De Joego-connectie (004)

26 maart 2017
Hits: 386

dinsdag 2 mei-2006
Eerder in deze serie hebben wij al eens de aandacht gevestigd op de zakelijke connecties die onze vriend Willem Holleeder onderhoudt in het voormalige Joegoslavië. Die zijn naar eigen zeggen op een haast romantische wijze ontstaan. Toen hij samen met zijn zwager Cor eind 1983 na de ontvoering van Freddie Heerlijk Helder de poten moesten nemen omdat de bromsnorren ze in het snotje kregen, vluchtten ze naar Frankrijk. Dankzij een paar opgevangen telefoontjes werden ze uiteindelijk adequaat bij de kladden cq. de kragen gegrepen door een surrogaat van Maigret en een stel klabakken. Maar voordat ze aan Nederland werden uitgeleverd maakten zij nog een uitgebreide tournée door de Franse gebiedsdelen die hen ondermeer langs de Santé-gevangenis in Parijs bracht. Nou zijn de toestanden daar nog gelijk aan de tijd van die gebochelde klokkenluider in de Notre Dame, zij het dat de logé’s wel af en toe een hapje frisse lucht mogen nemen. Tijdens één van die ontspannen uurtjes in de court begonnen drie Algerijnen een eenzame Bosniër af te tuigen. Door welke motieven dan ook gedreven begaf Ridder Willem zich eveneens in het strijdgewoel en bezorgde het snode Algerijnse trio voldoende ernstige kwetsuren om schielijk de aftocht te blazen.
De Bosniër in kwestie zat niet in de Santé vanwege een onbetaalde rekening bij Fouquet of een andere place to be, maar vanwege andersoortige illegale activiteiten. Hij bleek een topman te zijn van de avontuurlijke sector in zijn land en hij zou Willem’s ontzet nooit meer vergeten. Willem was altijd welkom.
Dat liet Willem zich niet tweemaal zeggen en zo kwam na dit Parijse intermezzo en een alleszins redelijke bromsessie in een Nederlandse petoet een innig en zonder twijfel profijtelijk contact tot stand tussen deze twee avonturiers. Resulterend in vrij regelmatige vliegtochtjes tussen Amsterdam en Serajewo. Jammer dat Victor Hugo niet meer leeft. Bas van Hout misschien? John van den Heuvel? Peter R.? Anyone? Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
26 maart 2017
Aantal keren bekeken: 386
De Joego-connectie

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch