Skip to main content

vrijdag 27 augustus-2004
Lekker instituutje die Deutsche Bank. Heeft indertijd bij het aflopen van de IT-bel in de VS haar klanten toch gepord om aandelen te blijven kopen. Ondanks het feit dat de leiding wist dat de boel down ging. Daar is ze gisteren opnieuw voor op haar vestje gespuugd met een forse boete.
Over de hoofdrol van de bank bij de wel heel levendige handel in putopties United Airlines vlak voor de circusvoorstelling op 9/11 hangt nog steeds de grauwsluier die de heldhaftige kinderboekenlezer Bush persoonlijk over het hele gebeuren heeft gesodemieterd. Het leek er wel heel erg sterk op dat er bijde Deutsche gedetailleerde voorkennis bestond over het op handen zijnde spektakel in Manhattan en het Pentagon. Maar hoe het precies zat bleef duister. Net als al die andere vreemde gebeurtenissen ervoor, tijdens en erna.
Verder bleek na wat justitieel pluiswerk in de VS dat de financier van Auschwitz ook als Witte Reus was opgetreden bij het wassen van drugsgeld ten behoeve van wapenaankopen door Pakistan en de Taliban. Was zij niet de enige, maar toch. En diezelfde Grossbank onderhield daarnaast buitengewoon warme banden met de ruw aan zijn eind gekomen avontuurlijke ondernemer Willem Endstra, die volgens ene John Mieremet ook al drugsgelden door de wringer haalde. Je zal een kleine spaarder zijn en je geld bij de Deutsche Bank hebben gestald. Dat geeft toch veel vertrouwen. Punt is wel, dat alle banken vuile vingers hebben. Dus wat moet je?

  • Datum: .

zondag 23 januari-2005
Zo’n tachtig heren uit de Duitse vastgoedwereld, onder wie luitjes uit de financieringssector, de advocatuur, de architectuur en de projectontwikkelaars, worden ervan verdacht de boel zwaar getild te hebben. De enige boefjes die met naam en toenaam worden genoemd zijn Hans Günther Seckerdieck, tot voor kort van Deutsche Bank Real Estate, en Michael Koch, tot voor kort van Sparkassendochter DEKA. Ze zouden volgens de Frankfurtse OvJ Wolfgang Schaupensteiner tussen 1999 en 2003 steekpenningen hebben geïncasseerd van stenenstapelaars die gerelateerd waren aan forse projecten in Duitsland en... Nederland. Met een totale waarde van een slordige 3 à 4 miljard euro.In ruil voor dat smeergeld werden dan aan de stapelaars gunstige kredieten verleend.

Dat is nog niet alles. Schaupensteiner verdenkt de betrokken heren bijvoorbeeld ook nog van belastingontduiking en witwassen. Daarbij werd gebruikgemaakt van valse nota’s, terwijl de penningskes òf cash aan huis werden overgedragen òf via listige sluipwegen in het buitenland.

Witwassen? Nou weten wij van DEKA niet zoveel, maar over het witwassen van de Deutsche hebben we het al eens summier gehad in aflevering 1 op 27 augustus vorig jaar. Volgens een officieel Amerikaans onderzoek had de Groszbank namelijk drugspoen witgewassen ten behoeve van geheime wapenaankopen door Pakistan en de Taliban.

En dan was er natuurlijk nog de nauwe en warme relatie met de ons vorig jaar ruw ontvallen zakenman Willem Endstra, die volgens de avontuurlijke ondernemer John Mieremet ook geld door de wringer haalde. Willem trok ten tijde van zijn actieve carrière als projectontwikkelaar ook een zootje stenen van de grond in zowel Duitsland als Nederland. Vaak financieel bijgestaan door de Deutsche Bank. Toen hij bij onze oosterburen een slechte pers kreeg in verband met het vliegveld Niederrhein wilde de Deutsche als geldschieter wel van hem af, maar kon dat gewoon niet. Naar verluidt omdat Endstra’s imperium zo zwaar steunde op de Deutsche dat het verbreken van de betrekkingen de bank teveel geld zou hebben gekost. Nu we deze nieuwe berichten uit Frankfurt vernemen kunnen we ons ook nog heel soepeltjes andere dingen voorstellen. Maar laten we niet gaan speculeren.

Oh enne mochten we nog iets leuks hierover vernemen dan toeteren we dat meteen door. Stay, herstel, bleiben Sie bei uns.

  • Datum: .

maandag 24 januari-2005
Omdat ook projecten in Nederland boven water zijn gekomen bij het onderzoek naar de smeergeldaffaire in de Duitse bouwwereld lag het voor de hand dat de betrokken OvJ ook de assistentie heeft ingeroepen van ons Openbaar Ministerie. Wellicht temeer daar een van de hoofdverdachten, Michael Koch van DEKA, tot 1997 jarenlang topmedewerker is geweest van DTZ Zadelhoff. De outfit van ome Cor die ook zeer actief is tussen Nieuwerschans en Frankfurt aan de Oder. Voor ons aanleiding om het volgende frisse e-mailtje naar ome Cor’s Corporate Real Estate Services in Utrecht te sturen:

“Geachte heer Zadelhoff,

Zoals u zonder twijfel weet iseen van uw vroegere topmedewerkers, Michael Koch, betrokken bij een financieel schandaal in de Duitse bouwwereld dat zich zelfs uitstrekt tot in Nederland. Wij zouden graag van u willen vernemen of het Duitse Openbaar Ministerie cq. het Nederlands equivalent bij u heeft aangeklopt voor informatie.

Daarnaast gaat onze nieuwsgierigheid uit naar mogelijke zakelijke banden die uw onderneming heeft onderhouden met de bank waar de heer Koch emplooi vond na diens vertrek in 1997. Dit ten behoeve van een artikelenserie over deze materie op onze website
”.

Nou is ome Cor nooit erg mededeelzaam, maar nooit geschoten nooit een gat in het plafond.

Stay tuned.

 

  • Datum: .

dinsdag 25 januari-2005
Kijk, er zijn mensen die ons ls ufologen wegzetten of deze rubriek als een tegenvoeter van Beau’s babbelbox beschouwen. Zo niet ome Cor van Zadelhoff. Die weet ons naar waarde te schatten. Op ons mailtje van gisteren ontvingen wij vanmiddag het volgende nette mailtje terug:

“Naar aanleiding van uw e-mail van 24 januari jl. kan ik u mededelen dat wij op geen enkele wijze bij deze zaak betrokken zijn, op geen enkele wijze contact hebben gehad over dit onderwerp en nimmer over dit onderwerp zijn benaderd.

Met vriendelijke groeten,

Drs. C. van Zadelhoff
“.

Pak van ons hart. Stel je voor dat zo’n eminence griseook al betrokken zou zijn bij zo’n omkoopschandaal. Waar blijf je dan? Knaagt bij ons nog wel de vraag welke Nederlandse projecten die Duitse OvJ-bef in het snotje heeft gekregen. En of cq. welke Nederlandse onverlaten daarbij betrokken zijn. Wij blijven alert. Stay tuned.

  • Datum: .