Skip to main content

Bank te koop (011)

31 maart 2017
Hits: 508

donderdag 9 augustus-2007
Wij hebben het in deze serie al vaker gehad over de met de ABN/AMRO verweven activiteiten die Shell in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld in Putin’s olie- en gastuintjes. Dat ging niet makkelijk, maar het ging. En vanzelfsprekend is daarbij met de buidel gerammeld. Want steekpenninkskes tieren tussen Sint Petersburg en Wladiwostok net zo welig als de legendarische bjerjozkas. Hoe laat je die kopekes in de juiste puntzak verdwijnen? Gewoon overmaken van Jeroen van der Veer’s rekening bij Grijpman Groenink’s spaarvarken naar die van een stel Russische patjepeeërs? Tuurlijk niet. Dat laat je lopen via een allerliefst bosje werkmaatschappijen, die zo op het oog geen hol te maken hebben met de olieboer in kwestie. En wie laat je dat regelen? Geen absolute topper binnen het bedrijf, maar wel iemand die zich zowel in Wassenaar en omstreken als in Omsk, Tomsk en Nowosibirsk een beetje knappies kan redden. Nou weten we inmiddels dat ene Michael Hadjitofi regelmatig voor de bedoening van Jeroen in Rusland heeft rondgesjouwd. Maar of nou juist deze Wassenaarse ingezetene als de Sint van Shell daar over de toendra’s heeft rondgehobbeld is nog eventjes de vraag. Zeker is in ieder geval wel, dat zich in zijn naaste omgeving heel wat geheimschrijvers, olieboeren, spaarvarkenshouders en interessante zakkenvullers ophouden. Hebben we het nog over. Volgende keer. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
31 maart 2017