Letselschade (005)

28 februari 2017
Hits: 558

zondag 24 juli-2011
Terug naar de algemene aandeelhoudersvergadering van de Waegener Group op de vijfde van deze maand (1). De dag waarop onze brave Hendrik van den Hombergh met een dagproductie van de Koninklijke Shell de opzwiepende protestgolven binnen de vergadering wist om te toveren in vredige rimpelingen. Een hele bups kritische vragen over het functioneren van Woutje van Loon en Levi Dewaegenaere werden schielijk ingeslikt dankzij het vol van beloftes bezwangerde relaas van de Nederlandse weldoener. Of die beloftes leeg zijn moet nog blijken. Maar gezien de reputatie van de aanwezige illusionisten aan de bestuurstafel en het aantal bungelende zwaarden die toneelmeester Damocles tussen de feestversiering had opgehangen zien wij het somber in.
Wat die aandeelhouders hebben ingeslikt? Nou, laten we eens een voorbeeld noemen.
Eind vorig jaar liet ene Dennis van Dingenen uit Schilde beslag leggen op een octrooi van zijn kleinzoon Levi. Ging om een stukkie chirurgisch gereedschap dat gebruikt wordt om bepaalde zones op je lijf af te koelen cq. te bevriezen. Waarom deed Dennis dat? Omdat hij Levi met in totaal ruim 9 ton euro had gestiekt voor het op gang helpen van Waegener en daarvan tot dan toe geen rooie reet had teruggezien. Dat beslag vonden de aandeelhouders zorgelijk. Want stel dat opa Dennis dat octrooi in de ramsh gooide? En dat was kennelijk niet het enige dat de billen van de aandeelhouders in een notenkraker veranderde. Kwootje. Komt ie:

"

  • a. Met de patenten van Dewaegenaere in onderpand loopt Dewaegenaere, en in zijn zog de vennootschap Waegener Group, een reeël risico deze patenten kwijt te raken. Patenten waarvoor door Waegener R & D en/of Waegener Group belangrijke licentiefees zijn betaald 2010, o.a. door de aftrek van een zeer groot bedrag t.o.v. de buitensporige rekening courant die Dewaegenaere had opgebouwd door de aankoop van zijn lap grond in Kapellen.
  • b. Hoe vaak en aan wie heeft Dewaegenaere zijn aandelen bij Waegener, patenten of ander intellectueel eigendom waarop hij zijn rechten claimt, reeds verpand of bezwaard?
  • c. Zijn er veel partijen met wie Dewaegenaere voor privé of zakelijke redenen leningen heeft afgesloten met zijn aandelen of patenten in onderpand? Partijen, die in de meeste gevallen rechtzaken hebben aangespannen om de leningen terugbetaald te krijgen?
  • d. Staan deze liabilities op papier? Mag Dewaegenaere deze aandelen wel verpanden volgens zijn aandeelhoudersovereenkomst?Nou, daar krijg je het als buitenstaander al knap koud van. Laat staan als aandeelhouder. Vooral als je geen antwoord krijgt. Dit wordt een gezellige serie. Dat voelen we aan onze geblesseerde knokkels. Stay tuned.

1. Zie deel 1 van deze serie, dd. 7 juli 2011

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Aantal keren bekeken: 558

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch