Skip to main content

woensdag 2 december-2009
Nieuwe bezems vegen schoon. Maar dan moet de steel wel lang genoeg zijn. Anders wordt het niks. Neem nou de stichting Terra Vitalis. In onze serie Terra Vulgaris hebben wij al heul wat fecalien van die club groenzoeters opgegraven. Overdrachtelijk uiteraard. Anders zou je in een optimistische bui misschien denken dat we het over hoopjes humus rond hun Costaricaanse teakboompjes hebben. Bij Terra speelt sinds kort ene drandus J.A. van Dalen de eerste bezem en een ouwe AFM-baron de tweede.
Is de steel van cultuur- en vitamine C-liefhebber Van Dalen (zeg maar Jurr) lang genoeg om al die geurende shit op redelijke termijn te verwijderen? Dat is de vraag. Valt niet mee met kanjers als belastingprof Harrie van Mens en horecaffer Kees Eijrond in je nek. Om nog maar te zwijgen over AFM-paus Johannes Franciscus Hoogervorst en een lastige duivel als Terra's founding father Geert-Jan Boot.
Nu we het toch over de duivel hebben. Er schijnt een brief van hem bij de top van Terra Vitalis door de gleuf te zijn geduwd. Een brief met een historisch karakter, oud zeer en voorstellen tot het roken van een vredespijpje. Alles in het belang van de aandeelhouders. Klinkt gezellig, maar als trouwe bestuurders van de bezemwagen zouden wij ook graag even in die brief willen neuzen. Organiek ingesteld als we zijn klopten wij daarom beleefd aan bij Jurr. Met een e-mail. Komt ie:

Geachte heer Van Dalen,
Ons kwam ter ore, dat u recentelijk een brief zou hebben ontvangen van de heer Geert-Jan Boot met ondermeer een voorstel om tot een gesprek te komen ter oplossing van de prangende problemen binnen uw organisatie. Wij zouden graag van u willen weten of die informatie juist is. En zo ja, of u bereid bent over de inhoud van die brief iets naar buiten te brengen. In het verlengde van dit laatste zouden wij ook nog graag van u willen vernemen of vanuit Terra Vitalis nog is gereageerd op het schrijven van de heer Boot.
U bij voorbaat hartelijk dankend...
"

Zal ons toch benieuwen of wij een frisse mail van Jurr terugkrijgen. Hij oogt heel transparant. Op de foto. Nou maar hopen dat Koos Alberts niet voorbij komt. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 4 december-2009
Je moet geen appels met peren vergelijken. Of teak met eik. Maar het is wel frappant hoe luitjes die wij met een mailtje verrassen daarop reageren. Neem nou onze fleurige missive die wij op 5 maart jl. in het kader van de serie "Terra Vulgaris" in de gleuf van Harrie van Mens lieten ploffen. Vermaard professor in de belastingologie en gezegend toezichthouder bij Terra Vitalis. Komt ie nog een keer:

"Geachte heer Van Mens,

Wij zijn al enige tijd bezig met het ontrafelen van de criminele achtergronden van het failliete PBMG. Daarbij stuitten wij onlangs op een paar video-opnames op Youtube, waarop te zien is dat een groot aantal dozen en computers uit het pand van PBMG worden gedragen en in vrachtwagentjes worden afgevoerd. Volgens experts in dit soort zaken lijkt het er sterk op dat het leeuwendeel van de papieren administratie en mogelijk ook digitale bescheiden a priori onttrokken worden aan het onderzoek van de curator. Zou u ons als prominent toezichthouder van Terra Vitalis uit de droom kunnen/willen helpen?
".

Nou, leek ons toch helemaal keurig en geheel volgens de tikkietakkie-regels die daarvoor schijnen te gelden in de mainstream-journalistiek. Maar op ons tikkie kwam geen takkie.
Nog een voorbeeld. Uit dezelfde serie. Een mail aan Kees Eijrond. Bekend geraakt als Westbroek-bestrijder, Ischa-lover, Anciaux-inpakker (1), tutu-aanbidder, horecaffer en zelfs toezichthouder bij Terra Vitalis. Gaat ie:

"Geachte heer Eijrond,

Naar verluidt heeft u de functie van toezichthouder bij Terra Vitalis aanvaard zonder daarvoor een propere vergoeding te krijgen. Kunt u ons zeggen hoe dat zit?
".

Dat was op 19 november jl. In Utrecht nichts neues.
Nee, dan Jurr van Dalen. Cultuursnuiver en nieuwe bezem bij de teakclub. Afgelopen woensdag vroegen we hem naar de inhoud van een epistel dat hij ontvangen zou hebben van Geert-Jan Boot. Uitgetreden founding father van Terra Vitalis. Wat denk je? Gisteren al antwoord. Fasten your seatbelts:

"Wij hebben uw e-mailbericht van 2 december jl. in goede orde ontvangen. Uit uw bericht begrijp ik dat u op de hoogte bent van een brief die de heer Boot naar onze organisatie heeft gestuurd. Ik kan u bevestigen dat wij inderdaad een brief hebben ontvangen en dat wij daar recent per brief op hebben gereageerd. Zoals u zult begrijpen kunnen wij geen mededelingen doen over individuele correspondentie (en de inhoud daarvan) die wij als Stichting Terra Vitalis voeren met derden. Indien u bent geinteresseerd in onze organisatie, filosofie en werkwijze bent u van harte welkom voor een bezoek aan ons kantoor in Oosterhout. Succes met uw website en met vriendelijke groet,
Stichting Terra Vitalis
J.A. Van Dalen
".

Nou, Jurr, wij zijn heul erg geinteresseerd in je organisatie. Daarom waren we ook zo nieuwsgierig naar de inhoud van die brief en je antwoord daarop. Maar om nou naar Oosterhout te fietsen voor een nummertje filosofie of een culturele uitbarsting, nou nee. Wij zijn meer van het grove graafwerk. Toch bedankt voor je antwoord. En mocht je geinteresseerd zijn in onze organisatie, onze shovels en werkwijze ben je van harte welkom voor een bezoek aan ons kantoor in Den Bosch. Succes met je stichting en met vriendelijke groet, Stichting De Stelling, Jan Portein".

1. Moet je dit even lezen. Is dat boeiend of niet? Vooral dat commentaar. Wow!

 • Datum: .

donderdag 10 december-2009
God, dat was wat in mei 2008. Flikkerde daar ineens het Utrechtse befkantoor Van Mens & Wisselink in tweeen. Onder leiding van mr. Huan Tan trad een viertal maatjes uit en ging verder onder de naam OnsNieuweKantoor. Officieel nog wel onder de vlag van M & W. Vraag je je als eenvoudige boerenleut af: Vanwaar dit schisma? Maatschapvoorzitter Harrie van Mens:

"De vier konden zich niet vinden in de beleidsvisies van de anderen in de maatschap. Er zijn in de afgelopen jaren van groei twee stroomsnelheden ontstaan. Wij willen ons meer internationaal richten en zij meer provinciaal. Jammer, maar ik ben ook wel opgelucht. Nu kan de besluitvorming weer gestroomlijnd worden".

Ja, ja. Maar in diezelfde tijd verklaarde vriend Harrie, als toezichthouder bij de groene yin en yangclub Terra Vitalis, dat ie alles in de klauwen had, terwijl de hele organisatie afbladderde. En ernstig in het nieuws kwam met verhalen over Ibiza, snoepreisjes, ongedekte nota's, connecties met serieuze onverlaten, niet betaalde afdrachten, zelfverrijking en zelfs een faillissement. Dus kunnen we veel waarde hechten aan Harrie's verklaring over het uiteenvallen van zijn Utrecht's kantoor? Huan Tan deed over het dramatisch besluit de volgende, provinciale euroduit in het perszakje:

"Over de jaren is er een verschil van inzicht ontstaan over wat we met het kantoor willen. We hadden een gezamenlijke visie, maar na een periode van onstuimige groei bleek dat sommigen deze gezamenlijke visie verlaten hebben. Dan moet je de vraag stellen: wat is onze visie en kunnen we die bijstellen?”.

Wollig als "Tuut, tuut, tuut" Lubbers in zijn hoogtijdagen. Wie bedoelde Huan in vredesnaam nou met die "sommigen"? Hoorde de toezichthouder van het hoge deining veroorzakende Terra Vitalis daar ook bij? En had die deining iets te maken met het besluit van Tan cs. om te retireren? Geen idee. Komt nog bij dat meneer Tan op het punt stond benoemd te worden tot deken van de Utrechtse beforde. En om nou als deken geassocieerd te worden met een twijfelachtig investeringsfonds is ook niet iets om blij van te worden.
Hoe ging het verder? Wie op de site van M & W klimt en op "contact" drukt ziet drie vestigingen verschijnen: Amsterdam, Rotterdam en Frankfurt. Nee, geen Utrecht. Hoewel die in het telefoonboek nog wel als M & W-vestiging te boek staat. Vinden we raar. Maar wij hebben niet doorgestudeerd.
Nog iets grappigs. Als je op dezelfde site op "professionals" klikt vind je uiteraard ook de naam van Harrie van Mens terug. Met daarachter tussen haakjes "of counsel".
Kan betekenen, dat de belastingprof nog wel naamgever van het kantoor is, maar voor de rest hooguit af en toe nog eens gepraaid wordt voor advies. Veel meer niet.
Waarom Harrie of counsel is? Moeten we een dezer dagen toch maar eens vragen. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 26 januari-2010
Uit een bevlogen nieuwsbrief van nieuwe Terrabezems Jurretje van Dalen en oud-AFM baron Schimmelpennick van der Oijee het volgende u vraagt en wij draaien:

"Vraag: Het lijkt wel alsof Terra Vitalis voortdurend in opspraak wordt gebracht in de media en op het internet.

Antwoord: Het is hierbij van belang een onderscheid te maken tussen het verleden en het heden. Vooral over de eerdergenoemde conflicten tussen aandeelhouders en directie van het oude verkoopkantoor en het door hen gevoerde beleid, zijn inderdaad diverse berichten op het internet te vinden. Daarnaast heeft de Autoriteit Financiële Markten recent veel aandacht besteed aan misstanden onder aanbieders in Nederland van investeringen in hardhout. In de media worden deze zaken dan onterecht en gemakkelijk aan elkaar gekoppeld. Wij hebben hieraan veel aandacht moeten besteden, zoals u o.a. kunt zien aan de rectificaties die zijn te vinden op onze website. De huidige structuur, met een stichting als contractpartij van de participant, een staatsbank als beheerder van een trust die de gronden, teakbomen en onderhoudsgelden in eigendom heeft, alsook een separaat verkoopkantoor heeft zich inmiddels bewezen
".

Tuurlijk, die klotenpers weet er weer eens de ballen van en plakt te pas en te onpas alles met bisonkit aanmekaar. Lekker makkelijk. Nou, over makkelijk gesproken. De beide bezems maken zich met bovenstand slotzinnetje er ook met een Jurretje van Leiden af.
Want dat seperate verkoopkantoor heeft zich bijvoorbeeld nog helemaal niet bewezen. Integendeel, dat scoort als Klaas Jan Huntelaar in de Povlakte. Niet. En datzelfde verkoopkantoor is wel de dobber waar de hele Terrabedoening op drijft.
Maar daar hoor je Jurretje en Oijee niet over. Wel driftig lullen over de uitdrijving van de stouterikken onder de vroegere bestuursleden annex grootaandeelhouders en de foute goudrenetten bij de Pleuris Bak Met Geld, het vorige verkoopkantoor. Maar niks over het blijven zitten van Harrie van Mens. Een toezichthouder die zei dat ie alles in de klauwen had, maar er jarenlang nog geen kolibri-ei van bakte. En nu de zaak tegen een fabelachtige beloning in de kieren houdt. Samen met een op papier onbezoldigde Utrechtse tutuliefhebber, die net zoveel van Costaricaans groen afweet als een bekende secretaris-generaal van damesvlees.
Bovendien hadden de participanten waarschijnlijk ook graag iets gehoord over de promotie van Henny Stevens tot bedrijfsleider van het huidige zwalkende verkoopkantoor. Terwijl hij toch nog niet zo lang geleden nog after sales manager was bij voornoemde Pleuris Bak Met Geld en de regie voerde bij het verdonkeremanen van materiaal, waar curator Rocco Mulder elke avond voor het slapen gaan en na een lange zuchtende plas om zit te bidden.
Nee, je kan wel net doen of je alle blubber stevig in de goot hebt geveegd, maar het ruikt nog steeds niet okselfris bij Terra Vitalis. Dus stay tuned.

 • Datum: .

donderdag 28 januari-2010
Vort. Nog maar weer effe terug naar die imposante frutsel waar we het dinsdag over hadden. Die nieuwsbrief van de twee Terrabezems, Jurretje en Oijee, aan hun teakbelievers. Gooide het schoonmaakduo de volgende vraag in op:

"Als ik Google naar Terra Vitalis kom ik veel negatieve berichten tegen o.a. als zou Terra Vitalis failliet zijn?"

Nou hebben wij niet of nauwelijks doorgestudeerd, maar volgens ons is die zin net zo kreupel als een ezel met drie poten. En bovendien is het geen vraag. Maar dat is spijkers zoeken voor een kruisgang. Nu het antwoord:

"Dit faillissement betreft het oude verkoopkantoor (Terra Vitalis BV, Terra Vitalis Internationale BV en haar dochtermaatschappij PBMG BV) dat na wanbeleid en conflicten tussen aandeelhouders en directie in augustus 2008 failliet is verklaard. De Raad van Toezicht en het bestuur van Stichting Terra Vitalis hebben de afgelopen jaren (?, red.) maatregelen genomen om deze situatie te kunnen doorstaan en om de belangen van de participanten, ondergebracht in de Stichting Terra Vitalis, afdoende te beschermen. Per oktober 2008 is met een nieuw verkoopkantoor gestart om de participanten goed van dienst te kunnen zijn. Alle banden met oud-directieleden en aandeelhouders van het oude verkoopkantoor zijn daarbij verbroken".

Mwa. Een nieuw verkoopkantoor om de participanten goed van dienst te kunnen zijn? Misschien is de intentie er wel, maar dat verkoopkantoor draait als erg magere kibbesoep zonder matzes. Even een kwootje van een Vitalis-expert. Komt ie:

"... De huidige bestuurder van het verkoopapparaat GMS is Hennie Stevens. Hennie was de verkoopmanager onder de supervisie van Hans Noomen. Hennie was niet in staat om de juiste omzetten te genereren om de zaak levend te houden, alsmede de wederverkopen te organiseren. Om de klanten juist te bedienen.
Dit had meerdere oorzaken, maar de belangrijkste was wel dat hij in opdracht van Noomen meewerkte aan andere bedrijven binnen Terra Vitalis International BV. Noomen had een activiteit met Richland Real Estate en met Royal Real Estate. Noomen maakte daarbij gebruik van diverse activa van TVI om business te genereren voor zijn eigen toko’s, waaronder het klantenbestand, personeel,vervoersmiddelen, burelen, computersystemen en -programma’s etcetera. Ik beschik over een door Stevens getekend klantencontract van Richland, waaruit zijn volmacht blijkt.
Op de dag waarop Noomen werd geschorst werden alle belastende materialen waaruit bleek dat er activiteiten in het pand werden ontplooid die niet gerelateerd waren aan TVI/PBMG eruit gesleept. Dozen, computers, een server Enz. Borden, gebruikt voor beurzen met daarop duidelijk het woord “grond” werden klaargezet voor transport. Maar ze kwamen erachter dat ze gefilmd werden. Toen konden ze die borden niet meer wegslepen. Hennie was duidelijk de grote coordinator van deze exodus. Hennie Stevens? Over wanbeleid gesproken!
".

Daar is geen woord Spaans bij. Geen wonder dus dat curator Rocco Mulder zo lang werk heeft met het afwikkelen van het Terra-faillissement. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 2 februari-2010
Twee maanden geleden alweer vroegen we aan nieuwe Terrabezem Jur van Dalen naar de inhoud van een brief, die hij zou hebben gekregen van grootaandeelhouder Geert-Jan Boot. Jurretje gaf toe dat zo’n brief er inderdaad was en dat ie daarop ook had gereageerd. Maar ondanks het feit dat ie transparantie omhelst als een ouwe bunny van Jan Heemskerk wenste hij geen mededelingen te doen over de inhoud van die correspondentie. @#$%! Wij dus verder grutten. En jawel, hebbes. Moet je wel even voor gaan zitten. Koppie erbij. Komt ie.
Klinkt dat netjes of klinkt dat netjes? Nou effe zien uit te vlooien wat Jurretje heeft teruggebroddeld. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 9 februari-2010
Een hoop gemier, een hoop gemeier, maar we hebben hem. Het antwoord van Jurretje van Dalen, el presidente van Terra Vitalis, op de brief van de gebrs. Boot, die wij op 2 februari jl. in de frisse wind hingen. Redelijk kort van stof onze Jur. Komt ie.
Om te voorkomen dat het weer een el en zeven duim duurt hebben we meteen bij de twee “stalkers” om een reactie gevraagd. Ook lekker. Komt ie weer:

"... Jurretje’s antwoord om ons aansprakelijk te stellen lijkt veel op dat van voorganger Erik van Toor. Ook die had de zieke gedachte om ons verantwoordelijk te houden. Toch vind ik het vreemd dat ook in dit schrijven curator Rocco Mulder, die ons onlangs liet weten dat hij nog graag met ons een gesprek zou willen hebben, de man is bij wie wij iets zouden moeten inleveren. Ter verduidelijking stuur ik jullie hierbij ook nog een paar interessante linkjes:
kort geding. boot wint kort geding en VanToor.

Als je de file van
Van Toor leest lijkt het nog heel wat, maar je weet genoeg als je ziet wat hij over zijn job bij Terra Vitalis schrijft”.

Jur, Rocco, anybody? Lucht je hart bij KM. Helemaal gratis en voor niks. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 3 maart-2010
Wie graag groenzoetert en/of yinyangt raadpleegt zo af en toe eens de site van Terra Vitalis. Deden wij gisteren ook, zij het om heul andere redenen. En wat ontdekten wij? Dat onze Utrechtse tutu-specialist Cees Eijrond uit de Raad van Toezicht is gestapt cq. in een voiture van de bekende vuilnisverwerkende firma Gansewinkel is gedeponeerd. Betekent ondermeer dat professor meester Harrie van Mens nog de enige toezichthouder is. Zoals vermeld heeft Harrie ook al in zijn uppie het trustfonds van Terra onder zijn beheer plus het onderhoudspotje. Dus nog even en hij wordt in Costa Rica tot de status van Zonnekoning verheven. Blijft de vraag over waarom Cees na zijn korte loopbaan bij de bomenknuffelaars uit de annalen is verdwenen. Dus vort nog maar eens een mailtje in zijn richting gedirigeerd:

“Geachte heer Eijrond,
Wij kwamen gisteren tot de ontdekking dat uw naam niet meer voorkomt op de site van Terra Vitalis. Ten behoeve van een artikeltje in Kleintje Muurkrant zouden wij graag van u willen vernemen of uw retirade het gevolg is van kwalijke persartikelen betreffende voornoemd beleggingsfonds, die schade berokkenden aan uw reputatie in de Nederlands/Belgische horeca- en kunstwereld. Of dat andere moverende redenen daaraan ten grondslag liggen.
U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking, Hoogachtend,
Etc.
“.

Want pas op, niks geen speculaasjes. Wij houden ons strikt aan het principe van hoor en wederhoor. Stay tuned.

 • Datum: .

zaterdag 27 maart-2010
Wij leerden vroeger al van ons mam dat je geen twee dingen tegelijk moet doen. Want dan gaat het mis. Dat geldt ook voor mensen die hebben doorgestudeerd. Neem bijvoorbeeld professor doctor in de fiscaliteit Harrie van Mens. De Zonnekoning van Terra Vitalis. En baasje van het befkantoor Van Mens & Wisselink. Doet ook twee dingen tegelijk en wat gebeurt er? Bij Terra zet het team van het verkoopkantoor Global Marketing Solutions (de opvolger van Pleuris Bak Met Geld) al tijden lang extra druk op de sluitspier vanwege tegenvallende resultaten. En je kan je afvragen hoe lang dat uiterst nuttige attribuut daar nog tegen bestand is.
Maar ook bij Harrie's befkantoor zullen de koelies geen hosanna roepen. Er stond tenminste in het Financieele Dagvod in een schrijfsel over de krimpende bevolking in befjesland het volgende:

"... Grootste daler is al voor het tweede jaar de Amsterdamse firma Van Mens & Wisselink. Het kantoor heeft nu nog 35 advocaten over, nadat er in drie jaar tijd 35 zijn vertrokken. Zo nam de hele Utrechtse vestiging na een stevig conflict de benen (1). In 2006 had het kantoor nog een prijs voor de snelste groeier gekregen".

Ons mam had dus gewoon gelijk. Geen twee dingen tegelijk doen, Harrie. Want dat gaat niet goed. Stay tuned.

(1) Zie meer over dit intrigerende conflict aflevering 3 van deze serie. Vindt u op onze woest populaire Followupsite onder het hoofdje "Hardhout met een luchtje".

 • Datum: .

maandag 26 april-2010
Nou hadden we dat misschien niet moeten doen. We verdachten Terra curator Rocco Mulder ervan dat ie af en toe wat uit zijn voorgevel zat te dineren. Maar wat blijkt?
Er fietsten af en toe een plukje Fiod-smurfen voorbij die graag meer wilden weten over de fall of the house of Terra. En dan met name over Hansje Noomen en zijn vazallen. Dus Rocco moest af en toe ho houden om die smurfen te woord te zitten en ze in de dossiers te laten snuffelen. Sorry Rocco. No hard feelings.
Vroegen we ons wel af of de huidige toppers weet hadden van de woelactiviteiten van voornoemde smurfen. Ons kent ons, dus wij schreven gezwind een mail aan onze goede vriend Jurr van Dalen. Komt ie:

"Geachte heer Van Dalen.
Wij vernamen afgelopen week dat een Fiod-team al geruime tijd bezig is met een onderzoek naar de oorzaak van de Terra-Vitalis demise. Wij zouden graag van u willen weten of dat team zich ook al tot u heeft gewend met vragen in die richting.
En was dat wellicht het sein voor de heer Eijrond om zich voortijdig uit de Raad van Toezicht terug te trekken? Wij vragen dat aan u, omdat de heer Eijrond zelf met stomheid is geslagen als wij hem persoonlijk benaderen.
Voornoemd onderzoek zou zich met name richten op de mogelijk malafide praktijken van voormalig topman Hans Noomen. Maar naar verwachting zal ook het jarenlang falende toezicht op Noomen's activiteiten door de nog steeds in functie zijnde professor Van Mens niet aan de aandacht van het Fiod-team ontsnappen. Heeft u dienaangaande al stappen in voorbereiding om eventuele nadelige gevolgen van dit onderzoek het hoofd te bieden?
".

Wij zouden het wel weten. Maar wij zijn Jurr niet. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 30 april-2010
Een ding is zeker: Jurr van Dalen is een heer. En dat is meer dan je kan zeggen van een Utrechtse tutu-specialist annex horeca-exploitant, een belastingprofessor of een stel versgebakken wethouders in de Rijnmond. Om eens wat te noemen. Jurr heeft namelijk keurig onze missive van maandag jl. beantwoord. Komt ie:

"Wij hebben uw e-mailbericht van 26 april jl. in goede orde ontvangen. Van een dergelijk onderzoek is ons niets bekend (1). Voor vragen hieromtrent kunt u zich het beste wenden tot de curator mr. R. Mulder (Pot, Jonker, Seunke) te Haarlem. Ongetwijfeld zal de curator de nodige stappen ondernemen, indien hij daartoe aanleiding ziet. Wij zijn uiteraard niet in de positie daarover uitspraken te doen. Met betrekking tot uw opmerking over de Raad van Toezicht van Stichting Terra Vitalis kan ik u melden dat leden van de raad worden benoemd voor een bepaalde periode en aftreden volgens afspraak, zoals in meer organisaties te doen gebruikelijk. Uw gevolgtrekking is dan ook voorbarig."

Dat laatste slaat op onze hint over het verdwijnen van Cees Eijrond als toezichthouder. Volgens Jurr was daar dus niks suspects mee. Cees was voor een bepaalde periode benoemd en moest aan het einde daarvan opzouten. Oké, prima. Maar dan de vraag wat er bij diens aantreden is afgesproken over het opzouten van Harrie van Mens. Was die soms benoemd voor het leven? En nog een vraagje: is er geen clausule in het contract opgenomen dat voornoemd opzouten wordt bespoedigd als blijkt dat een toezichthouder beter een oogje in het zeil had kunnen houden bij een klaverjasvereniging in plaats van bij een duur investeringsvehikel?
En ach Jurr, al eens geprobeerd om zinnige informatie los te wrikken bij een curator? Niet doen. Wordt nooit wat. We spreken uit een rijke ervaring. Nog veel sterkte de komende tijd. En stay tuned.

(1). Jurr bedoelt het FIOD-onderzoek naar de demise van Terra annex haar verkooporganisatie PBMG (Pleuris Bak Met Geld) en de avontuurlijke rol die de huidige salesspecialist van Qat Investements Hans Noomen daarbij heeft gespeeld.

 • Datum: .

dinsdag 17 augustus-2010
Heeft die Kees de Jager toch op een uiterst linke manier ervoor gezorgd dat Noutje volgend jaar pleite gaat. Plus dat ie nog wat meer controleruimte heeft vrijgemaakt voor de wijsneuzen van het IMF en een streep heeft gehaald door de mogelijkheid om als het toevallig zo uitkomt commissarissen aan te trekken uit de ouwejongens krentenbroodwinkel van Stan Huygens. Zoals indertijd de door ons op teakniveau getilde Jan Hovers.
Nu we het toch weer over Janus hebben, iets lolligs. Curator Rocco Mulder, die een langdurige studie pleegt naar het gevalletje faillissement binnen het Terra Vitalis-conglomeraat, schijnt voormalig commissaris Hovers stevig op de korrel te hebben genomen. Samen met de andere founding fathers van de teakhouten organisatie. Terecht of onterecht, daar zullen we hier niet over strijden. Maar merkwaardig is wel, dat Rocco avontuurlijke figuren als Hans Noomen en de uitnemende toezichthouder Harrie van Mens vooralsnog met rust schijnt te laten. Terwijl de kladderadatsch zich nou juist onder hun leiding voltrok. Vriend Hovers zou inmiddels de kas van Rocco hebben gespekt om van de zaak af te zijn. En om nare publiciteit te voorkomen. Da's effe lachen.
Hoe dit ook allemaal zij, het houdt niet in dat alles nu crescendo loopt bij Terra Vitalis. Wie de klaagmuur van Tros Radar af en toe raadpleegt zal opmerken dat betalingen aan belanghebbenden in verband met de tussenkap hier en daar vrolijk achterwege blijven. En bij de wederverkoop schijnt eveneens een constante moesson zijn intrede te hebben gedaan. Kortom, het is daar nog steeds huilen met de lamp op. En dat bij een club die indertijd volgens Nout aan alle halaleisen voldeed en het groene licht kreeg van de zo naar Lebensraum snakkende AFN. Zonde hè? Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 27 augustus-2010
Hij heet Willem baron Schimmelpenninck van der Oije en hij staat in de wind. In een vorig leven was ie namelijk werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten. Het vehikel van ziekenfondscrusher Hansje Hoogervorst en zijn hofnar Theodorus Kockelkoren. Binnen dat vehikel werkte Willem op de afdeling toezicht en een van de ondernemingen die hij in het snotje hield was het teakhouten beleggingsfonds Terra Vitalis en zijn verkooptak People Buy More Green aka Pleuris Bak Met Geld.
Wat daarmee onder de ogen en oren van Willem gebeurde weten we inmiddels.
Maar nou het lollige. Op 1 oktober 2008 chipte Willem uit bij de AFM en chipte in bij Terra. Als bestuurder. Het gras aan de andere kant van de Costaricaanse heuvel leek hem waarschijnlijk groener. Maar wat geschiedde? De tent van Hansje en Theodorus liet na een tijdje 12 dossiers van de nieuwe verkooptak Global Marketing Solutions (GMS) uit de periode 1 oktober 2008 tot 1 april 2009 doorlichten. En die kwam tot de conclusie dat de jongens en meisjes van GMS te weinig aandacht hadden besteed aan de financiële ins en outs van de potentiële kopers van aandelen in tropisch plantagehout. En als ze de kans kregen wurmden ze meer aandelen door de neusgaten van hun cliënten dan die eigenlijk wilden cq. verantwoord was. Begrijpelijk als je winkel zo stil is als een film uit 1910. Maar Hansje en Theodorus vonden die praktijken niet chique en honoreerden Willem cs. met een boete van 6000 euro. Die gingen meteen in de contra-attaque en gooiden de zaak voor de kadi. Niet omdat ze dat bedragje niet konden ophoesten, maar ze waren bang voor een nieuwe dosis lullige publiciteit. Nou, die kregen ze gisteren toch, want de kadi ging achter Hansje en Theodorus staan. Dus dat wordt weer gas geven op de site van TROS Radar. En het is misschien wat voorbarig, maar wij raden de Rocky Balboa van curatorland aan om alvast wat ruimte maken voor een nieuw dossier. We'll be back.

 • Datum: .

woensdag 8 september-2010
In aflevering 12 van deze smikkelserie trokken we maar weer eens een van de X-factoren van deze affaire voor de orkestbak. Jan Hovers, oud-Commissaris van de Nederlandsche bank, dikke mik met Noutje Wellink en een van de founding fathers van Terra Vitalis. Citaatje. Nooit weg. Komt ie:

"... Vriend Hovers zou inmiddels de kas van Rocco hebben gespekt om van de zaak af te zijn. En om nare publiciteit te voorkomen". (1)

Nou dat bleek midden in de klaproos te zijn. Nog maar een citaatje, omdat ze vandaag zo lekker smaken. Dit stamt uit een gecombineerd faillissementsverslag dat Rocco op 3 september jl. ter wereld bracht. Komt ie weer:

"... De curator heeft met een voormalig certificaathouder van Terra Vitalis BV overeenstemming bereikt omtrent wijziging van de koopprijs van de certificaten van aandelen. Deze is nader vastgesteld op 1 euro in plaats van 290.661,45 euro. Aangezien de voormalige certificaathouder van deze koopprijs slechts 223.208,39 euro had ontvangen is inmiddels een bedrag van 223.207,39 euro aan de curator van Terra Vitalis International BV terugbetaald."

Goeiemorgen, dat mag inderdaad spekken heten. Nou zat Janus uiteraard wel in een wrak schuitje. Hij was toenterijd bij Terra (rip) namelijk zowel voorzitter van de Raad van Toezicht als aandeelhouder. En dat wordt door curatoren en andere belangstellenden als niet zo deftig cq, zelfs als crimineel ervaren. Goed, Janus had vooraf het hele Terra-plan aan zijn gappie Nout voorgelegd en die zag toen geen beren op de weg. Maar of ie Noutje bij die gelegenheid ook iets heeft verteld over zijn dubbelfunctie is de vraag. Als onze curieuze curator echt bijdehand is laat ie dat nog even uitzoeken op het Frederiksplein.
Overigens, laat Rocco verderop in voornoemd tussenverslag nog weten dat het eerste deel van het onderzoek naar de bestuursaansprakelijkheid/rechtmatigheid nu is afgerond (hè,hè). Daarvoor zijn volgens Rocco diverse betrokkenen gehoord. Nou zijn wij toch benieuwd wie dat waren. Harrie van Mens? Kees Eijrond? Hans Noomen? Frans Boot? Gaan we voor u uitvogelen. Stay tuned.

1. Als u voor het eerst deze serie komt binnendalveren: Rocco is de Haarlemse curator Rocco Mulder.

 • Datum: .

maandag 13 september-2010
Beloofd is beloofd. We zouden een stel figuren uit het rariteitenkabinet van Terra Vitalis een mailtje bezorgen. Met de vraag of Rocco Mulder, de topcurator uit de stad der muggen, ook met hullie had gepraat cq. een schikkingsvoorstel had gedaan dat they couldn't refuse. Zoals een tijdje geleden met oud-commisaris van de Nederlandsche Bank Jan Hovers was gebeurd. Wij zonden respectievelijk fiscaal genie Harrie van Mens, de prominente elephant Hans Noomen, probancaire snorremans Erik van Toor, ex-interimmer Max Wieringa en sigarenliefhebber Frans Boot volstrekt willekeurig het volgende herderlijk schrijven. Komt ie:

"Binnen het kader van ons voortgaande onderzoek naar het echec van Terra Vitalis en PBMG van enige jaren geleden zouden wij graag van u willen vernemen of u net als de heer J. Hovers al in conclaaf bent geweest met curator R. Mulder in verband met de financiële afwikkeling van de affaire. Hetzij voor het leveren van informatie, hetzij voor het treffen van eenzelfde separate schikking als die de heer Mulder is overeengekomen met de heer J.Hovers (zie daarvoor de veertiende aflevering van de serie "Hoe fris is Terra Vitalis?"op de website van Kleintje Muurkrant)".

Kunt u opmerken dat een mailtje in de richting van Rocco zelve ook een leuke zou wezen. Ja, is zo. Maar we hebben de ervaring dat mailtjes naar curatoren net zoveel zin hebben als een poging om van Geert Wilders een imam te maken. Ze kunnen zogenaamd niks zeggen omdat het onderzoek nog niet is afgerond, hun bef niet lekker zit of andere blabla. Maar goed, laten we hopen dat een paar van onze targets het de moeite waard vinden om te reageren op onze vragen. Kunnen we in ieder geval vast stellen wat Roccootje heeft bedoeld met "diverse betrokkenen zijn gehoord". Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 15 september-2010
Wow. We hebben twee antwoorden binnen op onze enquête naar de vraag met wie curator Rocco Mulder in hemelsnaam in conclaaf is geweest om uit te vogelen of er bij Terra Vitalis sprake is geweest van een soort criminele organisatie. Goedgekeurd door Nout Wellink, aangevoerd door Jan Hovers.
Het eerste antwoord was afkomstig van Max Wieringa. Hij bleek geen onderhoud met Rocco te hebben gehad. Beetje raar, want Max was interim-directeur ten tijde van het faillissement van Terra Vitalis en haar verkooporganisatie PBMG aka Pleuris Bak Met Geld. Maar laten we het erop houden dat Rocco's weg ondoorgrondelijk is.
Het tweede antwoord kwam van Frans Boot. En die pakt flink uit. Gaat ie:

"Het antwoord is nee. Nadat mij in juli 2006 de toegang tot het pand werd ontzegd, heb ik van de heren Noomen, Bus, Van Toor en Van Mens alleen leugens, list en bedrog gehoord. De moeizaam verlopende aandeelhoudersvergaderingen waren ronduit misleidend! Pas toen na schorsing van Noomen de heer Wieringa directie voerde werd mij duidelijk wat voor kwaad er was geschied. Toen daarbovenop de chantagepraktijken van Van Toor en Van Mens vanuit de stichting naar mij en mijn broer tot een faillissement leidden, kwam curator Rocco Mulder in beeld. Hoopvol en met een duidelijke casus wachtten wij het moment af om in gesprek te gaan met de curator. Helaas is dat tot op de dag van vandaag niet gebeurd. Wel heb ik sinds drie maanden een rapport van deze curator in huis met zijn zienswijze. Dat verslag moet bijna in Kaatsheuvel verzonnen zijn. En zowel de methode als de beschuldigingen zouden niet misstaan in Guantanamo Bay, Abu Ghraib of andere interessante plekken.
Inmiddels heb ik het gevoel in Kazachstan aan de Rijn te leven.
Naar wat ik heb begrepen heeft onze econometrist [Jan Hovers, red.] een schikking getroffen om media aandacht te voorkomen. Deze Old Boy kan zich in zijn netwerk natuurlijk geen rommel permitteren. Dat zou ten koste gaan van zijn andere voedselbronnen zoals commissariaatjes, deelnemingen en toezichtfuncties en mogelijk ook schade toebrengen aan zijn zelfbeeld. Nee, de man die het woord principes toevoegde aan onze ondernemingsstijl staat niet achter wat hij heeft gedaan bij Terra Vitalis. Ik heb zelf geen reden om te schikken. Eerder om te claimen!
De werkwijze van de heer Rocco Mulder is slecht te doorgronden. Wel zie ik dat hij een belachelijke hoeveelheid uren gedeclareerd heeft ten koste van de boedel. Ik vermoed dat hij deze werkwijze vooral hanteert om bij hem de schoorsteen te laten roken.
Ik ben overigens wel benieuwd naar zijn aanpak van de heer Harrie van Mens, de toezichthouder die bij zijn aanstelling ook verantwoordelijkheid nam voor het toezicht over de BV's. Maar Rocco en Harrie behoren beiden tot de bloedgroep van de advocatuur en toen ik beide namen googelde zag ik dat ze op 25 september 2009 nog een leuk lezinkje hadden verzorgd op Papendal. Ik zou toch wel eens willen weten wat er aan de koffietafel sub rosa is besproken. Ik wens jullie sterkte en succes met dit artikel. Duurzaamheid begint bij transparantie. Iets wat bovenstaande heren niet begrepen hebben!
".

Nou, daar is geen woord Kazachstaans bij. Maar hoe dat ook zij, beide heren zijn dus niet door Rocco verhoord terwille van zijn doorwrochte rapportage. Wie wel? Wie weet. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 20 september-2010
Het is ons een jigsawpuzzel waarom nou juist Jan Hovers, de ouwe gap van Nout Wellink bij de Nederlandsche Bank, door curator Rocco Mulder werd afgezonderd van de door hem als usual suspects beschouwde initiatiefnemers van Terra Vitalis. Was dat op verzoek van justitie, om eens een ballon op te laten? Omdat het misschien wat al te genant was om een commissaris van de kluis op het Frederiksplein achter de vodden te zitten als lid van een vermeende criminele organisatie? Jan de Wit mag het weten.
Hoe dat ook zij, volgens Rocco's eigen verslagje heeft hij met heul wat betrokkenen gebabbeld over de toedracht van het Terra Vitalis-echec en over de vraag of het groene beleggingsvehikel van meet af aan een crimineel opzetje was. Stel dat ie tot de conclusie komt dat dat inderdaad zo was, dan moet Nout in ieder geval poep in zijn ogen hebben gehad of erger. Bovendien is onze bankbaas niet de enige die aan het concept heeft gesnuffeld. Wat denkt u bijvoorbeeld van het gerenommeerde accountantsbureau Ernst & Young? Daar kan je niet zomaar binnen komen stappen en zeggen hoi, wil je effe mijn administratie bijhouden? Daar tillen ze eerst alle gordijnen op om te kijken of daarachter misschien iets ligt te meuren. En ligt er niks en je hebt een beetje poen voorhanden, dan willen ze misschien nog wel eens met je in zee gaan. Als we goed zijn ingelicht -en dat zijn we vaker dan u denkt- dan hebben de heren Dik Berghoef en Hans Beeren, toen respectievelijk accountant/partner en fiscaal adviseur bij E & Y, indertijd de hele boel bij Terra Vitalis gescreend en goed bevonden. Dus dat wordt voor Rocco "Balboa" Mulder geen zacht eitje. Laat staan appeltje. En wij? Wij gaan fris en fruitig verder op de ingeslagen weg. En als de mene tekelen niet bedriegen komt er nog veel meer Schweinerei. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 27 september-2010
Het blijft ons intrigeren: met wie heeft curator Rocco Mulder in godesnaam gebabbeld om al dan niet ten behoeve van het OM uit te vlooien of Terra Vitalis van meet af aan een criminele organisatie was? Vooral ook omdat Nederlandsche Bankbaas Nout Wellink dat aspect kennelijk heeft gemist toen hij op verzoek van zijn commissaris Jan Hovers het Terraristisch concept doornam en de cijfernerds van Ernst & Young blijkbaar ook geen beren voor de bumper zagen toen ze de groenzoeters tot klant promoveerden.
Nu we het toch over E & Y hebben: na de eerste Peppie en Kokkie (Dik en Hans) die zich namens de wereldwijde accountantsclub over Terra Vitalis hadden ontfermd kwamen de boeken onder de hoede van Jaap (Pieters) en Anthony (van der Wilden).
Jaap kwam al eerder voor in onze Costaricaanse Vertellingen. Dat dateert van 21 april 2009 toen we refereerden aan een gesprek tussen Japio en TV interim-directeur Max Wieringa. Daarin kwam naar boven dat er in het groene knollenland van het ideeële beleggingsfonds in die dagen sprake was van een Ponzi-spel. Geen madow, meer een mini. Maar een Ponzi blijft een Ponzi en hoe aardig, toezichthouder en belastingcrack Harrie van Mens wist ervan (1). Leuk puntje dus voor Rocco Balboa om Jaap eens uit te nodigen voor een aangename babbel met koffie en cake. Althans, dat zou je zeggen. Want zeker weten doen we het niet. Dus ging er een mailtje richting Jaap, die nog steeds de Terra-account beheert. Met de volgende tekst. Komt ie:

"Binnen het kader van ons voortgaande onderzoek naar het echec van Terra Vitalis en PBMG van enige jaren geleden zouden wij graag van u willen vernemen of u net als voormalig bestuurslid J. Hovers al in conclaaf bent geweest met curator R. Mulder in verband met de financiële afwikkeling van de zaak en of daarbij ter sprake is gekomen dat Terra Vitalis van meet af aan een criminele organisatie zou zijn geweest".

En Jaap is binnen dit kader niet de laatste der Mohikanen. We keep on rockin'. Dus stay tuned.

(1) Zie aflevering 13 van onze serie "Terra Vulgaris".

 • Datum: .

vrijdag 1 oktober-2010
Nou verwacht je toch van redelijk doorgestudeerde mensen dat ze een doodgewoon mailtje met doodgewone vragen netjes beantwoorden. Maar tot nu toe hebben we geen ene reet vernomen van Harrie, Hans, Erik en Jaap. Dus we weten nog steeds niet of curator Rocco Mulder ze heeft gegrild over het in de berm raken van Terra Vitalis en Pleuris Bak Met Geld. En over de vraag of de founding fathers van het groen, groen, groen, groen knollen knollenlandvehikel met de Nederlandsche Bank-commissaris Jan Hovers aan het stuur een zootje criminelen waren of niet.
Nou schrapen we nog één keer wat moed van ons bord met kwaaie kersen en proberen we nog één keer een insider over de streep te strekken en dan scheiden we er voorlopig mee uit. Gaat om Anthony van der Wilden. Fiscaal adviseur bij Ernst & Young. Geen dreumes. Echt een gozer. Hij kwam bij Terra binnenrollen toen bleek dat zijn voorganger Hans Beeren ook financieel adviseur was bij een cliënt van de groenzoeters met wie ze stevig in de clinch lagen. Mag je toch aannemen dat een kanjer als Anthony zich geen criminele organisatie in zijn gleuf laat duwen. Die heeft uiteraard eerst het hele dossier doorgelezen voor hij het Terrarium binnenstapte. Effe een citaatje uit de bijdrage van een insider. Staat deftig. Komt ie:

"... Toen begin 2004 duidelijk werd dat de founding fathers moesten uitstappen als aandeelhouder is Anthony de bedenker geweest van de structuur waarop een uitkoopregeling geregeld kon worden. Hij bedacht dat er een nieuwe BV moest komen (Terra Vitalis International) die de aandelen zou kopen die in Terra Vitalis BV zaten. Terra Vitalis International BV zou in die constructie de hoofd opdrachtnemer van de Stichting worden en kon dan vanuit de daarbij behorende revenuën de ex-aandeelhouders betalen. Een structuur die Rocco nu ongeoorloofd noemt!" .

Asjeblieft. Een topper van Ernst & Young, waarbij Gordon, Gerard, René en Jeroen in het niet verzinken, ontwerpt een constructie en curator Rocco Balboa Mulder zegt dat er geen hol van deugt. Einzug der Gladiatoren. Dat wordt matten. Of het is al matten geweest. Om daarachter te komen hebben we deze keer voor een ander kunstje gekozen. We hebben dit stukkie naar Anthony toegestuurd met de vraag of hij bij zijn entree bij Terra Vitalis iets ernstigs of iets jongs heeft gemist. Nooit geschoten, nooit de lamp naar beneden. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 25 oktober-2010
Kijk, het ging al een tijdje zwaar naadje bij de club van belastingvoorganger Harrie van Mens. Als je het geloven mag bracht de tussenkap van het teakgewas in Costa Rica een drol en een knikker op en je participatiebewijs was net zo verhandelbaar als een ezel op een groentenveiling. Om aan een kladderadatsch te ontkomen hebben Harrie en zijn gevolg deze maand hun nieuwe plannen aan de ruim 3300 groene beleggers voorgelegd (1). Daaruit blijkt dat ze graag de huidige Terra-constructie willen opblazen en als beleggingsfonds verdergaan. Je participatiebewijzen kan je dan naar rato inruilen tegen aandelen. De waarde van de hele bups wordt in week 44 vastgesteld. De opbrengsten van tussen- en eindkap worden jaarlijks onder de aandeelhouders verdeeld. De Raad van Harrie Toezicht verdwijnt en verandert in een nog te benoemen Supervisory Board. De opbrengsten van tussen- en eindkap worden jaarlijks onder de aandeelhouders verdeeld.
Deze oplossing biedt uiteraard alleen maar voordelen. Althans volgens Harrie cs.
Als je van je groene belegging af wil, dan smak je je aandelen in de ramsh. Waar?
Harrie moet nog effe kijken of er ergens een beursplekkie is te vinden. Verder heb je met de nieuwe NV, BV of wat voor aandelenvehikel dan ook het voordeel dat je nieuwe aandelen kan uitgeven als je poen nodig hebt voor toekomstige Costaricaanse avonturen. Dat de waarde van de ouwe aandelen dan iets verwatert moet je even voor lief nemen. Een onderneming moet vooruit.
Eén instituut moet erg blij zijn met de huidige ontwikkelingen bij Terra Vitalis. Dat is de AFM. Die zijn dol op transparante constructies. Alleen lullig nou, Harrie en zijn kornuiten zijn hard aan het werk om het Terrarium te laten verhuizen naar Luxemburg. Dàààààg AFM. Leuk hè, die plannetjes van Harrie. Maar of die participanten daar nou erg gelukkig mee moeten wezen... wij denken zomaar van niet. Gek hè? Stay tuned.

(1) Zie hier en hier die plannen.

 • Datum: .

woensdag 3 november-2010
Kort nadat Terra Vitalis en haar verkooporganisatie Pleuris Bak Met Geld onder toeziend oog van professor Harrie van Mens de bietenberg waren opgegaan schreef de toenmalige primus interpares Van Toor aan de ruim 3000 verwarde participanten een susser van hoge kwaliteit. Een kwootje. Komt ie:

"Nieuwe verkooporganisatie.
De Stichting Terra Vitalis zal op korte termijn een nieuwe verkooporganisatie oprichten of aanstellen. Deze nieuwe organisatie zal onder de paraplu van de verkregen vergunning van de AFM en gecontroleerd door de Stichting Terra Vitalis de verkoop van teakhoutparticipaties continueren. Deze nieuwe verkooporganisatie zal uiteraard ook actief zijn in het verhandelen van tussentijds aangeboden teakhoutparticipaties. Het bestuur is ervan overtuigd dat in deze nieuwe opzet uw belangen nog beter gewaarborgd kunnen worden door de Stichting Terra Vitalis
".

Na een korte zwangerschap werd in oktober van dat jaar de baby geboren en ze noemden hem Global Marketing Solutions (GMS). De beide ouders waren Hennie Stevens en Richard Holtkamp. Allebei geen onbekenden in faillissementsland en ook allebei voormalige illusionisten in het PBMG-circus (1). Probleempje: de verhandelbaarheid van de participatiebewijzen. Al gauw bleek dat het verkoopmotortje van GMS slecht op gang kwam. Er moest op korte termijn aan gesleuteld worden. Het bestuur van de Stichting in een herderlijk schrijven aan de participanten in maart 2009:

"Teneinde het aantal verkoopkanalen uit te breiden en genoemde verhandelbaarheid en liquiditeit te vergroten zijn wij gestart met de volgende projecten:
a. Internationalisatie:
De Stichting is samen met GMS gestart met een verkenning van de mogelijkheden voor afzet in de Belgische en Duitse markt. Deze potentieel interessante en nieuwe markten lijken zeer geschikt voor de producten van Terra Vitalis, met name voor wederverkoop van bestaande participaties.
b. Mandje voor grote beleggers.
Op dit moment werken wij aan een product waarbij meerdere ter wederverkoop aangeboden participaties worden gebundeld tot een zogenaamd mandje. Dit nieuwe product zal worden aangeboden aan professionele beleggers, zoals grote vermogensbeheerders en institutionele beleggers.

Tot slot kunnen wij melden dat GMS in opdracht van de Stichting de volgende uitgangspunten hanteert bij het wederverkoopproces:
1. Het principe van "first in, first out": de participanten die bovenaan de wederverkooplijst staan worden als eerste bediend;
2. Een tweede bepalend element voor de verkoopbaarheid van een participatie is de gewenste netto opbrengst: indien een participant genoegen wil nemen met een lagere verkoopprijs zal dit de wederverkoopbaarheid van zijn of haar participatie uiteraard vergroten. De hoogte van de verkoopprijs is mede bepalend voor het succes van de wederverkoop
".

Hennie en Richard gingen dus bescheiden global met een mandje vol eieren die desnoods tegen dumpprijzen op de markt werden gekeild. Tenminste, als de kippen daarmee accoord gingen. Dat klinkt al een beetje somber en dat werd het ook. Stay tuned.

(1) Zie voor Hennie en zijn verdwijningsact de verbijsterende filmpjes bij de negende aflevering van Terra Vulgaris dd. 5 maart 2009.

 • Datum: .

zaterdag 6 november-2010
Bij het beschrijven van de downfall van Terra Vitalis' "nieuwe" verkoopkantoor Global Marketing Solutions verlieten wij u bij het herderlijk schrijven, dat het bestuur begin maart 2009 in de digitale gleuf van de participanten stampte. Ruim twee maanden later opnieuw geklepper aan de voordeur. Kwootje. Gaat ie:

"In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat wij de mogelijkheden onderzoeken om ons marktgebied uit te breiden richting België en Duitsland. Niet alleen in Nederland maar ook in België en zeker ook in Duitsland zijn financiële producten die beleggingen in (tropisch) hardhout mogelijk maken erg populair. De uitkomsten van ons eerste onderzoek naar mogelijkheden in de Duitse markt zijn absoluut positief te noemen. Zo heeft bijvoorbeeld de BaFin (de Duitse AFM) ons bevestigd dat Terra Vitalis haar producten kan aanbieden in de Duitse markt. Wij verwachten dat we onze activiteiten in het derde kwartaal van dit jaar feitelijk kunnen beginnen in Duitsland".

Nou dat moet toch iedere groenzoeter die zijn participatie tussentijds van de hand wilde doen behoorlijk spanning op de blaas hebben bezorgd. En toen kwam november 2009. Het bestuur liet via een zelf geregisseerd vraag en antwoordspelletje het volgende weten. Komt ie:

"Vraag: Waar en hoe kan tussentijds worden gehandeld in participaties Terra Vitalis?
Antwoord: Via het verkoopkantoor GMS BV kunnen participaties worden aangeboden en verkocht. GMS zal alle verzoeken tot wederverkoop namens Stichting Terra Vitalis in behandeling nemen. Vervolgens zal worden gezocht naar kopers voor deze participaties. Vooralsnog wordt alleen in Nederland gezocht kopers. Voor het einde van 2009 zullen deze activiteiten worden uitgebreid naar Duitsland. Vanaf begin 2010 zullen België en andere Europese landen volgen
".

En jawel eind 2009 maakte Terra Vitalis zijn entree op de Duitse markt, waar de beleggingen in (tropisch) hardhout zo buitengewoon populair waren. België volgde begin 2010. Toen werd het stil. Cees "Tutu" Eijrond had officieel afscheid genomen uit de Raad van Toezicht wegens drukke werkzaamheden in de privésfeer. De zetel van Terra verhuisde van Oosterhout naar Utrecht (was wat makkelijker voor professor Harrie om toezicht te houden) en kapitein Van Dalen deed een stapje terug ten faveure van bootsman Schimmelpenninck van de Oije.
Tussen die bedrijven door kwam het bestuur in september 2010 met de staart tussen het teakhout terug op de juichende berichten over de vooruitzichten in Duitsland, België en de rest van Europa. Het was niet meegevallen en dat gezeik van de AFM en dat negatieve gelul over handelaren in hardhout waren een extra domper geweest. "Deze ontwikkelingen zijn voor de Stichting Terra Vitalis mede aanleiding geweest de afgelopen periode kritisch te kijken naar de huidige structuur, de afzetmarkt en de toekomst. Hierbij staat voor STV steeds centraal dat het belang van de investeerders te allen tijde optimaal moet worden behartigd. Over de uitkomsten van dat proces zal op korte termijn en in een separate nieuwsbrief nader worden gecommuniceerd".
Nou, die uitkomsten kennen we inmiddels. Terra moet volgens het bestuur een NV of BV worden met als vestigingsplaats Luxemburg (1). Da's beter voor de participanten. Als ze tenminste nog wat van hun poen willen terugzien. Zeggen ze. Stay tuned.

1. Zie aflevering 20 dd. 25 oktober 2010.

 • Datum: .

vrijdag 12 november-2010
Oei. Snuffelaars van Quote hadden ontdekt dat ene Hendrik van den Hombergh (nummertje 103 op hun lijssie van rijke stinkerds) een van de founding fathers was geweest van Terra Vitalis. Dus wat doen ze? Bellen met die hap. En wat doet Hendrik? Die geeft het toe. En wat zegt ie nog meer? Kwootje. Komt ie:

"De directie ging, ik meen in 2001, met Terra Vitalis een kant op die mij helemaal niet aanstond en toen heb ik mijn aandelen aan hen verkocht. Maar ik zit nog steeds op mijn geld te wachten. Er is totaal geen kans op dat ik het ooit nog krijg, dus die bedragen zijn keurig afgeschreven. Ik ben allang weer met andere zaken bezig".

Een braaf verhaal van onze Hendrik waar we zeker nog op terugkomen. Maar we vroegen ons na lezing wel meteen af of Hendrik niets heeft meegekregen van de Canossagang van Jan Hovers. De ouwe commissaris van de Nederlandsche Bank die in hetzelfde Terra-schuitje zat als Hendrik. Janus was bang dat ie door curator Rocco Mulder als lid van een criminele organisatie zou worden gekwalificeerd en voorkwam dat door ruim twee ton te storten in de kas van Rocco (1). Dat maakt de vraag valide hoe het wat betreft er nu voorstaat met Hendrik en de andere founding fathers (2). Waren ze nou lid van een criminele organisatie of niet. En moeten ze nou schokken of niet.

(1) Zie aflevering 14, te vinden in de serie "Hardhout met een luchtje" op onze Followup-site.
(2) Zie voor Hendrik en Jan ook het artikeltje "Bildernout in nood" (3) van 11 augustus 2010.

 • Datum: .

donderdag 2 december-2010
Je hebt van die mensen. Die ook op latere leeftijd nog gek op Sinterklaas zijn. En laten we nou het glorieuze vermoeden hebben dat we een van de lidmaten van deze gelovige gemeente kennen. Rocco Mulder. De curator van Terra Vitalis. Want wat heeft onze Rocco beloofd? Dat ie precies in deze heuglijke maand vol met kadootjes met zijn langverwachte eindrapport zal komen.
Nou zal het ons toch benieuwen waar hij de zwarte pieten heeft gestopt. Zouden de founding fathers echt in zijn dikke boek staan als criminele organisatie? En zou Jan Hovers toch nog met de roe krijgen, ondanks dat ie de kas van Rocco met twee tonnetjes heeft gespekt om nare publiciteit te voorkomen? Hoe zou zakkenvuller Hansje Noomen er bij Rocco vanaf komen? En neemt de primus interpares van het curatorgilde Harrie van Mens voor straf mee naar zijn pepernotenfabriek in Haarlem, omdat deze vermaarde toezichthouder zich jarenlang flink liet betalen voor iets wat hij niet deed. Spannend. Heel spannend.
Misschien niet voor de huidige sterren en strepen in de Terra stuurhut (buiten Harrie dan), die zo begaan zijn met het lot van de investeerders dat ze van plan zijn om te ontsnappen aan de zwakke lichtbundel van de AFM-vuurtoren en koers te zetten naar Luxemburg. Om daar de participatiebewijzen in te wisselen voor een pak aandelen. Onder het motto "take it or leave it".
Maar er rommelt nog een addertje onder de pier. Een addertje waarvan de geplaagde participanten geen weet hebben. Als we het goed begrepen hebben heeft een van de founding fathers namelijk nog een claimpje bij Terra liggen van 8 meloen euro plus wat progressieve rente. Wordt door voornoemde sterren en strepen hautain afgedaan als ouwe Deventer, maar de betrokken father schijnt daarmee geen genoegen te nemen en zijn recht te willen halen. Hoge zee of niet.
Je krijgt als oprechte belegger in Costaricaans groen tegenswoordig toch heel wat voor je kerstballen. Je zou haast jaloers worden op mensen met een ouwe sok of een varken met een gleuf. Lekker zonder geritsel in Luxemburg, een toezichthouder met een geleidehond en een curator die nog steeds in Sinterklaas gelooft. Dat moet heerlijk zijn. Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 14 januari-2011
Moet je opletten. Krijgen de participanten van Terra Vitalis twee brieffies toegestuurd. Een in corporate Engels en een in hun moerstaal. Van Jurretje van Dalen en Willempie Schimmelpenninck van der Oije, de twee chauffeurs van de groene Terrabus. Staat onder het Nederlandse vodje een disclaimer met ondermeer deze tekst:

"De informatie verzonden in deze brief of in dit (e-mail) bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Terra Vitalis, niet toegestaan. Indien bovenstaand (e-mail) bericht of deze brief niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het (e-mail) bericht of de brief te retourneren aan de verzender".

Om even te laten zien dat ze bij TV ook ballen hebben. En vervolgens zetten ze beide brieffies op het internet. Inclusief de disclaimer. Wij snappen er geen teakhout van, maar dat zal wel aan ons liggen. Voor de luitjes onder u die gewoon te lui zijn om even naar de Terra Vitalis-site te verhuizen en terwille van de transparantie, bij deze dan maar de bewuste brieffies.
Gaat in wezen dus over de waardebepaling van de STV-bomen aan de andere kant van de plas. Dit in verband met het bij de vulles gooien van de participaties, omdat ze tussentijds niet aan een stoeptegel zijn kwijt te raken, en de voorgenomen overgang naar ordinaire aandelen. Hoeveul meloenen de grond waard is komen we via deze brieffies niet aan de weet, hoeveul er in het onderhoudspotje zit ook niet en over de CO2-emissierechten zullen we maar zwijgen. Maar misschien komt dat allemaal nog.
We hebben de inhoud van de epistels wel rapido voorgelegd aan een echte expert en die kwam met deze eerste reactie:

"

   1) Zoals je op de site van Stichting Terra Vitalis kan zien ontbreken zowel de waardebepaling als de jaarcijfers van 2009. Daardoor is het moeilijk om aansluiting te vinden tussen de waardebepaling van FORM International (extern adviesbureau) in 2008 en de waardebepaling van 2010. Opmerkelijk!

 

 • 2) STV is weggegaan bij FORM. Er wordt met geen kik gerept over de reden daarvan. Voordien waren ze lovend over FORM. Wat is er gebeurd? Waren zij misschien toch te onafhankelijk?
 • 3) De waardering is nu uitgevoerd via een combi van de bosbouwkundig ingenieur van de Stichting (Gijsbert van de Wouden) en o.a. Pablo Camacho. Met alle respect, maar het moge duidelijk zijn, dat Gijsbert niet onafhankelijk is.
  Pablo is een professor in de bosbouw aan de universiteit van Cartago. Hij was daar al professor toen Terra Vitalis in 2000 begon. Tussen 2000 en 2005 was Pablo tevens de bosbouwkundig verantwoordelijke bij Expomaderas. Dat was een van de plantagebedrijven waarmee TV samenwerkte. Pablo is er bij Expomaderas uitgegooid. Reden: de eigenaar had gronden aangekocht, waarvan hij veronderstelde dat Pablo die had gekeurd conform de TV-criteria. Aansluitend keurde TV echter maar een deel van de gronden goed en daardoor zat Expomaderas met een financieel probleem. Bij het bedrijf bestond toen het vermoeden, dat Pablo steekpenningen had aangenomen van de oorspronkelijke eigenaar. Ik heb daar geen bewijs voor.
 • 4) Pablo is later deel gaan uitmaken van een verificatieteam van STV. Afhankelijk van het bosbouwkundige thema stelt STV een team samen van specialisten, die onder coördinatie van Coilte Consult (Irish Forestry Board) en onder supervisie van STV het project aanpakt. Ik vind het vreemd dat een lid van het verificatieteam deelneemt aan een waardering zonder dat Coilte blijkbaar vertegenwoordigd is.
 • 5) Verder wordt beweerd, dat de waardebepaling is goedgekeurd door een onafhankelijke organisatie. Dat is op zijn minst pikant, want iedere bosbouwkundige organisatie in Costa Rica is gelinkt aan de universiteit van Cartago, waar Pablo veel invloed heeft en vanuit die positie veel adviesfuncties heeft bij verschillende bosbouwkundige organisaties.
  Kort samengevat: In mijn ogen is de waardebepaling geproduceerd door mensen cq. een organisatie die nauw verbonden is aan STV. Aan enige vorm van onafhankelijkheid twijfel ik dan ook.

"

Asteblaft. Hoor je het eens van een ander. En fasten your seatbelts, er komt nog meer. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 26 januari-2011
Op fora wordt over het algemeen heel wat afgetetterd. Van zin tot baarlijke onzin. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het Terra Vitalis-forum op de site van TROS-Radar. Kennelijk kwam met name die onzin bij een van de founding fathers van de groene club de voorgevel uit. Want hij bracht deze gepassioneerde bijdrage tussen de lijnen.
Hmmmm. Jammie. Vooral de aandelenkluifjes die de Terra-koks volgens onze father mee naar huis dreigen te nemen in plaats van uit te serveren aan de klanten. Boeiend. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 26 januari-2011
Op fora wordt over het algemeen heel wat afgetetterd. Van zin tot baarlijke onzin. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het Terra Vitalis-forum op de site van TROS-Radar. Kennelijk kwam met name die onzin bij een van de founding fathers van de groene club de voorgevel uit. Want hij bracht deze gepassioneerde bijdrage tussen de lijnen.
Hmmmm. Jammie. Vooral de aandelenkluifjes die de Terra-koks volgens onze father mee naar huis dreigen te nemen in plaats van uit te serveren aan de klanten. Boeiend. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 2 maart-2011
De een houdt van volleybal, de ander van Sterren hossen op het ijs en weer een ander van het deelnemen aan een forum op het net. Wat dat laatste betreft, op het Terra Vitalis-forum van Tros Radar is recentelijk een bijdrage verschenen van de hand van een van de founding fathers van het groene investeringsvehikel. Geert-Jan Boot. Naar aanleiding van de pas verschenen jaarcijfers over 2009 van Terra en de plannen om met omfloerste trom als beleggingsfonds naar Luxemburg te verhuizen. Omdat niet al onze lezers met een noodgang bovengenoemd forum zullen opzoeken volgt hier de tekst van Boot's bijdrage. Interessant.

 • Datum: .

donderdag 10 maart-2011
U weet het. Niet zo lang geleden hebben de oh zo transparante apparatchiks van Terra Vitalis besloten om het groene investeringsvehikel om te katten in een ordinair fonds met aandelen en vervolgens de kuierlatten naar Luxemburg te nemen. De reactie van de investeerders op het onverwachte besluit was wat lauw. Kan zijn dat ze te verbijsterd voor woorden waren. Maar deze week lijkt hun theewater ineens aan de kook te raken. Aanleiding waren de dreigementen die ze ontvingen van de zijde van de bij de AFM uitgedreven baron Willem Schimmelpenninck van der Oije en zijn hofnar Jur van Dalen, als ze niet binnen zes dagen hun jawoord gaven op een boek van 90 pagina's vol huwelijkse voorwaarden die aan de metamorfose verbonden waren.
Het gemor op het TV-forum van TROS Radar vormt een aardige thermometer voor de stijgende woede en verwarring onder het eenvoudige groene volk. Om dat te beteugelen heeft baron Willem kennelijk een paladijn vooruitgestuurd. Ene Cor van Erp. Een SP-raadslid van Bernheze (een metropool in de provincie Noord-Brabant) en leraar bedrijfseconomie, die naar eigen zeggen over een degelijke rampenexpertise beschikt. Corretje heeft namelijk ook al de schipbreuk van Groen Invest Nederland van nabij meegemaakt.
Volgens deze tunnelvisionair is de ramp die zich binnen Terra Vitalis heeft voltrokken geheel te wijten aan de inhaligheid van stukken "schorem" als de gebroeders Boot en Hans Noomen. Gelukkig was het nog niet te laat om het schip in veilige Luxemburgse haven te manouvreren, dankzij de eminente maritieme gaven van baron Willem, diens hofnar Jur en de vermaarde zeekakkelobbes Harrie van Mens. Na met een noodgang de 90 pagina's te hebben doorgeramd raadde vriend Cor iedereen aan om als de sodemieterij akkoord te gaan met de voorstellen van het zeewaardig trio voornoemd.
Wanneer Cor in die tunnel terecht is gekomen? Nou vermoedelijk in 2009. Toen er officieel nog geen vuiltje aan de Nederlandse lucht was, laat staan een aandelenwolk boven Luxemburg. Onze leraar bedrijfseconomie raakte in dat jaar namelijk al in touch met de baron van de beschimmelde penninck. Zowel telefonisch als lijfelijk. Dat laatste waarschijnlijk in het zo goed als aanpalende Oosterhout, waar Terra tegenwoordig huist.
Ome Willem gaf Cor bij die gelegenheid kennelijk een sneaky preview van de film die hem voor ogen stond. Met de gebroeders Boot in de rol van twee schurken, die Willempie's ridderlijke plannen wilden dwarsbomen.
Een van die twee onverlaten, Geert-Jan, diende Cor vandaag opnieuw stevig van repliek. Mocht u geen puf hebben om u in het Radargewoel te begeven, hier zijn bijdrage. Het zal in Brabant nog lang onrustig zijn tussen Bernheze en Oosterhout. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 30 maart-2011
Zware bevalling. Blijkt dat curator Rocco Mulder vorige week in een opwelling het achtste tussenverslag op de site curatoren.nl heeft gepleurd. Maar wat geschiedde? Na een uurtje haalde hij het er weer af. Ook bij een tweede poging gebeurde er iets merkwaardigs en dat bracht een van de belanghebbenden tot het volgende mailtje. Komt ie:

 • "Geachte heer Mulder,
  Voor de 2e maal deze week kreeg ik een mailtje van curatoren.nl over een nieuw verslag dat gepubliceerd zou zijn inzake het faillissement van Terra Vitalis International. Natuurlijk ga ik dan met grote snelheid naar uw site om daar het nieuwe verslag te bestuderen.Helaas kon ik beide keren niks nieuws ontdekken! Onder verslag 8 op uw site staat het 7e verslag. Hopend op snel meer info wens ik u een fijne dag
  ".En dat na inmiddels jaren blokken. Je zou er bijna iets van gaan denken.

 • Datum: .

donderdag 26 mei-2011
Zitten ze in het Oosterhoutse Terrarium midden in de operatie om het spul buiten de greep van de AFM en andere gluurders te manouvreren en idealistische groenzoeters om te katten in ordinaire aandeelhouders, gaat good old Harrie van Mens weg. Onze Harrie. De man die ooit het stokje van toezichthouder overnam van de aan chronische curatorenvrees lijdende Jan Hovers en vervolgens aan die functie een volstrekt eigen interpretatie gaf. Tegen een zeer redelijke tegemoetkoming toezicht houden zonder verantwoordelijk te zijn voor de brokken. Die waren er legio zoals u weet en het is zeer de vraag of met de voorgenomen bedevaart naar Luxemburg een einde komt aan de steelse implosie van de met zoveel enthousiasme bijeengebrachte meloenen.
Waarom Harrie weggaat? Harrie is in de AOW-stand verheven en vindt het daarom tijd om plaats te maken voor zijn opvolger. Goh, leuk dat u die naam noemt. Nee, Cees Eijrond is kennelijk definitief uit de Terra-boeken geschrapt. Had misschien toch teveel tutu's en spitzen aan zijn hoofd. Nee, het is Paul Bavelaar geworden. Met zijn keuze is opnieuw voorbijgegaan aan het adagium "wat je van ver haalt is lekker", want ook hij is iemand uit Harrie's eigen Umwelt. De in Duits-Nederlandse tikkietakkies gespecialiseerde Paulus is namelijk een collega bij de door interne twisten in de loop van de tijd sterk afgeslankte Utrechtse beffenfirma Van Mens & Wisselink. Of de aandeelhouders in spe blij moeten zijn met die nauwe verwevenheid tussen hun investeringsvehikel en Harrie's levensader is discutabel. Maar misschien kunnen ze hun eventuele vragen over deze nieuwe coup op tafel leggen tijdens de recentelijk ingestelde joeldagen onder leiding van Cor van Erp, de inmiddels vermaarde reisleider op de Terrabus naar Luxemburg. Stay tuned.

 • Datum: .

maandag 28 mei-2012
Ja, ja, we weten het. Terra is niet meer. Het heet tegenswoordig Central American Timber Fund (CATF), zit in Luxemburg en wordt geleid door een heel stel andere saccen dan we een tijdje gewend zijn geweest. Maar hoe zit het nu met de groenzoeters, die al dan niet uit idealisme ooit poen uit hun spaarvarken hebben gepeuterd om participaties cq. stukkies grond met teaksprietjes aan te schaffen in Costa Rica? Nou, dat zijn doodordinaire aandeelhouders geworden zonder ook maar één stukkie eigen grond. En de CATF probeert met hun poen winst te peuren uit de bijmekaar geveegde Terra-hectares. Net als vroeger moeten de huidige saccen onder leiding van oud-AFN lid Jochems daarover van tijd tot tijd verantwoording afleggen en niet zo heel lang geleden verscheen dan ook hun eerste “issue” in een soort Engels, dat door financiële kloothommels uit de City of van het Beursplein moeiteloos verorberd kan worden, maar naar alle waarschijnlijkheid niet door alle fresh from the oven-aandeelhouders. Mogelijk is dat Britse Eton-gewauwel in Luxemburg verplicht, maar het staat in ieder geval wel indrukwekkend.
Dat kunnen we niet zeggen van de inhoud van deze “issue”. Zo is bijvoorbeeld na nijver gesnuffel gebleken dat honderden hectares in het noorden van Costa Rica al jaren aan de ijzeren long liggen. De bomen schoten daar na zo’n acht tot twaalf jaar geen centimeter meer op door SDLT. Een ziekte die volgens de nieuwe masters of the Terra-universe niet wordt veroorzaakt door virussen, bacteriën of andere bestrijdbaar klein bier, maar door de combinatie van grond en klimaat. Wat ondermeer inhoudt, dat ook de nog niet besmette plantages in het noorden binnenkort naar de dokter moeten. Eenvoudige boerenlullen uit de omgeving van Den Bosch of zo zouden al rap tot de conclusie komen, dat je daar dus beter geen teakplantages kan installeren, maar die hebben dan ook niet doorgestudeerd in Wageningen of aan de Technische Universiteit van Costa Rica.
Wat te doen? De Saccen en de nieuwe luitjes van het bestuur schijnen het nog niet te weten. Raar is trouwens wel, dat de ouwe bollebozen van Terra onder leiding van de hoogwelgeboren baron en oud-lid van de AFN Willem Schimmelpenninck van der Oije, Jurretje van Dalen en eminent belastinghoofd Harrie van Mens nooit alarm hebben getoeterd over de SDLT. Maar die waren waarschijnlijk hard bezig met de verhuizing naar Luxemburg.
Hoe dit ook zij, erg gunstig ziet het er dus niet uit voor de aandeelhouders. En daarbij blijft het niet. Dus stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 30 mei-2012
Wat nou SDLT? Van iemand die het absoluut weten kan hoorden wij, dat die ziekte tussen de teaktakken is te voorkomen cq. te bestrijden door intensieve verzorging van de percelen. Als je ervan uitgaat dat de door ons geraadpleegde bolleboos gelijk heeft, dan mogen we tot de conclusion jumpen, dat het met die Costa Ricaanse verzorging de laatste jaren dus knudde moet zijn geweest. En dat niet alleen, de controle op de Henrico Juannen vanuit Nederland was eveneens van het gehalte “tikkie terug, Jaap”.
Dat sluit naadloos aan bij wat we lezen in het eerste “issue” van CATF. De Luxemburgse Terra-opvolger meldt fijntjes, dat door de samenwerking met Alfheim & Co een vette streep is gehaald. Die club werd geacht CATF te adviseren bij het doorploegen van de investeringen in de Costaricaanse bedoening. Maar de CATFangers kwamen er al gauw achter, dat Alfheim helemaal geen boots on the ground had in Costa Rica en in wezen dus uit de tweede hand zat te ouwehoeren. Stond niet bij wie precies aan de touwtjes trokken in Alfheim en zijn Co. Van de website werden we ook niet veel wijzer, want die was onder constructie en meestal is dat geen glorieus teken. Plus het feit, dat de onderneming gevestigd is in het zo Menselijke Utrecht en we krijgen een flauw vermoeden hoe de vork in de stam steekt.
Grappig binnen dit verhaal is, dat CATF na het lozen van Alfheim de Latin American Timber Cooperation in de arm heeft genomen. Baasje daarvan is enen Gijsbert van der Woude, die zich al sinds mensenheugenis door de teakbossen slingert. Op zich dus geen gekke keuze, maar de naam van deze teaktarzan vinden we ook terug binnen CATF zelluf. Gijs is namelijk ook lid van het CATF-bestuur en bekleedt de functie van Head Forestor. Dat was ie ook al eens bij Terra Vitalis, dus hij weet van sombrero en rand. Wij verbinden aan deze curieuze gegevens geen conclusies, maar als ie bij een goeie audicien is geweest dan hoort God ons brommen.
In juni komt het o zo gerenommeerde Ernst & Young, dat ook al heel wat kreupele rondjes op het Terra-complex achter de rug heeft, met zijn eerste waardebepaling van CATF’s bezittingen aan de overkant van de plas. Maar voor die onweersbui uit geven wij deze week nog een salvo af. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheid voor deze nieuwe malaise. Vinden we leuk. Stay tuned.

 • Datum: .

zondag 3 juni-2012
We got mail. Naar aanleiding van onze laatste berichten over de geweldige zakelijke prestaties van Terra Vitalis in haar laatste levensjaren. Voordat de zetel van het teakvehikel naar Luxemburg verhuisde, zijn naam veranderde in CATF en de participanten plotseling aandeelhouders werden.
Dankzij gegevens uit het eerste “issue” van CATF kwamen wij logischerwijze tot de conclusie, dat het met het toezicht op de plantages zwaar knudde moet zijn geweest. En dat daardoor met name de percelen in het noorden van Costa Rica eruitzien als de olijfbomen bij Pompei na de uitbarsting van de Vesuvius anno 79 na Christus.
Die conclusie werd gesteund door een nijvere lezer met een eerbiedwaardige expertise op Costaricaans teakterrein. Volgens hem ligt het onderhoud al zo’n drie tot vier jaar compleet stil. Dat wil dus zeggen in de periode dat alle “boeven” de organisatie hadden verlaten en de “goeien” onder leiding van echte mannen als baron Willem Schimmelpenninck van der Oije, Jurretje van Dalen en blauwe brievendeskundige professor Harrie Mens de scepter zwaaiden. Daarvóór was het ook al niet echt botertje tot de boom door de “eindeloos trage betalingssystemen”, waardoor aannemers soms meer dan een jaar op hun geld moesten wachten. En dan was er nog een groot intern corruptieprobleem, aldus onze expert.
Dat was dus in de tijd, dat de dagelijkse verzorging van de plantages was uitbesteed aan de onder leiding van Richard Huizinga opererende onderneming Expomaderas. En over de avontuurlijke praktijken van Richard en zijn familie hebben wij in het verleden rijkelijk uitgepakt (1). Volgens onze mailschrijver heeft Richard inmiddels de kuierlatten genomen naar het zuiden, dient het kantoor van Expomaderas als hotelletje en is het personeel elders aan de slag gegaan.
Kan je natuurlijk heel makkelijk de verantwoordelijkheid van de SDLT-ramp die de eigendommen van Terra cq. CATF heeft getroffen in de gleuf van Richard persen. Maar zeker in de laatste drie, vier jaar lag die uiteindelijk wel bij de voortreffelijke Nederlandse bestuurderen Schimmelpenninck en Van Dalen en toezichtgigant Mens. En mochten de nieuwe bezems van CATF ten behoeve van de voor lul staande aandeelhouders straks overwegen om de schade die is geleden door het gebrek aan controle ergens te verhalen, dan komen ze allicht allereerst uit bij voornoemde “goeien”. Dat kan nog leuk worden.

(1) Begeeft u zich ordelijk naar de serie “Octopussy” en zoek daarin onder de term “Huizinga”. Vindt u een complete handleiding voor avontuurlijk ondernemen in een Middenamerikaans land.

 • Datum: .

donderdag 14 juni-2012
Surpraihaize. Nou, eigenlijk een kleine surprise. Wij zitten wel steeds te ouwenelen, dat die ouwe participanten van Terra Vitalis al dan niet tegen wil en dank aandeelhouders zijn geworden bij het Luxemburgse fonds CATF, maar volgens bollebozen in de branche is dat niet juist. De participanten zijn unithouders geworden en die status verschilt eigenlijk niet veel van de vorige. Met dien verstande dat als er iets misgaat met je Costaricaanse struweel je uitgebreid met je jongeheer in het zand zit als je ergens verhaal wil halen. Dat was voor een redelijk stevige Terra-investeerder, die in de verhuizing naar Luxemburg net zoveel zag zitten als een blinde vink in een Chinese kolenmijn, recentelijk aanleiding om aangifte van diefstal en heling te doen bij een smurfbureau in zijn woonplaats. Een recherchesmurf gaat nu uitzoeken of de ouwe stichting inderdaad diefstal heeft gepleegd en CATF als heler kan worden gebrandmerkt.
Kan je misschien lacherig over doen, maar wie deze serie de laatste tijd een beetje heeft gevolgd, weet inmiddels dat er de laatste drie, vier jaar geen reet aan onderhoud is gepleegd aan een hele stoot percelen in het noorden van Costa Rica. En dat daardoor de ziekte SDLT daar door de teaktakken jodelt met alle verliezen vandien. Wie is daarvoor op zijn vestje te spugen? De ouwe stichting cq. de bestuurderen en de vermaarde toezichthouder ervan? Of moet je daarvoor aankloppen bij de Luxemburgse Nachwuchs, bij wie blotebene het plan zou leven om de als financiële bufferzone fungerende Costaricaanse trusts om te zagen?
Beeteeweetje: Morgen zou de eerste dag zijn waarop de unithouders voor het eerst hun verworvenheden in Costa Rica op de markt konden smakken. Mogelijk wordt dat wat later, want Ernst & Young is kennelijk nog steeds bezig om het ei uit te broeden over de huidige stand van zaken aan de overkant van de plas. Inclusief de waardebepaling van de groene groeisels. Niet onbelangrijk zouden wij zo zeggen. Noch voor de luitjes die met lichte walging de boel in de ramsh willen pletteren, noch voor degenen die de status van unithouder ambiëren. Ziet u wat donkere wolken in de verte? Ja, wij ook. Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 19 juni-2012
Henk Borsje boos? Dat mag je wel zeggen. Henk was de grootbelegger bij Terra Vitalis over wie wij in de vorige aflevering boerden, dat hij aangifte had gedaan tegen Terra en haar Luxemburgse Nachwuchs CATF. Krijgen we daar toch een uitschijter. Onze juridische kennis had vergeleken met die van Henk het formaat van een mierenei en het bewuste artikeltje was laag, bevatte complete onzin en de schrijver ervan was een liegsmurf cq. een zielig figuur.
Niettemin gaf hij wel uitgebreid gehoor aan ons verzoek om meer details over zijn clash met de Terra Stichting en CATF. Inclusief een mail aan een kring van nauw betrokkenen over Gijsbert van der Woude, de nieuwe hotemetoot binnen CATF. U vindt ze respectievelijk hier, hier en hier. Dat liegt er niet om.
Stay tuned.

 • Datum: .

dinsdag 7 augustus-2012
Op 19 juni jl. kregen wij een forse uitschijter van Henk Borsje. Naar aanleiding van aflevering 34. De groot-investeerder bij Terra Vitalis verweet ons ondermeer, dat onze juridische know-how zich op treurig niveau bevond en dat we ronduit logen over de gezondheidstoestand van de teakboompjes in Costa Rica. Over dat eerste valt iets te zeggen, maar dat we logen ligt toch wat genuanceerder dan onze snottebellenwerper beweert.
Op 16 juli jongstleden gaf een kadi een klap met de hamer aan het eind van een kortgeding dat was aangespannen door twee voormalige bestuursleden van de Stichting Terra Vitalis (STV). Staat niet bij wie dat waren, maar we nemen aan dat het ging om Jur van D. en voormalig AFM-baron Willem S. van der O. De Luxemburgse onderneming Baum (je verzint het niet) had namelijk beslag laten leggen op wat losse bezittingen van Jur en Willem wegens geleden schade ten bedrage van 260.000 euro en daar wilden het ouwe Vitalis-duo wel vanaf.
Hoe kwam Baum daarbij? Nou, in september 2010 (!) hadden de topdogs van STV zich in onderhandelingen gestort met het Luxemburgse investeringsvehikel Central American Timber Fund (CATF) om de teakplantages in Costa Rica te verpatsen (1). En op 1 juni 2011 was het zover. De STV-bezittingen gingen lock, stock and half a barrel over in handen van CATF. Voor hoeveel weten we niet, want de laatste twee jaarrekeningen van STV zijn nog steeds in tropische nevelen gehuld. En wat de werkelijke waarde van het hele katje momenteel is weten we ook niet, omdat het rapport dat daarover uitsluitsel moet geven kennelijk betrokken is geraakt bij een verkeersongeluk in de eileider van Ernst & Young. Wat we wel weten is, dat bij de verkoop een overeenkomst tot schadevergoeding werd gesloten.
Goed, wat deed CATF vervolgens? Die gaf de boel in beheer bij Global Fund House Management, dat om de een of andere onnaspeurbare reden op 7 september 2011 zijn hele hebben en houden overdroeg aan Baum. En wat ontdekte de leiding van die club in de overgenomen paperassen? Een e-mail van Jur en Willem van 15 juni 2011 waarin ze CATF erop wezen dat er al sinds februari 2011 op de Bella Vista- plantage hard gewerkt werd aan het opruimen van boompjes die SDLT onder de takken hadden. Alarm bij Baum. Er werd heftig verder gesnuffeld en ja hoor, er kwamen nog meer gegevens boven Luxemburgs peil. Daaruit bleek, dat al in 2006 op verschillende plantages het gevaar van SDLT de kop opstak. Blijkbaar was een stormbal niet voor handen want in totaal kwam Baum tot nu toe op zo’n 252 hectares waar de ziekte zich op dit moment daadwerkelijk heeft gemanifesteerd. En daar kwamen Jur en Willem pas twee weken na de verkoop schoorvoetend mee aankakken. Ergo, Baum zit met de brokken en aangezien de onderneming alle rechten en plichten van Global Fund House heeft overgenomen eist ze nu 260.000 euro aan schadevergoeding en mogelijk more to come. En wat denk je? De Amsterdamse kadi gaf Baum gelijk. Lees gerust even mee. En stay tuned.

(1) Op dat moment wisten de participanten van Terra Vitalis nog niets van de plannen om de boel te verpatsen.

 • Datum: .

donderdag 9 augustus-2012
Wat moet er nu omgaan onder het kruintje van Cor van Erp? Het strijdbare SP-raadslid uit de gemeente Bernheze, dat zich indertijd encanailleerde met de visionaire Terra-Vitalis-bestuurderen Jur van Dalen en Willem baron Schimmelpenninck van der Oye, met op de achterbank hun professorale toezichtoompje Harrie van Mens. En dit illustere trio namens het volgzame deel van de groene investeerders bijstond bij het ten grave dragen van hun geliefde fonds en het onderbrengen van de nalatenschap in een onbekend Luxemburgs kantoortje.
Naar nu pas blijkt heeft voornoemd Terra-trio er in de laatste jaren van hun bestuurlijke activiteiten geen Bossche bol van gebakken. Een tiende deel van de bezittingen in Costa Rica blijkt deels besmet te zijn met het teakvirus SDLT en/of staat erbij als een bosje treurwilgen bij een kikkerloze boerensloot als gevolg van een bulderend achterstallig onderhoud.
Inmiddels heeft dat al geleid tot juridisch gekrakeel en blunderden Jur en Willem tegen het verschijnsel beslaglegging op en een schadeclaim van 260.000 euro (1). Eigenlijk ook niet weer zo verrassend, want op 30 mei van dit jaar meldden wij al dat de nieuwe eigenaar (CATF) Willem’s adviesvehikel Alfheim met de vulleswagen had meegegeven. En dat doe je niet zomaar.
Vraag is nu of het bij dit ene juridische akkefietje blijft. Want de werkelijke schade in Costa Rica loopt in een stevig aantal meloenen. En dat zal straks zonder twijfel zijn weerslag vinden in de waarde en verhandelbaarheid van de aandelen waarmee de ouwe Terra-gelovigen zijn opgescheept.
Wie draaien voor de te verwachten zeperd op? De organisatoren van de begrafenis of CATF, dat kennelijk een due diligence heeft gepleegd waarvan een aan Cor’s zorgen toevertrouwde Helicon-student het tomatenrood op de kaken zou krijgen. Of wordt er misschien ergens aangeklopt in Costa Rica? Tsja, hoe gaat zoiets in Latijns-Amerika? Denkt u wat wij denken? Ja, precies.
God, je zal er toch ingestonken zijn. Zit je toch stevig met de peren. En btw: wat gaan de luitjes doen, die er niet zijn ingestonken? Of luitjes die nog wat meloenen te vorderen hebben van de Terra-beheerders? Dat wordt hommeles. Dus stay tuned.

(1) Zie aflevering 36 van eergisteren.

 • Datum: .

zondag 12 augustus-2012
Eeuwig zingen de bossen? Nou voor Trygve Gulbranssen (1) misschien wel, maar voor Jan Lodder en Jan Voerman zijn ze een tijdje uitgezongen. Afgelopen week kregen de beide heren namelijk in Zwolle 20 maanden voor hun gebit. Ze hadden als baasjes van de Eco Wood-piramide groene investeerders belazerd voor een bedragje dat ergens zweeft tussen de 5 en 6½ meloen. De Dritte im Bunde, Ronald Flos, kreeg van de kadi een cadeautje van 15 maanden. Wat minder dan de andere twee, maar wat meer dan de OvJ had geëist. Dat kwam, omdat Flossie de poten had genomen met 3½ ton en sindsdien op een onbekende plek de anjelieren buiten zet.
Aardig kwootje uit het Amsterdamse hondenblaadje van Sjuul Paradijs:
“Via Ecowood belegden mensen in teakplantages in Guatemala en Costa Rica. De plantages leverden echter weinig op. Er stierven veel bomen of ze groeiden tergend langzaam, zodat de opbrengst tegenviel. De rechtbank wijst erop dat de leidinggevenden gewoon zijn doorgegaan met de werving van beleggers in Nederland, ook nadat ze erachter waren gekomen hoe slecht de toestand van de bossen was”.
Oeoeoeoeps. Dat belooft wat voor het Terra Vitalis-trio Jur van Dalen, Willem A.F.M.-baron Schimmelpenninck van der Oye en bef Harrie van Mens! Want het ziet ernaar uit, dat ook zij ervan op de hoogte waren dat het lied van een deel van de bomen in Costa Rica al lang verstomd was. En ook zij zijn doorgegaan met het prikkebenen van investeerders. Tot ze inzagen dat dat geen enkele zin meer had en de boel toen verpatst hebben aan een ongenoteerd fonds in Luxemburg. Al dan niet met instemming van de participatiehouders.
Inmiddels hebben Jur en Willem al een zeperdje van 260.000 euro opgelopen (2), maar wat schreef de nieuwe beheerder van het groene spaarvarken aan zijn klantjes? Komt ie:
“In hoeverre wordt actie ondernomen ten aanzien van het handelen van Stichting Terra Vitalis en/of Alfheim BV & Co BV ?
Zowel Stichting Terra Vitalis, Alfheim & Co BV als hun bestuurders zijn aansprakelijk gesteld voor hun handelen. Momenteel wordt onderzocht of nadere juridische stappen kunnen worden ondernomen. Voor zover redelijkerwijs mogelijk zullen Baum en CATF voor hun belangen in rechte opkomen
”.
Nou dat klinkt niet als een liefdesverklaring. De Luxemburgers voelen zich op ruwe wijze in hun gulpzone getast. En wie vindt dat nou lekker? Stay tuned.

(1) Noorse dikke boekenschrijver uit de vorige eeuw.
(2) Zie aflevering 37 dd. 9 augustus 2012.

 • Datum: .

woensdag 15 augustus-2012
Gijsbert van der Woude, Pablo Camacho, Carlos Sevilla en Olman Murillo Gamboa zijn niet het Costaricaanse antwoord op die vier schorre nachtegalen die elk jaar de Arena veranderen in een massale tingeltangel. Nee, het zijn vier serieuze heren die alles weten van het optrekken van teakbosjes in Midden-Amerika. Het was dan ook geen kermissurprise dat hun expertise werd aangeboord, toen midden 2010 de zwaargewichten van de Stichting Terra Vitalis (STV) en Central American Timber Fund (CATF) elleboogje begonnen te drukken met als inzet de groenverzameling aan de overkant van de plas. Kunnen we iets plechtigs van maken, maar eigenlijk ging het om de prijs die CATF moest ophoesten. En elke meloen is er één. Dus gingen de vier experts aan de slag om tot een waardebepaling te komen. De dracht duurde niet lang. In november van hetzelfde jaar werd het ei al gelegd. Voilà.
Nou zijn wij zwaar allergisch voor dit soort rapporten en wij hebben daarom de neiging om er zo snel mogelijk doorheen te bulderen, maar kan het zijn dat we iets hebben gemist? Nergens komen wij in deze hosannah-explosie een woord tegen over een virus of de deplorabele staat van in ieder geval eentiende deel van de groene investeringsbosjes. Zelfs niet in een noot. En dat is raro. Tenzij dat verrekte virus pas na november 2010 wild om zich heen heeft geslagen, maar dat lijkt ons wat al te casual.
Nou kan het zijn, dat deze vier alternatieve toppers de treurteakwilgen meegenomen hebben in de eindcijfers. Maar als dat zo is, dan was dat blijkbaar niet duidelijk bij de latere beheerders, want met name Baum voelde zich flink bij zijn wortel genomen (1). En over raro gesproken. Toen de narigheid boven kwam werd het adviesvehikel Alfheim & Co van onze AFM-baron Schimmelpenninck van der Oye in de groencontainer gekieperd en vervangen door... Gijsbert van der Woude. Huh? Begrijpt u het, begrijpen wij het. Misschien moeten we gewoon wachten op de nieuwe waardebepaling van Ernst & Young. Die dracht duurt al heel wat langer, maar wie weet krijgen we een veel mooier ei. Zuster, is er al ontsluiting? Nee? Jammer. Nemen we nog maar een bakkie. Stay tuned.

(1) Zie de vorige aflevering in deze wildwest-serie dd. 12 augustus 2012

 • Datum: .

vrijdag 31 augustus-2012
Zo. Nou da’s dan effe lekker. De eigenaren van veldjes Terra-teak in Costa Rica hebben van hun nieuwe Luxemburgse voorgangers te horen gekregen dat de koers van hun groene units nu rond de 8,78 dollar schommelt. Waarop die voorgangers dat baseren is niet transparant, maar unit-houders krijgen over drie weken opnieuw een newsflash in hun gleuf geperst, met meer informatie. Je zou haast zeggen dat bij Ernst & Young eindelijk het water is gebroken en dat er een wat mager kind ter wereld is gebracht, dat voor alle zekerheid in een couveuse is ondergebracht. Onder het administratieve oog van dokter Vistra Fund.
Overigens houdt dit nieuws wel in dat die koers in een jaar tijd met 12 procent is gekelderd. Maar dat komt ervan als je de knappies erbij staande bomen en het kreupelhout in het noorden van Costa Rica bij elkaar veegt en dan met het telraam in de weer gaat. Daarmee dreigt voor de unit-houders min of meer dezelfde situatie te ontstaan als in de laatste Terra Vitalisjaren: hoe verhandel je liefst tegen een schappelijk prijsje je groene boeltje aan de overkant van de plas? En dan hebben we het nog maar niet over allerlei financiële claims die boven de markt hangen. Wij blijven alert. Stay tuned.

 • Datum: .

woensdag 24 oktober-2012
Af en toe was het hilarisch. En treurig tegelijk. Als we de baasjes van de Stichting Terra Vitalis en hun eminente adviseur weer eens een deukje konden geven. Maar nadat het hele Costaricaanse boeltje niet al te kosher werd verpatst aan een stel Luxemburgse groenzoeters verloren wij het zicht op de gebeurtenissen. Dit kennelijk in tegenstelling tot SP-hopman en Vitalis’ knuffelbeer Cor van Erp, die triomfantelijk rondtoetert dat alles nu zo heerlijk transparant verloopt. Hoe hij aan die visie komt is ons een sudoku. Want waar blijven bijvoorbeeld de jaarrekeningen 2010 en 2011 van de Stichting TV en haar aanhangsels? Kan je tenminste zien of alles financieel netjes is afgehandeld en er geen lijken in de teakhouten kast zijn achtergebleven.
Een ander vraagje: Is er al een eind gekomen aan de olifantsdracht van Ernst & Young? Mogelijk dat de tegenswoordig als unithouders door het leven stappende participanten daarover ondertussen een newsflash in de gleuf hebben gekregen, maar als dat de transparantie is die hopman Cor bedoelt, dan vinden wij die net zo pover als het afscheidsbrieffie van Jolande Sap.
Nee, tot nu toe hebben de boys van het groothertogelijke Central American Timber Fund (CATF) verdomd weinig openheid van zaken gegeven en veel vooruitgeschoven. Misschien door hun juridisch geharrewar met Jurretje van Dalen en Willem baron Schimmelpenninck van de Oye. De ouwe jongens van de Stichting Terra Vitalis, die bij de ramsh op zijn minst zouden hebben gefoezeld over de gezondheidstoestand van de Costaricaanse teakboompjes. Die bleken namelijk op heel wat plantages de vorm van een treurwilg te hebben aangenomen. De ene wijsneus zegt dat het door een ziekte kwam, de andere door klimatologische omstandigheden en nog weer een andere door abominabel onderhoud. In ieder geval legde CATF beslag op de bullen van Jur en Willem. Terecht volgens de kadi, maar J & W namen geen genoegen met dat vonnis en smakten er een hogerberoepje tegenaan, dat momenteel de finish nadert.
Overigens is Willem’s adviesbureautje Alfheim ook de lul als CATF gelijk krijgt. En geloof het of niet, maar misschien komt er nog een vervolg op deze opera buffa, want CATF overweegt om ook de notoire oud-bestuurderen Van Toor en Noomen voor de kadi te trekken. Namens de unithouders. Of dat voor CATF een reden is om voorlopig hun gelovigen nog even aan een lang lijntje te houden in plaats van de hand ferm aan de ploeg te slaan zal in de naaste toekomst moeten blijken. Maar hoe dat ook zij, hun salarisrekening zal er vermoedelijk niet onder lijden. Hoeveel ze in de tas steken? Hoe transparant kan je zijn? Stay tuned.

 • Datum: .

vrijdag 16 november-2012
Eigenlijk zouden we ons af moeten vragen hoe fris Terra Vitalis was. Want de laatste resten van teakonderneming zijn op een haar na afgeserveerd en de bulk is alweer een tijdje geleden in Luxemburgse handen overgegaan. Participanten zijn unithouders geworden. Iedereen blij. Hoopte iedereen. Maar toen ontdekten de nieuwe baasjes dat hun Nederlandse voorgangers de stand van zaken in Costa Rica wat rooskleuriger hadden voorgesteld dan ie in werkelijkheid was. En dat zij met een maaltje gebakken peren zaten. Daar kwam eilie van en juridisch gesteggel (1). Om te veronderstellen, dat de unithouders van dit gehark geen nadeel zouden ondervinden is net zo ridicuul als een koe op de dansvloer. Alleen al het feit, dat de betrokken Luxemburgse touwtjestrekkers na de overname van Terra Vitalis eenzelfde soort houtvehikel de markt hebben opgetrapt dat aan investeerders een betere groei en rendement belooft, spreekt bijbelse boekdelen. Kijk en vergelijk.
Btw, dat nieuwe Forestry International Fund heeft als adviseur het Nijmeegse Öko Life in de arm genomen en dat is dezelfde club die in het veld is voor de unithouders van het ouwe Terra Vitalis. De man achter Öko? Hennie Stevens, over wie wij bijvoorbeeld in januari 2010 nog zo romantisch het volgende schreven: “Bovendien hadden de participanten waarschijnlijk ook graag iets gehoord over de promotie van Hennie Stevens tot bedrijfsleider van het zwalkende verkoopkantoor. Terwijl hij toch nog niet zo lang geleden after sales manager was bij voornoemde Pleuris Bak Met Geld (PBMG) en de regie voerde bij het verdonkeremanen van materiaal, waar curator Rocco Mulder elke avond voor het slapen gaan en na een lange zuchtende plas om zit te bidden”.
Nu we het toch over Rocco en Pleuris Bak Met Geld hebben, how about this. De curator probeert al geruime tijd nog wat poen los te weken van avontuurlijk ondernemer Hans Noomen in verband met diens dubieuze rol bij het legen van eerder genoemde pleurisbak. En kwam kennelijk tot een schikking met Hansepans. Maar wat jammer nou, daar ging de blauwe brievenbrigade kennelijk niet mee akkoord. Dus opnieuw om de tafel. Tot de assets op zijn. Daarna zien we wel verder. Lees en geniet. En stay tuned.

(1) Zie aflevering 41 dd. 24 oktober 2012.

 • Datum: .

dinsdag 5 maart-2013
We hebben al een teil vol over hem geschreven. Over financieel jongleur Hans Noomen. Meestal in bovenstaande context, maar ook over zijn escapades bij Elephant Talk Communications (1) en later Richland Real Estate (2). Voor zover wij weten allebei gepasseerde stations. Maar in het geval van Terra Vitalis dat hij voor meloenen heeft getild ondervindt hij nog steeds naschokken. En die komen met name uit het gebied waar de blauwe brievenbrigade driftig aan het boren is naar Hansje's veronderstelde bodemschatten. Uit dit verslag van de bij ons redelijk populaire curator Rocco Mulder dd. 27 februari 2013 blijkt dat Hansepans bereid was om 120.000 op te hoesten in 24 termijnen. Nou is 5 roodjes per maand voor heel wat zwoegers onder ons die van Dijsselbloem kramp krijgen een interstellair bedrag, maar voor Hans kennelijk nog steeds niet onoverkomelijk. Roccootje vond Hansje's aanbod misschien nog wel iets om over te handjeklappen, op voorwaarde dat de blauwe jongens daarmee accoord zouden gaan. Maar die willen voorlopig nog even verder boren naar het schaliegas in meneer Noomen's verhaalpositie. Dus voor Rocco zit er niks anders op dan het dossier open te houden en af en toe eens een uurtje te declareren. Het is nog koud 'snachts dus de kachel moet nog even blijven branden. Stay tuned.

(1) Bij die affaire snoof Hansje's olifant Tommy Telecom op, een aangenomen kind van onze geliefde Robbie van de Rhee. Zie het artikel “Verliezen doe je bij de Postcodeloterij” dd. 8 oktober 2010.
(2) Zie “Richland Poorland” dd. 5 oktober 2011.

 • Datum: .

woensdag 25 september-2013
In maart van dit jaar lag de blauwe brievenbrigade al dwars. En dat is nog steeds zo. Hebben we het over de voormalige roerganger van het ons zo dierbare groenfonds Terra Vitalis, Hans Noomen. Curator Rocco Mulder zag een financiële regeling met Hansepans nog wel zitten, maar de brigadisten mooi niet. Zij vermoedden waarschijnlijk dat er ergens nog wel wat weggestashte poen te achterhalen zou zijn. En stelde op 27 juni van dit jaar Hansje dan ook aansprakelijk voor een deel van de fiscale schulden. Vond ie niet leuk en hij stortte zich dan ook in een verweer. Wat kon Rocco vervolgens anders doen dan op 17 september jl. in faillissementsverslag 16 mee te delen, dat het einde van de zaak nog steeds niet in zicht was zolang er met de heer Noomen geen regeling was getroffen? Hij deed zijn best om tot een oplossing te komen, waarbij voor de boedel een acceptabel prijsje te innen viel. Kortom, het kon voorlopig vriezen of het kon dooien.
Nou had onze Hans vroeger de beschikking over een woest groot appartement in Knokke in dezelfde stenenstapel als zijn schoonvader. En naar verluidt zou hij ook op het palmeiland van Dubai een tiental kaveltjes achter de hand hebben gehad. Maar ja, dat was vroeger. Net als zijn geheime spaarvarkentje dat hij naar eigen zeggen had achtergelaten in Zürich. Bij Daniël Schwab, zijn partner bij Moneynet, American Futures and Options en meer van dat allooi. Ach ja, das war einmal. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 21 van de serie Terra Vulgaris dd. 13 oktober 2009

 • Datum: .

dinsdag 14 januari-2014
Verslag nummertje 17 is uit!! En curator Rocco Mulder heeft er weer wat moois van gemaakt. Kunt u op uw gemakkie weer zien hoeveel flappen er nog in de vijf vehikels zitten, die door Rocco op een hoop zijn geveegd bij het faillissement van de voormalige groen-voor-poeninstelling. Terra Vitalis BV, 4S3 Marketing en C'est la Vie BV zijn leeg. En bij Terra Vitalis International BV en People Buy More Green aka Pleuris Bak Met Geld zit in totaal nog ruim veertig roodjes in de pot. Nog effe en het wordt een schip van bijleggen voor Rocco. En dat doet zeer.
Hoe komt het nou, dat die afwikkeling zo godsallejezus lang duurt? Nou dat komt omdat de blauwe brievenbrigade nog een zootje denkt te innen bij Hansje Noomen, de ouwe roerganger van het Terra-schip en het daarmee gelieerde Rica Teaka. Kwootje. Komt ie:

"De belastingdienst heeft op 27 juni 2013 de heer Noomen inmiddels zelf aansprakelijk gesteld voor een deel van de fiscale schulden. De heer Noomen heeft echter aangegeven zich tegen deze aansprakelijkheidsstelling te zullen verweren. Daarover loopt inmiddels een procedure. Het onderzoek naar de verhaalspositie van de heer Noomen is verder nog niet afgewikkeld en een regeling met de heer Noomen is er tot op heden nog niet van gekomen. De pogingen worden voortgezet om tot een oplossing te komen, waarbij voor de boedel een acceptabele opbrengst wordt gerealiseerd. De curator houdt contact met de fiscus”.

Eenvoudiger kunnen wij het niet voor u maken. Stay tuned.

 • Datum: .