Skip to main content

CIA, weg ermee (003)

08 april 2017

zondag 8 juni-2014
Lang? Hoe bedoel je lang? In december 2009 vervoegde ene Kareem Khan zich bij een smurfenbureau in Noord-Waziristan om aangifte te doen (1). Bij een Amerikaanse drone-aanval was ie drie van spruitjes noch andijvie afwetende familieleden kwijtgeraakt en hij gaf de schuld aan Jonathan Banks. De toenmalige stationschef van de CIA in Pakistan. Volgens Kareem was er sprake van moord, samenspanning en oorlogshandelingen tegen een bevriende natie. De aangifte kwam in het publieke domein terecht en de Amerikanski's zagen zich genoodzaakt Banks terug te roepen naar zijn Heimat. Wat gebeurt hier in Nederland met een dergelijke gevoelige aangifte? Juist. Maar in Pakistan kunnen ze er ook wat van. Niettemin, een paar dagen geleden geschiedde toch een wonder. De zaak werd officieel aanhangig gemaakt. En nu zal het wel weer tot Imamjuttemis duren voor ie op de rol komt, maar de eerste stap is gezet. Banks moet voor de kadi. In absentia natuurlijk. Maar toch. En als ie veroordeeld wordt staat de deur open voor nog meer van dit soort exercities tegen slordig dronegebruik. Kan op termijn nog een heel gezellige boel worden. Stay tuned.

(1) Zie deel 1 dd. 20 december 2010

Klik hier om uw reactie toe te voegen
08 april 2017
CIA, weg ermee