Skip to main content

donderdag 18 augustus-2011
Genoeg gelachen. We keren terug naar Hendrik van den Hombergh. De Sinterklaas van de Belgische Waegener Group, die wij in de historische serie rond Terra Vitalis, de sinistere story rond ASAM en de ijskoude roman "Letselschade" al van een curieus verfje hebben voorzien.
Het lijkt erop dat onze Quoteridder Hendrik bij zijn zakelijke initiatieven regelmatig in zee gaat met goeie gappies. En dan bedoelen wij niet meteen de in Knokke residerende kofferkoning Henk van de Meene, maar meer de Geerisjes, de Vehmeijertjes en Janus Hovers. De zo betrouwbare voormalige commissaris van de Nederlandsche Bank en ex-praatpaal van W.A. van Oranje.
Neem nou bijvoorbeeld eens de Hollandsche Exploitatie Maatschappij (HEM). Net als Waegener een technologisch beeveetje dat niet eens zo heel lang geleden een financiële naald in zijn reet kreeg van onze Hendrik, plus nog een nashotje van Leo Geeris (1). Dat doen zulke jongens niet voor niks. En dat is in dit geval ook zo.
De HEM knutselt namelijk aan de zogenaamde Ageviewer. Een apparaat, dat met enige zekerheid binnen een paar seconden de leeftijd kan bepalen van een bezoeker van een keilenwinkel of een horecahok. Aan de hand van camerabeelden, die naar het leeftijdscontrolecentrum van de HEM gaan. Mocht er toch nog twijfel wezen, dan mag de cliënt alsnog zijn Ausweis uit zijn plunje trekken.
Is dat effe lekker of is dat effe lekker? Probleem is wel, dat je met je grote kakkies in iemand's privacy gaat staan. Maar bij ons achter de duinen wordt er hard gewerkt aan een nieuwe wet, die al dat geouwehoer over dit stukje privacy doortrekt. De Tweede Kamer is al een gepasseerd station, nu de ouwe knarren nog en dan is het voor de bakker cq. slijter.
Vooruitlopend daarop zijn al heel wat horecaffers en grootgrutters overgegaan op het gebruik van zo'n ageviewer en zit een wildvreemde V-mann van de HEM naar lijf en leden van jeugdige cliënten te loeren of hij of zij wel boven de zestien is. Tzegtu? Toestemming van de cliënt? Moet dat? Kom op zeg. Niet leggen te lullen.
Of dit systeem een beetje winstgevende toekomst heeft, hangt voor een groot deel af van de bereidwilligheid van andere landen in de beschaafde wereld om net als Nederland de privacy samen met de CO2, nucleair afval en andere giftige surprises naar de families mol en wurm te sturen. De USSA? Interessant dat u dat zegt. Hebben we het nog over. Stay tuned.

(1) Zie voor Leo onder andere aflevering 24 van "Premies en Piraten" op onze "Followup"site.

  • Datum: .

vrijdag 19 augustus-2011
Volgens een Spaanse blogger die nou niet echt weg is van de koninklijke familie en aanhang aldaar is ene Alfonso de Borbon y Yordi baasje van Teleconnect Comunicaciones SA. Een vehikel uit Marbella met een aandelenkapitaal van ruim 2,5 ton. Alfonso's speeltuig heeft momenteel behoorlijk tegenwind, maar dat heb je wel eens als je aan het strand bivakkeert.
Overigens beschikt onze adellijke vriend ook nog over een annex: Teleconnect Telecom SL. Nog niet zo lang trouwens. Tijdens een aandeelhoudersvergadering op 12 november 2009 aan de Oude Vest 4 in Breda nam hij het boeltje over van moederkloek Teleconnect Inc., die ook een notering had in de legbatterij op Wall Street. Grootaandeelhouder Hendrik van den Hombergh, de huidige Sinterklaas van de Belgische Waegener Group, nam bij die happening al spoedig het woord. Mede namens illustere beleggers als Leo Geeris (1), de firma's Quick, Queck en Quack en Sciarone Interim Sales en last but not least Alfonso de Borbon. Daarbij slaakte Hendrik een zucht van verlichting dat de twee Spaanse vehikels werden afgekoppeld, de meeste uitstaande schulden bij de aandeelhouders werden omgezet in aandelen en dat er een einde kwam aan de tweejarige, min of meer illegale status van de moederkloek in de USSA. Verder werd besloten alle aandelen van Teleconnect op een hoop te gooien. De Spaanse dames en heren blij. De Nederlandse dames en heren (onder wie de Vehmeijertjes) blij. Iedereen blij.
Nog geen jaar daarna nam Teleconnect de Hollandsche Exploitatie Maatschappij onder haar vleugels. Inclusief de Ageviewer. Het apparaat dat volgens Teleconnect al te jeugdige drankorgels en rookfanaten direct in het snotje heeft en daarom ook gehonoreerd werd met zowel een Europese als een Nederlandse subsidie (2). Maar we hebben onze twijfels of deze zaak helemaal spatjezuiver is. Wij volgen de broodkruimels. Stay tuned.

1. Een ouwe gap van de wegens fraude en andere ongein tot twee jaar veroordeelde voormalige VVD-wethouder van Maarssen.
2. Zie deel 1 dd. 18 augustus 2011

  • Datum: .

dinsdag 23 augustus-2011
Naar aanleiding van onze eerste revelaties over de "Ageviewer" en de uitbaters van het futuristische apparaat onder leiding van Hendrik van den Hombergh ontvingen we een mail van over de grens. Over de voorgeschiedenis. Willen we u niet onthouden. Komt ie:

"Ik kreeg als medisch specialiste ooit het verzoek om met de semi-wetenschapper S.E. en zijn Koreaanse assistente mee te gaan naar een potentiële cliënt voor de ageviewer. Om wat extra gewicht in de schaal te leggen. Overigens was men niet op de hoogte van het feit, dat ik ook als bio-chemicus was afgestudeerd. De cliënt in kwestie moest zijn hand op een soort omgebouwd pedicureapparaat leggen van waaruit vervolgens allerlei kleurtjes ontsprongen. Via dat palet werd de leeftijd van de cliënt vastgesteld, hoe lang hij normaliter nog te leven had, of hij aan stress leed, de oorzaak daarvan en wat hij kon doen om zijn leven te rekken. Voor dat laatste werden hem pillen aanbevolen die de semi-arts tot zijn beschikking had en regelmatige controles met de ageviewer à raison de 1450 euro per consult.
U begrijpt dat ik mijn bedenkingen had en als medicus de plicht om de betrokken cliënt een duidelijker inzicht te verschaffen. Ik stelde toen voor om de cliënt zijn hand op tafel te laten leggen en de Koreaanse assistente, die S.E. tijdens het gehannes met de zogenaamde ageviewer regelmatig iets in het Spaans toesiste, hem een klap met een hamer te laten geven. Tegen een alleszins redelijk tarief van 100 euro. Dat zou de test namelijk aanzienlijk versnellen, dezelfde resultaten opleveren en voor de cliënt een veel goedkopere oplossing zijn.
S.E. ging niet op mijn suggestie in. En op mijn vraag of hij ook de verschillende stofwisselingscoëfficiënten opmeette bleef hij het antwoord schuldig. Later bleek dat hij geen peilstok bij zich had en ook een acculader voor de hartapparatuur ontbrak. De discussie liep hoog op en er ontstond zelfs een handgemeen toen ik mijn mobieltje pakte om een belletje te plegen. Die werd mij afgenomen en tegen het raam van de directiekamer gesmeten. Het raam vertoonde daarna een barst, maar mijn mobieltje was gelukkig nog heel. Wel had de Koreaanse in het pandemonium mijn syllabus weten te veroveren, waarbij zij nog wel keurig een buiginkje maakte. Ik nam de benen, daverde de trap af met S.E. achter mij aan. Daartoe aangemoedigd door de Koreaanse met dezelfde Spaanse term die zij ook tijdens de proef met de ageviewer had gebezigd. Mijn conditie bleek uiteindelijk heel wat beter dan die van S.E.
Ik heb driemaal aangifte gedaan bij de Inspectie voor de Volksgezondheid. Zonder uiteraard te reppen over mijn hamer suggestie. Nooit meer iets van gehoord. Later heb ik tijdens een party op Nijenrode vernomen dat ene Geeris in het verleden de bewuste aging apparatuur had gekocht van ene Flip Kerkhoven en daarmee veel geld heeft verloren.

P.S., Later, in een onbewaakt ogenblik, heb ik na een uitstekende kan sangria in een restaurant in Barcelona de Spaans-Koreaanse uitdrukking misschien wat al te luidruchtig herhaald. Ik werd door de chef verzocht het etablissement te verlaten. Ik bleek te kennen te hebben gegeven "dat ik nog steeds lekte".
"

Laten we aannemen dat in de tijd waarover de mailschrijfster het heeft de ageviewer nog in de koterschoenen stond en dat ie daarna met subsidie van verschillende overheden verbeterd is. Blijven we toch zitten met de vraag hoe het apparaat van de Hollandsche Exploitatie Maatschappij nou precies werkt. Hoe was het ook weer? Via een camera bij een keilenwinkel, een sigarenboer of een kroeg gaan er beelden van een verdachte naar het leeftijdscontrolecentrum van de HEM. Daar wordt dan een grafiekje met kleurtjes ontwikkeld en binnen vier mummen weet de V-mann van Hendrik van den Hombergh cs. of verdachte onder of boven de zestien is. Zoiets. Borrelt bij ons de vraag op of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet beter de betrokken winkeliers van een hamer kan voorzien? In plaats van subsidie. Het is maar een suggestie. Stay tuned.

  • Datum: .

vrijdag 3 februari-2012
Eerder deze week bereikte ons het droeve bericht, dat vier Nijmeegse grootgrutters zich deze maand aan een experiment wagen. Aan klanten die op het oog de fase van snotneus nog niet helemaal achter zich hebben gelaten wordt verzocht een paspoort of ID-kaart door een scanner te halen. Meldt de kassa dat het snot van de bewuste klant nog niet helemaal uit zijn neus is, dan kan ie het schudden. Hij mag alle koek van de wereld meenemen, maar geen alcoholische zopie.
Waarom dat een droef bericht is? Denkt u even aan het project van Hendrik van den Hombergh, onze eigen hedendaagse Michelangelo? De ageviewer! (1) En al de poen die daarin is gestoken door Hendrik zelf en nog een aantal bevlogenen, onder wie de al door het faillissementsijs gezakte Leo Geeris (2)? Is toch zielig?
Luitjes die van zakendoen net zoveel weten als Jolande Sap van Afbaardistan zullen misschien zeggen, dat het om een experiment gaat en dat er nog geen sprake is van feestgedruis. Maar wat lazen wij in het dagvod, waarin niet alleen makreel kan worden verpakt maar ook Spaanse zwerfhonden? Dat de slijters in Urk, waar het woord comazuipen onlangs is toegevoegd aan de Bijbelse lexicon, hebben besloten om de ageviewer bij de vulles te zetten. Kan de Wiegelbrigade hem ophalen (3). Aanleiding: klanten die de snotneusfase al lang achter de rug hadden vonden het zwaar vagina, dat ze bij elke aankoop werden gefotografeerd. Is ook genant. Vooral als je al een litertje achter de rug hebt.
Het ziet er dus somber uit voor Hendrik en Leo. Die gaan vast vandaag nog even naar de slijter. Stay tuned.

1. Augustus vorig jaar publiceerden wij over deze uitvinding een paar uiterst smakelijke artikeltjes. Kan gratis u tot u nemen zonder door een scanner te gaan.
2. Zie het artikeltje "Het zingen van de zwaan" dd. 24 januari 2012.
3. Hans Wiegel is commissaris van vullesverbrander AVR Van Gansewinkel, die onlangs een leuke deal sloot met de Napolitaanse Camorra.

  • Datum: .

zondag 14 juli-2013
Komt een man een keilenwinkel binnen. In Purmerend. Wil een paar softe alcoholletjes kopen in de vorm van een paar Portugese wijntjes en nog wat hard stuff in de vorm van een fles jenever. Meneer is een liefhebber. De eigenaar van de shop nog net niet in extase, maar wel close. Dan komt het punt van afrekenen. Of cliënt even een van zijn klavieren in een apparaat wilde duwen voor een vingerafdruk. Cliënt denkt nog even of de betrokken keilenwinkelier misschien iets te diep in het glaasje heeft gekeken en vraagt vervolgens waarom hij in godesnaam een vingerafdruk moet laten maken voor de aankoop van een paar flessen gedestilleerd. Nou, meneer, die vingerafdruk gaat meteen naar een bedrijf in Breda. Dat controleert in een paar seconden of een klant boven de zestien is. Zo ja, dan gaat mijn kassa open. Zo nee, dan blijft ie dicht. Cliënt verbijsterd. Hij is 71. Met windkracht acht in zijn hoofd stormt ie de winkel uit. De flessen lekkers blijven maagdelijk achter op de toonbank.
Onze kurk eraf als het apparaat in kwestie geen gemoderniseerde versie van de “Ageviewer” was en het “bedrijf in Breda” de Hollandse Exploitatie Maatschappij. Vraag je je toch in gemoede af wat een particulier bedrijf godnondeju met al die vingerafdrukken moet van luitjes die zonder nadenken hun vinger in de ageviewer drukken om zich een avondje te kunnen bezatten. Onverlaten traceren? Ja, en dan? Melden bij een smurfendienst? Wat is dit???? Stay tuned.

1 ) Een outfit waar kleurrijke lieden als Hendrik van den Hombergh en de inmiddels op de bietenberg huizende Leo Geeris rondwaarden en die wij in 2011 al eens heftig door de wringer hebben gehaald.

  • Datum: .

Dit was een hilarische serie. Met juweeltjes in 2011, 2012 en 2013. Ging over de geboorte en de eerste jaren van de “age viewer”. Hoe hij werkte en wie ermee dachten te scoren. Met legendes als Hendrik van den Hombergh (rip) en de inmiddels ruim en breed failliete Don Leo Geeris achter de draaitafel.
Aanvankelijk moest je bij elke borrel die je kocht je vinger laten afdrukken in een apparaatje op de toonbank. Deed je dat niet, dan ging de kassa niet open en kon je het schudden. Schijnt aanzienlijk te zijn gemoderniseerd. Er hangt nu boven de torso van de cassière dan wel de kale knetter van de cassier een camera. Als je als koper van gedestilleerd in beeld komt kunnen lieden aan de knoppen van de HEM in Breda vaststellen of je bejaard genoeg bent om je klem te zuipen. Is er twijfel dan moet je je Ausweis tevoorschijn halen en ben je al dan niet de sjaak of de sjakelien.
Of deze Borrelpolizei als officieuze controlerende instantie gegevens vastlegt onttrekt zich aan onze waarneming, maar zo ja dan wordt het misschien in de nabije toekomst een leuke asset voor verzekeringsmaatschappijen in de zorgbranche. Wie teveel zuipt mag een hogere premie schokken. De reden waarom we even terugkomen op deze Schweinerei is dit bericht van vanochtend. De ageviewers krijgen spierballen. Stay tuned.

  • Datum: .