Adri en de showbusiness (001)

dinsdag 14 september-2004
Naar aanleiding van aflevering 5 van onze serie Showbusiness over de perikelen rond AM-toppief Hans van Veggel en zijn jonge vriend Coen van Oostrom van OVG ontvingen wij een alleraardigst mailtje van een trouwe lezer. Die meldde ons dat Hansepans eind jaren tachtig regelmatig een vorkje prikte met de toen nog als eenvoudig Haagse wethouder van Stadsvernieuwing door het leven stappende Adri Duivesteijn. Wij hebben in het verleden al menigmaal erop gewezen dat zulke gezellige prikpartijen à deux nooit plaatsvinden zonder dat beide smikkelaars daar baat bij denken te hebben. Zo ook in het geval van Hans en Adri, diein ieder geval wist wat lekker was omdat hij zijn bloemrijke carrière ooit startte als kok. De carrière van de inmiddels zeer gevuld geraakte stenenboer Van Veggel was toen nog maar net op weg naar de eerste etage en Adri was druk bezig met de aanbesteding van een nieuw stadhuis. Of de ene prik te maken had met de andere prik is niet zeker, maar met dat nieuwe stadhuis was wel iets fishy aan de hand.
De gemeente Den Haag was in die periode een artikel 12 gemeente. Had niks te maken met een of andere sectarische geloofsafwijking maar wel met de deplorabele staat waarin de gemeentekas zich bevond. Elk duppie moest twee keer worden omgedraaid voor het werd uitgegeven en als dat gebeurde keek het ministerie van Financiën over de magere Haagse schouder mee. Vooral bij het gemeentelijk grondbedrijf was een financieel gat gevallen waar bij wijze van spreken een TGV in paste. Het gemeentebestuur leek een bui met zeer zware windstoten tegemoet te gaan en de term “wanbeheer” ritselde door de gangen van het oude stadhuis aan de Groenmarkt. Iemand moet een list hebben verzonnen bij het lezen van Tom Poes en het geheim van het nevelmoeras bij het schaarse licht van zijn bedlampje. Er werd plotseling besloten een nieuw stadhuis te laten bouwen en op de plek van het oude exemplaar luxe woningen te laten optrekken. Zo konden de tekorten van het grondbedrijf kunstig worden weggemoffeld achter de investeringskosten van het nieuwe stadhuis. Desondanks ontstond over het hele project binnen Adri’s Partij van de Arbeid de nodige heisa en een aantal figuren verdween van het politieke toneel. Zo ook Adri Duivesteijn, zij het maar kort. Hij is nu zelfs hoofd van de Kamercommissie die het gesjoemel van bouwbedrijven bij de HSL en de Betuwelijn onderzoekt. Het kan raar lopen in de wereld. Heel raar. Stay tuned.

 

Adri en de showbusiness

  • Hits: 353
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch