Tussen premies en piraten (031)

28 februari 2017
Hits: 705

woensdag 20 juli-2011
Heeft Hestia/PSL-curator Dirruk Edens nou wel of niet rechter-commissaris Melissen op de hoogte gesteld van de "strikt vertrouwelijke overeenkomst", die op 15 april 2005 in Dirruk's gleuf werd gepropt door het roemruchte befkantoor van Napoleon Bartels? Goed, in de inleiding stond wel het volgende:

"Niet voor publicatie of inzage derden ten kantore curator, Van den Berg (directeur Hestia, red.) is ermee bekend dat u deze brief met als bijlage het door Van den Berg opgestelde zwartboek aan de rechter commissaris zal toezenden in het kader van de door ASAM (dochter verzekeringsmaatschappij ASR,red.) en Van den Berg voorgestane transactie en dat deze twee stukken dus deel zullen gaan uitmaken van het niet openbare griffiedossier",

maar heeft Dirruk gevolg gegeven aan Nappie's suggestie? En zo ja, wanneer dan wel? (1). Tot nu toe hield de curator over die kwestie de boven en onderkaak op elkaar gehouden. Met een devoot geloof in transparantie bij de overheid en haar aanhangsels benaderden wij dus op 29 juni mevrouw Melissen met de beleefde vraag of zij inderdaad stante pede het bewuste, strikt vertrouwelijke epistel van de heer Edens had ontvangen (2). Geen antwoord. Nou kan mevrouw Melissen op vakantie wezen, maar is er dan geen uitzendkracht of een tiepkip die ons daarover even een krabbeltje kan sturen? Als mevrouw Melissen niet op vakantie is? Druk, druk, druk misschien? We wachten af. Stay tuned.

1. Voor de rest van het document verwijzen wij met innige deelneming naar aflevering 28
2. Zie aflevering 29

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017
Aantal keren bekeken: 705
Tussen premies en piraten

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch