Skip to main content

De bende van de Rode Hand

vrijdag 5 augustus-2011
Ongeveer tegelijk met en waarschijnlijk ook mede geïnspireerd door de Arabische lente, waarbij de bevolking van aanvankelijk vooral Noord-Afrikaanse landen in opstand kwam tegen de tirannieke heersers die haar al decennialang onderdrukten, bleek dit voorjaar, zonder dat de klassieke media en de politici er erg in hadden, onder invloed van het internet en nadat mensen van allerlei slag elkaar spontaan op pleinen en in straten hadden gevonden, het volksprotest te zijn overgeslagen naar Europa: evenals eerder op de Noordafrikaanse pleinen had zich op de Puerta del Sol in Madrid een volksprotest ontketend, dat blijkens opiniepeilingen kan rekenen op steun op driekwart van de bevolking. Mede onder haar druk moest recentelijk ook de Spaanse sociaaldemocratische, maar wel erg gematigd linkse premier en Tony Blair volgeling Zapatero aftreden.

Na de Madrileense Puerta del Sol volgde het Atheense Syntagmaplein. De beweging vindt ook steun in Portugal, Italië, Frankrijk, België en andere Europese (en niet-Europese) landen
(bijvoorbeeld Israël). Alleen het rechts-populistische, Griekenland bashende, Nederland blijft ver achter.

De betogers noemen zich De Verontwaardigden (Spaans ‘indignados’, Frans ‘indignés’), naar het vooral aan de jongeren gerichte pamflet Indignez vous! (‘Verontwaardigt u’, in het Nederlands dit voorjaar verschenen onder de titel ‘Neem het niet’) van de 93-jarige Franse oud-verzetsman en diplomaat Stéphane Hessel. Hessel spoort hierin de mensen aan, zich beroepend op de waarden uit het verzet en op de mensenrechten, weer burgers te worden door hun stem te verheffen tegen de huidige dictatuur van het geld en het profijt, tegen de excessen van het kapitalisme en de graaizucht van de banken, de groeiende kloof tussen rijk en arm en de schandelijke behandeling van migranten.

Het pamflet sloeg in als een bom en werd een wereldwijde bestseller. Alleen al in Frankrijk werden er meer dan twee miljoen exemplaren van verkocht. Overal werden mensen massaal gesterkt in hun boosheid over de almacht van de financiële wereld, die met haar hebzuchtige, maar riskante beleid een wereldwijde economische crisis heeft veroorzaakt, maar zich nu laat ondersteunen door de nationale overheden en zo de met bezuinigingen uitgeknepen burgers er voor laat opdraaien. Overal, behalve dus blijkbaar in Wakker Nederland.

Sluit je dus - om te laten zien dat niet heel Nederland en masse achter Rutte en Wilders aanloopt en men daar alleen maar ‘gouden handdrukken’ kent - aan bij de pan-Europese beweging van de Verontwaardigden, doop je handen in de verf en druk ze af op geldautomaten in je omgeving als symbool van het feit dat ook in ons land deze beweging wel degelijk volgelingen heeft en groeit in macht en sociaaldemocraten het zich niet langer kunnen permitteren vooral thee te drinken met neoliberaal rechts.
Word lid van de bende van de Rode Hand! (door LvO)

(*) Zie dit plaatje van een geldautomaat in Madrid na een protest van anti-kapitalistische betogers die rode hand afdrukken achterlieten bij banken.

Klik hier om uw reactie toe te voegen