Skip to main content

Van Estoril naar Zandvoort (157)

01 juni 2015

zaterdag 12 juli-2014
U weet natuurlijk wel wat een wip is. Maar weet u ook wat een whip is? Voor de doe-het-zelvers: een whip is in Engeland een loodgieter binnen een polletieke partij. Als een hoge partijbons ergens een steekje heeft laten vallen moet de whip al dan niet samen met whip-collega's ervoor zorgen dat dat steekje niet naar buiten komt of in ieder geval binnen de perken blijft. Neem nou bijvoorbeeld Tim Fortescue. Timmetje was een Conservatieve whip in de jaren zeventig toen Ted Heath aka mister Eddy als Brits premier Hampstead Heath onveilig maakte (1). Wat verklaarde hij in 1995 tegenover een verslaggever van de BBC? Het volgende. Komt ie:

“Iedereen met een beetje gezond verstand die in moeilijkheden was geraakt, wendde zich tot de whips en vertelde ze eerlijk wat er gebeurd was. Om daarna te vragen: ik zit in de puree, kan je mij helpen? Het kon om een schuld gaan, om een schandaal met kleine jongetjes, of welk schandaal dan ook. En als we helpen konden dan deden we dat. We gingen daarbij tot het uiterste, omdat er wisselgeld viel te verdienen. Dat klinkt niet erg deftig, maar het is nu eenmaal wel zo dat als we iemand uit de puree halen hij voortaan alles doet wat wij hem vragen“.

Een paar dagen geleden bereikte ons het droeve bericht dat een Labour-afgevaardigde in het Hogerhuis niet verhoord kon worden door speursmurfen in het kader van een onderzoek naar elitair koterhopsen. Er lagen meer dan twintig gevallen, waaronder dat van iemand die als jongen van zeven door de toen tot de Labour-fractie van het Lagerhuis behorende geilbuik werd misbruikt. Genoeg dus om hem in ieder geval naar binnen te trekken. Maar volgens twee doktoren was de kontjeskruiper te ziek om te worden verhoord en leed ie aan dementie. Uiteraard, zou je haast zeggen. Gezien de verklaring van de despicable mister Fortescue kan in dit geval heel goed een ploegje Labour-whips in touw zijn geweest om het dreigende lek à priori te dichten.
Welke loodgieters aan het werk zijn geweest om PIE-leider Sir Peter Hayman tijdig onder de guillotine vandaan slepen zal in dit licht ook altijd wel duister blijven (2). Brengt ons overigens wel weer bij een smurfeninval die in 1992 plaatsvond in het huis van een van de oprichters van de PIE, Peter Righton. Ook bij hem werd het nodige ellendige materiaal aangetroffen. Ondermeer uit Nederland. Plus documenten die verwezen naar hogere (polletieke) leden van deze voze studieclub. Maar net als bij de tot de adelstand verheven Peter gebeurde er ook niks met deze tot de wat lagere echelons van de samenleving behorende Peter. Hij maakte in 2007 een begin met het weer tot stof vergaan (3). De bijbehorende dossiers verdwenen of werden tot staatsgeheim verklaard. De slachtoffers konden het verder schudden.
Zo gaat dat achter de white cliffs of Dover. Maar laten we ons niks wijs maken. Zo gaat dat hier ook (4). Stay tuned.

(1) Een park in Londen dat in zeker opzicht vergelijkbaar is met een plantsoen in Eindhoven.
(2) Zie ons bericht van gisteren over de vondst van een pakket vol vunzigheden en de gebeurtenissen erna.
(3) Zie aflevering 103 van deze serie dd. 25 oktober 2012.
(4) Zie daarvoor bijvoorbeeld de roemruchte afleveringen 375 en 376 van de serie Octopussy uit mei 2008.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
01 juni 2015
Van Estoril naar Zandvoort