Skip to main content

zondag 22 mei-2011
Een curator is een bef die door de rechtbank wordt aangewezen om als vertegenwoordiger op te treden van iemand die over het algemeen niet helemaal wel meer tussen de oren is of om een faillissement zo goed mogelijk af te wikkelen.
Over dat laatste aspect hebben we het her en der al eens gehad. Meestal met opgetrokken wenkbrauwen en dat zonder tussenkomst van Max Factor. Want een curator heeft bijvoorbeeld altijd lang werk. Waarom? Is niet altijd even duidelijk. Maar één ding is dat wel: hoe langer het duurt, hoe meer het kost. En wie bepaalt de duur van die afwikkeling? De curator zelf. O zeker, een curator moet ook eten. Maar waarom niet eens een tosti ham/kaas in plaats van een doolhof aan gangen diner?
Neem nou de casus van het vorig jaar april gesneuvelde groenzoeterfonds Eco Direct Nederland. Klaagt curator Aerts van befkantoor Hekkelman NV tegenover een hijgend hert van De Telegrof het volgende over EDN-uitbater Lion Ipema. Komt ie:

"... Ook zijn door Ipema extreem hoge kosten in rekening gebracht. Hij kende zichzelf een adviseursvergoeding toe van 25.000 euro per maand. Daarbij gingen exorbitante bedragen naar verkopers. Werknemers die beleggers verleidden om te investeren konden een provisie krijgen van tot wel 26.000 euro per maand".

Nou hebben wij Lion ook al eens voor het souffleurshokje gesleurd (1) en hij zal best af en toe extreem en exorbitant tekeer zijn gegaan, maar wat te denken van meneer Aerts zelf. Gaat u even mee naar het tussentijds financieel verslag van 9 mei jl.?
Daar staat ondermeer dat de curator i.c. meneer Aerts in deze affaire een salarisje had opgestreken van 499.760, 19 euro inclusief BTW. Kwam nog een mutatietje overheen van 108.684,41 euro. Brengt ons op een bedragje van 608.444,60 euro. Terug te ontvangen BTW: 97.146,62 euro.
Wilt u het zo meenemen of moeten we het even inpakken? Blote bene, het gaat hier om een tussenverslag, want meneer Aerts is nog niet klaar met zijn werk. Goddank staat er nog ruim 11,5 meloen euro op het saldo van de boedelrekening, dus hij kan nog effe vooruit. Extreem? Exorbitant? Hoe kan u dat nou zeggen?

(1) Zie het artikeltje "Econono" van 5 maart 2010

  • Datum: .

maandag 23 mei-2011
Een lekker vette reactie van een EDN-belegger op aflevering 1 van gisteren. Hij schreef het volgende. Komt ie:

"Dag redactie,
Leuk berichtje, maar heeft u al eens uitgerekend hoeveel uur de curator in rekening moet hebben gebracht voor dat salaris? Volgens rechtennieuws.nl is het uurtarief vastgesteld op 196 euro per uur. En wat te denken van het uurloon van de heer Tromp (1)? Dat is door de curator vastgesteld op 125 euro per uur voor werkzaamheden in Nederland en 150 euro per uur in Costa Rica. Gezien het totaalbedrag moet hij dan toch heel wat uurtjes hebben gedraaid. Op vragen aan de rechter-commissaris [mr. D.M.I. de Waele, red.] komen geen duidelijke antwoorden en inmiddels heeft zij aangegeven mijn brieven niet meer te zullen behandelen. Ik moet me maar richten tot de curator. Die laat zich betalen uit de boedel, dus toch maar een kort briefje aan zijn adres. Wat te denken van de aanslag vennootschapsbelasting en de beleggers in het algemeen? Die zijn nagenoeg monddood gemaakt. Voor een advocaat heb ik niet genoeg geld, laat staan het ervoor over. Ik het risico en zij hun honorarium. Trouwens, de curator haalt zijn onkosten ook uit de boedel, dus dan zou ik twee keer betalen. Nee, dank u
".

Zo. Hoor je het eens van een ander. Een ding is in ieder geval duidelijk: een curator en zijn trawanten zullen zich niet snel vervoegen bij de voedselbank. Stay tuned.

1. Kennelijk een medewerker van curator Aerts, die in het tussentijdse verslag van 9 mei jl. te boek staat voor ruwweg 2,5 ton euro met een terug te ontvangen bedragje aan BTW van zo'n 40.000 euro.

  • Datum: .