Van God los (002)

maandag 12 maart-2007
Zelfs de blondage-masochist die tot in de Tweede Kamer de hetze over dubbele nationaliteit en loyaliteit opzweept tot iets wat hopelijk nooit op een pogrom uit zal lopen, vindt het punt loyaliteit duidelijk veel belangrijker dan het bezit van meerdere paspoortboekjes sec. Voor Geert Wilders is hooguit de verwarring en verontreiniging van het “debat”, die ontstaat door het ene begrip en het andere feit met elkaar te verweven, erg handig. De geschiedenis leert immers dat scheppers van zondebokken door zulke verwarring ellendig in de kaart worden gespeeld. Kennelijk kijken dom blondje en zijn medestanders op een andere wijze tegen de gevolgen van die geschiedenisles aan dan (nog altijd) het overgrote deel van zijn collega-parlementariërs.
Voor Wilders c.s. betekent het bezit van meerdere paspoorten een evenredig verminderde loyaliteit, althans: bij volgelingen van de islam en aanverwante stromingen. Tenminste wanneer ze niet netjes autochtoon wit en stropdasdragend zijn zoals, bijvoorbeeld, prominent VVD-politicus dr H.J. Witteveen. Niet dat er in deze discussie van de oud-minister van Financiën en daarna (oud) managing director van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te Washington veel wordt vernomen over zijn levenslang aangehangen geloof. Hij zal toch niet onverhoeds door de Opperwezens met stomheid geslagen zijn, want hoe kan dit gezicht van het Nederlandse soefisme dan elke maand de Universele Eredienst in de Murad Hassil Universel (tempel dus) te Katwijk aan Zee leiden? Witteveen is ongetwijfeld keurig in het bezit van één paspoort en zoniet wordt iemand van zijn statuur en positie toch wel ongemoeid gelaten, dus waarom zou je je dan sterk maken voor je geestverwanten als er toch niets te halen valt? Kleinzoon van Wibaut, heeft hij als desondanks diehard-VVD’er immers het spirituele altijd aangenaam met het materiële weten te verenigen: de lijst van 31 (eenendertig!!) nevenfuncties op www.parlement.com vermeldt de meest aantrekkelijke commissariaten, onder (veel) meer bij Koninklijke Olie (Shell), KNPM, NDU, Unilever, (vice-voorzitter) Nationale Nederlanden en voorzitterschappen bij Robeco Groep, IHC Caland en ING. De man bekleedde voorts een scala aan andersoortige functies, waaronder die van lid der Eerste en Tweede Kamer. Op de website worden Witteveens soefi-publicaties, waaronder “Soefisme en economie” (bewust?) onvermeld gelaten. www.soefi.nl: “Dit boek onderzoekt hoe dit universele soefisme de economie kan gaan beïnvloeden(...)”.
Op www.burhaniya.info wordt gesteld: “Het soefisme is het hart van de islamitische openbaring. Islam en soefisme zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden zoals de spaken en een naaf in een wiel.” en: “De betrekking tussen leerling en sheikh is als die tussen een gezel en zijn meester, er moet sprake zijn van gehoorzaamheid en overgave (...) hij moet doen wat de meester hem zegt, zelfs als de opdracht hem op het eerste gezicht onzinnig lijkt; hij moet erop vertrouwen dat de zin van de opdracht later blijken zal(...)” Dat hebben we gewéten, de achtergrond van het “Gat van Witteveen” eindelijk onthuld!
Afsluitend is slechts één conclusie mogelijk: de huidige bezorgdheid over belangenverstrengeling en loyaliteitsconflicten vanuit de extreemrechtse (ook VVD ) hoek is schunnig selectief, want bezwaren tegen zakkenvullers als Witteveen werden en worden altijd weggewuifd.

Van God los

  • Hits: 225
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch