dinsdag 21 oktober-2003
Eerst Maxima met haar fascistoïde vader, dan Edwin met zijn wat grote wafel, vervolgens Mabel met Klaas en Sacirbey en dan als klap op de vuurpijl prins Bernhard met zijn brief aan Adolf, waarin hij aanbood om namens de Führer in Nederland als Stadhouder te fungeren. Eerlijk is eerlijk, het is wel genieten met ons koningshuis tegenwoordig. Volgens het nieuwe boek van historicus Gerard Aalders zou het hele verhaal over de sollicitatiebrief van Bernhard in Nederland zijn gaan rondzingen na een verklaring van de SS-Oberführer dr. Eberhard Schoengarth. Die had tijdens zijn naoorlogse verblijf in de petoet toch weinig anderste doen, dus verzon hij wat suggestieve verhalen om de Nederlanders te stangen. Nou was de baas van de Gestapo en Sicherheitsdienst in Nederland niet op zijn kruintje gevallen. Hij wist het nodige van wat zich allemaal had afgespeeld in het grensgebied van verzet en collaboratie. En van het internationale gekonkel waarbij de gebroeders Dulles als zaakwaarnemers van IG Farben zo’n belangrijke rol hadden gespeeld. Mocht die brief er zijn geweest dan kòn hij het weten. Aalders was nog niet aan het woord bij Barend en van Dorp of de prins reageerde furieus en ontkende voor de zoveelste keer het epistel aan Hitler te hebben geschreven. Zouden wij ook doen, want het bewijs ligt op het kerkhof. Een detail blijft echter vreemd. De precieze datering. Als Schoengarth al een sprookje heeft willen vertellen waar kwam dan die 24 april 1942 vandaan? Exact in een periode waarin de prins in de Verenigde Staten verbleef en in conclaaf was met IG Farben-agent en familievriend Gerhard Fritze. Toen de slag om de aandelen van dat lieflijke bedrijf in volle gang was en Nederland net zijn gebieden in Zuidoost-Azië kwijt was geraakt. Soms is de werkelijkheid fantastischer dan welk suggestief verhaal dan ook. Stay tuned.

  • Datum: .

woensdag 22 oktober-2003
Wij hebben het nieuwe boek van Gerard Aalders nog niet onder ogen gehad. En we nemen aan dat u ook niet allemaal de boeksuper op de hoek hebt overvallen. Daarom nemen we het risico dat dit artikeltje over de oh zo boze Bernhard wat overbodig is. Het eventuele stadhouderschap van prins Bernhard is namelijk niet uit de hemel komen vallen op 24 april 1942. Het plan om hem in die functie aan te stellen dateert van voor de oorlog. Als we tenminste een verklaring in die richting van de Duitse Abwehr-generaal Von Bentivegni mogen geloven. Die verklaarde op 15 maart1956 ondermeer het volgende:
“Voor de Duitse inval had Pantschulidzeff het plan voorgelegd de nog altijd trouw aan de Führer zijnde SS-man Prins Bernhard tot Rijksstadhouder van Holland te benoemen. En vooraf met hem overeen te komen dat de Duitse Wehrmacht alleen de Nederlandse havens en vliegvelden zou bezetten. Net zoals in Denemarken. Pantschulidzeff had in de context van dit Rijksstadhoudersplan ook een brief van zijn “stiefzoon” overhandigd. Wij noemden dit plan “3 F” omdat drie vrouwen (prins Bernhard’s moeder, zijn vrouw en zijn schoonmoeder) met hun specifieke diplomatie de prinsgemaal vanuit zijn adjudantenpositie in de leidinggevende functie van stadhouder moesten zien te laveren". Voor niet ingewijden: “kolonel” Pantschulidzeff was de aimant van Bernhard’s moeder prinses Armgard en na het overlijden van Von Lippe Biesterfeld senior haar vaste levensgezel. Zowel de “kolonel” als prinses Armgard en prins Bernhard waren voor de oorlog betrokken bij het imposante Duitse spionage-apparaat. De verklaring van Von Bentivegni zegt op zich niks, maar duidt eens te meer aan dat de brief niet alleen in Nederland onderwerp van gesprek was in het louche speurneuzencircuit van na de oorlog. Stay tuned.

  • Datum: .

maandag 8 september-2014
Gisteren even een duwtje, vandaag meteen een mail in de gleuf. Over het contact tussen ons koningshuis onder aanvoering van Willemien met haar zwager Adolf von Mecklenburg Schwerin. Best interessant. Mede gezien de moeite die bijvoorbeeld Bilderbea vorige week nog deed om de relatie met de laatsten der Engelandvaarders een beetje knappies te houden en daarmee tevens het beeld van onze in Engeland oorlog vierende verzetsleider voor eventuele verdere schade te behoeden. Mooi stukje geschiedenis. En daarom volle bak. Dit is hem.

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch