Fuck

08 januari 2017
Hits: 838

zaterdag 20 maart-2010
Wij weten het. Maar soms schiet je toch weer uit het lood bij het lezen van het zoveelste mallotige hoogstandje aan de overkant van de plas. Neem deze. Gaat een man naar de burgerlijke stand. In King County, vlakbij Seattle. Hij wil graag zijn naam laten veranderen. Krijgt ie een officieel formulier voor met een stel vragen. Komt ie:

Huidige naam: Fuck Censorship.
Ik zou graag zien dat de rechtbank mijn huidige naam verandert in:
Fuck The Drug War
en verklaar op straffe van meineed het volgende:

1. Staat u geregistreerd als inwoner van King County? Antwoord: Ja.
2. Bent u Amerikaans staatsburger? Antwoord: Ja.
3. Staat u geregistreerd als sex overtreder? Antwoord: Nee.
4. Bent u voorbestraft en staat u als zodanig geregistreerd? Antwoord: Nee.
5. Heeft u al eerder uw naam laten veranderen? Antwoord: Ja.
Uitleg: Ik heb mijn naam laten veranderen in Fuck Censorship als een uiting van politiek protest tegen de policy van de rechtbank om zekere individuele namen te blokkeren.
6. Ik verzoek om een naamsverandering om de volgende reden: Wij zijn verwikkeld in minstens twee oorlogen waar ik fel tegen ben, maar waaraan ik op dit moment geen einde kan maken.
7. Hierbij verklaar ik dat dit verzoek om naamsverandering geen illegale of frauduleuze achtergrond heeft.
8. Hierbij verklaar ik dat mijn naamsverandering geen schade berokkent aan de belangen van derden.

Nee, jammer. Het adres van Fuck staat niet vermeld. We hadden hem graag een zakje met opkikkertjes willen sturen. Want wij zijn ook tegen die fucking war on drugs.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
08 januari 2017
Aantal keren bekeken: 838

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch