Bommen voor Felipe (003)

donderdag 11 november-2004
In de lente van 1989 achtte de leiding van de Nederlandse Bank de tijd gekomen voor een lichte ingreep in het credietbeleid van CLBN. De Rotterdamse Slavenburg-kloon werd het verder verboden om meer dan 200 miljoen dollar te verlenen aan een cliënt of een groep bij elkaar horende cliënten.
Maar via vernuftige charades ging het spel tussen Parretti/Fiorini en de directie van de CLBN gewoon door en passeerde het totaalbedrag aan verleende credieten soepeltjes de een miljard dollar-grens zonder dat douanier Duisenberg in de kofferbak keek. En dat ondanks het feit dat de CLBN-directie volledig op de hoogte was vanhet frauduleuze karakter van haar twee avontuurlijke Italiaanse cliënten.
Inmiddels had Parretti een bod gedaan op de Franse filmmaatschappij Pathé Cinéma. Hij had zoveel vertrouwen in het welslagen van deze transactie dat hij Cannon alvast omdoopte in Pathé Communications Corporation. Maar de Franse regering stak daar, zij het tijdelijk, een petit bâton voor. Daartoe aangezet door Banque de Suez, grootaandeelhouder van Pathé. In 1990 kreeg Parretti toch zijn zin dankzij de assistentie van een intimus van president Mitterrand, Max Théret.

In Spanje was in de zomer van 1989 echter een sein op rood gesprongen. In juli van dat jaar was Parretti in staat van beschuldiging gesteld wegens het onrechtmatig wegsluizen van 50 miljoen peseta’s. Een strootje kan genoeg zijn om de rug van een kameel te breken.
Het Spaanse justitiële onderzoek breidde zich snel uit naar Luxemburg en Nederland. Met name in ons land vormde een netwerk aan BV’s met namen als Renta Immobiliaria International, Melia International, Bobel, Chamotte Unie, Formax, Cinema V, ICA, Scotti International etcetera de basis voor grootschalige internationale operaties die vaak een Sindonaal luchtje van list en bedrog verspreidden.

Uiteraard verzocht het Spaanse rechercheteam voor dat onderzoek om bijstand van Justitie in Den Haag. En daarnaast werd de hulp ingeroepen van de Spaanse diplomatieke en handelsvertegenwoordigingen in Nederland. Maar dat kwam het Italiaanse koningskoppel ook ter ore. Met alle gevolgen vandien? Stay tuned.

Bommen voor Felipe

  • Hits: 423
Klik hier om uw reactie toe te voegen

Kleintje Muurkrant - Postbus 703 - 5201 AS - 's-Hertogenbosch