Skip to main content

vrijdag 21 mei-2004
Begin oktober 2003 werd bij de Syrisch/Iraakse grens generaal majoor Mowhoush aangehouden door Amerikaanse troepen. Op 27 november overleed hij in Qaim, zo’n 300 km ten noordwesten van Baghdad. Volgens een woordvoerder van de ‘coalitie’ werd Mowhoush ziek tijdens een verhoor en overleed.
Inmiddels is wat meer bekend geworden over dat verhoor. Twee soldaten van de 66th Military Intelligence Company trokken een slaapzak over hem heen, alleen zijn voeten staken er nog uit. Daarna rolden ze hem over de grond. Eén van de folteraars ging op de borst van Mowhoush zitten en legde zijn handen over de mond van de generaal.Gedurende de ondervraging kwam er geen reactie, medisch personeel constateerde later de dood. Een onderzoek toonde aan dat de generaal aan een verstikkingsdood was overleden. Volgens een arts van het detentiecentrum was de generaal een natuurlijke dood gestorven... Volgens een Amerikaanse krant zijn er zo tenminste 5 andere gevangenen gedood. Tegen de folteraars is geen vervolging ingesteld.

  • Datum: .

zondag 23 mei-2004
Het lichaam van de generaal werd afgeleverd op het mortuarium van het ziekenhuis in Qaim. Volgens dokter Alusi was er al een autopsie gepleegd en in een schriftelijke verklaring stond dat de man overleden was aan een hartaanval. De familie van Mowhoush weigerde dat te geloven, volgens hen was hij voordat hij naar Tiger Base werd gebracht, in goede gezondheid.
Afgelopen vrijdag kwam het Pentagon met een verklaring, waarin werd gesteld dat er sprake is van moord. Er kwam een overlijdensverklaring boven tafel, gedateerd 2 december, waarin stond dat er sprake was van een verstikkingsdood. Deze verklaring staat haaks opde eerdere verklaringen waarin van de zijde van de coalitie werd gesteld dat de generaal tijdens een verhoor onwel was geworden en overleden. Maar als er sprake is van moord, wie zijn dan de daders?

  • Datum: .

donderdag 24 juni-2004
Vier soldaten van de Amerikaanse bezettingstroepen in Irak staan op het punt te worden aangeklaagd voor de dood van generaal Abed Hamed Mowhoush. In twee gevallen gaat het om aanklachten inzake dood door schuld en moord, in twee andere gevallen om plichtsverzuim.
Hoe zat het ook weer? De generaal onderging meer dan twee weken intensief verhoor waarbij CIA personeel betrokken was, alsook leden van Operational Detachment Alpha van de Amerikaanse Special Forces. Tijdens zijn laatste verhoor trokken twee soldaten van de 66th Military Intelligence Company een slaapzak over hem heen, alleen zijn voeten staken er nog uit. Daarna rolden ze hemover de grond. Eén van de folteraars ging op de borst van Mowhoush zitten en legde zijn handen over de mond van de generaal. Die overleed tijdens z’n ‘ondervraging’. Chief Warrant Officer Lewis Welshofer is één van de twee, de ander is naar alle waarschijnlijkheid Chief Warrant Officer Jeff Williams.

  • Datum: .

dinsdag 5 oktober-2004
In mei en juni van dit jaar schreven we in deze rubriek over de dood van generaal Abed Hamed Mowhoush. De generaal onderging meer dan twee weken intensief verhoor waarbij CIA personeel betrokken was, alsook leden van Operational Detachment Alpha van de Amerikaanse Special Forces. Tijdens zijn laatste verhoor trokken twee soldaten van de 66th Military Intelligence Company een slaapzak over hem heen, alleen zijn voeten staken er nog uit. Daarna rolden ze hem over de grond. Eén van de folteraars ging op de borst van Mowhoush zitten en legde zijn handen over de mond van de generaal. Die overleedtijdens z’n ‘ondervraging’. Chief Warrant Officer Lewis Welshofer is één van de twee, de ander is Chief Warrant Officer Jeff Williams. De andere betrokken soldaten zijn: Sergeant 1 William Sommer en Specialist Jerry Loper. Alle vier zijn gisteren in staat van beschuldiging gesteld, verdacht van moord en plichtsverzuim. De maximumstraf is levenslang, zonder dat kwijtschelding van straf mogelijk is.

  • Datum: .