Skip to main content

Juist nu de Brexit-comedie naar een hoogtepunt gaat in de idioterie dat EU-president Tusk nu een 'flexibele Brexit', wat dat ook moge betekenen, heeft gesuggereerd in reactie op het pandemonium in het Britse lagerhuis dat in opdracht van het Kapitaal moet verhinderen dat er echt wordt 'gescheiden' (zie de serie 'wat er nooit in is geweest hoeft er ook niet uit'). Op het moment dat een wisseling van de wacht onvermijdelijk lijkt. Op dat moment probeert de Equadoriaanse 'Lenin' (de echte draait zich om in zijn graf) Julian Assange 'voor het scheiden van de markt' uit de Equadoriaanse ambassade te Londen te zetten waar hij 6 jaar geleden asyl zocht tegen een uitlevering aan de VS waar hem levenslang wacht. Want deze lakei van het Amerikaanse imperialisme weet dat mogelijk opvolger Corbyn zijn ambtstermijn moeilijk kan beginnen met het uitleveren van Assange aan de VS. Al weet je het met Labour natuurlijk nooit. Een snelle uitlevering in een 1-2-tje met de regering May is de bedoeling.
Daarmee zou de kous natuurlijk niet af zijn, de rechtszaak in de VS (Trump liet zich tijdens zijn presidentscampagne in het openbaar lovend uit over de Wikileaks-voorman) zal een spektakel worden. Omdat niet Assange terecht zal staan maar Deep State zelf. En alles wat er nog rest van de ooit zo vooruitstrevende juridische traditie in de VS zal uit de kast worden gehaald om hem te verdedigen. De wereldwijde aandacht moet de rest doen.
Assange's proces zal ernstige problemen opleveren voor Trump. Een van de bases van Mueller's 'Russiagate' was de vermeende link tussen de Trump-campagne (Roger Stone) en Rusland, via Wikileaks. De DP ruikt weer bloed reken maar. Daarom zijn er dus ook grote belangen die willen verhinderen dat Assange wordt uitgeleverd. Het wordt een interessant steekspel. (WK)

 • Datum: .

Zoals in de vorige aflevering aangekondigd is Wikileaks voorman Julian Assange inmiddels de Ecuadoriaanse ambassade uitgesleept en gearresteerd. Het failliete kabinet May dat door de beloftes over 'flexibele Brexit' door Brussel overeind wordt gehouden en elke legimiteit mist is dit 1-2-tje aangegaan en een snelle uitlevering aan de VS dreigt. Alleen een internationale campagne kan hem nu nog redden. Actie. Op scholen, universiteiten en bedrijven. De wereld moet de macht van Deep State breken. We zijn allemaal in gevaar. We zijn allemaal Julian Assange! (WK)

zie https://www.rt.com/news/456213-assange-dragged-out-embassy/

 • Datum: .

Donald Trump, de zakenman die tot president van de VS (de meest overschatte positie ter wereld) werd verkozen op een ticket van einde aan regime change en betere relaties met Rusland, heeft zich nadat twee jaar Russiagate ogenschijnlijk in zijn voordeel zijn geëindigd ontpopt als trekpop van Deep State met oorlogsretoriek tegen Iran en Venezuela. Hoewel het meest vuile werk werd gedaan door Vice Pence, veiligheidsadviseur Bolton en de 'tijdelijke' minister van BZ Pompeo, heeft ook de Donald zich bepaald niet onbetuigd gelaten. Dit zal zijn aanhang niet zijn ontgaan. Natuurlijk is het geheugen in de politiek van korte duur, toch weten zijn kiezers die verwachtingsvol waren, dat hij zijn beloftes heeft gebroken en zich dus in niets onderscheidt van zijn voorgangers.
In de kwestie Assange voert Trump zo'n idiote comedie op ('Wikileaks, ik ken ze niet') dat zijn geloofwaardigheid (nogmaals, bij zijn kiezers) onherstelbaar beschadigd is. Zij herinneren zich de lovende woorden tijdens zijn verkiezingscampagne.
De achtergrond van zijn belachelijke gedrag is zonder twijfel de door Mueller en zijn tegenstanders uit beide partijen beweerde relatie tussen de Trump - campagne (via de nog te berechten Roger Stone) en Wikileaks. Het enthousiasme van zijn herverkiezingscampagne voor een proces tegen Assange aan de vooravond van verkiezingen dat zonder twijfel door zijn Democratische tegenstanders zal worden uitgebeend is begrijpelijk niet aanlokkelijk. Daarom vermoed ik dat Trump en zijn getrouwen (voorzover hij die nog heeft) er alles aan zullen doen om de uitlevering zoveel mogelijk te traineren. Het zal een interessant steekspel worden. Nog voor het werkelijke proces (in Engeland komen alleen het breken van zijn borgtocht en het uitleveringsverzoek aan de orde) begint.
Labour leider Corbyn heeft zich verontwaardigd uitgelaten over de arrestatie. Het is aan hem om deze verontwaardiging ook politiek vorm te geven. Maar omdat hij een regeling over Brexit gaat maken met May (afstel en 2e Referendum) voorspel ik nu al dat dat weinig om het lijf zal hebben.
De wereld zal Assange moeten redden, zoals Dimitrov in Dresden tijdens de nazi's. (WK)

 • Datum: .

70 leden van het Lagerhuis, zowel van Labour als Conservatieven, hebben een brief aan May ondertekend om Assange te laten uitleveren aan Zweden. Om het geheugen op te frissen: de affaire Assange begon met de beschuldiging door twee Zweedse vrouwen van misbruik. Deze beschuldiging werd ingetrokken en er bestaat geen aanklacht meer tegen Assange door de Zweedse justitie. Een uitlevering aan een land waar geen aanklachten bestaan is dus op zijn zachtst gezegd vreemd. Het lijkt er meer op dat het Britse lagerhuis het gloeiende kooltje Assange wil doorschuiven om ongestoord een deal te kunnen sluiten over afstel van Brexit tbv het kapitaal. Een 2e Referendum. Na alle heisa zouden de Engelsen (de rest is franje) nu in meerderheid tegen stemmen is de inschatting.
Het laat zien hoezeer de affaire van Assange gelinkt is aan Brexit, zie de titel van deze serie. Zoals ik al eerder schreef bestond de vrees dat een regering Corbyn de uitlevering van Assange zou tegenhouden. Hoewel ik dat nog moet zien. Een Labour regering is slechts een cosmetische ingreep tbv datzelfde kapitaal. Of Corbyn het verschil kan maken valt niet te bezien, omdat May in het onvoorstelbare pandemonium gewoon aanblijft.
Een uitlevering aan Zweden zou grotesk zijn. Ook Zweden ("neutraal", nou dan weet je het wel) kan Assange vervolgens aan de VS uitleveren.
Belangrijk blijft druk op de ketel. Alleen de wereldwijde oppositie tegen de arrestatie van Assange kan deze aanval op de vrije meningsuiting counteren. Onze informatievoorziening en vrijheid staan op het spel. Daarom zijn we allemaal Assange.
De stilte in Nederland, dat anders zo de mond vol heeft over onrecht, is oorverdovend. (WK)

 • Datum: .

Julian Assange is blootgesteld aan twee rechtszaken: de eerste, bij rechter Taylor behandelde zijn breken van de borgtocht toen hij 7 jaar geleden de Equadoriaanse ambassade binnenvluchtte om uitlevering aan Zweden te voorkomen, op grond van aanklachten van sexuele aard die inmiddels zijn verdwenen. Die vlucht had een goede reden, die door de rechtbank niet werd 'meegenomen': Zweden, een land met een zo "vrije' reputatie maarnietheus, kent een uitleveringsverdrag met de VS waarbij zijn uitlevering slechts een formaliteit zou zijn geweest. Het was een 1-2-tje geweest tussen Londen, Stockholm en Washington. Rechter Taylor veroordeelde hem tot de maximale straf: 50 weken in de strengst beveiligde gevangenis van het VK. Om hem te breken, na 7 jaar detentie in de Ambassade. In principe zou hij dan na 25 weken (goed gedrag bij een 'minor offence') vrij kunnen komen. Maar de volgende dag diende zijn uitleveringsverzoek door de VS onder rechter Snow. Een strijdbare Assange kondigde aan alles te doen om uitlevering te voorkomen. De procedure zou 1 tot 2 jaar kunnen duren. Maar de Britse regering zou kunnen proberen (dankzij een nieuw uitleveringsverdrag dat onder de abjecte Blair werd aangenomen, wie anders) hem tussentijds op het vliegtuig richting VS te zetten. Daarom is een permanente druk op het VK nodig. Een solidariteitsbeweging met Assange, zoals Pamela Anderson voor ogen staat. Op 30 mei is de volgende rechtszaak in het verzoek tot uitlevering van de VS. Steun Assange! Doe als Pamela! (WK)

Hier kun je de petitie tekenen...

 • Datum: .

Gisteren werd als 'fait divers' gemeld dat een Nederlandse rechtbank de uitlevering van een Britse verdachte van drugssmokkel vanwege de mogelijke 'onmenselijke behandeling' die hem in Britse gevangenissen te wachten zou staan. Omstandigheden die 'niet passen in een ontwikkeld land in de 21ste eeuw'. In een eigen Brits inspectierapport worden die omstandigheden omschreven als 'de meest verontrustende toestanden die we ooit hebben gezien'.
In deze omstandigheden zit Julian Assange een straf van 50 weken uit wegens het breken van zijn borgtocht. Terwijl in 2010 de toenmalige Openbaar Aanklager de aanklacht van 'verkrachting' door Assange van twee Zweedse vrouwen had ingetrokken, heeft de huidige Openbaar Aanklager deze aanklacht nu opnieuw toegevoegd aan een verzoek tot uitlevering aan de Britse regering. Het 1-2-3-tje tussen Londen, Stockholm en Washington is weer van stal gehaald. Het gevaar voor Assange is dus immens. Alleen de wereldwijde solidariteit met Assange zal hem kunnen redden. Of een val van de regering May zijn positie zou verbeteren is ongewis. Labour-leider Corbyn heeft weliswaar uitspraken gedaan die hoop geven, maar is over Brexit in onderhandeling met May, waardoor zijn handen gebonden zijn. (WK)

Teken de petitie in de vorige aflevering en stuur hem rond!

 • Datum: .

Na het uitleveren van Julian Assange (ingezetene van Equador door het staatsburgerschap dat hem door de vorige premier Correa was verleend) heeft de huidige premier Lenin Moreno een volgende stap gezet om de gunst van de VS te winnen: de computer, telefoon en papieren van Assange zullen (via de politie van Teresa May) ter beschikking worden gesteld van de Amerikaanse justitie die, in afwachting van zijn uitlevering, een rechtszaak voorbereidt tegen de Wikileaks-voorman. Dit 1-2-3-tje (mogelijk loopt de uitlevering nog via Zweden waar de reeds ingetrokken beschuldiging van verkrachting uit de mottenballen is gehaald) zou moeten worden geregeld voor de regering May valt over Brexit. De aanstaande afgang van de Conservatieven in de idiote Europese verkiezingen (de gekozen leden zullen immers hun zetels in Brussel nooit innemen bij het democratisch genomen besluit tot het verlaten van de EU) maakt dat haast geboden is. Want het voor de mal houden van de bevolking door Westminster kan niet eeuwig voortduren. Niet alleen de uiterste houdbaarheidsdatum van May is bereikt, ook die van een Conservatieve regering tout court. De oudste democratie ter wereld (voorzover we dat systeem op grond van belasting betalen zo kunnen noemen) zal toch iets moeten ondernemen om iets van zijn gezicht te redden. Steun de wereldwijde solidariteitsbeweging met Assange! (WK) 

 • Datum: .

Julian Assange heeft nu 3 van de 50 weken die hem door een Engelse rechter werden opgelegd in het gevang doorgebracht wegens het breken van zijn borgtocht en in de VS wacht hem, na een verzwaring van de aanklacht met 17 dossiers door het Amerikaanse Openbare Ministerie, maar liefst 175 jaar cel.
Hoewel May nu demissionair is, betekent dit dat ze 'lopende zaken' (en dat is de zaak-Assange in 'het half ondergelopen gebergte dat voor onze kust in de Noordzee drijft', - WF Hermans, Sadistisch Universum) mag afhandelen. Het spel van de Britse, Amerikaanse en mogelijk ook Zweedse justitie, voor wat dat waard is, kan niet op bezwaren stuiten, zo is de verwachting in de justitiële wereld. In de laatste week van haar premierschap komt Donald Trump op bezoek (om de Koninklijke Familie te ontmoeten, daar wint hij in 2020 de verkiezingen mee) en dat blijft natuurlijk pikant, want Trump heeft zich in de aanloop tot zijn presidentschap uiterst lovend over Julian Assange uitgelaten.
Dit betekent dat druk vanuit de publieke opinie, acties als in vorige afleveringen afgedrukt ter ondertekening en ondersteuning (denk aan de geweldige Pamela Anderson) van Assange het verschil moeten gaan maken. Druk op het Verenigd Koninkrijk Assange niet uit te leveren. Dat ze anders zich beter naar voor de kust van de VS kunnen laten slepen. Dat we ze dan hier niet meer willen. En op Zweden, dat 'leuke vrije land' waar betaalde sex verboden is, behalve natuurlijk binnen het huwelijk.
En dan volgt na de uitlevering de martelgang door het Amerikaanse justitiële apparaat. Tot het Hooggerechtshof. Na 7 jaar opsluiting in de Equadoriaanse ambassade, bijna een jaar in de Britse cel en mogelijk nog een verblijf tegen zijn wil in Zweden begint 'het echte werk' in 'the land of the free'.
De vrijheid van meningsuiting staat terecht. Hier heeft die niet veel om het lijf met de Volkskrant en de Telegraaf. Maar in de VS bestaat een eeuwenlange traditie van vrije journalistiek. Van Thomas Payne tot Daniël Ellsberg. De Amerikanen weten wat er op het spel staat. (WK)

 • Datum: .

Julian Assange is in groot gevaar! De speciale gezant voor marteling van de VN Nils Melzer heeft Assange samen met een psychiater in zijn cel in Londen bezocht en geconcludeerd dat hij wordt blootgesteld aan 'psychologische marteling'. Ook stelden zij vast dat de zaak van zijn uitlevering aan Washington, waar hem 175 jaar gevangenisstraf wacht, een 'schending van zijn mensenrechten' behelst. Dit alles temidden van aanhoudende berichten dat de regering van de Equadoriaanse president 'Lenin' (die draait zich om in zijn graf) Moreno Assange heeft verkocht in ruil voor schuldvermindering aan Washington.
Het smerige spel van Londen, Washington en Stockholm moet de WikiLeaks-voorman doen boeten voor de publicatie van de Wardiaries over de misdaden van de VS in Irak en Afghanistan. Volgens het Amerikaanse Openbaar Ministerie zou hij daardoor 'bloed aan zijn handen hebben'. Het bewijs daarvoor hebben zij nooit kunnen overleggen. Maar dat interesseert niemand in MSM of onze fijne gekozen politici. Als hij maar levenslang wordt opgesloten om iedere navolging te voorkomen.
Door 7 jaar opsluiting en geen toegang tot medische zorg is zijn gezondheid geruïneerd. Ernstig gewichtsverlies en verschillende medische problemen.
Niemand van onze 'verdedigers van de mensenrechten' die anders klaarstaan met hun oordeel springt voor hem in de bres. De wereld zal het moeten doen. Vorm burgercommitees overal om hem te steunen. Onderteken de internationale petitie. Redt Julian Assange!
(WK)

 • Datum: .

Hoewel de omstandigheden waaronder Assange nu 4 van de 50 weken hem opgelegd wegens het schenden van borgtocht wordt vastgehouden in de Londense Bellmarsh-gevangenis even levensbedreigend blijven (zie vorige aflevering), heeft zijn advocatenteam in Zweden een opmerkelijke overwinning geboekt: de regionale rechtbank van Uppsala heeft een verzoek tot een Europees arrestatiebevel van Openbaar aanklager Eva-Marie Persson, die vorige maand de in 2010 door haar voorganger ingetrokken aanklacht van verkrachting van 2 vrouwen (in 1 zaak!) heropende, verworpen. Persson kan in beroep gaan en heeft aangekondigd naar Londen af te reizen om hem met een 'Europees onderzoeksbevel' ter plekke te ondervragen. Maar de route via Stockholm uitleveren aan Washington is hiermee afgesneden.
Deze idiote "sexzaak", die een dag na het voorval door Persson's voorganger was afgesloten waardoor Assange naar Engeland kon reizen, lijkt nu buiten spel te geraken in de pogingen Assange levenslang te bezorgen in de VS.
Een tweede opsteker voor Assange (voorzover dat in zijn levensbedreigende omstandigheden mogelijk is), vormen berichten in de gebruikelijk goed geïnformeerde site Politico dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de aanklacht tegen Assange van het publiceren van 'Vault 7' (het geheime spionage-programma van de CIA) zou hebben laten vallen. Daarmee zou Assange 'bloed aan zijn handen hebben', goed voor de doodstraf in de VS. Het hoofd van de CIA toen was Mike Pompeo, de huidige minister van Buitenlandse Zaken.
Ook in de VS wordt binnen het hoogste niveau een verbeten strijd geleverd over Assange.
Solidariteit blijft geboden. Teken de internationale petitie hier. (WK)

 • Datum: .

Het net rond Julian Assange wordt aangetrokken: de demissionaire minister van Binnenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk Sajid Javid heeft vandaag het uitleveringsverzoek van Washington ondertekend. Een Britse rechter moet nu beslissen over of de uitlevering wordt toegestaan. 'De oudste democratie ter wereld' zal op de proef worden gesteld over de vraag of dit recht is. We houden ons hart vast, omdat we weten dat recht in de verhoudingen tussen Londen en Washington niet bestaat. De malicieuze twee-eenheid van voormalige kolonie en kolonisator is goed voor genoeg onrecht. Denk aan de oorlog tegen Irak en zoveel meer. Als er een 'as van het kwaad' bestaat is het deze onheilige alliantie.
Pikant is dat deze comedie zich afspeelt in de wisseling van de macht binnen de Conservatieve Partij met Boris Johnson als meest waarschijnlijke opvolger van Teresa May. Even pikant zijn de uitlatingen van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, gedaan tijdens een onderhoud met joodse leiders in de VS over het verhinderen van Jeremy Corbyn (die als antisemiet wordt neergezet) als premier. Over inmenging in verkiezingen gesproken. De democratische façade wordt hiermee duidelijk. Democratie bestaat niet. Het enige dat mogelijk is is verzet.
Teken de internationale petitie voor Assange en moedig je omgeving aan hetzelfde te doen. (WK)

 • Datum: .

Nadat een rechter in Uppsala het verzoek om uitlevering door het Zweedse Openbaar Ministerie had vernietigd (de beschuldiging van 'verkrachting' van 2 vrouwen was in 2010 ingetrokken), heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie op haar beurt nu een 2e aanklacht tegen Assange geformuleerd van 'het opzetten van een privé-spionnagedienst'. Om een succes bij de Britse justitie, het laatste obstakel voor zijn uitlevering, te verzekeren. Volgens de prognoses zal de rechtszaak over de rechtszaak in de herfst plaatsvinden, zodat Assange op zijn laatst in november naar de VS kan worden overgebracht. Waar hem 170 jaar gevangenisstraf wacht.
De aanklacht tegen Assange is slim opgesteld: hij wordt beschuldigd Chelsea Manning het wachtwoord te hebben verschaft om in te breken in de computers van de NSA en de documenten die de misdaden in Irak en Afghanistan van het Amerikaanse leger aan het licht brachten aan hem door te spelen.
Gezien het verleden van de Britse justitie ten aanzien van Assange wordt door weinigen getwijfeld aan een voor Washington gunstige uitslag van de procedure. Het VK heeft dan ook een reputatie op te houden als meest trouwe vazal van de VS. Naar verluid is het mantra van de Amerikaanse veiligheidsdiensten  'Assange te pakken krijgen, wat het ook kost'.
De rechtszaak tegen Assange in de VS zal veel 'geclassificeerde informatie' (geheim) betreffen, waarvan de openbaarmaking grote problemen zou kunnen opleveren voor de geheime diensten. Met name de CIA, nu object van het onderzoek door Minister van Justitie Barr in opdracht van Trump naar haar gedragingen in 'Russiagate', zou zich ernstig zorgen maken. Daar liggen kansen voor de verdediging van Assange.
Om de zaak van Assange tot het Amerikaanse Hooggerechtshof dat zal moeten beslissen of Assange zich kan beroepen op het 'First Amendement' (vrijheid van meningsuiting) te brengen, zullen vele tientallen miljoenen dollars nodig zijn. Naast de internationale actie voor Solidariteit met de Wikileaks-voorman (teken hier), zal dus ook sprake moeten zijn van een enorme inzamelingsactie om zijn verdediging te financieren. (WK)

 • Datum: .

De aankondiging van de Zweedse justitie om de aanklacht tegen Assange te laten vallen (waarmee hij al 7 jaar wordt vastgehouden in Londen) is geen goed nieuws voor het vrije woord. Nu blijven de VS alleen over als 'vragende partij'. Theoretisch had een Britse rechter hem in de dit voorjaar te houden rechtszaak over overdracht op aanvraag ook aan Zweden kunnen uitleveren. Dit is nu niet meer mogelijk. Hoor de argumentatie van de Zweedse Openbaar Aanklager (zie video).
Assange werd op valse gronden vastgezet en als die komen te vervallen wordt hij niet onmiddellijk vrijgelaten? Is dit recht?
Assange, gemarteld volgens VN, Amnesty en zijn vrienden, moet de kers op de taart worden van het Impeachment-proces tegen de Donald.
Denk aan Georgië Dimitrov en Marinus van der Lubbe in nazi-Leipzig: zal Julian Assange na jaren van opsluiting in de Equadoriaanse ambassade en nu de ergste gevangenis van het VK nog in staat zijn zijn rechters in de VS te weerstaan? De aanklacht tegen Assange luidt dat hij in 2010 documenten over Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak heeft gepubliceerd. Inmiddels wordt in MSM beweerd dat hij de mails van Hillary Clinton uit 2016 zou hebben gestolen en aan de Russen gaf die ermee Donald Trump aan de macht brachten. Dit is inderdaad even belachelijk als het Reichstagbrand-proces. En even schandalig misdadig. De mails die gelekt werden, niet gestolen, betroffen de corruptie van Clinton en de top van de Democratische Partij. Mooie bliksemafleider. Assange komt terecht in het meest krankzinnige verkiezingsjaar ooit van de geschiedenis van de VS. De wereld zal hem moeten redden. (WK)

 • Datum: .

Aan de vooravond van de rechtszaak over de uitlevering van Julian Assange aan de VS is een bizarre 'openbaring' van een voormalig Republikeins lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden door het Engelse dagblad The Guardian 'hot news': Dana Rohrabacher (R) beweert dat hij in 2016 'namens president Trump bij Assange, gevangen in de Equadoriaanse ambassade te Londen, is langsgegaan om amnestie door Trump aan te bieden aan de Wikileak's-voorman 'als hij zou verklaren dat het niet Rusland was dat achter de "gehackte" (In feite gelekte) e-mails van Hillary Clinton en de DNC zat'.
Merkwaardig: Assange had dat al eerder verklaard. Assange's advocaten hebben aangekondigd dit in het proces volgende week te zullen gebruiken.
Trump beweert de afgevaardigde 'niet te kennen'.
De relatie met de rechtszaak tegen Roger Stone, de 'fixer' met goede betrekkingen met Trump, die een dag later met de strafmaatbepaling zijn beslag zou krijgen (3 jaar) is evident; Stone verklaarde eveneens dat de e-mails niet werden gehackt.
Amnestie voor zijn vriend Stone door Trump wordt verwacht. Maar nu dus vóór zijn proces aan Assange?
Bij het ter perse gaan van deze editie is het nog niet mogelijk een helder beeld te krijgen van deze kwestie, maar duidelijk is dat zij stinkt.
Als Julian Assange zou zeggen wie hem de DNC-Clinton e-mails had gegeven, zou zeggen wie hem de gelekte mails heeft gegeven, zou hij ervan afzijn. Maar Assange is een journalist, hij beschermt zijn bronnen.
Assange zal zich in de VS moeten verantwoorden voor het lekken van honderdduizenden dossiers van het Pentagon (over o.m. Amerikaanse oorlogsmisdaden in Irak en Afghanistan) die hem werden verschaft door Chelsea Manning.

We zouden blij kunnen zijn dat Engeland de EU heeft verlaten (maarnietheus; zie de serie 'Engeland zat nooit in de EU en hoeft er dus ook niet uit'), dat middeleeuwse land dat onschuldigen martelt met opsluiting in isolatie. Zonder enige veroordeling. Maar wat te denken van Frankrijk dat haar eigen bevolking door politie ogen laat uitschieten en ledematen afrukken? Of Spanje dat Catalonië gewelddadig onderdrukt?
Julian Assange, die terecht zal staan voor een uitleveringsverzoek van de VS waar hem 175 jaar gevangenisstraf wacht, is tot een wrak gemaakt. Zijn leven loopt gevaar. Deze schande is voor altijd verbonden met het 'Verenigd Koninkrijk', de 'halfondergelopen eilanden die voor onze kust drijven' (WF Hermans). Het koningshuis, de Big Ben, de grap die Parlement heet, het Engelse ontbijt en meer 'tradities' die er 'in ere' worden gehouden, kunnen niet verhullen dat het om een vermolmde, feodale samenleving gaat die altijd dreef op het plunderen van de rest van de wereld en daar zolang mogelijk mee door wil gaan. Na 'het Europese avontuur' nu onder de parapluie van de VS.  'Mensenrechten'. Daar laten wij ons op voorstaan. Maarnietheus. (WK)

 • Datum: .

Chelsea Manning heeft, aan de vooravond van een gedwongen getuigenis tegen Julian Assange, een zelfmoordpoging gedaan. Deze heldin, nu al weer een jaar gevangen nadat Obama haar vlak voor zijn opstappen gratie had verleend, blijft de wereld haar moed tonen: liever dood dan dat ze tegen Assange kan worden gebruikt.
Ze heeft al zoveel uren verhoren, binnen en buiten de rechtbank, meegemaakt en  weet dat ze zullen proberen wat ze zegt tegen Assange te gebruiken.
Natuurlijk is iedereen tegenwoordig met zijn of haar verhouding tot het corona virus bezig. Maar op twee zou de solidariteit met deze helden moeten komen.
Waarom spreken onze intellectuelen, nooit verlegen het vingertje te heffen over wat dan ook, zich niet uit? Wat betekent deze oorverdovende stilte in het land van 'het morele gevoel'? Dat de intellectuele bovenlaag vazal is geworden van het systeem van de markt: als ze niet meedoen worden ze uitgestoten; hun volgende boek slecht besproken of zelfs geweigerd.
Onze grootste schrijver ooit, Edouard Douwes Dekker, schreef (onder pseudoniem) het boek dat onze literatuur wereldwijd op de kaart heeft gezet, over de misdaden van het Nederlandse kolonialisme. Hij heeft het geweten.
Gorter, de dichter van 'Mei'. Henriëtte Roland Holst. Jef Last. Eddy du Perron. Theun de Vries. Zelfs Harry Mulisch. Waar zijn ze gebleven?
Als iets iets over de staat van een land zegt is dat het zwijgen van haar intelligentsia.  (WK)

 • Datum: .

De comedie die nog even tussen Brussel en 'het verenigd koninkrijk' (moge het in duizend stukken breken net als andere overige koninkrijken) wordt opgevoerd om op het scheiden van de markt (31.12. 20), na zoveel jaar uitstel, alsnog een deal of no deal te sluiten, het maakt niet meer uit, is stuitend.
No 2 in Europa vertrekt uit een EU die door de verschillende aanpak van corona al niet meer geunificeerd leek.
'Johnson (van wie wordt beweerd dat hij in januari aftreedt, 'omdat zijn salaris als premier zijn levensstijl niet kan bekostigen') en Ursula von der Leyen moeten er samen uitkomen'. De vissers (0,3 % vd economie) mogen nog één maal schitteren voor de zeeën leeg zijn.

Ondertussen hebben de belangrijkste spelers (denk aan Duitsland) natuurlijk allang geregeld hoe het verder moet zonder schade voor de grote concerns. Het spel van Brexit (afstoting & aantrekking) is een fase in de relaties van duizenden jaren tussen Engeland en het continent, die wisselden tussen 'splendid isolation' en nu dus een 'lidmaatschap van veertig jaar van een Europese federatie'.
Mijn oplossing (Engeland door onze verenigde sleepbedrijven naar voor de kust van NY laten verslepen) heeft voorlopig geen kans.
Ondertussen zit Julian Assange nog steeds vast in afwachting van een gerechtelijke uitspraak over zijn uitwijzing naar de VS, waar hem 175 jaar gevangenisstraf wacht.
Er zijn droomscenario's in omloop, van gratie door Trump tot 'clementie' door Biden, maar ik vermoed dat Assange en de gifbeker tot het eind zal gedwongen worden leeg te drinken. Waar wij bijstaan. Een gerechtelijke moord zonder proces, zonder bewijzen. Als een grafrede voor de vrijheid van meningsuiting en vrije nieuwsgaring die al waren ingewisseld voor 'het vrij ondernemerschap van opinie', waarvan de producten onze huiskamers bestoken en hun vruchten afwerpen in onnozelheid.
Europa of niet, in het geval van Assange zijn en worden elementaire mensenrechten geschonden. Terwijl wij met opgeheven vingertje zwaaien naar overal.
Assange vrij. Waarom horen we dat niet overal.  (WK)

 • Datum: .

Groot nieuws: de Engelse rechter Vanessa Baraitser heeft de uitlevering van Julian Assange aan de VS (waar hem 175 jaar gevangenisstraf wacht) afgewezen!
Uiteraard is dit een grote overwinning. Maar het stelt de Wikileaks-voorman niet in vrijheid. De zaak zal nu voor een hogere rechtbank en vervolgens het Britse Hooggerechtshof worden gebracht. Uiteindelijk eindigt de zaak mogelijk voor het Europees Hof te Straatsburg. Ondanks Brexit onderwerpt het Verenigd koninkrijk zich wel aan haar oordeel.

Assange 's uitlevering werd verworpen 'op humanitaire gronden'. De rechter erkent dat Assange 's leven in de cel daar gevaar loopt. Gevaar 'voor zelfmoord'... De aanklacht van de VS werd niet afgewezen.
Ook in de cel in Londen loopt zijn leven gevaar. (WK)

 • Datum: .

Na zo 'onverwacht' Sarah Palin, heeft ter rechterzijde ook Tucker Carlson (van Fox News, de best bekeken talkshowhost van de VS; zie vorige aflevering) zich nu echt onsterfelijk gemaakt als voorvechter van het vrije woord: in een show met Pamela Anderson (vriendin van Julian; haal de Baywatch video's van zolder) doet hij een gepassioneerde oproep aan Trump om als kers op de taart van zijn presidentschap Julian Assange vrij te laten.
Ik durf er niet over na te denken.
Twee dagen nadat een Engelse rechter op humanitaire gronden (zelfmoord) uitlevering aan de Verenigde Staten had afgewezen heeft dezelfde rechter een invrijheidstelling op borgtocht afgewezen. Een appèl tegen deze beslissing zal volgende week dienen.
De juridische strijd tegen Assange was vanaf het begin gericht tegen de (pers)vrijheid. Niet alleen tegen de vrijheid van Julian Assange, zoals zijn partner Stella Morris het stelde, maar tegen de vrijheid van iedereen. Zie hoe de politie optreedt tegen mensen die voor de rechtbank Assange willen steunen. Hoe een 92-jarige man gearresteerd wordt. In the end is Engeland net zo'n afschuwelijke politiestaat als Frankrijk en Spanje. Met z'n tradities en blablabla. (WK)

 • Datum: .