over de cassette en het ontstaan daarvan. Nou zijn wij indertijd nogal heet gebakerd, maar we hebben nog niks vernomen over een grilbeurt van Moureaux. En dat is op zijn minst vreemd, want als er iemand is die wat heeft met cassettes, dan is dat onze Philippe.
Beginjaren tachtig deed de toenmalige minister cq. vice-premier Moureuax namelijk tweemaal een poging om een cassette te stelen uit de stulp van wapenhandelaar George Cywie. De eerste poging in gezelschap van een stel hoge militairen, de tweede samen met Eliane van Vreckom, die kortstondig wat met Cywie gerommeld had. Wat er op die cassette stond? Compromitterende beelden van Philippe's voormalige christelijke collega Paul vanden Boeynants (2). En over Polleke's strapatsen op pedo-sensueel gebied hebben we het nodige naar buiten gekieperd in de serie "Adel verplicht" (3). Maar tussen twee vleeshaakjes: ook over Eliane is wat dat betreft nog wel iets meer te debiteren. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 3 van deze serie dd. 8 juli 2010.
(2) Zie het prachtige artikel "Philippe Moureaux pleegt een inbraak" van Georges Timmerman dd. 25 mei jl. op www.apache.be.
(3) Zie onze Followupsite.

 • Datum: .

maandag 12 juli-2010
De cassette met compromitterende beelden van Paul vanden Boeynants waarnaar Philippe Moureaux en Eliane van Vreckom op zoek waren heeft mogelijk onderdeel uitgemaakt van een aanzienlijke verzameling hopsmateriaal die door een groep avontuurlijke lieden werd gebruikt om een heel bosje fines fleurs te chanteren. Onder wie naast Vanden Boeynants, diens gabber uit de vastgoedsector Charly de Pauw, rijkswachtgeneraal Beaurir en de huidige koning Albert. Geen mirakel dat sommigen het gerotzooi met deze hete collectie als een soort opmaat tot het optreden van de Bende van Nijvel beschouwden.
Volgens een dossier van de gerechtelijke smurfendienst onder referentienummer PJP-PJ08 zouden de opnames geschoten zijn in een speciaal daarvoor ingerichte villa in Sint-Genesius-Rode. En daar komt Eliane om de hoek koekeloeren. Tijd voor een kwoot:

"Het is geweten dat van Vreckhom Eliane haar loopbaan als publieke vrouw begon in Nederland, meer bepaald in de bar "Elgus" in Maastricht. Deze bar werd meer dan regelmatig bezocht door de heren Spitaels en Vanden Boeynants die onderling een weddenschap aangingen teneinde vast te stellen hoe lang het zou duren vooraleer hun collega Mathot op deze bijzonder mooie vrouw verliefd zou worden. Over hun bijgedachten hoeft niet verder te worden uitgewijd. Na slechts een bezoek aan haar bar deed Mathot haar de nodige voorstellen waarop zij inging. De heer Mathot kocht haar vervolgens af van haar pooier [Gustav Krüder, red.] en installeerde haar in de eerste plaats in een appartement in Ukkel dat enige tijd later door de gerechtelijk politie werd doorzocht in het kader van een handel in diamanten. De villa in Sint-Genesius-Rode werd gebouwd met gelden afkomstig van Charly de Pauw. De fondsen werden versast naar een firma op de Cayman-eilanden.
Deze villa heeft dikwijls gediend om aangename partijen in door te brengen. Ook namen minderjarigen hieraan deel, meestal afkomstig uit tehuizen uit de omgeving
".

Die minderjarigen werden geleverd door jeugdrechter Agneessens uit Nijvel, maar daarover hebben we al eens eerder een artikeltje opengedaan (1). Mochten er inderdaad video-opnames zijn gemaakt van deze pedo-sensuele uitspattingen dan hadden de eigenaren ervan een stevig chantagemiddel in handen. Was George Cywie een van die eigenaren? Volgens hemzelf zeker niet, maar de vraag is valide waarom een milieudeskundige als Eliane van Vreckom dacht van wel en minister Moureaux overhaalde om bij Cywie in te breken.
Overigens, Van Vreckom raakte samen met haar lover Guy Mathot later ook nog in andere krasse avonturen verzeild en werd zelfs tot vier jaar kruipruimte veroordeeld. Maar daarover nog meer uitwijden zou ons te ver van het oorspronkelijke verhaal afbrengen. Het verhaal over mijter Danneels en politicus Moureaux en de dood van Julie en Melissa. De mijter is al een keer gegrild. Nu de politicus nog.

(1) Zie het artikeltje "Klets, klets" dd. 17 maart 2009.

 • Datum: .

maandag 19 juli-2010
Het blijft sukkelen in de Belgische mainstream rond de affaire Danneels. Het gaat nog steeds niet over de vraag of Julie en Melissa misschien inderdaad zijn doodgemarteld in aanwezigheid van een stel hoge mieters, onder wie de ouwe mijter en een ouwe socialist. Nee, het gaat over de vraag welke complot-idioot dit verhaal in elkaar heeft gedraaid en het bij Danneels in zijn mik heeft geschoven. De afgelopen week wist een dagvod te melden dat er maar één verantwoordelijk kon zijn voor dit geintje: Albert Mahieu. Een bizarre conclusie, vooral ook gezien Mahieu's activiteiten in 2004 om de slagboom dicht te gooien voor de chanteurs van Danneels. Tot zelfs in Rome toe (1). In maart van dat jaar ontmoette hij in het Vaticaan ene kardinaal Joseph Ratzinger en overhandigde hem een in plastic verpakt dossier met daarin drie DVD's betreffende de zaak Dutroux en een aantal documenten die betrekking hadden op de chantage van Danneels met de video-opname van Julie en Melissa's marteldood. De DVD's waren afkomstig van mr. Daniel Kahn, de bef van Dutroux. De volgende dag zette hij in aanwezigheid van twee lagere boordjes zijn hele verhaal nog eens op papier. Daarna werd hem verzekerd, dat hij binnen niet al te lange tijd opnieuw zou worden uitgenodigd voor een gesprek, samen met monseigneur Danneels.
Ongeveer een maand later kreeg hij een telefoontje uit het Vaticaan en werd hem medegedeeld dat monseigneur Sodano, de toenmalige "minister van Buitenlandse Zaken" van het roomse rijk, het dossier naar zich toe had getrokken en een absoluut stilzwijgen over de affaire had verordonneerd. Mogelijke aanleiding daartoe was een missive van drie Belgische politici met als onderwerp de cassette die de chanteurs van Danneels naar Rome hadden gestuurd. De invitatie van Mahieu voor een tweede onderhoud was daarmee van de baan.
Hoe het onlangs door een smurfenteam in beslaggenomen dossier met twee DVD's (!) in het archief van Danneels verzeild is geraakt, is Mahieu een raadsel. Maar het kan haast niet anders of Sodano of een van zijn onderjurken heeft het ter kennisgeving naar hun Belgische filiaalhouder gestuurd en daarna heftig gebeden dat de affaire verder onder wijwater zou blijven. Niet gelukt. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 3 dd. 8 juli 2010

 • Datum: .

zaterdag 14 augustus-2010
Verbaast ons geen ene kont. Het Belgisch smurfenteam dat op snuf was naar kinderhopsen binnen de kutholieke kerk en daarbij ook de burelen van ex-mijter Danneels omkeerde, piste buiten het doopvont. Althans, dat is gisteren vastgesteld door hogere justitiële machten. Betekent ondermeer, dat alles wat het team gevonden heeft verder niet nagevlooid mag worden en ook niet gebruikt voor verder onderzoek.
Zoiets als bij onze IRT is gebeurd, waar ook allerlei hopswerkzaamheden in de top van het toogapparaat en stedelijke driehoeken tot staatsgeheim werden verheven. Of de tape waarop Julie en Melissa werden doodgemarteld door luitjes uit de Gentse loge volledig halal was zullen we dus waarschijnlijk nooit weten. Netzomin of inderdaad mijter Danneels en politicus Moureaux tot het voornoemd keurslagerteam behoorden. Vlekje weggewerkt. Einde verhaal. Het had uiteraard anders gelopen als het om een uitje van een stel badmeesters was gegaan. Maar het ging om een stel hoge mieters en dan weet je het wel. Fuck!

 • Datum: .

zondag 29 augustus-2010
Shiiiit. Blijkt die Godfried Danneels, de voormalige hoofdvertegenwoordiger van de Romeinse droomfabriek Hallelujah in België, een ordinaire leugenaar te zijn. De ouwe mijter had namelijk ontkend dat hij ooit had geprobeerd om een geintje van een van zijn topverkopers onder de toonbank te frummelen. Maar oeps, dat had ie wel degelijk geprobeerd.
Inmiddels weet god en alleman wat dat geintje inhield. Topverkoper Roger Vangheluwe had in vroeger jaren in de naam van de Vader, de Zoon en de Geilige Geest zijn vleesgeworden herdersstaf regelmatig in zijn neefje gestoken. En die wilde daarover in deze eeuw eindelijk eens kond doen. Tenzij zijn oom aftrad. Dan liet hij het zo. Oom en neef raakten met elkaar in gesprek over deze materie en Godfried werd erbij geroepen. Als een soort scheidsrechter zonder fluit.
Neefjelief liet stiekem een teepje meedraaien en daar stond naar nu pas bleek ook een boeiende interventie van Godfried op. Of neef geen vergiffenis wilde schenken aan oompje en of het nou wel zo nuttig was om de affaire op de kinderhoofdjes te smakken. Oompje had nog een jaartje als topverkoper voor de boeg, dus het zou wel sneu zij als ie toch nog met een bevlekte carrière afscheid moest nemen. Nou, dat kon neef geen reet schelen en hij smakte. En België smulde.
Vraag is nu of het om een incidenteel gevalletje gaat of dat Godfried wel vaker heeft geprobeerd om buitenbijbelse narigheid onder de toonbank te frommelen. Zoals de snuffmovie waarop te zien zou zijn hoe een twaalftal heren (onder wie leden van de Gentse loge, Danneels en Moureaux) op rituele wijze Julie Lejeune en Melissa Russo doodmartelen. Bestaat die movie? Stond Danneels daarop of niet? En Moureaux? Wie waren de anderen? Want je kan de Britse brenger van deze boodschap lullificeren of met een Regina Louf-behandeling verrassen, maar dat is wel erg makkelijk. Vooral nu is gebleken dat Godfried in de eerste leugen niet gebarsten is. Stay tuned. Shiiiit. Blijkt die Godfried Danneels, de voormalige hoofdvertegenwoordiger van de Romeinse droomfabriek Hallelujah in België, een ordinaire leugenaar te zijn. De ouwe mijter had namelijk ontkend dat hij ooit had geprobeerd om een geintje van een van zijn topverkopers onder de toonbank te frummelen. Maar oeps, dat had ie wel degelijk geprobeerd.
Inmiddels weet god en alleman wat dat geintje inhield. Topverkoper Roger Vangheluwe had in vroeger jaren in de naam van de Vader, de Zoon en de Geilige Geest zijn vleesgeworden tabberd regelmatig in zijn neefje gestoken. En die wilde daarover in deze eeuw eindelijk eens kond doen. Tenzij zijn oom aftrad. Dan liet hij het zo. Oom en neef raakten met elkaar in gesprek over deze materie en Godfried werd erbij geroepen. Als een soort scheidsrechter zonder fluit.
Neefjelief liet stiekem een teepje meedraaien en daar stond naar nu pas bleek ook een boeiende interventie van Godfried op. Of neef geen vergiffenis wilde schenken aan oompje en of het nou wel zo nuttig was om de affaire op de kinderhoofdjes te smakken. Oompje had nog een jaartje als topverkoper voor de boeg, dus het zou wel sneu zij als ie toch nog met een bevlekte carrière afscheid moest nemen. Nou, dat kon neef geen reet schelen en hij smakte. En België smulde.
Vraag is nu of het om een incidenteel gevalletje gaat of dat Godfried wel vaker heeft geprobeerd om buitenbijbelse narigheid onder de toonbank te frommelen. Zoals de snuffmovie waarop te zien zou zijn hoe een twaalftal heren (onder wie leden van de Gentse loge, Danneels en Moureaux) op rituele wijze Julie Lejeune en Melissa Russo doodmartelen. Bestaat die movie? Stond Danneels daarop of niet? En Moureaux? Wie waren de anderen? Want je kan de Britse brenger van deze boodschap lullificeren of met een Regina Louf-behandeling verrassen, maar dat is wel erg makkelijk. Vooral nu is gebleken dat Godfried in de eerste leugen niet gebarsten is. Stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 12 april-2012
Opnieuw gezeik over Danneels. Vorige week is door een kadi bepaald dat de smurfeninval bij de Belgische kardinaal binnen het onderzoek Kelk niet binnen de wettelijke lijnen had plaatsgevonden. Dat onderzoek kwam volgens de bef van de ouwe mijter in 2010 op gang na aandringen van de Brusselse parlementariër Albert Mahieu, die zich tot opluchting van paus Bennie en zijn jurkenbrigade inmiddels heeft herenigd met zijn schepper.
Mahieu bracht op 5 februari 2004 een bezoek aan Danneels om hem op de hoogte te brengen van het bestaan van een walgelijke video-opname. Daarop zou volgens de verklaring van een getuige zijn vastgelegd hoe een aantal lieden van de Gentse Loge zich vermaakten met het martelen van Julie Lejeune en Melissa Russo vlak voor hun dood in 1995. Aan het eind van Mahieu's relaas vroeg de gespannen Danneels: "Stond ik er ook op?''. En toen de haast verlamde Mahieu vroeg "U? Maar Monseigneur, dat is toch onmogelijk?" maakte de kardinaal droogjes een einde aan het gesprek, gaf de verpletterde parlementariër een hand en zei: "Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden".
Het was voor Mahieu het begin van een ware kruistocht, waarvan u een proces verbaal bij ons kunt vinden in aflevering 3 van deze serie dd. 8 juli 2010. Uiteraard is deze affaire zo snel mogelijk ten grave gedragen. Samen met een veertigtal klachten van slachtoffers die aanklopten bij Danneels voor hulp, maar voor nul aan de kant gingen. Trouwens, waar lullen we nog over? De hele boel is toch verjaard (1).

1. Zie voor meer over Danneels en meer van dat allooi de ellendige serie "Dutroux en de Spruit" op onze Followup-site.

 • Datum: .

vrijdag 20 april-2012
Vanochtend viel op onze site een opvallende bezoeker te noteren: Network Flemish Government. Kunnen we ons iets bij voorstellen. Gisteren was er namelijk sprake van grote eilie in het Belgische Parlement toen een uiterst rechtse rakker daar met autopsiefoto's kwam aanzetten van Julie Lejeune en Melissa Russo. Twee slachtoffertjes van Dutroux die in 1995 onder ellendige omstandigheden overleden. Volgens de officiële lezing door uitputting, maar volgens voornoemde rechtse rakker na afzichtelijk misbruik.
Nou hebben wij niks met de rechtse lawaaipapegaai in de Belgische volksvertegenwoordiging, laat staan met zijn methodiek. Feit is wel, dat wij al in 2004 op deze trom sloegen in de affaire rond kardinaal Danneels.
Daarin werden leden van de Gentse Loge ervan beschuldigd de beide meisjes op een vreselijke manier ritueel hebben omgebracht voor het oog van een video-camera.
Volgens de Brusselse parlementariër Albert Mahieu (rip) zou Danneels daar zomaar bij aanwezig kunnen zijn geweest. En volgens een verklaring van een door zijn advocaat begeleide anonieme getuige zou ook de socialistische toppoliticus Philippe Moureaux tot het sinistere gezelschap hebben behoord.
Een en ander was aanleiding tot een rijkelijk late inval bij Danneels als onderdeel van een diepgaand onderzoek, dat zoals gebruikelijk in deze affaires listig in de berm van de justitiële weg werd gemanouvreerd.
Daarna werd er weer boe, bah en schande geroepen en driftig gewezen op de verjaringstermijn. Witte ballonnen? Treurig. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 23 april-2012
Er was vorige week ten zuiden van de Hedwigepolder ineens wel een hele berg eilie in het parlement, maar in wezen stortte de hele meute geachte afgevaardigden zich alleen maar in de contramine omdat er autopsiefoto's werden getoond van Julie Lejeune en Melissa Russo (1). Foto's die voor een deel ook al in 2004 te vinden waren in het periodiek in Brussel verspreide blad "The Sprout", waaraan wij een aparte serie hebben besteed (2).
Verder kwam Laurent Louis, de rechtse rakker die vorige week voor alle ophef zorgde, nog aanzeilen met een lijst van hoge Belgische mieters die zich zouden hebben beziggehouden met koterhopsen. Over welke lijst het gaat en hoe Louis daaraan is gekomen vermeldt de historie tot nu toe niet, maar het zou zomaar de vermaarde verzameling van Yann de Meeûs kunnen zijn, die wij op 4 december 2001 in volle glorie op deze site etaleerden.
En tenslotte sleurde L.L. ook nog een zootje ouwe koek over de huidige Belgische premier Elio di Rupo het parlementsgebouw binnen. Koek die betrekking had op het consumeren van jongens onder de kritische leeftijd.
En ook dat is op onze site terug te vinden (3).
Nou zullen wij de laatsten zijn die het nut van de actie van L.L. in twijfel trekken, maar echt nieuws was het niet. Des te merkwaardiger was de overhitte reactie van zijn collega's. Stay tuned.

1. Zie aflevering 9 van deze serie dd. 12 april 2012
2. Zie "Dutroux en de Spruit" op onze Followup-site
3. Zie aflevering 86 van de serie "Van Estoril naar Zandvoort" op onze Followup-site

 • Datum: .

vrijdag 27 april-2012
Eergisteren keerde een groep gerechtssmurfen de hele boel om bij de Belgische rechtsbuiten lopende volksvertegenwoordiger Laurent Louis. Zowel in zijn huis als op de adressen waar hij zijn brood verdient. Op zoek naar alles wat betrekking heeft op de zaak die hij opnieuw het veld heeft ingetrapt: de dood van Julie Lejeune en Melissa Russo (1). Voor een deel dezelfde info als indertijd bij kardinaal Danneels werd buitgemaakt, alleen werd die ouwe mijter daarna netjes in veilige haven gemanouvreerd.
Of dat ook met Louis gebeurt is nog de vraag. Er loopt nu een officieel gerechtelijk onderzoek, maar L.L. heeft inmiddels een bef van e2 naar e4 geschoven met het verzoek aan het parlement om schorsing van dat onderzoek.
Mag je zeggen dat Louis niet al te fris heeft gehandeld door met autopsiefoto's te gaan wapperen. Maar bij alle eilie die daarna is ontstaan zou je bijna gaan denken, dat de Belgische volksvertegenwoordiging iets koetkekoet definitief onder het hoogpolig probeert te wurmen. Daarom alleen al blijven wij onze vinger aan de bloedbaan houden. Stay tuned.

1. Zie aflevering 11 dd. 23 april 2012

 • Datum: .

zaterdag 20 oktober-2012
Verbaasd? Voor geen meter. Een tijdje geleden zoemde bij onze zuiderburen al de mare rond dat er tientallen processen verbaal waren verdwenen uit het Kelk-dossier. En wat behelsde die operatie Kelk? Juist! U krijgt iets moois voor Sinterklaas. Dat onderzoek hield zich inderdaad bezig met het koterhopsen binnen de Katholieke kerk. Wat blijkt nu? Het gaat niet om tientallen maar honderdtallen. Om precies te zijn 445. De geschiedenis herhaalt zich, want ook bij het onderzoek naar de godvergeten wandaden van Dutroux cs. raakte een hele zooi peevee’s zoek. En niet de minst interessante.
Welke Kelk-peevee’s er precies zijn weggespeeld vermeldt de historie niet. Maar wij willen er hierbij nog even fijntjes aan herinneren, dat de smurfen die zich met het Kelkonderzoek bezighielden ook het nodige materiaal hadden weggesleept uit de kluizen van kardinaal Danneels. Ondermeer in de hoop het nodige op te duikelen over de vermeende rituële moord op Julie en Melissa door leden van de Gentse Loge. In aanwezigheid van de kardinaal zelve (1).
Hoe dan ook, goddank hadden ze bij Justitie in dit geval voor een backup gezorgd en het dossier zou nu weer helemaal compleet zijn. Zou, want wij geloven pas als we zeker weten. Stay tuned.

(1) Zie eerdere berichten hierover in deze serie die onder de titel “Dutroux en de Spruit” op onze Vervolgsite is te vinden.

 • Datum: .