Roestig (009)

16 februari 2017
Hits: 450

dinsdag 26 oktober-2010
Die inspectiedienst van het VROM stelt geen reet voor. Anderhalve man en een paardenkop (1). Tenminste, als je directeur-inspecteur regio Zuid-West Jopie Blenkers mag geloven. Die schreef naar aanleiding van de casus rond onze verroeste Mercedes namelijk het volgende. Gaat ie:

"De VROM-Inspectie ontvangt jaarlijks zeer veel signalen en meldingen van burgers en bedrijven. Om de beperkte capaciteit van de VROM-inspectie zo efficiënt mogelijk in te zetten, moet de VROM-Inspectie keuzes maken. De capaciteit wordt vooral ingezet bij de grootste risico's op het gebied van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid en wanneer sprake is van slechte naleving ... Het signaleren van knelpunten of onregelmatigheden zal dus niet automatisch leiden tot ingrijpen door de VROM-Inspectie".

Nee, nee. En wat had dat tot gevolg bij de melding van de eigenaar van ons dure stukje schroot op wielen?. Komt ie:

"Binnen de VROM-Inspectie is uw brief voorgelegd aan de Kernfysische Dienst (KFD). De medewerkers van de KFD hebben uw brief gelezen en komen tot de volgende conclusie: Als er enige twijfel zou zijn geweest over het al of niet aanwezig zijn van radio-actief materiaal dan volgt altijd een locatieonderzoek. Ter plaatse kan via metingen vastgesteld worden of er radio-actief materiaal aanwezig is. Het is echter niet mogelijk via dergelijke metingen achteraf vast te stellen of er (verpakt) radio-actief materiaal aanwezig is geweest. In uw geval is duidelijk dat er op dit moment geen materiaal in de auto aanwezig is. Wat er ook in de auto (illegaal) vervoerd is, is immers reeds verwijderd. Het stralingsteam van de KFD heeft derhalve geoordeeld dat een locatiebezoek niet zinvol is".

Denkt Jopie nou echt dat elke boerenburger per definitie van de pot gerukt is? Als dat pakkie niet gelekt had dan had er nog geen halve haan naar gekraaid. Bij schroot kan wel degelijk worden vastgesteld of er sprake is van straling. Nou had die Mercedes dat stadium nog niet bereikt, maar de boys van de VROM-Inspectie hadden dus best even hun kont kunnen verheffen. Zal ons benieuwen hoe Jopie reageert als de eigenaar van de Mercedes straks als een lichtkrant met reclame voor innovatieve röntgenapparatuur zich neervlijt bij zijn bureau. Willen we meemaken. Stay tuned.

(1) Deze paardenkop heeft niets te maken met hetzelfde attribuut dat in mafiarituëlen voorkomt. Zoals bijvoorbeeld in aflevering 390 van de serie Octopussy.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
16 februari 2017
Aantal keren bekeken: 450

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch