Het Tweede Wonder

Hits: 299

maandag 2 mei-2011
1984. Eerwaarde Thomas Doyle was ongerust. De kanonieke bolleboos bij de Vaticaanse ambassade in Washington had voldoende materiaal verzameld over koterhopsen door lokale kerkherders en schapenscheerders om hun hoogste Amerikaanse baasjes een stomend memootje te sturen. Met uiteraard een cc-tje aan Johannes Paulus II, de hoofdvertegenwoordiger van Nestlé in Rome.
Thomas kreeg geen sjoege. Het jaar daarna deed hij er een schepje bovenop en duwde een rapport van 93 bladzijden vol ins and outs over dezelfde materie in de desbetreffende gleuven. Met hetzelfde resultaat. Thomas ging voor nul aan de kant.
Inmiddels zijn we zo'n 25 jaar verder en is bijvoorbeeld de aartsbisschop van Boston verzopen in de publicitaire tsunami. Alleen al op zijn stukkie hei zijn 204 erkende gevallen van gewijd koterhopsen genoteerd. En heeft het aan het filiaal van de NV Petrus al twee miljard dollar en een zware koersval gekost om de schade te vergoeden cq. binnen de perken te houden. Om nog maar te zwijgen over het leger beren op de kruiswegen elders in de wereld.
Degenen die verantwoordelijkheid droeg voor het systematisch bedekken en doodzwijgen van het herderlijk toedienen van trauma's aan koorknapen,scholieren en andere geïndoctrinaadjes waren Johannes Paulus II zelve en Bennie Ratzinger. De chef verkoop die aan het begin van zijn carrière niet alleen geloof hechtte aan de Bijbel, maar ook aan de belijdenis van apostel Adolf. En wat gebeurde er gisteren? Verklaarde Bennie zijn Poolse voorganger zalig! Omdat ie na zijn verhuizing naar het Eden du Ciel ervoor zou hebben gezorgd dat een Franse Parkinsonnon van haar ziekte genas na een stel ferme weesgegroetjes. Een wonder! En dat was voldoende voor zijn zaligverklaring. Is nog geen eredivisie, maar als Bennie lang genoeg in leven wordt gehouden kan hij ook nog witte rook geven voor Johannes Paulus' heiligverklaring. Moet er nog wel gezorgd worden voor minimaal één ander wonder. Als je een piano op Clooney's kanus kan laten neerdalen moet dit ook een eitje zijn: de detraumatisering van alle slachtoffers van koterhopsen binnen de katholieke kerk. Kijk, dat zou een echt wonder zijn. Amen.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
Aantal keren bekeken: 299

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch