Skip to main content

Octopussy (435)

donderdag 3 mei-2012
Ruim een week geleden ontvingen wij van de naar zonniger oorden vertrokken Robert van de Rhee deze stylistisch gezien wat ongelukkige oekaze, die wij u niet willen onthouden.
Grosso modo kwam die erop neer, dat hij geen familie is van Floris van de Rhee, dat hij in zijn door de ING in de ramsh gegooide villa in Bosch en Duin nooit een gun onder zijn sponde had gehad en dat hij in het verre verleden nooit iets vandoen had gehad met Fecundo. Of we dat effies recht wilden zetten cq. wilden verwijderen. Op straffe van.
Nou hebben wij ook niet met zekerheid geponeerd, dat Floris een familiestuk was. De info over de gun kwam van iemand die wel eens klusjes voor meneer had uitgevoerd waarvan de betaling zou zijn uitgebleven. En over Fecundo had Robertje al eerder beweerd, dat ie daar niks mee te maken had gehad. Maar toen wij in aflevering 131 van deze serie aantoonden, dat hij wel degelijk in die fruitige yoghurt had geroerd kwam er van de zijde van Roberto geen kik meer.
Onze vriend zou zich nu hebben voorgenomen om good old Herman Doeleman in de arm te nemen om ons te wassen en te scheren. Want zijn naam en faam als internationaal zakenman worden door onze stukkies naar de filistijnen geholpen.
Wij hebben besloten om niet aan Van de Rhee's wensen te voldoen. Tenzij hij kan aantonen dat wij het bij het verkeerde einde hebben. Maar dat lijkt ons een helse klus voor Robbedoes. We hebben namelijk de beschikking over een nog steeds groeiend aantal dossiers, waarin één ding duidelijk wordt: Robbertje is een grote flessentrekker. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen