Skip to main content

Letselschade (031)

28 februari 2017

dinsdag 24 september-2013
Nog een vreemd brieffie opgedolven. Uit de tijd dat Woutje van Loon in een Zwitserse kerker zuchtte. Lijkt afkomstig te zijn van ene Leo Povel en luidt alsvolgt. Komt ie:

"Betreft Wout van Loon
Met deze bevestig ik u het volgende:
Wij zouden goed opgeborgen, bezwarende documenten jegens Wout van Loon, meer bepaald een aantal handgeschreven brieven van WVL met instructies aan zijn echtgenote over bepaalde geparkeerde gelden/aandelen èn personen die hij een volmacht heeft gegeven aan uw Zwitserse raadsman overmaken, mits en onder volgende opschortende voorwaarden:

  • mijn naam mondeling noch schriftelijk nimmer wordt vernoemd of vermeld
  • uw raadsman een onherroepelijke schriftelijke garantie aflevert in geval het tot een resultaat komt inzake beslagname/en/of recuperatie van alle gelden en/of aandelen, of een deel ervan, mijn tegoeden, zijnde circa 340.000 euro mij zonder bijkomende voorwaarden en kosten worden uitgekeerd!

“
Nou weten wij om de donder wel wie deze Leo Povel is, maar of dit briefje inderdaad uit zijn koker is gekropen, of dat er sprake is van een listig spelletje van Wouter kabouter om ergens wat poen los te wrikken is ons nog niet helemaal duidelijk. Gaan we nog even in neuzen. In afwachting van nieuwe Schweinereien. Stay tuned.

Klik hier om uw reactie toe te voegen
28 februari 2017