Khanebraaiers (004)

woensdag 30 november-2005
Als je maar genoeg hengelt is er altijd wel een vriendelijke lezer die te hulp schiet. Zo ook met onze smeekbede om het rapport van de Commissie Ter Beek, die indertijd 6½ jaar is bezig geweest om de affaire rond de vader van de Pakistaanse atoombom een beetje fatsoenlijk achter elkaar te krijgen. Wij meteen neuzen. En wat vonden wij op pagina 25 van het parlementaire onderzoek onder het hoofdje 5.4 Assistentie van Khan? Het volgende:

“De werkgroep heeft zich ook nog beziggehouden met de vraag of en in hoeverre Khan heeft kunnen beschikken over actieve assistentie. Daarbij is met name bezien of binnen FDO respectievelijk UCN-Almelo daarvan sprake was. Op grond van de huidige stand van het onderzoek is van zulke assistentie noch bij FDO noch bij UCN gebleken. Duidelijk is wel dat de beide in 1976 en 1977 gedurende enkele weken bij FDO werkzaam geweest zijnde afname-inspecteurs van Pakistaanse nationaliteit tot actieve helpers van Khan moeten worden gerekend gezien het doorgeven van de brief van Khan aan de hiervoor bedoelde medewerker van FDO (naar alle waarschijnlijkheid de later door de BVD geterroriseerde klokkenluider Frits Veerman, red.), waarin om vertrouwelijke gegevens wordt gevraagd. Nog onduidelijk is of Khan’s in ons land verblijvende broer (Latif, red.) een rol in deze zaak heeft gespeeld.
Duidelijk is ook, getuige onder meer de inhoud van Khan’s brieven aan zijn ex-collega’s respectievelijk in december en juni 1977, dat Khan wel actieve assistentie heeft gezocht.
”

Dus nadat Khan eind 1975 met zijn gezin aan zijn stutten trok naar zijn thuisland, kwamen twee Pakistaanse afname-inspecteurs een paar weekjes bij FDO neuzen om te zien wat voor gadgets de Stork-dochter in de aanbieding had op ultra-centrifugegebied, hoe die gadgets werkten etcetera. En dat terwijl Khan al vóór zijn vertrek in het beduimelde boekje van de BVD stond wegens een paar “incidenten” en daardoor ook op instigatie van minister van EZ Lubbers was weggepromoveerd binnen FDO. Vreemd.
Nog vreemder is dat de commissie Ter Beek gemakshalve maar vergeet te vermelden, dat die afname-inspecteurs niet zomaar uit de yellowcake kwamen vallen. Kort nadat Khan namelijk definitief was vertrokken naar Pakistan, reisden een paar pr-medewerkers (i.c. verkopers) van FDO hem achterna. Uiteraard niet om te vragen naar zijn gezondheid, maar om een paar nucleaire ordertjes te kunnen noteren. Eens temeer vormt dat bewijs voor de stelling, dat een belangrijk segment van het Nederlandse bedrijfsleven stond te trappelen om het embrionale Pakistaanse atoomprogramma op gang te brengen (1). Vanwege geo-politieke overwegingen gedoogd of hier en daar zelfs gesteund door de Nederlandse regering, op aanraden van de BVD en de CIA. Een geheime agenda, waarvan nog weinig mensen boven hun theewater raken. Ondanks het feit, dat die kwalijke handelspolitiek onder het adagium “zo de wind waait, waait mijn jassie” 35 jaar na dato voor een geweldige hoop heisa zorgt in de wereld. Stay tuned.

1. Datzelfde segment was een paar jaar later ook bezig om op hetzelfde terrein Iran te faciliteren (zie de serie “Lubbers en de muzelmannenbom” op onze Followup-site)

Khanebraaiers

  • Hits: 250
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch