Doorlopen graag

Hits: 297

woensdag 21 maart-2012
Niet interessant, dat gezeur over polletiek en verkiezingen en democratie is zo traag. Dus lees dit maar niet. Want we gaan weer zeuren. Nu over de voorstellen van EU-ambtenaren om via een omweg (het ESM) het Verdrag van Lissabon te omzeilen.
Zo'n verandering is heel efficiënt, want de bevolking en de parlementen van de lidstaten worden uitgeschakeld. Er komt een nieuw EU-orgaan dat alleen aan zichzelf rekenschap schuldig is. Het ESM, daar gaat dit over, is het stabiliteits mechanisme dat in juli aanstaande zou moeten worden vastgesteld. Dit ESM is één van de belangrijkste initiatieven om de bankiers, sorry de euro en de EU, te redden, en te stroomlijnen. Je kent het wel: korte lijnen, snelle besluitvorming, goed voor ons allen.
Het ESM moet de lidstaten die een gevaar voor de Euro vormen kunnen "redden". En dat redden zal via het neo-liberale gedachtengoed verlopen. Immers, collectief bezit is slecht, privébezit is goed. Dus: “samen voor ons eige”.
Volgens artikel 125 van het verdrag van Lissabon is het “redden” niet mogelijk. Dus enkele regels toevoegen aan een nieuw verdrag et voilà: de transferunie is geboren. Zonder veel polletiek gezeur in de lidstaten. Een nieuwe baan voor Jan Kees erbij en hij heeft het al zo druk met snijden en hakken. Gelukkig voor de EU zal het nieuwe verdrag in “ons” parlement alleen op wat hete lucht stoten. Want de EU is tenslotte “ons” project.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
Aantal keren bekeken: 297

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch