Calamiteiten (001)

07 april 2017
Hits: 430

maandag 4 juli-2005
In Leidschendam is het winkelcentrum Leidsenhage het zoveelste op rij met filialen van altijd weer dezelfde winkelketens met altijd weer dezelfde eenheidsworst aan middenstandswaar en -merken. Wanneer je daar gaat "shoppen" weet je dus al op voorhand heel zeker dat je niets opwindends te wachten staat. In navolging van winkelcentra Den Haag Centrum en De Boogaard in Rijswijk wordt er echter hard aan gewerkt daarin verandering te brengen. De discussie over meer blauw op straat is voor deze drie winkelcentra kennelijk verleden tijd. Tegenwoordig wordt gepocht over de permanente aanwezigheid van ME-zwart, dat bij "calamiteiten" als "spontane demonstraties" of "grootschalig kraken van panden" binnen tien minuten kan worden ingezet als Paraat Peloton.
In het Haags-regionale huis-aan-huisblad De Posthoorn van 29 juni staat tussen de reclame voor o.a. kapper Flexx Haarmode, het "Waterspeltakel op de Grote Vijver" en "Tijdens de zomermaanden elke zaterdag Live Muziek" ook de volgende juichende tekst:

"PARATE PELOTON ACTIEF
Sinds kort is in Haaglanden het Parate Peloton operationeel. Deze mensen kunnen bij (dreigende) calamiteiten als ME groep ingezet worden binnen Haaglanden. Bij calamiteiten kunt u denken aan spontane demonstraties, grootschalig kraken van panden maar ook zoekacties naar vermiste personen (er is dus nog hoop als de beftekkel van de hoofdcommissariële echtgenote tijdens het Grote Waterspeltakel verloren is gelopen of de hoofdcommissaris zelf nog verder in zijn inzetmogelijkheden verdwaalt - red.). De kracht is het groepsgewijs optreden. Omdat deze mensen binnen tien minuten ingezet moeten kunnen worden, lopen zij standaard in ME tenue. Omdat er niet altijd sprake is van calamiteiten wordt er binnen de regio Haaglanden gekeken voor welke taken dit peloton nog meer ingezet kan worden. Een van die taken is het surveilleren in winkelcentra. Zo wordt er reeds door hen gesurveilleerd in Den Haag centrum en Winkelcentrum De Boogaard in Rijswijk. Winkelcentrum Leidsenhage is het derde winkelcentrum dat gebruik gaat maken van de surveillance door het Parate Peloton. De surveillance door mensen uit het Parate Peloton in winkelcentrum Leidsenhage, is extra, dus bovenop de reguliere surveillance die normaal al vanaf bureau Leidschendam-Voorburg plaatsvindt. Kijk niet vreemd op als u politiemensen in ME(vredes)tenue door het winkelcentrum ziet lopen. Er is dan niets bijzonders aan de hand. Zij zorgen alleen voor een stukje extra veiligheid. Wanneer deze mensen geen dienst in het Parate Peloton doen, werken zij als surveillant aan één van de politiebureaus binnen de regio Haaglanden.
"

Bij het artikel een foto van een macho ME'er in John-Wayne-schiet-sneller-dan-zijn-schaduw-pose, de linkerhand achteloos bungelend bij het pistool op de heup. Hoe veilig kan je je voelen in een steeds meer naar een Schalkhaar-politiestaat afglijdende samenleving waarin met een randgroepbejaardenmentaliteit behepte middenstanders en een plat-Zeeuwse christen met zijn mede-zakkenvullers en -corruptelingen de dienst uitmaken?!

Klik hier om uw reactie toe te voegen
07 april 2017
Aantal keren bekeken: 430

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch