Skip to main content

dinsdag 14 september-2004
Naar aanleiding van aflevering 5 van onze serie Showbusiness over de perikelen rond AM-toppief Hans van Veggel en zijn jonge vriend Coen van Oostrom van OVG ontvingen wij een alleraardigst mailtje van een trouwe lezer. Die meldde ons dat Hansepans eind jaren tachtig regelmatig een vorkje prikte met de toen nog als eenvoudig Haagse wethouder van Stadsvernieuwing door het leven stappende Adri Duivesteijn. Wij hebben in het verleden al menigmaal erop gewezen dat zulke gezellige prikpartijen à deux nooit plaatsvinden zonder dat beide smikkelaars daar baat bij denken te hebben. Zo ook in het geval van Hans en Adri, diein ieder geval wist wat lekker was omdat hij zijn bloemrijke carrière ooit startte als kok. De carrière van de inmiddels zeer gevuld geraakte stenenboer Van Veggel was toen nog maar net op weg naar de eerste etage en Adri was druk bezig met de aanbesteding van een nieuw stadhuis. Of de ene prik te maken had met de andere prik is niet zeker, maar met dat nieuwe stadhuis was wel iets fishy aan de hand.
De gemeente Den Haag was in die periode een artikel 12 gemeente. Had niks te maken met een of andere sectarische geloofsafwijking maar wel met de deplorabele staat waarin de gemeentekas zich bevond. Elk duppie moest twee keer worden omgedraaid voor het werd uitgegeven en als dat gebeurde keek het ministerie van Financiën over de magere Haagse schouder mee. Vooral bij het gemeentelijk grondbedrijf was een financieel gat gevallen waar bij wijze van spreken een TGV in paste. Het gemeentebestuur leek een bui met zeer zware windstoten tegemoet te gaan en de term “wanbeheer” ritselde door de gangen van het oude stadhuis aan de Groenmarkt. Iemand moet een list hebben verzonnen bij het lezen van Tom Poes en het geheim van het nevelmoeras bij het schaarse licht van zijn bedlampje. Er werd plotseling besloten een nieuw stadhuis te laten bouwen en op de plek van het oude exemplaar luxe woningen te laten optrekken. Zo konden de tekorten van het grondbedrijf kunstig worden weggemoffeld achter de investeringskosten van het nieuwe stadhuis. Desondanks ontstond over het hele project binnen Adri’s Partij van de Arbeid de nodige heisa en een aantal figuren verdween van het politieke toneel. Zo ook Adri Duivesteijn, zij het maar kort. Hij is nu zelfs hoofd van de Kamercommissie die het gesjoemel van bouwbedrijven bij de HSL en de Betuwelijn onderzoekt. Het kan raar lopen in de wereld. Heel raar. Stay tuned.

 

  • Datum: .

dinsdag 21 september-2004
Zoals gezegd, de voorzitter van het Kamerclubje dat moet onderzoeken of er grotelijks is gesjoemeld bij de bouw van de HSL en de Betuwelijn onderhoudt warme contacten met AM, dat wij al menig maal onder de voeten hebben gekieteld *. Niet alleen met Hans van Veggel, de nog niet zo lang zittende vice-bestuursvoorzitter van de stenenreus, maar ook met de nog verse voorzitter, Peter Noordanus. Notabene indertijd Adri’s opvolger in het Haagse college van B en W. toen die na een stevig potje intern wapengekletter en een externe bom in zijn slaapkamer uiteindelijk het veld ruimde. Maar niet nadat hijde realisering van zijn prestigieuze paradepaard erdoor had gedrukt: het nieuwe stadhuis. Ontworpen door de inmiddels wereldberoemde Amerikaanse architect Richard Meier. Adri reisde wat af in die tijd. Vooral naar Amerika waar de salonsocialist door Meier werd gecoiffeerd of hij de Aga Khan was. Limousines met alles erop en eraan, een niet zo kinderachtig onderkomen en gesoigneerde vorkjes. Naar latere vileine geruchten willen zou Adri bij een van deze gelegenheden ook een inspectietocht hebben uitgevoerd in een ondeugende uitspanning in New York, die in de Haagse Geleenstraat net zo zou dissoneren als de Gouden Koets tussen een stapel autowrakken. Niet gefinancierd door Meier, maar door een niet nader gespecificeerde Nederlandse stenenstapelaar. Niet meteen roepen dat dat laatste zéker onzin is. Per slot schokten Nederlandse bouwondernemers vorig jaar ook drie ton voor het afscheidsfeestje van wethouder Noordanus. Uit dankbaarheid voor de voortreffelijke samenwerking in het voorafgaande decennium. Zo gaat dat in dat wereldje en daarom is het bijna verbazingwekkend dat nou juist Duivesteijn de aanvoerder van dat Kamerclubje is.

* zie de artikeltjes in de serie Shredder op de Followup-site.

 

  • Datum: .

woensdag 18 december-2013
Of de tijd heeft stilgestaan. Plotseling was ie er weer. Stand up comedian Adri Duivesteijn. Met een voorstelling over de verhuurheffing. Nou lachen we ons soms zelfs te pletter om grappen waar een Chinese draak de hik van krijgt, maar er moet haast een tafelbom afgaan voor we ons bescheuren om Adri. Wat we ooit nog wel leuk vonden was zijn ondeugende optreden in New York als wethouder van Den Haag (1). Voor de rest is het meestal naatje. Gisteravond zelfs met vagi ervoor. Het onderwerp deugde al niet. Die VVD-schim van Blok wil graag nog een extra bijdrage leveren aan de woningdood door het nog schaarse wisselgeld van de woningbouwcorporaties over te hevelen naar het zwarte gat van de AAA-minister Dijsseloen. Nou en? Als Blok dat niet doet blijven we volgend jaar verstoken van Brussels lof. Moeten we het doen met een frietje stoverij en daar moet je erg van houden. En dat wist Adri ook. Dus was het voor ons geen verrassing dat ie gisteravond de nachtkaars uitblies met een kreunende scheet. Slechte voorstelling. Het wachten is op Gordon. Stay tuned.

(1) Zie aflevering 2 dd. 21 september 2004. Hilarisch

  • Datum: .