De hospitaalridders (001)

06 april 2017
Hits: 403

dinsdag 23 februari-2010
Wij ontvingen gisteren een exposé waar je knap ziek van kan worden. En als je dat eenmaal bent zeil je in het ergste geval het ziekenhuis in. Kost tegenswoordig meer dan een losse grijpstuiver. En niet alleen omdat de chirurgijn of de dirrekteur elke maand een klappertje maakt. Nee, er zijn ook andere, meer duistere factoren die daarbij een rol spelen. Kijk, en daar gaat dit exposé over. Komt ie:

“Hoeveel geld verdwijnt er in de zorg, dat eigenlijk bestemd is voor de directe zorg aan het bed van de patiënt? Heel wat. En het verdwijnt in een drietal putten:

a. De recycleput, waarin ratten gedijen;
b. De smeerput, waarin dubieuze miljonairs in rondstruinen. Er is gelukkig een troost:
het gaat om “venture capital”;
c. De afvalput, waarin de criminaliteit in de vorm van fraude toeslaat.

Organisaties uit het heden en verleden als COTG, KLOZ, NZA en het College Ziektekostenverzekeraars moeten van het bestaan van die putten op de hoogte zijn (geweest). Net als de overheid, maar die is liever lui dan moe. Aan het hoofd van dit soort organisaties staat een Grootmeester Tempelier, met om zich heen een handjevol paladijnen. Als sprekend voorbeeld nemen we eens de bekende Heer W. onder de loep, de Grootmeester van de NZA.
Als een paladijn in ons maatschappelijk bestel de zestig nadert wordt hij langzamerhand te duur voor de Orde om hem nog in te zetten op het slagveld. Normale afvloeiingsregelingen lopen teveel in de papieren en zijn bovendien gevaarlijk, want na de afscheidsreceptie kan bij de paladijn het gevoel van loyaliteit aan Grootmeester en Orde soms rap slinken en voor je het weet klapt hij uit de school. Ter voorkoming van kwalijke revelaties mag de afgezwaaide paladijn daarom met assistentie van de invloedrijke Grootmeester een kleine orde voor zichzelf beginnen, die op hetzelfde slagveld zijn positie inneemt. Meestal in de vorm van een BV.
De Grootmeester heeft vantevoren al via zijn hoge politieke connecties en een klein legertje geïnfiltreerd voetvolk voor klandizie gezorgd bij de overheid, de verzekeraars en andere organisaties op het slagveld. Om Jan Splinter door de winter te helpen wordt er voor de nieuwe BV ook wat subsidie per opdracht geregeld, waarbij wordt afgesproken dat de Grootmeester in de toekomst niet vergeten zal worden. Het inleveren van een kostenbegroting voor de betrokken opdracht hoort niet thuis in dit concept. Men prefereert het begrip consultancy, met een prijskaartje van toch minimaal 300 euro per uur exclusief. Al doe je bij wijze van spreken een jaar over een paar A4-tjes.
Wat dit laatste betreft, neem nou eens Heer R. de G. van de S. Holding te H. De opdracht was om een onderzoekje te plegen naar brand- en hechtpleisters. Hij schreef voortvarend een keurig briefje naar de fabriek in Noorwegen. Waarom het een jaar duurde voordat een functionaris van de fabriek een schriftelijk antwoord wist te componeren mag Grieg weten, maar toen het Vikingpostschip eindelijk een Nederlandse haven binnenvoer was er sprake van een echte Sinterklaaseuforie bij de S. Holding en de Heer R. de G. Geen wonder, nu kon de consultancyrekening worden ingediend bij de semi-overheidsinstelling die de opdracht had verstrekt. En wie zou niet uit de bol raken van 1 ton? Wat stond er ook hoog in het vaandel? Budgetbewaking? Ethiek?
Over dat laatste gesproken, men deinst er niet voor terug om tezelfdertijd opdrachten aan te nemen van partijen die op het slagveld tegenstrijdige belangen hebben. En ze daarvan niet op de hoogte te stellen. Heer R. de G. heeft daar een handje van, maar bijvoorbeeld ook Heer G. de J. met zijn A. BV te Z.
Zo is put a. ontstaan waar een flink aantal ratten de declaratiecarroussel met een hoog toerental laat draaien.”


Vanwege de stank moeten we nu even een frisse neus halen. Morgen trekken we de volgende put open. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
06 april 2017
Aantal keren bekeken: 403
De hospitaalridders

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch