Skip to main content

Zit u bij uw vereniging van wandelende takkenfokkers ineens zonder voorzitter? Bel gerust Boele Staal. Datzelfde geldt voor de kaartclub van bejaardenhuis “De laatste zucht” in Amsterdam-Noord, de stichting ter behoud van het kerkepad in Urk, het actiecomité “De Bitcoin het land uit” in Vaals, de Raad van Commissarissen van de NV “ Diepe Zak” in 010, de gemeenteraad van Sexbierum, de vof “Help de slak de weg over” in Den Dolder en jonkvrouw Ollengren als ze zo gauw niet weet wie ze als Commissaris van de Koning naar Zwolle moet sturen. Oh, we horen net dat ze dat al gedaan heeft. Nou, eigenlijk wel een beetje gek, want Boele is nou niet bepaald een onbevlekte ontvangenis. En dat hoor je toch wel te wezen als CvK. Als u even de moeite wil nemen om onze serie “Masterplan” door te snuffelen krijgt hem full screen in de koplampen. Met in het struweel een Utrechtse meneer met een gun en een louche figuur uit de makelaardij. Verder stond vriend Boele samen met Don Leo Geeris op de voorplecht van diens speculatieve Titanic. En deed ie in de good old days samen met de Don mee aan oldtimersfestiviteiten waar ook lieden uit de Kelder van de samenleving acte de présence gaven. Kortom, als wij jonkvrouw Ollie waren geweest hadden we in verband met de collusie tussen de Don en Boele wat meer voorzichtigheid betracht. Gaan we morgen nog even over door met uw welnemen. Stay tuned.

  • Datum: .

Goed, we zijn wel wat gewend van Binnenlandse Zaken. Als het om benoemingen van commissarissen van de kroon gaat. Neem nou Karla Peijs. Die was al niet geheel onbevlekt uit Brussel teruggekeerd en meneer Peijs oftewel Rinus Platschorre werd al eens ernstig in verband gebracht met kartelafspraken in de cementzakkensfeer (1). Dan hebben we nog mevrouw Hanja Weg-Maaijen, die ook al niet helemaal kosher Brussel achter zich liet. Iets met een van haar dochters of zo. Om nog maar te zwijgen over Johan “Glaasje op, laat je rijden” Remkes (2) en Sjaak Tichelaar. Maar gezien deze ongelukjes vraag je je toch af welk licht bij Binnenlandse Zaken in godesnaam jonkvrouw Ollie heeft geadviseerd om Boele Staal als interim CvK naar de Peperbus te sturen. Want was dat “Masterplan” al dubieus, wat we in dit artikel en in dit artikel over hem lieten zakken was ook verre van deftig. En er is meer. Maar u kent ons. Wij houden van de stelregel “Frappez, frappez toujours”. Dus stay tuned.

(1) Zie dit serietje uit 2004 en deze aflevering uit de roemruchte serie Octopussy.
(2) Zie deze serie over hem.

  • Datum: .

Boele heeft altijd redelijk geboerd. Prettig ingeschaalde banen, aangename bijbanen en imposante erebanen. Die brachten genoeg poen in het laatje om bijvoorbeeld lekker het water op te gaan, met zijn gabber Leo rond te rallyen in een ouwe schicht en -niet onbelangrijk- zijn dochter Désirée een dure opleiding te bezorgen. De Universiteit van Utrecht, nou ja, maar de Columbia University in New York is zeker niet voor krabbers weggelegd. Overigens was er in dit geval geen sprake van paarlen voor de zeugen, want Deetje kwam goed terecht. Al moeten we nog wel even kwijt, dat de Columbia een onvervalste kweekvijver is voor CIA-smurfen en dat het gerucht gaat dat onze Dé ook besmet is geraakt met de Amerikaanse variant van het Amerikaanse snuffelvirus. Hoe dit ook zij, Boele's dochter rolde na haar studie binnen bij het befkantoor van Boekel de Nerée. Enigszins besmet geraakt door de contacten die kantoorkanon en Oranjebef Salomonson onderhield in de wereld der avontuurlijke ondernemers en die der koterhopsers. Al dan niet in collusie met zijn jonge verzin-een-list-vriend Oscar Hammerstein. Maar dat kan je Désirée niet verwijten. Die stapte vervolgens over naar De Brauw, Blackstone,Westbroek. Ook niet zonder zonden, maar als er al geen koe zonder vlekje is wat mag je dan verwachten van een befkantoor? Uiteindelijk trok Dé een lange zwarte jurk aan en fungeerde sindsdien als rechter. Met name in het insolventierecht. Een richting waarvoor ze had gestudeerd. Dat bracht (en brengt) haar niet alleen regelmatig in de positie van rechter-commissaris bij zakelijke ongelukken met in de backseat een koppel jolige curatoren, maar ook op de ledenlijst van Insol International. Een wereldwijde club met zijn hoofdkwartier in de stad waar 50 shades of grey money elke minuut van de dag in en uit gaat: London. Met als goeie buur de HSBC, de grootste boevenbank op onze aardkloot. Kan toeval wezen, maar zoals u weet bestaat dat niet. Wat dat Insol doet? Lees en vraag u af of de samenwerking tussen om eens wat te noemen banken, leden van de rechterlijke macht en allerlei overheden wel helemaal kosher is. Komen we nog op terug. Na de feestdagen. Stay tuned. (JP)

  • Datum: .

De kop zegt het al. Boele Staal is van alle markten thuis. De huidige CvW (Commissaris van Willy) a.i. in Overijssel heeft in zijn werkzame leven altijd gegrossiert in nevenfuncties. Zo was ie tussen begin 2007 en half 2013 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Beschikte onze Boele over diepgaande bancaire knowhow? Op het oog niet, maar allicht dat ie iets wist over debet en credit. En mogelijk zelfs het nodige over witwassen dankzij zijn jarenlange functie van president-commissaris van Holland Casino. Nee, dan mag je van dochter Désirée iets meer verwachten. Voordat zij haar entree maakte in de arena van de beffocatuur had zij zich bekwaamd in het insolventierecht en waar gaat het binnen die context anders over dan over poen? En in negen van de tien gevallen krijg je als rechter commissaris bij faillissementen te maken met banken. Als schuldeisers van de bietenbergbeklimmers. Voor de rol die de betrokken spaarvarkens spelen bij die zakelijke catastrofes is over het algemeen weinig belangstelling. Veelal wordt ervanuit gegaan dat de krulstaarten de zaken correct afhandelen. Maar vooral de laatste decennia komen steeds meer affaires boven water die duidelijk maken dat bankiers ook vaak buiten de goudpot pissen en daardoor soms zelfs worden aangeduid met de term banksters. Hoeven we verder niet over uit te wijden. KM staat vol met treurige voorbeelden. Dus hoeveel zekerheid hebben we dat elk faillissementschuitje netjes wordt afgemeerd? En nog eens wat: hoe vreemd is het in dit schemerlicht dat Désirée samen met nog een paar Nederlandse collega's als onafhankelijk geachte kadi actief is binnen een internationaal vehikel als Insol, waarin alle belanghebbende partijen (behalve eerdergenoemde klimgeiten) zijn vertegenwoordigd en waarbinnen wordt gebabbeld over de insolventieproblematiek (1)? Nou, nogal vreemd. Ook de Grossbanken zijn namelijk van de partij. En meer dan dat: de gezellige jaarlijkse seances van dit illustere gezelschap worden bekostigd door diezelfde spekdragers. Met in de voorhoede de HSBC. Moet u voor de aardigheid als u anderhalf uur over heeft deze docu even tot u nemen. Of u daarbij dezelfde sensatie ondergaat als wij weten we niet, maar wij voelden ineens iets van een vlak dat begon te hellen. Daarom komen we t.z.t. graag nog eens terug op dit onderwerp. Stay tuned (JP).

(1) Zie de vorige druk gelezen aflevering dd. 18 december 2017.

  • Datum: .