Goddank. Wij dachten bijna dat we de enigen waren die Jos Baeten een topeikel vonden (1). Maar dat blijkt niet zo te zijn. Gisteren presenteerde voormalig showmaster Willem Bol zijn boek “Costen ende Baeten”, waarin hij zijn jarenlange strijd met Generali beschrijft. Een verzekeringsvehikel dat in februari van dit jaar door ASR werd ingelijfd. In dit artikel van AM kunt u de treurige Werdegang van Willem in a nutshell terugvinden. Word je niet bien van, maar bevestigt onze opvatting over Baeten's outfit en de rest van de kleine letterspecialisten volledig. Stay tuned (JP).

(1) Zie de bewogen serie “Tussen premies en piraten”, waarin de Sitting Bull van ASR voorbijkomt als een mannetje dat minimaal over een tekort aan vitamine B1 lijdt.

  • Datum: .

Daan Wentholt heet ie. Na carrièretreetjes te hebben bestegen bij RTL, RTV Rijnmond en het dagvod De Telegrof is Daantje tegenswoordig his master's voice aka press officer bij ASR en levelt ie ondermeer met de vanuit het zo langzamerhand beruchte Bosch en Duin opererende Strong Root investeerder Floris van Oranje. Die gearriveerde Daan dus werd gisteren door zijn master Baeten opgedragen commentaar te leveren op het boek dat Willem Bol zondag tijdens een bewogen samenzijn officieel ten doop hield (1). En hij kweet zich voorbeeldig van zijn taak. Daan:

Het boek van de heer Bol lijkt op een uiteenzetting van gebeurtenissen zoals hij die persoonlijk heeft ervaren. Wij constateren dat er voor ons geen reden is om te reageren op de interpretatie door de heer Bol van gebeurtenissen en zijn conflicten met diverse instanties. Er is hierover wat ons betreft de afgelopen jaren al genoeg gezegd in de rechtzaal. De openbare uitspraken die tot dusver zijn gedaan in deze zaak spreken voor zich”.

Koud. Emotieloos. En comfortabel steunend op de uitspraken van een justitieel apparaat dat bij een conflict tussen een gewone burger en een kapitaalkrachtig powerhouse al heel lang de schandalige uitputtingstaktiek die bijvoorbeeld ASR hanteert geen strobreed in de weg legt. Integendeel (2). Leuke baas Daan. Brrr. Stay tuned (JP).

(1) Zie aflevering 1 van gisteren.
(2) Zie de serie “Tussen premies en piraten”.

  • Datum: .

Door Jan Portein.

Het is net een gerbera in de loop van een Kalashnikov. Of een coronavirus met een Tiroler hoedje. Het Utrechtse kleine lettertjescircus ASR onder leiding van opperstalmeester Jos Baeten blijkt een ethicus in dienst te hebben. Ene Kyon Soons. Mocht u echt nieuwsgierig zijn naar diens geloofsbelijdenis dan verwijzen wij u met enig dédain naar deze Dode Zeerol. Nou kan Kyon het goed bedoelen. Maar wat ons betreft had ie net zo goed Kyon Sisyphus mogen heten. Hoe dit ook zij, een paar weken geleden kwam Kyon in het zoeklicht van de door ASR en haar vertrouwde hulptroepen zo goed als platgestampte Willem Bol (1). En die stuurde Kyon een mail met de vraag hoe die als ethicus nou stond tegenover dergelijke destructiewerkzaamheden van zijn werkgever. Nooit geschoten, nooit een gerbera. Het was trouwens niet het enige initiatief dat Willem recentelijk ondernam. Hij meldde zich namelijk ook bij de SEO. Een stichting vol met doorgestudeerde knipperbollen die op verzoek van de overheid, vehikels uit het bedrijfsleven of maatschappelijke instituten navlooien wat er ergens in het economische veld is mis gegaan. In dit geval bij het Kifid oftewel het Klachten Instituut voor de Financiële Dienstverlening. Een justitiële miskraam die Willem een enkeltje ravijn bezorgde en die wij in het redelijk recente verleden een paar keer hardhandig hebben gefileerd. Iets dat overigens niet ongemerkt voorbij is gegaan (2). Wat was het resultaat van Willem's oekaze aan het adres van SEO? Een mail van topsnuffel Johannes Hers met een lijssie met vragen. Of Willem genegen was die te beantwoorden. Een persoonlijk gesprek zat er niet in, want er hadden zich zoveel mensen gemeld dat Johannes en zijn discipelen een keus hadden moeten maken. Wie dat allemaal zijn mag Jezus weten, maar het is wel wonderlijk dat nou juist een cause célèbre door Johannes wordt afgedaan met een vragenlijssie. Tenzij onze Johannes Willem's boek “Costen ende Baeten” op zijn bucket list heeft gemieterd en de inhoud ervan meeneemt in zijn eindrapport. Je weet het nooit met dit soort knipperbollen. Maar we houden het in de kieren. Stay tuned.

(1) Zie de afleveringen 1 en 2 van deze serie om uw parate kennis over de kees van Willem even op ter schudden.
(2) Om nog eens een leuk kwartiertje te hebben verwijzen we u naar onze ouwe trouwe zoekmachine. Gewoon even “Kifid” invullen en hoppa, lachen geblazen. Of hierop klikken...

  • Datum: .

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch