Skip to main content

Kleintje wint Kort Geding!

dinsdag 11 november-2008
Gisteren, op 10 november hebben we het kort geding vonnis binnen gekregen van een kort geding dat diende op 17 oktober jongstleden. Het is een uiterst succevolle verdediging geworden voor Stichting De Stelling - de uitgever van Kleintje Muurkrant - en haar twee bestuursleden tegen de aanvallen van Essence BV en de directeur van Essence de heer Sagiv. En een klinkende overwinning voor ieders recht op vrije meningsuiting.

Essence BV wilde ons door middel van dat kort geding dwingen onder dreiging van gijzeling in een isoleercel in de extra beveiligde inrichting (EBI) te Vught om een aantal kritische artikelen over Essence van onze website en uit Kleintje Muurkrant te verwijderen en te rectificeren.

De Voorzieningenrechter van de Bossche rechtbank heeft gelukkig en ook terecht geoordeeld dat de kritische Kleintje Muurkrant-artikelen over de Essence-trainingen toelaatbare meningsuitingen zijn die op het forum De Stelling worden geplaatst en vallen onder de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

In het vonnis staat letterlijk: "De artikelen zijn niet nodeloos grievend of beledigend jegens Essence c.s. Hoogstens is de inhoud van de artikelen onaangenaam voor de zakelijke reputatie van Essence c.s., maar dit is op zichzelf onvoldoende reden om te spreken van onrechtmatige uitlatingen. Daarbij speelt tevens een rol dat de uitlatingen zijn gedaan in het kader van een openbaar publiek debat over de waarde en gevaren van een bepaalde aangeboden dienst (in dit geval de bewustzijnstrainingen van Essence). (...) Het gaat immers om het uitdragen en onderbouwen van een waardeoordeel in het kader van een publiek debat en dus om een mening. Het recht op vrijheid van meningsuiting beschermt in beginsel, zeker in een actueel publiek debat als het onderhavige, ook meningen waaraan anderen aanstoot aan kunnen nemen."

Alle artikelen zijn nog op onze website te vinden en zullen in het Kleintje-archief beschikbaar blijven (type daarvoor "essence" in bij onze zoekmachine op www.stelling.nl/kleintje).

Inmiddels hebben we de relevante processtukken betreffende Essence op onze website beschikbaar gesteld, zie de dagvaarding en het vonnis zodat iedereen kennis kan nemen van de eisen en het uiteindelijke vonnis.

Helaas heeft de Voorzieningenrechter zich tweemaal vergist en noemt hij tweemaal De Stelling in het vonnis waar hij Essence bedoelt, zie p.3 onder 4.1: "Voorzover Stelling c.s. tekortschieten (..)" hier moet gelezen worden "Voorzover Essence tekortschieten (..)" en zie ook p.5 onder 4.5: "waar een ieder kennis heeft kunnen nemen van de inhoud daarvan en de De Stelling c.s. ook overigens niet hebben onderbouwd (..)" moet gelezen worden: "waar een ieder kennis heeft kunnen nemen van de inhoud daarvan en Essence ook overigens niet hebben onderbouwd (..)"

Ook vond de Voorzieningenrechter dat wij geen inbreuk maken op het auteursrecht van de advocaat van Essence door zijn dagvaarding op onze site te plaatsen. Deze vond dat wij zijn auteursrecht hadden geschonden door dit toch te doen. De Voorzieningenrechter is van mening dat de vordering van de advocaat van Essence deugdelijk was weersproken door De Stelling (Essence heeft geen auteursrecht op zijn dagvaarding nu deze alleen maar spreekt in juridische gemeenplaatsen) bovendien is hij van mening "dat de dagvaarding een nieuwsfeit betreft waarvan kennisneming door het publiek bijdraagt tot beter begrip van het ter zitting verhandelde en uiteindelijk van dit vonnis" en heeft mede daarom de vorderingen van Essence afgewezen.

Essence is in de proceskosten veroordeeld.

Over Essence en vergelijkbare "bewustzijnstrainingen" hebben we een hele tijd geleden al een speciale website gemaakt waarop we melding zullen blijven maken van gelijksoortige ontwikkelingen, zie hier.

Klik hier om uw reactie toe te voegen