Skip to main content

Live and let Di (006)

01 april 2017

zondag 15 december-2013
Je kan erover gniffelen. Maar bij de SAS is de pleuris uitgebroken. Aanleiding was het verhaal, dat een ruimploeg van deze Britse club van geheimschrijvers betrokken zou zijn geweest bij het fout parkeren van Di en Do's auto in een Parijse tunnel. Hebben we het niet eens over het juridische gesteggel rond de twee lidmaten die met die story kwamen aankakken. Er is meer. Ten tijde van dat kakken raakte generaal Jonathan Page, de dirrek van de SAS, namelijk very pissed off over het zoveelste sensationele gezeik over zijn geheime organisatie in de pers. Ten einde raad liet hij een aantal van zijn manschappen die op goede voet stonden met het journaille afleggen door neusjes van MI5. Ondermeer majoor A.B. en kapitein S.F., die in 2008 tijdens een missie van de Air Assault Brigade in Afbaardistan redelijke mik werden met een ingebedde teevee-journalist. Ook na terugkeer op homebase bleef dat contact in stand en toen er wat minder lollige berichten op de stoep werden gezet over de activiteiten van de Britse rausdausers in het land der baarden kwamen A.B. en S.F. onder verdenking te staan. Erger nog, ze werden naar binnen getrokken en kregen de full Monty. Ze zouden de Official Secrets Act aan hun dienstklossen te hebben gelapt. Beiden ontkenden en uiteindelijk moesten de neusjes hun ongelijk bekennen. De majoor had toen al een tijdje de SAS-deur achter zich dichtgetrokken en is ondertussen een juridische procedure begonnen tegen zowel zijn ruimploeg als generaal Page. Chickens come home to roost. En het verhaal over Di en Do? Dat ligt in het mortuarium. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
01 april 2017
Live and let Di